• Chào Mừng Độc Giả Lời Hằng Sống!

    Thưa quý vị, Đây là blog cá nhân của tiên tri Huỳnh Thúc Khải được quản lý bởi một nhóm anh em Việt Nam đang sống tại Mỹ. Vì trang web cũ Lời Hằng Sống (loihangsong.net) đã bị kẻ xấu phản bội đánh phá, nên trang này được thay thế cho trang cũ LHS.net.[...]

  • Vài nét giới thiệu về Tiên tri Huỳnh Thúc Khải:

    Tiên tri Huỳnh Thúc Khải sinh ngày 10/10/1965 tại thôn Ân Đôn, xã Ân Phong Huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định – Việt nam. Tin Chúa năm 1974. Làm báp-tem năm 1984 tại nhà thờ Tin lành Bồng Sơn – Bình định (do mục sư Nguyễn Ngọc Thuận cử hành). Được báp-tem Thánh Linh trong phong trào Ân tứ tại nhà thờ Tin lành Quy nhơn năm 1988. Được tấn phong mục sư bởi giáo hội Mennonite ngày 19/10/2010 bởi Mục sư Nguyễn Hồng Quang và Hội đồng Tấn phong. (Chứng thư sắc phong số 07-0020/VMC-SP) [...]

  • Sứ Mạng Tiên Tri – Sinh Ra Để Làm Tiên Tri.

    “Hỡi con người, ta đã lập ngươi lên đặng canh giữ nhà Y-sơ-ra-ên; khá nghe lời từ miệng ta, và thay ta răn bảo chúng nó.” (Ê-xê-chi-ên 3: 17) “Đức Giê-hô-va đã gọi ta từ trong bụng mẹ đã nói đến danh ta từ lòng dạ mẹ ta… Đức Giê-hô-va là Đấng đã lập ta làm tôi tớ Ngài từ trong bụng mẹ… vì ta được tôn trọng trước mắt Đức Giê-hô-va, và Đức Chúa Trời ta là sức mạnh ta.” (Ê-sai 49: 1, 5)[...]

Thứ Bảy, ngày 30 tháng 7 năm 2016

Theo Chúa Để Phục Vụ: “Động Cơ Hai Thì” Trong Mỗi Người Hầu Việc Chúa!


Theo Chúa Để Phục Vụ: “Động Cơ Hai Thì” Trong Mỗi Người Hầu Việc Chúa!
Từ đó đi một đỗi xa xa nữa, Ngài thấy hai anh em khác, là Gia-cơ, con của Xê-bê-đê, với em là Giăng, đang cùng cha mình là Xê-bê-đê vá lưới trong thuyền; Ngài bèn gọi hai người.” (Ma-thi-ơ 4: 21)
Tên mười hai sứ đồ như sau nầy: Sứ đồ thứ nhứt là Si-môn, cũng gọi là Phi-e-rơ, và Anh-rê là em người; Gia-cơ con của Xê-bê-đê, và Giăng là em Gia-cơ…” (Ma-thi-ơ 10: 2)
Bấy giờ, có mẹ của các con trai Xê-bê-đê cùng các con mình đến gần Đức Chúa Jêsus, lạy Ngài đặng hỏi một chuyện. Ngài phán rằng: Ngươi muốn chi? Thưa rằng: Xin cho hai con trai tôi đây ngồi một đứa bên hữu Ngài, một đứa bên tả, ở trong nước Ngài. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Các ngươi không hiểu điều mình xin. Các ngươi uống được chén mà ta hầu uống không? Hai người thưa rằng: Chúng tôi uống được. Ngài phán rằng: Thật các ngươi sẽ uống chén ta; nhưng mà ngồi bên hữu hay bên tả ta, thì chẳng phải tự ta cho được; ấy là cho những người nào mà Cha ta đã sửa soạn cho.
Mười môn đồ kia nghe sự xin đó, thì giận hai anh em. Nhưng Đức Chúa Jêsus gọi đến mà phán rằng: Các ngươi biết rằng các vua dân ngoại thì ép dân phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền
thế mà trị dân. Trong các ngươi thì không như vậy; trái lại, trong các ngươi, kẻ nào muốn làm lớn, thì sẽ làm đầy tớ các ngươi; còn kẻ nào muốn làm đầu, thì sẽ làm tôi mọi các ngươi. Ấy vậy, Con người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người.” (Ma-thi-ơ 20: 20-28)
Kết quả hình ảnh cho Động cơ hai thì
***
“Nan đề” trong những người theo và phục vụ Chúa:
Hai con trai Xê-bê-đê tức là Gia-cơ và Giăng. Hai người này được Chúa kêu gọi từ lúc ban đầu và đã trở nên hai trong số mười hai sứ đồ của Chúa. (Ma-thi-ơ 4: 21)
Hoàn cảnh xảy ra câu chuyện trên đây là lúc Chúa chuẩn bị đi lên thành Giê-ru-sa-lem để chịu “cơn khổ nạn cuối cùng”.
Trong suy nghĩ của nhiều người lúc bấy giờ (trong đó có mẹ hai con trai Xê-bê-đê), họ cứ tưởng Chúa đi lên Giê-ru-sa-lem là để “làm vua” và điều đó với họ là “ứng
nghiệm Kinh thánh”. Vì họ tin Đấng Christ là “vua vinh hiển” và Giê-ru-sa-lem là “thành thánh” và lần này họ nghĩ rằng Chúa sẽ ngự vào Giê-ru-sa-lem để làm vua theo cách của một “nhà vua” trên đất… (Thi thiên 24: 7-10)
Sự suy nghĩ trên đã đưa mẹ của Gia-cơ và Giăng dẫn hai con trai mình đến khẩn xin Chúa một điều: Xin cho hai con trai mình, đứa ngồi bên tả, đứa ngồi bên hữu…
Hành động của người mẹ này trông có vẻ đơn sơ, cục mịch và buồn cười… nhưng nó là “ước muốn”, mà hầu hết con người ai cũng có, đó là muốn được “vẻ vang và cao trọng”!
Ước muốn được vẻ vang và cao trọng không có gì là xấu, miễn là xứng đáng. (II Cô-rinh-tô 4: 7; Rô-ma 2: 7)
Ước muốn và hành động của người mẹ trên đây chưa hẳn là xấu: nó vừa thuộc linh mà cũng vừa “xác thịt”… (của người chưa trưởng thành thuộc linh, trong Chúa)
a/ Thuộc linh: Bà mẹ và hai con trai tin Chúa Jesus là Đấng Cứu thế- Con Đức Chúa Trời. (Trong lúc đại đa số hàng giáo phẩm Do thái giáo thì tìm cách diệt Ngài)
b/ Xác thịt: Bà lo dành phần cho hai con trai mình (còn 10 sứ đồ kia thì sao?)
Ước muốn “hai trong một” này (“động cơ hai thì”) nó có trong hầu hết những người từng theo Chúa, phục vụ Chúa trải qua các thời đại.
Trong việc theo Chúa, phục vụ Chúa mỗi con người đều có ước muốn, “động cơ hai trong một” này: Vừa muốn có được sự vẻ vang, cao trọng đời đời là phần thưởng Chúa ban cho người trung tín phục vụ trong tinh thần tôi tớ… vừa muốn “địa vị cao trọng đời này”, tức được ngồi ở một vị trí “có quyền lực” trong một tập thể “con dân Chúa” (địa vị trong tổ chức, giáo hội…)
Mười sứ đồ còn lại họ đã rất bực tức hành động của bà mẹ kia… Mặc dù đã ba năm theo “sát” Chúa (gần Chúa), nhưng các sứ đồ vẫn còn đầy những sự “hỷ, nộ, ái, ố”… Đó là phản ứng thường tình của con người.
Chúa Jesus đã giải quyết vấn đề sao đây?

Chúa giải quyết vấn đề: 
Chúa hỏi họ “các ngươi có uống được chén mà ta uống” chăng? Hai người đáp: Được. Chúa phán: Các ngươi sẽ uống, nhưng ngồi bên tả hay bên hữu là do “Cha quyết định”!
Có lẽ Gia-cơ và Giăng nghĩ rằng “sẽ uống một cái chén” nào đó, rồi sau đó sẽ được như ý mình muốn (họ hiểu cái chén theo nghĩa đen). Cho dù cái chén đó có “cay hoặc đắng” cở nào, họ cũng sẽ cố “bịt mũi mà uống”, để được ngồi bên tả, bên hữu Chúa!
Cái chén mà Chúa muốn nói ở đây là sự “thử thách hoạn nạn”, là “thập tự giá” mà Ngài gánh chịu và về sau này những môn đồ theo Chúa đều phải trải qua… Tuy nhiên, cho dù mỗi môn đồ có thể trải qua “cái chén” hay “thập tự giá” thì sự cao trọng và địa vị trong nước vinh hiển là điều mà Đức Chúa Trời đã định sẵn cho mỗi người, chứ không phải bất cứ ai “cố gắng, bôn ba” mà được. (Rô-ma 9: 16)

Bài học:
- Sự cao trọng đời đời hay một ơn gọi nào đó là điều mà Đức Chúa Trời định sẵn cho một người nào đó. Không phải bất cứ ai nổ lực, bôn ba mà được… (Rô-ma 8: 30)
- Đang khi theo Chúa, phục vụ Chúa vì một ơn gọi nào đó, chúng ta mỗi người cũng dễ lắm bị cám dỗ để “tranh thủ, mánh mung, giành lấy địa vị gần Chúa” là vị trí có “thẩm quyền” theo nghĩa xác thịt… đó là vị trí, địa vị có quyền lực, quyền hạn trong tổ chức, quyền hạn trong giáo hội… Đó là địa vị mà chúng ta ngày nay có thể hay gọi là “đầy tớ thánh”, là “người thay mặt Chúa” để quyết định những vấn đề quan trọng trong giáo hội v.v… (hoặc hưởng đặc quyền, đặc lợi…)
- Việc “tranh thủ, mánh mung, gian lận bầu cử” trong cộng đồng tôn giáo (giáo hội) không mới mẻ gì… Vì việc này đã xảy ra trong thời của các sứ đồ rồi. Gia-cơ và Giăng đã “kéo mẹ mình vào cuộc tranh giành chức vị” trong khi Chúa chuẩn bị lên thập tự giá… Đây là một “cái mánh” (khóe) dùng phụ nữ (mẹ) để “vận động hành lang, lá phiếu” nơi Chúa Jesus để tìm kiếm địa vị… (Một hình thức gian lận bầu cử) Thế nhưng, sự cao trọng thật, sự vẻ vang, vinh hiển đời đời thì không ai có thể dùng “mánh lới” mà đạt được.
- Con người có thể dùng mánh lới, thủ đoạn để đạt được địa vị “cao trọng dưới đất”, nhưng không thể nào dùng cách đó để đạt “sự vinh hiển, cao trọng thật trên Thiên đàng”. Và đương nhiên, người như vậy họ sẽ tự đánh mất sự cao trọng thật trên Thiên đàng. Bởi ngay dưới đất họ còn bị vạch trần và đáng xấu hổ thì làm sao trên Thiên đàng họ nhận lãnh điều xứng đáng? Kẻ nào bị “vạch trần dưới đất” lẽ đương nhiên họ sẽ bị đánh mất sự vẻ vang thật trên Thiên đàng.
- Gia-cơ và Giăng đã bị “vạch trần” một “âm mưu chiếm vị”… Nhưng đó chỉ là sự “yếu đuối nhất thời”… Về sau họ đã cùng đi với Chúa trên con đường thập tự trong những ngày Hội thánh của Chúa bị bách hại… Họ xứng đáng nhận lãnh sự vinh hiển thật nơi Thiên đàng.
- Chúa Jesus đã dạy cho các môn đồ một bài học: Sự cao trọng thật là “phục vụ trong tinh thần tôi tớ”, chứ không phải “hành quyền, cai trị”… đó là nền tảng để một người xứng đáng nhận lãnh sự cao trọng, vẻ vang thật trong Nước đời đời của Cha Vinh hiển.
Mỗi một người theo Chúa, phục vụ Chúa chúng ta luôn luôn bị thúc đẩy bởi “động cơ hai thì” (ước muốn vừa thuộc linh, xen lẫn “xác thịt”… vẻ vang đời này). Chúng ta vừa muốn phần thưởng là sự vẻ vang, vinh hiển đời sau mà cũng vừa muốn được sự vẻ vang, vinh hiển đời này (danh, lợi, quyền… giàu sang, địa vị nơi thế gian, dù là trong giáo hội) Nếu chúng ta để cho “ước muốn xác thịt”, ham muốn đời này lấn áp, chiếm hữu đời sống phục vụ… thì chúng ta đương nhiên, dễ dàng đánh mất phần thưởng là sự vẻ vang, cao trọng thật đời đời ở đời sau trong Nước Cha vinh hiển…

Kết luận:
Hội thánh của Chúa ngày hôm nay “lộn xộn” như cái “chợ trời” (các hệ phái, nơi giành chiên, bán dê, đổi tiền, mua bán nơi cửa đền thờ Giê-ru-sa-lem…) là vì đa số những người hầu việc Chúa ngày hôm nay đã để cho “động cơ xác thịt” lấn áp quá nhiều “động cơ thuộc linh”… Người hầu việc Chúa đã để cho “sự vẻ vang đời này” lấn áp “sự vẻ vang, vinh hiển, cao trọng ở đời sau”…!
Chúa Jesus nhấn mạnh giá trị thuộc linh, sự vinh hiển, cao trọng đời đời qua sự “phục vụ như đầy tớ”.
Nếu chúng ta muốn mình xứng đáng là “tôi tớ Đức Chúa Jesus thì hãy noi theo “DẤU CHƠN NGÀI”!
A-men!

Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 30/7/2016

Thứ Sáu, ngày 29 tháng 7 năm 2016

Máy Tính Hư...

Máy Tính Hư...

Hiện mấy ngày qua máy tính của "mục vụ Lời Hằng Sống" bị trục trặc (hư màn hình- màn hình cũ xài đã lâu...) Nên bài vỡ, tin tức cũng có phần gián đoạn...!
Hiện tại đã mua một màn hình cũ (xài tạm)... Số tiền mua màn hình được "trích" (mượn) từ "quỹ dự trữ của bà xả"...
Rất mong các anh chị em, quý vị ân nhân có lòng rộng rãi có thể dâng hiến, giúp đỡ cho để LHS yên tâm phục vụ mà "không lo nợ"!

Cảm ơn!

Kết quả hình ảnh cho máy tính hư

"Vậy, đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhứt là cho anh em chúng ta trong đức tin." (Ga-la-ti 6: 10)
"Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng của cách vui lòng." (II Cô-rinh-tô 9: 7)

Tt.Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 29/7/2016

_______

- Mọi sự dâng hiến, giúp đỡ xin gửi về:
Huỳnh Thúc Khải 
Số Tài khản: 0106246803 
Văn phòng chi nhánh: 3 tháng 2 
Ngân hàng: Đông Á.
 
Địa chỉ nhà: 3/32A. Đường 18D. Khu phố 10- Phường Bình Hưng Hòa A.
Quận Bình Tân- Tp HCM.
Số liên lạc: 0933 233 802. 

Thứ Tư, ngày 27 tháng 7 năm 2016

Ông Nguyễn Hồng Q ‘CƯỚP TIỀN Đền Bù Đất’ Của Gia Đình Bà Nguyễn Thị Lý Là Có Thật!


Ông Nguyễn Hồng Q ‘CƯỚP TIỀN Đền Bù Đất’ Của Gia Đình Bà Nguyễn Thị Lý Là Có Thật!
- Sự thật: đàng nào ông NHQ cũng là kẻ LỪA ĐẢO và CƯỚP ĐOẠT! Vì người ta đã chứng minh được phần đất 30,3m2 kia là của bà Lý và số tiền đền bù cho phần đất đó là 554 triệu, trong khi ông Q chỉ đưa bà Lý 200 triệu...
- o0o -
 Huống chi việc đời nầy! Vậy khi anh em có sự nghịch cùng nhau về việc đời nầy, sao lấy những kẻ không kể ra chi trong Hội thánh làm người xét đoán! …Ấy vậy, trong vòng anh em chẳng có một kẻ khôn ngoan nào phân xử được giữa anh em mình hay sao? Nhưng anh em kiện anh em, lại đem đến trước mặt kẻ chẳng tin  Thật vậy, anh em có sự kiện cáo nhau, là phải tội rồi. Sao chẳng chịu sự trái lẽ là hơn? Sao chẳng đành sự gian lận là hơn! Nhưng chính anh em làm ra sự trái lẽ, chính anh em gian lận, lại làm thể ấy cho người anh em nữa!
Anh em há chẳng biết những kẻ không công bình chẳng bao giờ hưởng được nước Đức Chúa Trời sao?  Chớ tự dối mình: Phàm những kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm giáng yểu điệu, kẻ đắm nam sắc, kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ say sưa, kẻ chưởi rủa, kẻ chắt bóp, đều chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu.” (I Cô-rinh-tô 6: 3-10)
Kết quả hình ảnh cho giáo hội mennonite việt nam
***
Khi giải tỏa quận 2 (Thủ thiêm), ông Nguyễn Hồng Q (NHQ) không đủ tiêu chuẩn- diện tích đất để nhận lại một nền nhà theo chuẩn đền bù phía nhà nước. Ông NHQ lúc bấy giờ mới “móc” thêm đất của bà Lý (Nguyễn Thị Lý – NTL) vào cho đủ. Phần đất “30,3m2” không nằm trong diện tích đất của ông NHQ. Ông Q thỏa thuận với bà Lý là sát nhập phần đất này cho ông lãnh được cái nền (sau này bà Lý mới biết) và hứa là sau khi lãnh tiền đền bù sẽ đưa cho bà Lý phần tiền của bà Lý… (554 triệu/30,3m2)?
Sau khi bổ sung hồ sơ diện tích đất (cộng thêm 30,3m2) thì phía cơ quan đền bù bác bỏ hồ sơ của ông NHQ (với lý do hồ sơ trể và một số lý do khác…) Ông Q không được cấp nền, nhưng được cấp chung cư hoặc tiền đền bù tổng giá trị 2.938.704.500 VNĐ (gọi tròn là gần 3 tỉ). Riêng phần đất bổ sung (phần của bà Lý là 554 triệu/30,3m2). Ông NHQ có đưa trước cho bà Lý là 200 triệu (hai trăm triệu) sau đó hai bên ra phường ký giấy xác nhận “không tranh chấp” và theo nội dung giấy cam kết (mà chúng tôi đang có) thì ông NHQ “được nhận số tiền đền bù đối với phần đất này” (đất tranh chấp 30,3m2) Nếu bà Lý không ký giấy cam kết không tranh chấp này thì ông NHQ không nhận được tiền đền bù hay là chung cư… Vì trên nguyên tắc: Đất còn tranh chấp nên nhà nước không giải quyết (cho ai). Do đó bà Lý phải ký giấy thì ông NHQ mới nhận được tiền hoặc là chung cư. (ông NHQ phải “ói” ra 200 triệu để “mua” chữ ký của bà Lý?)
Đến năm 2014 thì ông NHQ đã rút hết số tiền (cả tiền của bà Lý, cộng với tiền của ông, tổng cộng trên 3 tỉ) để đầu tư mua đất, xây dựng nhà ở quận 12, phường Thạnh Lộc… Công việc xây dựng này sau đó đã bị đình trệ cho tới nay… (phải chăng vì ông không ngay thẳng trong tiền bạc, nên Chúa cho phép ngưng trệ?)

Kết quả hình ảnh cho mục sư nguyễn hồng quang
(Chính quyền cưỡng chế, đình chỉ việc xây dựng nhà ông NHQ ở quận 12)

Kết quả hình ảnh cho giáo hội mennonite việt nam
(Lo-gô giáo hội Mennonite)

1. Ông NHQ có rút được tiền là nhờ chữ ký của bà Lý (bà Lý không ký là ông không rút được tiền hay là có chung cư) và số tiền còn lại 354 triệu của bà Lý, ông Q chưa chịu trả là có thật.
2. Cho dù viện ra bất kỳ lý do gì, ông NHQ không trả tiền cho bà Lý là ông Q “ĂN CƯỚP tiền của người nghèo”- đó là SỰ THẬT! (Dù trước đó bà Lý có biết giá đền bù hoặc không biết giá đền bù thì ông NHQ vẫn là kẻ LỪA ĐẢO)
Bây giờ nếu ra tòa án loài người: Bà Lý có thể thua kiện, vì căn cứ trên giấy cam kết thỏa thuận thì “ông NHQ được nhận tiền đền bù trên phần đất 30,3 m2” và nội dung cam kết là “không còn tranh chấp”… (trong vụ việc này, được biết một số cán bộ địa chính bị rớt chức, không biết có phải do “ăn chia” với ông NHQ hay không?)

Kết quả hình ảnh cho giáo hội mennonite việt nam
(Mục sư Nguyễn Hồng Quang)
Thế nhưng… phải chăng:
- Ông NHQ đưa trước 200 triệu… (tiền mua chữ ký) khi bà Lý chưa biết giá đền bù diện tích 30,3m2= 554 triệu? (số còn lại ông NHQ đã chi một phần cho cán bộ địa chính?)
- Ông NHQ đưa trước 200 triệu là để “dụ bà Lý ra phường ký giấy không tranh chấp”… đến khi bà Lý phát hiện ra số tiền đền bù trên phần đất không phải là 200 triệu mà là “554 triệu/30,3m2” trên phần đất của bà? (bà Lý nói ông Q có hứa miệng, không giấy tờ)
- Tại công an phường, ông NHQ có xác nhận đưa tiền cho bà Lý “200 triệu” nhưng gọi đó là “tình nghĩa bát nước đầy”! (có ghi âm)
Sự thật: đàng nào ông NHQ cũng là kẻ LỪA ĐẢO và CƯỚP ĐOẠT! Vì người ta đã chứng minh được phần đất 30,3m2 kia là của bà Lý và số tiền đền bù cho phần đất đó là 554 triệu, trong khi ông Q chỉ đưa bà Lý 200 triệu.
Vấn đề quan trọng hơn: Ông Nguyễn Hồng Quang là một mục sư.

LHS. 27/7/2015

Thứ Ba, ngày 26 tháng 7 năm 2016

Tốt Thì Rất Tốt, Xấu Thì Rất Xấu…


Tốt Thì Rất Tốt, Xấu Thì Rất Xấu…
- Ngày nay khi nhìn vào thực trạng Hội thánh Chúa tại VN, chúng ta dễ lắm ngã lòng… Nhưng khải tượng về hai giỏ trái cây trước đền thờ mà Chúa cho tiên tri Giê-rê-mi thấy sẽ cho chúng ta một bài học khích lệ… Chúa không bỏ hết, nhưng Ngài sẽ “phân loại”…

Kinh thánh: Giê-rê-mi 24.
Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng: Hỡi Giê-rê-mi, ngươi thấy gì? Tôi thưa: Thấy trái vả, những trái tốt thì rất tốt, còn những trái xấu thì rất xấu, xấu đến nỗi không thể ăn được…” (Giê-rê-mi 24: 3)

Kết quả hình ảnh cho hy vọng trong Chúa
***
Sau khi dân Chúa bị bắt và đưa sang làm phu tù ở Ba-by-lôn, Chúa cho tiên tri Giê-rê-mi thấy một khải tượng: Hai giỏ trái cây vả. Một giỏ thì rất tốt, một giỏ kia thì rất xấu… Sau đó Chúa phán dạy cho tiên tri biết về số phận của hai nhóm người trong dân Chúa:
Nhóm 1: Chúa sẽ làm ơn cho:Ta sẽ để con mắt ta trên chúng nó làm ích cho, và ta sẽ đem họ về trong xứ nầy, lập lên mà không phá đi nữa, trồng lại mà không nhổ đi nữa. Ta sẽ ban cho chúng nó tấm lòng hay nhận biết ta là Đức Giê-hô-va. Chúng nó sẽ làm dân ta, và ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó; vì chúng nó sẽ hết lòng trở về cùng ta.” (c. 6-7)
Nhóm 2: Chúa sẽ “ban sự rủa sả”:Còn như Sê-đê-kia, vua Giu-đa, các quan trưởng nó và dân sót lại của thành Giê-ru-sa-lem, là dân còn ở trong đất nầy, và những kẻ ở trong đất Ê-díp-tô, thì người ta làm cho những trái vả xấu quá ăn không được thể nào, ta cũng sẽ làm cho chúng nó thể ấy. Ta sẽ phó chúng nó để bị ném đi ném lại giữa mọi nước thế gian cho chúng nó chịu khổ, chịu mắng nhiếc, xoi bói, cười chê, rủa sả, trong mọi xứ mà ta sẽ đuổi chúng nó đến. Ta sẽ sai gươm dao, đói kém, ôn dịch giữa chúng nó, cho đến chừng chúng nó bị hủy diệt khỏi đất ta đã ban cho chúng nó cùng tổ phụ chúng nó…” (c. 8-10)
Cùng là dân Chúa, nhưng người thì được Chúa làm ơn cho… kẻ thì mắc lấy sự rủa sả… tuy trong cùng hoàn cảnh. Vì sao?
Dân Y-sơ-ra-ên bị lưu đày, tai họa, rủa sả, trừng phạt là vì cớ tội lỗi… Đó là ách tai nạn mà họ phải chịu chung. Tuy nhiên, không phải tất cả người Y-sơ-ra-ên đều sống tội lỗi… Cả dân tộc bị rủa sả, trừng phạt lưu đày… nhưng trong dân sự Chúa vẫn còn nhiều người tốt, nhiều người vẫn kính sợ Chúa, đi theo Lời Chúa… Tuy nhiên, họ phải chịu chung một tai ách… Trong sự hoạn nạn chung đó, Chúa vẫn nhìn thấy tấm lòng và đời sống của nhiều người đang tan vỡ vì dân Ngài. Trong hoàn cảnh ấy Chúa cho Giê-rê-mi nhìn thấy khải tượng hai giỏ trái cây để bày tỏ cho ông về tương lai hai nhóm người trong cùng là dân sự Chúa.
Khải tượng của Giê-rê-mi trên đây cho chúng ta bài học gì?
1. Không phải hể dân Chúa, đầy tớ Chúa là ai cũng kính sợ Chúa, sống theo lời Chúa…
2. Khi không làm theo, không sống theo Lời Chúa thì dân Chúa sẽ mất phước, bị “nô lệ cho dân ngoại”… (dầu vẫn còn số ít kính sợ, vâng theo Lời Ngài)
3. Cùng trong hoàn cảnh (bại hoại) nhưng Chúa để mắt làm ơn cho người kính sợ Chúa.
4. Chúa tiếp tục dấy lên những người kính sợ Chúa để làm công việc Ngài, phục hưng công việc Chúa... (Những ai không ăn năn, xây bỏ đường lối, nhưng tiếp tục sống trong điều ác… sẽ lãnh tai họa và hư mất)

Những nguyên tắc Chúa áp dụng cho dân Chúa ngày xưa cũng áp dụng cho “dân Chúa” ngày nay: Kẻ ác tiếp tục chìm đắm trong tội ác:
“…Nhưng những người hung ác, kẻ giả mạo thì càng chìm đắm luôn trong điều dữ, làm lầm lạc kẻ khác mà cũng lầm lạc chính mình nữa.” (II Ti-mô-thê 3: 13)
Kẻ nào không công bình, cứ không công bình nữa; kẻ nào ô uế, cứ còn ô uế nữa; kẻ nào công bình, cứ làm điều công bình nữa; kẻ nào là thánh, cứ làm nên thánh nữa!” (Khải huyền 22: 11)
Ngày nay khi nhìn vào thực trạng Hội thánh Chúa tại VN, chúng ta dễ lắm ngã lòng… Nhưng khải tượng về hai giỏ trái cây trước đền thờ mà Chúa cho tiên tri Giê-rê-mi thấy sẽ cho chúng ta một bài học khích lệ… Chúa không bỏ hết, nhưng Ngài sẽ “phân loại”… như trong sách Khải huyền có chép “…kẻ nào ô uế, cứ còn ô uế nữa; kẻ nào công bình, cứ làm điều công bình nữa; kẻ nào là thánh, cứ làm nên thánh nữa!” (Khải huyền 22: 11)
Xin Chúa cho anh chị em và tôi nhận biết mình là “Dân thánh”, dân được chọn để chúng ta sống xứng đáng, tránh xa điều ác và… không ngã lòng, vì biết rằng “Chúa là thánh”, Ngài sẽ loại trừ những ô tạp ra khỏi Hội thánh và Ngài cũng biết nâng đỡ những người thánh, là người thuộc riêng về Ngài trong hoàn cảnh tối tăm…!
A-men.

LHS- 26/7/2016

Thứ Bảy, ngày 23 tháng 7 năm 2016

Hiện Tượng Nguyễn Hồng Quang Và Cái Kết Của Kẻ “Mượn Đạo Tạo Đời”!


Hiện Tượng Nguyễn Hồng Quang Và Cái Kết Của Kẻ “Mượn Đạo Tạo Đời”!

Giờ tao đưa tiền ra chẳng khác gì tao tự thừa nhận tao có quỵt tiền bà Lý… MS NHQ” - (Comment lúc 09:39 Ngày 21 tháng 07 năm 2016)

 Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy.” (Ga-la-ti 6: 7)

Kết quả hình ảnh cho mục sư nguyễn hồng quang
***
Sau bài viết Nguyễn Hồng Quang: "Hãy Trả Cho Người, Điều Mình PHẢI Trả"! - NHQ trả lời trên comment:
Giờ tao đưa tiền ra chẳng khác gì tao tự thừa nhận tao có quỵt tiền bà Lý.
…”
- MS NHQ (Comment lúc 09:39 Ngày 21 tháng 07 năm 2016)
Trước đó NHQ tuyên bố “bà Lý lừa NHQ lấy 10 ngàn đô”, rồi bây giờ lại nói “nếu đưa tiền ra thì chẳng khác thừa nhận có quỵt tiền bà Lý”!
Lời nói của NHQ tiền hậu bất nhất.
Vấn đề không phải là có quỵt tiền hay không? Mà là mình có làm theo Lời Chúa hay không? Chúa dạy “hãy trả cho người điều mình phải trả”… “Hãy trả cho Sê-sa vật gì của Sê-sa…”. (Rô-ma 13: 7; Ma-thi-ơ 22: 21)

NHQ lừa “cướp tiền của tù nhân lương tâm”:
Năm 2007, trong một dự án giúp đỡ cho một nhóm con cái Chúa ở Bến cát, Mỹ Phước (Bình Dương)… Một ân nhân đã giúp cho các anh em ở đây số tiền là 5000USD (năm ngàn đô-la) để mở một quán nước, dùng tiền thu nhập đó vừa để trang trải tiền thuê nhà làm điểm nhóm, vừa để có chi phí sinh hoạt cho anh em… NHQ lúc đó đang xây cất cơ sở ở Mỹ phước… NHQ nói với người nhận tiền là bà Nguyễn Thị H, rằng ông cần tiền cho ông mượn trước… Sau đó bà Nguyễn Thị H (NTH) là người nhận số tiền giúp đỡ (5 ngàn đô) bị đi tù (vì trợ giúp dân oan), bà có sai con gái đến nhà NHQ hỏi số tiền đó để trang trải trong lúc bà bị tù… NHQ nói “số tiền đó tôi sử dụng hết rồi, hiện không có trả”…
Đến năm 2010 khi bà NTH ra tù, có đến hỏi NHQ số tiền đó, NHQ nói: “Tôi đã liên lạc với ân nhân và đã xin số tiền đó”… (Khi bà NTH đi tù thì máy tính cũng bị thu giữ và mọi địa chỉ Email liên lạc đều bị mất hết, chỉ có NHQ là còn giữ những Email liên lạc với ân nhân, ngoài NHQ ra không ai có Email của ân nhân để liên lạc)

Có tiền bỏ túi riêng, không quan tâm nhu cầu giáo hội:
Cơ sở ở Mỹ phước của NHQ gần đây cũng đã bán. Vấn đề là giáo hội lúc này đang cần một nơi để làm việc, nhưng chưa có. Anh em đề nghị với NHQ “số tiền năm ngàn đô hồi đó”, bây giờ gửi lại để anh em đi thuê nhà làm văn phòng làm việc… nhưng NHQ cũng không quan tâm. Giáo hội hiện nay đã bàn giao nhưng chỉ là một mớ giấy tờ… còn tài sản toàn bộ đều là “tài sản của NHQ” cả! Anh em không có một văn phòng để làm việc, còn tài sản của NHQ thì… “bát ngát”!

Sơ lược tài sản hiện tại của gia đình Nguyễn Hồng Q:
1. Miếng đất hơn 2000 m2 (hơn hai ngàn mét vuông) ở phường An khánh, quận 2 do Lê Thị Phú D, vợ Q đứng tên.
2. Miếng đất gần cầu Cá trê - đại lộ đông Tây, đường Võ Văn Kiệt...
3. Miếng đất đường Trần Não (nối dài) gần trại Thanh Bình (trại phong)
4. Miếng đất gần ngã tư Đồng Văn Cống- Mai Chí Thọ ...
5. Nền đất thuộc phường An Phú, quận 2...
6. Miếng đất gần cầu ông Tranh- phường An phú, quận 2...
7. Một căn nhà hiện vợ chồng Q đang ở, đường Trần Não... quận 2...
8. Mua đất cất nhà lớn gần bờ sông ở phường Thạnh lộc, quận 12, xây một tấm tạm ngưng... (đòi bán lại cho giáo hội Mennonite 5 tỉ mua làm văn phòng…)
9. Mua đất bờ sông Nhơn Trạch... chung với các nghệ sĩ thành phố...
10. Nông- trang trại ở Bình thuận… (Ms Kỷ đang trông coi)
...
Và còn những nơi chưa biết.

Nhà 3,2 tỉ - đòi bán cho giáo hội 5 tỉ:
Vừa rồi Mục sư Phạm Hữu Nh (Ms PHN) về nước. Sau cuộc họp, anh em đề nghị tìm mua văn phòng (số tiền từ miếng đất bà NTH đứng tên, ông NHQ đòi ủy quyền… bà NTH đã giao trả lại cho gia đình Ms PHN, miếng đất đã bán được 1,2 tỉ… sẽ dùng tiền này để mua nhà làm văn phòng)
Khi nghe nói giáo hội định mua nhà làm văn phòng, NHQ có đưa một số anh em trong ban điều hành đi ăn, trong bữa ăn đó NHQ gợi ý bán căn nhà ở bờ sông Thạnh Lộc (quận 12) giá là 5 tỉ… Mục đích của buổi đi ăn mà NHQ đãi đó là để “thúc đẩy ban điều hành thuyết phục mục sư PHN mua lại căn nhà mà NHQ đòi 5 tỉ”… Hiện tại giáo hội chỉ có 1,2 tỉ.
Căn nhà xây một tấm dở dang ở bờ sông phường Thạnh Lộc (quận 12, năm 2014) lúc đó NHQ nói “là tiền chia phần tài sản từ đường của gia đình ở Quảng Ngãi cho con trai”… Có lúc thì NHQ nói “tiền đền bù nhà đất bị giải tỏa ở quận 2”… Năm 2015 NHQ nói căn nhà này (phường Thạnh Lộc) có người trả 3,2 tỉ chưa bán… nay NHQ gạ bán cho giáo hội làm văn phòng với giá 5 tỉ! (Giá trị tăng vọt, khủng)

- Miếng đất vừa bán 1,2 tỉ: Miếng đất này trước đây gia đình Ms PHN gửi tiền dâng hiến, bà NTH đi mua đất, đứng tên… dự định xây nhà làm nơi thờ phượng, điểm nhóm cho Hội thánh… Sau này, năm 2012 NHQ đòi bà NTH phải làm giấy ủy quyền, sang tên cho NHQ… Bà NTH không đồng ý. Bà H đã gửi trả miếng đất lại cho gia đình Ms PHN để Ms PHN quyết định giao cho ai là quyền của ông. Miếng đất này NHQ không “cuổm” được… (nên y tức tối, quát tháo, đập bàn trong một cuộc họp ban điều hành tại Hóc môn) và miếng đất ấy mới đây đã bán được 1,2 tỉ. Tiền này hiện gia đình Ms PHN giữ. Số tiền khiên tốn mà giáo hội có được là 1,2 tỉ. Cần mua một ngôi nhà để dùng làm nơi văn phòng lo công việc Chúa! (NHQ gạ bán nhà 5 tỉ, mặc dù biết giáo hội chỉ có 1,2 tỉ) NHQ sau khi bàn giao giáo hội đã thâu tóm toàn bộ tài sản, chỉ bàn giao mớ giấy tờ… Hiện tại giáo hội cần một văn phòng, tiền chỉ có 1,2 tỉ mà NHQ gạ bán căn nhà mà trước đây NHQ nói “xây làm trụ sở giáo hội”… với giá là 5 tỉ!

NHQ và “Luật quả báo nhà Phật”:
Trong một comment trả lời, NHQ nói:
Giờ tao đưa tiền ra chẳng khác gì tao tự thừa nhận tao có quỵt tiền bà Lý.
Bà ấy trả cho mày bao nhiêu tiền mà mày hại tao như vậy.
Mày có tin quả báo nhà Phật không? - MS NHQ”
(Comment lúc 09:39 Ngày 21 tháng 07 năm 2016)
Từ trước tới nay, NHQ thừa biết: những gì LHS làm không ai trả cho “một xu” nào cả! LHS (Tt Huỳnh Thúc Khải) từ năm 2010- thành lập trang Lời Hằng Sống- đến nay: “Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”. Hầu việc Chúa không ai trả lương… Bất cứ mục sư nào bố láo, “mượn đạo tạo đời”… là LHS lôi ra “đập”, không nể mặt là người đó thân hay sơ… (Trần Mai, Nguyễn Hồng Quang… cũng phải lần lược “ra pháp trường”…) NHQ thừa biết điều đó. (Chính NHQ trước đây cũng nhiều lần xúi LHS “đập” Trần Mai, Phạm Đình Nhẫn, Thái Phước Trường, Hồ Tấn Khoa… NHQ còn nhớ không?) Bây giờ LHS cũng làm như vậy với NHQ, vì đó là “sứ mạng của LHS- Tt HTK”! - NHQ thừa biết hay giả vờ không biết!?

“Quả báo nhà Phật”: NHQ trước đây là phật tử. Cho đến nay NHQ vẫn tin vào “thuyết quả báo của nhà Phật”! Nếu NHQ còn tin vào thuyết quả báo của nhà Phật – luật gieo gặt mà Kinh thánh có nói – thì xin hỏi NHQ: một người thâu tóm toàn bộ tài sản của giáo hội làm của riêng, cướp tiền đền bù đất của người khác (bà Lý), tìm cách thu tóm đất bà NTH đứng tên, quỵt tiền 5 ngàn đô của bà NTH… theo NHQ (thì) “sẽ có ngày nhận quả báo” không? NHQ “ăn cướp tài sản từ trong gia đình ra tới giáo hội”… một kẻ như vậy có sợ “luật quả báo không”? NHQ sao không lo cho bản thân mà đi lo cho người khác? Đến con cái trong nhà mà nó còn “khinh ông ra mặt” thì ông còn mặt mũi nào nữa mà bảo đi ra xã hội “làm mục sư tranh đấu nhân quyền”?
Sự nghiệp (ba xạo) của NHQ tới đây là chấm hết...

Quả thật, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ chút nào!


LHS- 23/7/2016

Thứ Năm, ngày 21 tháng 7 năm 2016

Nguyễn Hồng Quang: "Hãy Trả Cho Người, Điều Mình PHẢI Trả"!


Nguyễn Hồng Quang: "Hãy Trả Cho Người, Điều Mình PHẢI Trả"!
 
Ms Nguyễn Hồng Quang Đã Vi Phạm Lời Chúa Khi Cố Tình “Nuốt Số Tiền Đền Bù Của Bà Lý”...

- ‘Hãy trả cho người điều mình phải trả…’ (Rô-ma 13: 7)

- Ông Quang có thể lý luận (nhưng không thể nói ra) rằng: “Hồi đó tôi đã đưa tiền cho bà, khi tôi cất nhà nới rộng trên con hẻm… nên bây giờ bà đòi tiền đó là quá đáng…”. Thế nhưng, khi đưa tiền cho bà Lý thì ông Quang xem đó là “ơn hay là nợ”?
“Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! Vì các ngươi nộp một phần mười bạc hà, hồi hương, và rau cần, mà bỏ điều hệ trọng hơn hết trong luật pháp, là sự công bình, thương xót và trung tín; đó là những điều các ngươi phải làm, mà cũng không nên bỏ sót những điều kia. Hỡi kẻ mù dẫn đường, các ngươi lọc con ruồi nhỏ mà nuốt con lạc đà!” (Ma-thi-ơ 23: 23-24)
Ngài lại phán rằng: Hãy giữ mình về các thầy thông giáo, là kẻ ưa mặc áo dài đi chơi, thích người ta chào mình giữa chợ, muốn ngôi cao nhứt trong các nhà hội cùng trong các đám tiệc, nuốt các nhà đàn bà góa, mà làm bộ đọc lời cầu nguyện dài. Họ sẽ bị phạt càng nặng hơn nữa.” (Mác 12: 38-40)
Quả thật, ta nói cùng ngươi, ngươi trả còn thiếu một đồng tiền, thì không ra khỏi tù được.” (Ma-thi-ơ 5: 26)

Kết quả hình ảnh cho mục sư nguyễn hồng quang
***
Trả điều mình phải trả:
Kinh thánh dạy: “Phải trả cho người điều mình phải trả” (Rô-ma 13: 7) Đó là luật công bình. Chúa Jesus cũng có dạy: Trả còn “thiếu một” đồng cũng chưa hết tội. “ngươi trả còn thiếu một đồng tiền, thì không ra khỏi tù được”. (Ma-thi-ơ 5: 26) Và “nếu sự công bình của các ngươi chẳng trổi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si, thì các ngươi chắc không vào nước thiên đàng.” (Ma-thi-ơ 5: 20)
Chúa lên án người Pha-ri-si là họ dâng phần mười những thứ nhỏ nhặt, nhưng lại nuốt trộng những thứ to lớn như là “nhà đàn bà góa”, đất đai, tài sản của người khác và đặc biệt là người Pha-ri-si họ “bỏ điều hệ trọng hơn hết trong luật pháp, là sự công bình, thương xót và trung tín”.
- Sự công bình: Cái gì của người khác thì phải trả lại cho họ, dù là “một đồng tiền” cuối cùng. (Rô-ma 13: 7; Ma-thi-ơ 5: 26)
- Sự thương xót: Kể cả khi người ta “không mắc nợ của mình”, nhưng vì họ nghèo hay vì một hoàn cảnh nào đó, mình cũng sẵn sàng giúp cho người ta. Đó là lòng thương xót. (Cô-lô-se 3: 12)
- Sự trung tín: Cái gì mình đã hứa với người ta thì mình phải thực hiện, dù có khi phải khó khăn. Đó là phẩm chất của Cơ-đốc-nhân, phẩm chất của con cái Đức Chúa Trời - người trung tín. - “Kẻ nào thề nguyện, dầu phải tổn hại cũng không đổi dời gì hết…” (Thi thiên 15: 4)
Chúa lên án người Pha-ri-si rằng họ “nộp phần mười những thứ nhỏ nhặt”, nhưng lại bỏ qua những điều hệ trọng của luật pháp đó là “sự công bình, thương xót và trung tín”.
Là Cơ-đốc-nhân có phải chúng ta sẽ bỏ qua những điều của luật pháp không? Câu trả lời là KHÔNG. Vì Chúa phán “…đương khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn.” (Ma-thi-ơ 5: 18)
Việc ông Nguyễn Hồng Quang- mục sư Hội trưởng Mennonite chiếm tiền đền bù đất của bà Lý là có thật. Nhiều nhân chứng cả trong Chúa lẫn ngoài đời (người ngoại) xác nhận rằng trước đó ông Quang có thỏa thuận với bà Lý để sử dụng phần đất “30,3m2”… Điều quan trọng hơn là những chứng từ, hồ sơ đền bù phía nhà nước xác nhận phần đất đó không nằm trong diện tích đất đền bù chính thức của ông Quang, mà chỉ là “đền bù bổ sung”. Phần đất đó là của bà Lý chứ không phải của ông Quang. Điều nữa là ông Quang có thuyết phục bà Lý ra chính quyền ký giấy cam kết không khiếu nại… điều đó chứng tỏ “bà Lý thật sự có thẩm quyền, thậm chí là chủ quyền” trên miếng đất “30,3m2” đó!

Tiền công không phải là ơn, mà là nợ:
Vả, đối với kẻ nào làm việc, thì tiền công không kể là ơn, nhưng kể như là nợ” (Rô-ma 4: 4)
Có thể trước đây, khi ông Quang cất nhà lấn chiếm trên con hẻm bên hông nhà, ông Quang đã thỏa thuận, đưa một phần tiền nào đó cho bà Lý, nhưng cách đưa KHÔNG RÕ RÀNG (là tiền gì) và đương nhiên là không có giấy tờ (cam kết đã nhận tiền của phần đất). Cách đưa tiền của ông Quang cho bà Lý là lẫn lộn giữa “làm ơn và trả nợ” (tiền đất)... Do đó ông Quang bây giờ chỉ muốn đưa 200 triệu, vừa là tiền “dụ bà Lý ra phường ký giấy”, vừa là “bây nhiêu đó đủ rồi”! Đây là cách đưa tiền của những ông “lãnh đạo tư gia không rõ ràng”. Khi đưa tiền cho ai thì không nói rõ là tiền gì, chỉ cố làm cho người khác thấy là “tôi có đưa tiền cho ông (bà) đó…”! (Cái này Quang đạp nước đái của Trần M) Đôi khi cùng một đồng tiền nhưng lại xem đó vừa là “làm ơn, vừa là trả nợ, vừa là tiền lương”… ùm bà lằng… mà trong Chúa, đôi khi vì hoàn cảnh khó khăn người nhận không muốn “chi tiết” làm gì! (cảm ơn Chúa mà nhận, không quan tâm là tiền gì) Có khi chính cách đưa tiền như thế đã làm cho những người lãnh đạo như ông Quang bây giờ, chỉ là “giảng đạo thôi”, mà có một đống tài sản kết sù! Và cũng chính cách đưa tiền như thế, mà bây giờ ông Quang “mắc cổ xương gà” trong vụ “ăn tiền đền bù của bà Lý”… không xong! (Đây là suy luận của người viết: trước đây ông quang đưa tiền cho bà Lý nhưng không rõ ràng)

Ông Quang đã vi phạm Lời Chúa khi ông cố tình “nuốt số tiền đền bù của bà Lý”:
“Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! Vì các ngươi nộp một phần mười bạc hà, hồi hương, và rau cần, mà bỏ điều hệ trọng hơn hết trong luật pháp, là sự công bình, thương xót và trung tín; đó là những điều các ngươi phải làm, mà cũng không nên bỏ sót những điều kia… các ngươi lọc con ruồi nhỏ mà nuốt con lạc đà!” (Ma-thi-ơ 23: 23-24)
- Về sự công bình: “Cái gì của Sê-sa trả cho Sê-sa”… Cái gì của bà Lý, trả cho bà Lý, dù “một đồng” cũng phải trả. Đó là luật công bình. Ông Quang đã cố tình “nuốt phần tiền đền bù của bà Lý” (bằng những thủ đoạn đê hèn).
- Về sự thương xót: Bà Lý bây giờ đang rất nghèo khổ, còn ông Quang bây giờ là “đại gia”, giàu có (không biết ở đâu ra)… Chưa nói đến sự công bình, mà nói đến “lòng thương xót”: “354 triệu” (tiền ông Quang phải trả cho bà Lý) đối với ông Quang bây giờ là ‘tiền lẻ”… Ông Quang không “thương xót” người đã từng “bán đất rẻ và thiếu nợ” cho ông Quang, khi những ngày mà ông còn “khố rách áo ôm” sao?
- Về sự thành tín: Ông Quang có hứa với bà Lý (kèm theo việc đưa trước 200 triệu) rằng sau khi rút được tiền (đền bù của nhà nước) ông sẽ đưa nốt cho bà Lý phần tiền còn lại là 354 triệu… Nhưng bây giờ ông Quang đã nuốt lời hứa. Ngược lại, ông Quang còn dùng những thủ đoạn đê hèn để “khủng bố” và “làm nhục” lại gia đình bà Lý! Điều này là một sự “thất tín bỉ ổi” trước mặt Chúa! Vì ông Quang là một “tôi tớ Chúa”!
Cả ba điều trên cho thấy: ông Quang chính là người Pha-ri-si mà Chúa đã lên án trong Ma-thi-ơ 23.  
Phải trả cho người điều mà mình PHẢI TRẢ”, đó là điều Kinh thánh dạy. Thậm chí Chúa còn phán “ngươi trả còn thiếu một đồng” cũng chưa hết tội… Chứ đừng nói là “muốn nuốt của người ta 354 triệu đồng”! Với số tiền này ông Quang chắc phải “xuống chín tầng địa ngục”, nếu ông không trả!
Ông Quang có thể lý luận (nhưng không thể nói ra) rằng: “Hồi đó tôi đã đưa tiền cho bà, khi tôi cất nhà nới rộng trên con hẻm… nên bây giờ bà đòi tiền đó là quá đáng…”. Thế nhưng, khi đưa tiền cho bà Lý thì ông Quang xem đó là “ơn hay là nợ”? Nếu là sự “ban ơn” thì bây giờ ông phải “trả nợ” cho người ta. Còn nếu ông xem tiền đó là “trả nợ” (tiền đất con hẻm) thì ông phải có chứng từ (vì ông có học luật). Không thể nào một người có ăn học như ông mà khi đưa tiền cho người khác, lại không bảo người ta viết cho một miếng giấy, nhất là liên quan đến nhà cửa đất đai… của ông. Chỉ có một điều là vì ông lập lững (đánh lận con đen) giữa “ơn và nợ”, nên bây giờ ông vẫn còn phải “trả nợ”! Chính thái độ lập lững này của ông cho thấy ông là con người “thủ đoạn và hèn hạ”! Và cũng chính thái độ  này của ông mà Đức Chúa Trời đã khiến ông phải “mắc cổ xương gà”, bắt ông phải “ói ra tận mật xanh”, từ danh dự cho đến uy tín của một con người. Tài sản của ông sẽ không mua lại được danh dự mà ông đã mất! (cho dù bây giờ ông có trả nợ cho bà Lý) Ông đừng nghĩ rằng ông sẽ tiếp tục lừa được ai. Cả thế giới từ giáo hội đến xã hội, từ tôn giáo đến các cơ quan ngoại giao… bây giờ người ta tởm ông như “tởm đống ói”… ông có biết không!
Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu!

Tt. Ms: Huỳnh Thúc Khải
LHS- 21/7/2016