• Chào Mừng Độc Giả Lời Hằng Sống!

    Thưa quý vị, Đây là blog cá nhân của tiên tri Huỳnh Thúc Khải được quản lý bởi một nhóm anh em Việt Nam đang sống tại Mỹ. Vì trang web cũ Lời Hằng Sống (loihangsong.net) đã bị kẻ xấu phản bội đánh phá, nên trang này được thay thế cho trang cũ LHS.net.[...]

  • Vài nét giới thiệu về Tiên tri Huỳnh Thúc Khải:

    Tiên tri Huỳnh Thúc Khải sinh ngày 10/10/1965 tại thôn Ân Đôn, xã Ân Phong Huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định – Việt nam. Tin Chúa năm 1974. Làm báp-tem năm 1984 tại nhà thờ Tin lành Bồng Sơn – Bình định (do mục sư Nguyễn Ngọc Thuận cử hành). Được báp-tem Thánh Linh trong phong trào Ân tứ tại nhà thờ Tin lành Quy nhơn năm 1988. Được tấn phong mục sư bởi giáo hội Mennonite ngày 19/10/2010 bởi Mục sư Nguyễn Hồng Quang và Hội đồng Tấn phong. (Chứng thư sắc phong số 07-0020/VMC-SP) [...]

  • Sứ Mạng Tiên Tri – Sinh Ra Để Làm Tiên Tri.

    “Hỡi con người, ta đã lập ngươi lên đặng canh giữ nhà Y-sơ-ra-ên; khá nghe lời từ miệng ta, và thay ta răn bảo chúng nó.” (Ê-xê-chi-ên 3: 17) “Đức Giê-hô-va đã gọi ta từ trong bụng mẹ đã nói đến danh ta từ lòng dạ mẹ ta… Đức Giê-hô-va là Đấng đã lập ta làm tôi tớ Ngài từ trong bụng mẹ… vì ta được tôn trọng trước mắt Đức Giê-hô-va, và Đức Chúa Trời ta là sức mạnh ta.” (Ê-sai 49: 1, 5)[...]

Thứ Hai, ngày 05 tháng 12 năm 2016

Giáng Sinh: Mùa Của Ơn Phước!


Giáng Sinh: Mùa Của Ơn Phước!
- Hãy làm cho Giáng sinh trở thành “Mùa ơn phước” bằng cách chia xẻ, quan tâm đến người nghèo, gửi quà cho nhau… bằng sự “ban cho và nhận lãnh”…
Kết quả hình ảnh cho quà giáng sinh
"...BAN CHO THÌ CÓ PHƯỚC hơn là nhận lãnh”. (Công vụ. 20: 35)
***
Giáng sinh là mùa của ơn phước, là dịp để “ban cho”… Sự Giáng sanh của Chúa Cứu Thế Jesus là quà tặng lớn lao của Đức Chúa Trời cho nhân loại… Các nhà thông thái đã viếng thăm Chúa Jesus với những quà tặng cao quý… Tặng quà cho nhau trong mùa lễ Giáng sinh đã trở thành một văn hóa trong nước Mỹ… Giáng sinh là mùa của ơn phước: Ban cho và nhận lãnh…
Sứ đồ Phao-lô từng dạy bảo trog các Hội thánh: “Tôi từng bày bảo luôn cho anh em rằng phải chịu khó làm việc như vậy, để GIÚP ĐỠ người yếu đuối, và nhớ lại lời chính Đức Chúa Jêsus có phán rằng: BAN CHO THÌ CÓ PHƯỚC hơn là nhận lãnh”. (Công vụ. 20: 35)
Lời dạy của sứ đồ Phao-lô đối với những người khỏe mạnh là hãy làm việc cách tích cực và “GIÚP ĐỠ người yếu đuối” hơn… đó cũng là một cách phục vụ, một “ơn phước” cho ai làm như vậy. Vì “BAN CHO THÌ CÓ PHƯỚC hơn là nhận lãnh”. (Công vụ. 20: 35) - Nếu có ai nhận thức được điều này, họ sẽ luôn được phước trong sự mình vâng lời. Vì Đức Chúa Trời luôn thành tín đề ban phước trên công việc của những người ấy! Như có lời chép:
Ai thương xót kẻ nghèo, tức cho Đức Giê-hô-va vay mượn;
Ngài sẽ báo lại việc ơn lành ấy cho người
.” (Châm ngôn 19: 17)

Trong thư gửi cho Hội thánh tại Cô-rinh-tô, sứ đồ Phao-lô cũng có đề cập đến việc “quyền tiền giúp các thánh đồ”:
Về việc góp tiền cho thánh đồ, thì anh em cũng hãy theo như tôi đã định liệu cho các Hội thánh xứ Ga-la-ti. Cứ ngày đầu tuần lễ, mỗi một người trong anh em khá tùy sức mình chắt lót được bao nhiêu thì để dành tại nhà mình, hầu cho khỏi đợi khi tôi đến rồi mới góp. Khi tôi đến, tôi sẽ sai những kẻ mà anh em đã chọn cầm thơ tôi đi, đặng đem tiền bố thí của anh em đến thành Giê-ru-sa-lem…” (I Cô-rinh-tô 16: 1-3)
Các thánh đồ tại Giê-ru-sa-lem có lẽ hoặc họ bị bách hại, hoặc vì chuyên tâm lo “cầu nguyện và giảng đạo” nên cũng gặp khó khăn hoặc cần có nhu cầu vật chất… Sự quyên góp giúp đỡ từ các Hội thánh là điều tất yếu…
Hỡi anh em… Anh em biết rằng nhà Sê-pha-na là trái đầu mùa của xứ A-chai, và biết rằng nhà ấy hết lòng hầu việc các thánh đồ” (c. 15)
Có một nhân vật tên là Sê-pha-na, là “trái đầu mua”, tức kết quả đầu tiên trong công cuộc truyền giáo tại xứ A-chai. Người này dù là “trái đầu mùa” (tín hữu tân tòng) nhưng cũng rất sẵn lòng và cũng hết lòng giúp đỡ các thánh đồ… Trong lúc các Hội thánh tại Cô-rinh-tô chưa có thể giúp đỡ được (có thể vì xa xôi hoặc vài lý do) thì Sê-pha-na là người đã trực tiếp giúp các thánh đồ trong lúc “sự giúp đỡ từ Hội thánh” chưa đến. - “Sê-pha-na, Phốt-tu-na và A-chai-cơ đến đây, tôi lấy làm vui mừng lắm; các người ấy đã bù lại sự anh em thiếu thốn…” (c. 17)
Chúa có thể dùng một anh em tín hữu tân tòng như Sê-pha-na để giúp cho các thánh đồ trong lúc khó khăn… nhưng viết thư cho Hội thánh tại Cô-rinh-tô, sứ đồ Phao-lô đã kêu gọi và nhắc nhở Hội thánh phải có bổn phận trong việc chia sẻ, giúp đỡ các thánh đồ, những người “có công khó trong vòng anh em”… Sự giúp đỡ này không phải là luật buộc, nhưng là một bổn phận của một con cái Chúa:
Hỡi anh em, xin anh em kính trọng kẻ có công khó trong vòng anh em, là kẻ tuân theo Chúachỉ dẫn và dạy bảo anh em.” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5: 12)
Vậy, đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhứt là cho anh em chúng ta trong đức tin.” (Ga-la-ti 6: 10)
Chúng ta cần chú ý cụm từ: “kẻ có công khó trong vòng anh em, là kẻ tuân theo Chúa mà chỉ dẫn và dạy bảo anh em.” – kẻ có công khó được hiểu là các mục sư, những người hầu việc Chúa, lãnh đạo các Hội thánh, giáo hội… sự hiểu này không sai. Tuy nhiên, “kẻ có công khó trong vòng anh em, là kẻ tuân theo Chúa mà chỉ dẫn và dạy bảo anh em” không chỉ giới hạn trong vòng một tổ chức giáo hội. Có những người họ vì Chúa, vì Tin lành, vì Hội thánh thật (vô hình) của Chúa mà rao giảng, dạy dỗ anh em… Họ cũng cần sự giúp đỡ, dâng hiến… để họ cũng được nâng đỡ và đơm bông kết trái cho nhà Chúa. Tạ ơn Chúa, Sê-pha-na là người đã làm điều đó: “Anh em biết rằng nhà Sê-pha-na là trái đầu mùa của xứ A-chai, và biết rằng nhà ấy hết lòng hầu việc các thánh đồ”. (c. 15) “Sê-pha-na, Phốt-tu-na và A-chai-cơ đến đây, tôi lấy làm vui mừng lắm; các người ấy đã bù lại sự anh em thiếu thốn…” (c. 17)
Hội thánh ngày nay, do sự phân chia về tổ chức giáo hội, do đó, có nơi thì thừa mứa, phung phí, thậm chí là hoang phí… có nơi thì thiếu thốn. Có nơi thì “bậc tam cấp đi lên nhà thờ được lát bằng đá hoa cương”… nhưng cũng có nơi, con cái Chúa những người “câm điếc, mù, què, tàn tật…” thì nhóm lại trong một nơi thuê mướn chật chội, nhà vệ sinh không đủ tiện nghi tối thiếu…”! Có những đầy tớ Chúa bước lên bục giảng, ăn mặc sang trọng, giảng bài cũ rích, tuyên bố những điều sai trật Kinh thánh… Bài giảng của họ là “cỏ khô, rơm mục” cho chiên… nhưng bước xuống khỏi bục giảng là “phong bì 5 triệu” (hoặc tương đương) để “bồi dưỡng cho tôi tớ Chúa” (vì là Hội trưởng)… nhưng cũng có người “ăn ngay nói thẳng”, dùng lẽ thật mà phá đổ những điều dối trá, tệ hại trong các Hội thánh, trong vòng các “tôi tớ Chúa”… đưa Hội thánh trở về với lẽ thật, đưa các tôi tớ Chúa quay về sống thật… thì không được sự giúp đỡ từ các con cái Chúa. Người ta dựng lên những rào cản giáo hội một phần cũng chỉ vì để “thâu tóm sự dâng hiến tiền bạc” từ các con cái Chúa!
Chúng ta đang sống trong thời kỳ mà “Hội thánh của Chúa trong cơn bệnh hoạn”… “đui mù và lõa lồ”… nên những điều bất cập như trên là không tránh khỏi… (Khải huyền 13: 7) Dầu vậy, trong tinh thần của một con cái, tôi tớ Chúa chúng ta không quên những điều Chúa dạy: Ban cho thì có phước hơn nhận lãnh. 
Kết quả hình ảnh cho hội thánh tin lành Ân phúc
(Hội thánh những người khuyết tật còn nhiều khó khăn..)

Giáng sinh là mùa của ơn phước: Đức Chúa Trời đã BAN CHO chính Con Một của Ngài và thế gian, những ai nhận lãnh sự ban cho ấy đều được PHƯỚC LỚN. Gửi quà cho nhau và QUAN TÂM ĐẾN NGƯỜI NGHÈO đã trở thành một nét văn hóa tự nhiên trong xã hội Mỹ- Một xã hội chịu ảnh hưởng của “văn hóa- Đạo Tin lành”! Hãy làm cho Giáng sinh trở thành “Mùa ơn phước” bằng cách chia xẻ, quan tâm đến người ngheo, gửi quà cho nhau bằng sự “ban cho và nhận lãnh”.
Trước mặt Chúa: Kẻ ban cho, người nhận lãnh đều được phước cả. A-men.

Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 5/12/2016

Thứ Bảy, ngày 03 tháng 12 năm 2016

‘Ác Thần Nhập Vào Sau-Lơ’: Hậu Quả Của Sự Không Ăn Năn!


‘Ác Thần Nhập Vào Sau-Lơ’: Hậu Quả Của Sự Không Ăn Năn!
Thần của Đức Giê-hô-va lìa khỏi Sau-lơ; Đức Giê-hô-va bèn khiến một ác thần khuấy khuất người.” (I Sa-mu-ên 16: 14)
“...Đức Chúa Trời khiến ác thần nhập vào Sau-lơ…” (I Sa-mu-ên 16: 23)
Kết quả hình ảnh cho Bảng Tuyên Cáo VEF | Liên Đoàn
(Những mục sư bị Ms Tràn Mai Tố cáo)
***
Giảng về Giu-đa Ích-ca-ri-ốt: Mục sư Trần Mai nói “Chúa không nói thẳng, mặc dù Chúa biết Giu-đa Ích-ca-ri-ốt phản Chúa, bán Chúa 30 đồng… Sở dĩ Ngài không nói thẳng là vì Ngài giữ sỉ diện cho Giu-đa, Ngài không muốn làm nhục Giu-đa… là một sứ đồ mà Ngài đã tấn phong… Chỉ có người thuộc về quỷ mới chỉ thẳng, nói thẳng người này, người khác… chỉ có người thuộc về quỷ mới nói như thế… ” (Bài giảng “Ngày 27/11/2016: CON NGƯỜI CÁM DỖ MA QUỈ - Mục sư Trần Mai)
Tôi để ý những lời cảnh báo của Chúa Jesus đối với Giu-đa Ích-ca-ri-ốt… Chúa nói rất khéo léo và tế nhị… Ngay cả người bán Chúa, Chúa cũng nói rất khéo… Chỉ có người thuộc về quỷ mới nói người này thế này, người kia thế kia… Cái đó là QUỶ NÓI chứ không phải Thánh Linh nói” (Bài giảng “Ngày 27/11/2016: CON NGƯỜI CÁM DỖ MA QUỈ - Mục sư Trần Mai)
Kết quả hình ảnh cho liên đoàn truyền giáo phúc âm
(Ms Trần Mai)

Trong bài giảng “Ngày 27/11/2016: CON NGƯỜI CÁM DỖ MA QUỈ - Mục sư Trần Mai đã nói như trên.
Thế nhưng, trước đây ba tháng- ngày 15/8/2016, tại Bình phước, Ms Trần Mai đã tập hợp rất đông các mục sư, tín hữu thuộc Liên đoàn Truyền giáo (LĐTG) của ông lại một nơi. Ms Tr M đã hướng dẫn rất đông những người này cùng nhau đọc một BẢN TUYÊN CÁO. Trong bản tuyên cáo này, Ms TM đã chỉ thẳng, lên án, tuyên cáo:
1. Những người mà ông (Ms TM) từng “tấn phong” trước đây trong tổ chức LĐTG, nay ông gọi là “băng cướp”, “tướng cướp”: Dương Thị Thảo, Lê Thị Hường, Lê Minh Đức, Võ Văn Hải, …
2. Ms TM và tập thể mục sư- tín hữu Bình phước đã Tuyên cáo toàn bộ các mục sư trong tổ chức Hiệp hội Thông công Tin lành VN (VEF) rằng họ là… Những mục sư bị Ms TM và tập thể LĐTG của ông lên án gồm có: Dương Thị Thảo, Lê Thị Hường, Lê Minh Đức, Võ Văn Hải, Dương Quang Vinh, Dương Thị Nguyệt, Phạm Đình Nhẫn, Lê Quang Sơn, Bùi Thanh Sê, Lâm Hữu Đức, Trần Thanh Vĩnh, Võ Văn Lạc…
Nếu như Ms TM nói rằng “Chúa không nói thẳng … Sở dĩ Ngài không nói thẳng là vì Ngài giữ sỉ diện cho Giu-đa, Ngài không muốn làm nhục Giu-đa… là một sứ đồ mà Ngài đã tấn phong… Chỉ có người thuộc về quỷ mới chỉ thẳng, nói thẳng người này, người khác… chỉ có người thuộc về quỷ mới nói như thế…” – Và nếu như điều ông nói là đúng thì có phải ông và những người đứng với ông để đọc bản Tuyên cáo, Tố cáo những người mà chính ông (Ms TM) đã tấn phong, ủy quyền cho họ (nhóm LĐTG của LMĐ)… và cả những tôi tớ Chúa đang hầu việc Chúa trong các giáo hội khác (tập thể mục sư VEF)… Với hành động này thì có phải chính Ms TM và tập thể những người đứng chung đọc bản Tuyên cáo- Tố cáo ngày 15/8/2016 tại Bình phước đó là bị QUỶ NHẬP HẾT RỒI không? Bởi vì chính Ms TM đã nói “chỉ có người thuộc về quỷ mới nói như thế”…? Bởi vì những mục sư bị Ms TM và nhóm của ông đọc bản Tố cáo, đa số các con cái, tôi tớ Chúa nhiều nơi vẫn xem họ là tôi tớ Chúa…? Có khi trong số họ còn đàng hoàng hơn ông Trần Mai rất nhiều! Thế thì ông Trần Mai giải thích thế nào khi ông nói “chỉ có người thuộc về quỷ mới tố cáo người này, người khác…”?
Hoặc là mục sư tiến sĩ Trần Mai đúng, hoặc là ông đã bị “tẩu hỏa nhập ma” (“ác thần nhập” giống như Sau-lơ ngày xưa) khi ông nói mà không biết mình đang nói gì! Hoặc Chúa khiến chính ông đã lên án việc làm của ông cách đây vài tháng, khi ông lên Bình phước tập hợp mục sư, tín hữu lại để đọc bản Tuyên cáo các mục sư trong hiệp hội VEF…!? Bây giờ chính miệng ông đã tố cáo ông “Chỉ có người thuộc về quỷ mới chỉ thẳng, nói thẳng người này, người khác… chỉ có người thuộc về quỷ mới nói như thế…”?!
(Ngày 15| 08 | 2016 Đọc Bảng Tuyên Cáo VEF | Liên Đoàn)
Có lẽ Ms TM nên từ chức, lui về ở ẩn một nơi nào đó thì hơn. Còn nói như Ms NHQ (học trò TM) trước đây thì… Ms NHQ nói: “ông Mai nên tìm về một nơi nào đó không ai biết, ở đó cưới thêm vài cô chân dài, chân ngắn… sống âm thầm hưởng thụ tuổi già, chứ còn… giảng dạy gì nữa!”! – Đó là điều Ms NHQ từng nói về Ms TM!
- Ăn năn thì được Chúa phục hồi!
- Không ăn năn thì “tẩu hỏa nhập ma” – (bị “ác thần nhập” như Sau-lơ)!

LHS- 3/12/2016

________

Hình ảnh các mục sư bị Ms Trần Mai tố cáo gửi đầy trên Internet... Thế nhưng chính Ms Trần Mai lại nói "chỉ có quỷ mới làm như thế"! 

Kết quả hình ảnh cho liên đoàn truyền giáo phúc âm


Kết quả hình ảnh cho Bảng Tuyên Cáo VEF | Liên Đoàn
Kết quả hình ảnh cho Bảng Tuyên Cáo VEF | Liên Đoàn
(Những mục sư, tín hữu đứng với ông Trần Mai tại Bình phước để đọc bải Tuyên cáo- tố cáo... ngày 15/8/2016)
Thứ Sáu, ngày 02 tháng 12 năm 2016

Mục sư Trần M: “Đã Phạm Tội, KHÔNG ĂN NĂN, Còn To Mồm Biện Hộ…”!


Mục sư Trần M: “Đã Phạm Tội, KHÔNG ĂN NĂN, Còn To Mồm Biện Hộ…”!

Sao Chúa Không Giữ Thể Diện Cho Đầy Tớ Chúa…?

- Mặc dù Sau-lơ được Chúa sai Sa-mu-ên xức dầu làm vua, nhưng khi ông phạm tội thì Chúa sai tiên tri quở trách nặng nề trước mặt dân chúng, các trưởng lão, lãnh đạo… chứ không hề có chuyện “Chúa GIỮ THỂ DIỆN cho một sứ đồ mà Ngài đã tấn phong” (Giu-đa Ích-ca-ri-ốt) như mục sư tiến sĩ Trần Mai đã giảng gần đây…
- Kinh thánh: I Sa-mu-ên 15.
Sau-lơ đáp rằng: Tôi có tội; song xin hãy tôn trọng tôi trước mặt các trưởng lão của dân sự tôi, và trước mặt Y-sơ-ra-ên; xin ông trở lại cùng tôi, thì tôi sẽ thờ lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông.” (I Sa-mu-ên 15: 30)


Kết quả hình ảnh cho mục sư trần mai
(Mục sư Tiến sĩ Trần Mai)
 ***
Trước mặt tiên tri Sa-mu-ên, vua Sau-lơ thừa nhận mình có tội, nhưng ông xin tiên tri “GIỮ THỂ DIỆN cho mình” trước mặt các đầu mục (trưởng lão) và cả dân chúng Y-sơ-ra-ên…
Trước đó, tiên tri Sa-mu-ên đã công khai chỉ ra tội lỗi của Sau-lơ là “không vâng theo lời phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời”… Tiên tri Sa-mu-ên quở trách vua Sau-lơ trước mặt cả dân chúng và các đầu mục, quan trưởng của Y-sơ-ra-ên… (I Sa-mu-ên 15: 22-23)
Sau-lơ đã không vâng lời Chúa khi ông “giữ lại một số những của cướp của quân giặc” (và vua A-ga của dân A-ma-lét) khi Chúa ra lệnh phải tiêu diệt, thiêu hủy… Sau-lơ đổ thừa “tại dân chúng” chứ không phải tại ông và biện hộ “để dùng của đó dâng tế lễ cho Đức Giê-hô-va” (15: 21)
Sa-mu-ên có nể tình vua Sau-lơ, ông trở lại đi theo Sau-lơ một lúc, nhưng mục đích là để đích thân ông cầm gươm xử trảm vua A-ga của dân A-ma-lét… theo lịnh của Chúa. (c.33) Sau đó Sa-mu-ên từ giả Sau-lơ và không còn gặp mặt vua Sau-lơ nữa cho đến khi qua đời…

1. Sa-mu-ên có “GIỮ THỂ DIỆN cho Sau-lơ không”?
Câu trả lời: Hoàn toàn không.
Sau-lơ chỉ đề nghị và Sa-mu-ên chỉ “dừng ở đó” khi ông đã hoàn thành sứ mệnh tiên tri của mình đối với Sau-lơ (quở trách công khai trước mặt mọi người)… Mặc dù Sau-lơ được Chúa sai Sa-mu-ên xức dầu làm vua, nhưng khi ông phạm tội thì Chúa sai tiên tri quở trách nặng nề trước mặt dân chúng, các trưởng lão, lãnh đạo… chứ không hề có chuyện “Chúa GIỮ THỂ DIỆN cho một sứ đồ mà Ngài đã tấn phong” (Giu-đa Ích-ca-ri-ốt) như mục sư tiến sĩ Trần Mai đã giảng gần đây… (Vì Sau-lơ đã không tôn trọng Chúa khi ông khinh bỏ lời của Ngài)
Đa-vít phạm tội, Chúa sai tiên tri Na-than đến gặp riêng quở trách, nhưng tiên tri Na-than vẫn nói cho Đa-vít biết “tội lỗi của vua sẽ bị đưa ra chốn thanh thiên bạch nhựt”. Na-than gặp riêng Đa-vít vì là chỗ bạn bè… nhưng tội lỗi của vua hay là của ai thì cũng phải bị công khai… - Chúa phán với Đa-vít qua miệng của Na-than ngay trong phòng riêng, trong sự gặp gỡ riêng tư giữa Na-than và Đa-vít: “Vì ngươi đã làm sự kia cách kín nhiệm, nhưng ta sẽ làm việc nầy trước mặt cả Y-sơ-ra-ên và tại nơi bạch nhựt.” (II Sa-mu-ên 12: 11-12) – Thế nên, đừng ai nói rằng “là tiên tri thì phải đi đến gặp riêng từng người mà nói, như Na-than gặp Đa-vít… chứ đừng đưa lên chốn công cộng…”!
Gần đây, mục sư tiến sĩ Trần Mai đã giảng: “Chúa GIỮ THỂ DIỆN cho Giu-đa Ích-ca-ri-ốt là một sứ đồ Ngài đã TẤN PHONG… khi Ngài NÓI CONG chứ KHÔNG NÓI THẲNG về sự phản bội của Giu-đa”… và ông còn nhấn mạnh là chỉ có quỷ và những ai thuộc về quỷ mới nói thẳng, còn Chúa thì nói cong chứ không nói thẳng”! Một sự giảng dạy hoàn toàn TỐI TĂM và NGU DẠI… không hiểu ai đã cấp bằng tiến sĩ cho ông!

2. Một số tội của Sau-lơ:
- Biển thủ tài sản bất chính- Tài sản mà Chúa bảo phải đốt, diệt... (I Sa-mu-ên 15: 9)
- Đổ thừa cho dân chúng - bản thân không chịu trách nhiệm… (I Sa-mu-ên 15: 21)
- Biện hộ - dùng ‘tài sản dơ bẩn’ để ‘hầu việc Chúa’- dâng cho Chúa (I Sa-mu-ên 15: 21)
3. Liên Đoàn Truyền Giáo và Ms Trần M có phạm những tội giống Sau-lơ không?
- Biển thủ tài sản bất chính: (I Sa-mu-ên 15: 9)
Trong phong trào tư gia, tổ chức LĐTG của Ms Trần M là một trong những tổ chức ĐỨNG ĐẦU trong việc “lừa phỉnh giáo sĩ và ân nhân nước ngoài để chiếm đoạt tài sản”… Sự việc này đã được chính Ms TM tiết lộ qua một số “Bạch Thư” khi ông dẫn chứng bà Dương Thị Th- Thủ quỷ LĐTG đã từng nói trước nhiều giáo sĩ rằng “ở VN tất cả đều như vậy”!
Trong phong trào Tư gia tại VN, việc dựng lên những tổ chức “nhân danh Chúa”, “nhân danh công việc Chúa”, “hầu việc Chúa”… để kêu gọi (thực chất là phỉnh gạt) các giáo sĩ, ân nhân ngoại quốc dâng hiến tiền bạc… là câu chuyện không còn gì là lạ đối với những ai từng “hầu việc Chúa trong tư gia”… Một trong những tổ chức đứng đầu, “sừng sỏ” bậc thầy, bậc nhất trong việc lừa phỉnh và chiếm được nhiều tài sản nhất, đó là tổ chức LĐTG của Ms Trần M… Kế đó là Ms Đinh Thiên T - Cơ-đốc Liên Hữu… (chưa có con số chính thức để biết ai hơn ai… tạm cho là như vậy) Số tài sản này PHẦN LỚN đã chảy vào túi của những “mục sư sáng lập”… Trong đó Ms Trần M là “trùm”… Sự thật này không cần phải nói thêm.
Kết quả hình ảnh cho mục sư trần mai
(Mục sư Đinh Thiên Tứ)
- Đổ thừa … bản thân không chịu trách nhiệm… (I Sa-mu-ên 15: 21)
Vụ việc đổ bể, tổ chức chia đôi, Ms Trần M đổ thừa hết cho Lê Minh Đ (ông gọi là “tướng cướp”). Không phủ nhận việc băng nhóm LMĐ có ôm đi một số tài sản… nhưng một số ý kiến (trong vòng các mục sư) cho rằng “ông Trần M ‘té nước theo mưa’… nhơn vụ việc, ông đổ thừa hết cho LMĐ để người ta tưởng rằng ông VÔ TỘI… Sự thật ra tài sản ông và vợ ông thâu tóm về cho cá nhân, gia đình còn nhiều hơn số LMĐ mang đi”…! (đây là ý kiến của một số mục sư trong tư gia) Ông Trần M viết “Bạch Thư” để tạo dư luận rằng “LMĐ đã ôm đi hết”… nhưng sự thật ông là… “Trùm”! (LMĐ ôm đi chỉ là phần nhỏ) Ông Trần M… ĐỔ THỪA hết cho LMĐ là phá hoại giáo hội, cướp tài sản… còn ông thì hoàn toàn VÔ TỘI (như Sau-lơ, không hề đề cập đến trách nhiệm của mình).
- Biện hộ - dùng ‘tài sản dơ bẩn’ để ‘hầu việc Chúa’:
Trong phong trào tư gia, đa số nếu không muốn nói là hầu hết các ông “lãnh tụ” đều có chung một suy nghĩ: “Nhiều tiền thì nhiều người theo (có nhiều nhân sự)… Nhiều người theo thì sẽ kiếm được nhiều tiền” – Một cái vòng lẫn quẩn đẻ ra tiền - Đó là lý do mà các “lãnh tụ phong trào” tìm cách tranh thủ mối quan hệ với các giáo sĩ… Thậm chí họ còn “giành mối” với nhau đối với các giáo sĩ qua VN… Họ biện hộ rằng “phải có tiền thì mới hầu việc Chúa được”… Chính Ms Đinh Thiên T từng nói “không ai cho mình hoài”… Do đó họ tranh thủ kiếm tiền bằng mọi kế hoạch, trong lúc “còn làm ăn được”…! Ms Trần M và tổ chức LĐTG là “bậc thầy” trong lãnh vực làm ăn này! Thế nhưng, khi LMĐ ôm tài sản ra đi với lý do là cũng dùng tài sản ấy để “hầu việc Chúa”… thì ông Trần M cho rằng “Chúa không cần chúng ta dùng tài sản dơ bẩn để hầu việc”… Thế nhưng xin hỏi là đống tài sản còn lại mà ông Trần M và gia đình nắm giữ trong danh nghĩa là “của LĐTG”… đống tài sản đó… sạch sẻ lắm sao?
Tóm lại:
Là con người, dẫu là người hầu việc Chúa thì ai cũng có yếu đuối… Ai cũng có thể phạm tội, không tội này thì tội khác. Khi đã phạm tội thì hạ mình ăn năn với Chúa sẽ được Ngài thương xót, vui dùng… Còn đã phạm tội từa lưa mà còn TO MỒM biện hộ, tiếp tục đánh lừa người khác thì Ms Trần M cũng thuộc dạng… BẬC THẦY luôn!
Chúa không bao giờ GIỮ THỂ DIỆN cho những ai đã PHẠM TỘI, không ăn năn, còn TO MỒM biện hộ…!
Sau-lơ lại năn nỉ: "Tôi có tội, nhưng trước mặt các trưởng lão và nhân dân Y-sơ-ra-ên, xin ông tỏ ra tôn trọng tôi, đi về với tôi để tôi thờ phụng Chúa…" (Bản dịch HĐ)

Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 2/12/2016