• Chào Mừng Độc Giả Lời Hằng Sống!

    Thưa quý vị, Đây là blog cá nhân của tiên tri Huỳnh Thúc Khải được quản lý bởi một nhóm anh em Việt Nam đang sống tại Mỹ. Vì trang web cũ Lời Hằng Sống (loihangsong.net) đã bị kẻ xấu phản bội đánh phá, nên trang này được thay thế cho trang cũ LHS.net.[...]

  • Vài nét giới thiệu về Tiên tri Huỳnh Thúc Khải:

    Tiên tri Huỳnh Thúc Khải sinh ngày 10/10/1965 tại thôn Ân Đôn, xã Ân Phong Huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định – Việt nam. Tin Chúa năm 1974. Làm báp-tem năm 1984 tại nhà thờ Tin lành Bồng Sơn – Bình định (do mục sư Nguyễn Ngọc Thuận cử hành). Được báp-tem Thánh Linh trong phong trào Ân tứ tại nhà thờ Tin lành Quy nhơn năm 1988. Được tấn phong mục sư bởi giáo hội Mennonite ngày 19/10/2010 bởi Mục sư Nguyễn Hồng Quang và Hội đồng Tấn phong. (Chứng thư sắc phong số 07-0020/VMC-SP) [...]

  • Sứ Mạng Tiên Tri – Sinh Ra Để Làm Tiên Tri.

    “Hỡi con người, ta đã lập ngươi lên đặng canh giữ nhà Y-sơ-ra-ên; khá nghe lời từ miệng ta, và thay ta răn bảo chúng nó.” (Ê-xê-chi-ên 3: 17) “Đức Giê-hô-va đã gọi ta từ trong bụng mẹ đã nói đến danh ta từ lòng dạ mẹ ta… Đức Giê-hô-va là Đấng đã lập ta làm tôi tớ Ngài từ trong bụng mẹ… vì ta được tôn trọng trước mắt Đức Giê-hô-va, và Đức Chúa Trời ta là sức mạnh ta.” (Ê-sai 49: 1, 5)[...]

Chủ Nhật, 10 tháng 12, 2017

MÁNG CỎ Và Tinh Thần THẬP TỰ GIÁ…!

MÁNG CỎ Và Tinh Thần THẬP TỰ GIÁ…!
 “Đây, con trẻ nầy đã ĐỊNH làm một cớ cho nhiều người trong Y-sơ-ra-ên vấp ngã hoặc dấy lên, và ĐỊNH làm một dấu gây nên sự cãi trả; …Ấy vậy tư tưởng trong lòng nhiều người sẽ được bày tỏ.” (Lu-ca 2: 34-35)
Kết quả hình ảnh cho máng cỏ
***
Đừng thấy người ta “tin Chúa ào ào” qua các mùa “truyền giảng lễ hội” mà vội mừng, rủ nhau “ngợi khen Chúa”! Một vài người “té nước theo mưa” vội hô lên “VN sẽ được phấn hưng” hay “Chúa đang phấn hưng VN”… Nhất là đối với những ai “làm kinh tế bằng việc tổ chức các sự kiện”… thì họ rất thích những kiểu hô hào như vậy… Một số người khác bị dạy dỗ sai nên hiểu sai, họ hô hào rằng “sống chết do quyền của lưỡi” nên chúng ta “công bố tích cực thì việc sẽ xảy ra tích cực” (cả nước VN sẽ thuộc về Chúa… chẳng hạn) Những người giảng dạy và một số tin như vậy họ quên đi rằng, Chúa phán: “Ý tưởng ta khác với ý tưởng các ngươi, đừng lối các ngươi không phải đường lối của ta… Trời cao hơn đất bao nhiêu thì ý tưởng, đường lối ta cũng cao hơn ý tưởng, đường lối các ngươi cũng bấy nhiêu”! (Ê-sai 55: 8-9)
Câu chuyện tiên tri Si-mê-ôn bồng Con trẻ Jesus trong đền thờ và những lời cầu nguyện, chúc phước, nói tiên tri của ông đã được ghi lại trong phần ký thuật về sự Giáng sinh của Đấng Cứu thế, cũng cho chúng ta thấy về sự “TIỀN ĐỊNH của Chúa” đối với công việc cứu rỗi…
Si-mê-ôn bèn chúc phước cho hai vợ chồng, nói với Ma-ri, mẹ con trẻ rằng: Đây, con trẻ nầy đã ĐỊNH làm một cớ cho nhiều người trong Y-sơ-ra-ên vấp ngã hoặc dấy lên, và ĐỊNH làm một dấu gây nên sự cãi trả” (Lu-ca 2: 34)
Trước hết, dân Y-sơ-ra-ên là Tuyển dân của Đức Chúa Trời, họ là con cháu Áp-ra-ham về mặt huyết thống. Nếu chỉ căn cứ vào một vài lời được viết trong các sách tiên tri hoặc Cựu ước thì phần lớn người Y-sơ-ra-ên tin rằng: hể là người Y-sơ-ra-ên thì họ là con cháu Áp-ra-ham, họ “đương nhiên được cứu”! Nhưng Kinh thánh không nói như vậy. – Lời nói tiên tri của Si-mê-ôn là “nhiều người trong Y-sơ-ra-ên vấp ngã” và một số khác “được dấy lên” bởi Con Trẻ này (Jesus)!
Đây, con trẻ nầy đã ĐỊNH làm một cớ cho nhiều người trong Y-sơ-ra-ên vấp ngã hoặc dấy lên, và ĐỊNH làm một dấu gây nên sự cãi trả” (Lu-ca 2: 34)
- “Đã ĐỊNH”: Đã định có phải là “TIỀN ĐỊNH” không? Chữ “đã” thuộc về thì quá khứ. Ai định? Có phải Đức Chúa Trời ĐÃ ĐỊNH điều đó từ trước không? Trong quá khứ từ trước buổi sáng thế Đức Chúa Trời ĐÃ ĐỊNH như vậy. Sự định trước từ rất lâu có phải là “TIỀN ĐỊNH” không?
Chúa TIỀN ĐỊNH điều gì?
- Rất nhiều người trong Y-sơ-ra-ên (dòng dõi Áp-ra-ham) sẽ “vấp ngã” vì Con Trẻ - Jesus. Chỉ một số ít được ơn “nhận biết Ngài”. Trong lúc Chúa Jesus Giáng sinh thì cũng chỉ “một số ít người Y-sơ-ra-ên nhận biết” điều đó, còn lại phần lớn vẫn “ở trong sự tối tăm”! Ngay cả thành phần vua chúa, thầy tế lễ đương thời cũng không mấy ai biết “Christ đã hạ sanh”! Trong khi Chúa Giáng sanh, những người trong Y-sơ-ra-ên nhận biết điều này chỉ tính trên đầu ngón tay. Sự nhận biết này đến từ Chúa! Khi Chúa thi hành chức vụ trong ba năm rưỡi thì con số những người tin theo Ngài cũng chỉ tính trên đầu ngón tay và bị xã hội đương thời xem như “rác rưởi”… (đám đông theo Chúa khi Ngài giảng đạo, cũng là đám đông sau này hô lên “đóng đinh hắn lên thập tự giá”!) – Điều này cho thấy lời tiên tri của Si-mê-ôn đã ứng nghiệm: “Nhiều người trong Y-sơ-ra-ên sẽ VẤP NGÃ, chỉ một số ít được DẤY LÊN”!
- Chúa ĐỊNH sự VẤP NGÃ: “Đây, con trẻ nầy đã ĐỊNH làm một cớ cho nhiều người trong Y-sơ-ra-ên vấp ngã”. – Chúa định nhiều người trong Y-sơ-ra-ên vấp ngã. Chúa đã định thì ai có thể vượt qua điều đó? (Phần lớn Y-sơ-ra-ên còn vấp ngã… Vậy thì VN là cái gì mà “cả nước sẽ thuộc về Chúa”?) - Chúng ta có thể làm thay đổi cả một chương trình mà Đức Chúa Trời đã ĐỊNH từ trước buổi Sáng thế… sao?
- “Máng cỏ” đã mang lấy tinh thần “thập tự giá”… Lòng kiêu hãnh dân tộc của người Y-sơ-ra-ên đã không cho phép họ chấp nhận: Đấng Cứu tinh của họ và là Cứu Chúa của nhân loại lại là một “em bé sinh ra nơi máng cỏ chuồng chiên”, tầm thường… như thế! Họ vấp ngã vì “tinh thần thập tự giá của Máng cỏ”! Thánh kinh mạc khải cho chúng ta biết: Thập tự giá là “giá chuộc” (cứu chuộc) nhưng Thập tự giá cũng là nơi làm cho nhiều người “vấp ngã”! Vì họ không vượt qua được ý nghĩa về sự “chuộc tội”! (họ muốn mình làm điều gì đó (công đức, tôn giáo…) để được cứu, chứ không muốn mình được “tha tội” bởi sự cứu chuộc…) Sự vấp ngã bởi thập tự giá đã được ĐỊNH TRƯỚC (Tiền định), như Phao-lô đã luận rất rõ trong thư tín của ông. (I Cô-rinh-tô 1: 17-31)
- Tinh thần thù nghịch thập tự giá (chống lại sự cứu chuộc) đã ăn sâu vào trong “linh” của con người (tội nhân) bởi con người đã “thần phục chúa đời này” – Vua của sự tối tăm… Sa-tan, chúa đời này đã làm cho con người trở nên “thù nghịch với thập tự giá” là giá cứu chuộc họ. Nếu không bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời hành động, “kéo” họ ra khỏi sự tối tắm ấy thì họ vẫn cứ thù nghịch cùng thập tự giá đời đời… (họ cười nhạo thập tự giá, cười nhạo Phúc âm…) – Những ai được “Chúa chọn”, “Chúa định”… thì Ngài “kéo” họ ra khỏi tinh thần thù nghịch thập tự giá, để họ nhìn biết Ngài và được cứu!
- Được cứu hay không được cứu, nói theo thánh sử Lu-ca, ghi chép lời của tiên tri Si-mê-ôn là “VẤP NGÃ hoặc DẤY LÊN”… Điều này đã “TIỀN ĐỊNH” rồi! Nhiều người trong Y-sơ-ra-ên (cũng như cả thế gian) sẽ vì “Máng cỏ - Thập tự giá” mà vấp ngã, nhưng một số người sẽ được DẤY LÊN vì “Máng cỏ và Thập tự giá”! Điều này Kinh thánh đã ghi là “ĐÃ được ĐỊNH” rồi! (Không có chuyện cả một dân tộc nào đó chạy đến với Chúa… và thuộc về Chúa khi chúng ta “công bố tích cực”…)

Thanh gươm đâm thấu qua tâm hồn Ma-ri nghĩa là gì?
“…Còn phần ngươi, có một thanh gươm sẽ đâm thấu qua lòng ngươi. Ấy vậy tư tưởng trong lòng nhiều người sẽ được bày tỏ” (Lu-ca 2: 35)
Tiên tri Si-mê-ôn nói rằng: “sẽ có một thanh gươm đâm thấu qua tâm hồn của Ma-ri”… Điều đó có nghĩa là tấm lòng bà sẽ “đau như cắt”, bởi:
- Gần như cả dân tộc của bà đã khước từ “Đấng Cứu chuộc của họ”!
- Bà đau đớn vì “cả dân tộc bà” là Tuyển dân, đã đối xử với “Con Đức Chúa Trời” như cách mà họ đã đối xử… (Hơn ai hết, bà biết Chúa Jesus là ai) – Bà đau cho dân tộc bà một thì bà “đau cho Chúa… mười”!
Có lẽ hiện nay bà Ma-ri ở trong Nước Chúa cũng “rất đau”, bởi vì “nhìn xuống đất, bà thấy người ta dựng danh, dựng tượng của bà lên để thờ lạy”… Người ta làm điều đó để “phục vụ lợi ích cho một giai cấp, giáo quyền” chứ không phải “tôn kính Chúa”! – “Ấy vậy tư tưởng trong lòng nhiều người sẽ được bày tỏ” (Lu-ca 2: 35) – Tiên tri Si-mê-ôn đã nói trước về nhiều người sẽ “mượn danh đạo để tạo phần đời” (của họ) mà không hiểu gì về giá trị của Thập tự giá! Thành phần này sẽ “vấp ngã” vì Thập tự giá! (Giáo hội Ba-bi-lôn…)

“Nước Thiên đàng giống như… đánh cá”:
Chúa Jesus kể một dụ ngôn: “Nước thiên đàng cũng giống như một tay lưới thả xuống biển, bắt đủ mọi thứ cá. 48 Khi lưới được đầy rồi, thì người đánh cá kéo lên bờ; đoạn, ngồi mà CHỌN GIỐNG TỐT ĐỂ RIÊNG RA, đem bỏ vào rổ, còn giống XẤU THÌ NÉM ĐI. 49 Đến ngày tận thế cũng như vậy: Các thiên sứ sẽ đến và chia kẻ ác với người công bình ra, 50 ném những kẻ ác vào lò lửa; ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng.” (Ma-thi-ơ 13: 47-50)
Ngày nay trong các cuộc “truyền giảng lễ hội”, đôi khi người ta thấy “người ta tin Chúa ào ào”… Điều đó cũng giống như việc “đánh cá”… Kéo lưới lên thì cá nhiều, song người ta ngồi lại tuyển lựa, xong rồi ném xuống biển trở lại… Không phải người ta “tin Chúa ào ào trên sân khấu” là bấy nhiêu đó được lên thiên đàng đâu! Xưa nay biết bao nhiêu “vụ như thế” rồi… Hội thánh thật hiện tại được bao nhiêu người?
“Nhiều người được gọi, ít người được chọn”! (Ma-thi-ơ 22: 14)
Máng cỏ là nơi để những ai “được chọn” sẽ nhìn biết Ngài… Còn đối với những ai không được chọn, trước sau gì họ cũng “quay lưng với Máng cỏ”, cũng như họ sẽ không bao giờ hiểu được giá trị của sự cứu chuộc nơi… Thập tự giá!
Đây, con trẻ nầy đã ĐỊNH làm một cớ cho nhiều người trong Y-sơ-ra-ên vấp ngã hoặc dấy lên, và ĐỊNH làm một dấu gây nên sự cãi trả; …Ấy vậy tư tưởng trong lòng nhiều người sẽ được bày tỏ.” (Lu-ca 2: 34-35)
Cầu chúc mọi người: Giáng sinh… Nhận biết Ngài! A-men.

Tt. Ms HTK
Chúa nhật 10/12/2017
Mùa Giáng sinh 2017

Thứ Sáu, 8 tháng 12, 2017

BTC Lễ Hội: Chưa Làm Đã Ăn, Làm Rồi “Không ĂN ĐẬM” Mới Lạ!


BTC Lễ Hội: Chưa Làm Đã Ăn, Làm Rồi “Không ĂN ĐẬM” Mới Lạ!
***
1. Chưa làm đã ăn …
Lời Chúa dạy rằng: “Ai trung tín trong việc nhỏ cũng sẽ trung tín trong việc lớn, ai bất trung việc nhỏ cũng sẽ bất trung trong việc lớn”! (Lu-ca 16: 10)
Trước khi tổ chức chương trình “kỷ niệm 500 năm…”, Ban tổ chức (BTC) kêu gọi mỗi giáo hội đóng góp một số tiền… Số tiền này đã lên đến vài chục triệu… Số tiền này là khởi đầu, lẽ đương nhiên nó không đủ để lo cho một công việc lớn. Trong một vài lần họp hành bàn công việc, họp thì phải ăn, mỗi lần ăn là những nhà hàng sang trọng, họp thì Vũng tàu, Đà-lạt… BTC đã dùng hết số tiền khởi đầu này cho việc “ăn uống để họp”! (mượn họp để ăn uống) - Ai cho phép các ông tiêu xài tiền bạc của con cái Chúa một cách xa hoa, phung phí như vậy? Mỗi việc này thôi đã cho thấy tư cách của các ông như thế nào rồi! Việc làm chưa tới đâu, chưa biết là có xin phép và tổ chức được hay không mà các ông đã “ăn xài xả láng”…! Tư cách của đầy tớ Chúa như vậy sao?
Giả sử nếu không tổ chức được thì các ông lấy tiền đâu mà trả lại cho các giáo hội…? Có phải là các ông sẽ “khất nợ” để đó, rồi tổ chức một pha làm ăn khác để lấy tiền trả nợ, gọi là “thua keo này bày keo khác không”? Dựa vào đâu mà các ông “ăn xài không biết sợ”? Có phải là các ông đã quá quen thuộc với những pha làm ăn kiểu như “tổ chức sự kiện” và kiếm tiền quá dễ dàng… nên việc “ăn xài, phung phí vài chục triệu” đối với các ông là chuyện không có gì quan ngại… nên các ông cứ ăn xài tự nhiên, thoải mái mà chẳng lo gì?
Chính vì đã “ăn hết tiền rồi” bây giờ… phải làm. - Làm mới đẻ ra tiền…

2. Không chính danh, mượn danh khác làm – Tại sao phải “sốt sắng”?
Hiệp hội Thông công… được gọi tắt là “VEF”… Tổ chức này đối với phần lớn con cái Chúa ở phía Nam người ta coi như một “lũ buôn thần bán thánh” từ lâu…! Cho nên các ông (BTC) thừa biết là nếu dùng danh nghĩa “Hiệp hội VEF” mà đứng ra tổ chức thì không quy tụ được ai, các ông đổ nợ là cái chắc! Do đó các ông phải vứt đi cái danh “VEF” để dùng một danh xưng “mờ ám” khác, đó là “Liên hệ phái”! Liên hệ phái là một danh từ rất mơ hồ, vì nó không chỉ một tổ chức cụ thể nào cả. - Sự thật ra là chính các ông (VEF) vứt cái danh bẩn thiểu của mình, để mặc một “cái danh mơ hồ, chưa ai biết rõ” để quy tụ quần chúng… cho cái gọi là “đại lễ 500 năm…” của các ông. – Nếu các mục sư trong tổ chức VEF là những người có tư cách đàng hoàng thì trước hết các ông cần tuyên bố “giải tán tổ chức VEF”, xin lỗi cộng đồng… rồi sau đó các ông muốn làm gì thêm thì làm…! Đó là thái độ và tư cách của người “chính danh, quân tử”! Kẻ trượng phu không bao giờ làm cái chuyện hèn hạ! Tại sao phải giấu cái tên VEF để mượn một cái danh mờ ảo “Liên hệ phái”, để làm một công việc to tác mang tính lịch sử như vậy? Làm một công việc to tác cần phải có tính “chính danh, quân tử, chính nghĩa” của nó… thì công việc đó mới đi vào lịch sử, đi vào lòng người được! Bằng không, thì trước sau gì nó cũng lộ ra chân tướng của một lũ “mèo mả gà đồng”, quen “ăn xổi ở thì”…! Cũng như tôi, không phải tôi ham gì cái danh “tiên tri”… nhưng tôi phải khẳng định và tuyên bố với cộng đồng rằng tôi được Chúa kêu gọi thi hành chức vụ tiên tri. Tôi chịu trách nhiệm tất cả những gì mình nói và làm trước Chúa, trước lịch sử và cộng đồng! Tôi biết công việc của mình sẽ đi vào lịch sử, nên tôi phải tuyên bố một cách chính danh và chịu trách nhiệm công việc của mình… Có như vậy thì công việc mình nó mới đi vào lịch sử được! Đã làm việc lớn thì cái gì cũng phải… “chính danh, quân tử và trượng phu”! Đã “ăn xổi ở thì” thì đừng nói đến chuyện “làm nên lịch sử”!
Lễ hội 500 năm… Ms NVKG đứng tên xin giấy phép, BTC mượn danh “Liên hệ phái” để huy động, quy tụ cộng đồng… Rồi ông Phạm Đình Nh đứng lên bảo “tôi tổ chức chương trình này”… Như vậy nghĩa là sao?
Giả sử hôm đó có “khủng bố” và án mạng xảy ra thì ai, cá nhân, tổ chức nào chịu trách nhiệm trước pháp luật đây? Có phải Ms NVKG (và Ms Nguyễn Th) cũng như giáo hội của họ chịu trách nhiệm không? Tại sao “vinh quang thì người này nhận” (Ms PĐN) còn “trách nhiệm thì người kia mang”? Với kiểu làm việc như thế này thì thế gian người ta gọi là “khôn vặt” thôi các ông ạ! Khôn vặt để kiếm đồng tiền to, nhưng trước mặt Chúa đó cũng chỉ là thứ “khôn vặt”… Người Trung Hoa có câu ngạn ngữ “Khôn vặt là đại ngu”, không biết các ông có biết câu đó không?

3. Công bố các khoản chi mà không hề công bố rõ khoản thu – Tại sao?
Trong khi lễ hội diễn ra… Các ông thỉnh thoảng cho công bố “người này dâng bao nhiêu, người kia dâng bao nhiêu”… rồi cũng có đưa ra bản danh sách các khoản chi… Thật ra đó chỉ là một kiểu lừa phỉnh quần chúng của các ông. Bản danh sách đó không đúng với thực tế và còn nhiều “khoản thu” (lớn) các ông không hề công bố! Những khoản tiền dâng lớn, người dâng họ biết các ông không công bố… (như vụ bán đấu giá hai bức tranh và vài khoản tiền khác) nhưng họ không lên tiếng, không phải họ ủng hộ các ông, nhưng vì:
- Họ không muốn các ông mất mặt…
- Họ không muốn “công việc Chúa bị ảnh hưởng”…
- Họ không muốn “người khác biết số tiền họ dâng”…
- Họ không muốn họ là “người dâng cho công việc Chúa” trở thành “người tố cáo”!
- Họ muốn họ được phước, còn các ông làm gì thì… đó là chuyện của các ông! Họ biết, nhưng họ chỉ… “thở dài” và “lắc đầu”… Còn các ông thì tưởng mình “khôn”!
Được biết, một vài ân nhân có mặt tại Rạch Chiếc hôm đó họ đã “rất ngạc nhiên” vì sao “tiền dâng vượt số nhu cầu” mà BTC vẫn “tự nhiên thu vé” (200.000đ/người)…! Sự ngạc nhiên này “có hiệu quả” khi họ thấy các ông bỏ đi việc thu cái vé “10.000đ/người” vào buổi tối! (còn vé 200.000đ thì vẫn thu) Kể ra các ông cũng rất là… “nhân từ”! Biết thương người dắt thân hữu đi nghe Tin lành, không muốn thu của họ 10.000đ để họ trên đường về, lở khát nước còn uống được ly nước mía!
Lời Chúa dạy rằng: “Ai trung tín trong việc rất nhỏ, cũng trung tín trong việc lớn; ai BẤT NGHĨA TRONG VIỆC RẤT NHỎ, cũng BẤT NGHĨA TRONG VIỆC LỚN.”! (Lu-ca 16: 10)
Chưa làm các ông đã kéo nhau đi ăn và ăn ở những nhà hàng sang trọng, xa xỉ… Và đã ăn hết số tiền các giáo hội góp vô lúc ban đầu… (các ông đã BẤT NGHĨA trong VIỆC NHỎ) Đây đã là một việc làm vô đạo đức và “không trung tín trong việc nhỏ”! (số tiền nhỏ lúc đầu) Thế thì với số tiền lớn (thu hơn 4 tỷ, con số thật chi không tới 2 tỷ…) Nếu bảo rằng “BTC minh bạch” thì có lẽ thế giới này người ta chắc sẽ tin rằng “bọn kỹ nữ hết thảy đều còn trinh”!
Con GIẢI TỎ CÁC VIỆC ĐÓ CHO ANH EM, thì con sẽ nên kẻ giúp việc ngay lành của Đức Chúa Jêsus Christ, được nuôi bởi các lời của đức tin và ĐẠO LÝ LÀNH mà con đã theo.” (I Ti-mô-thê 4: 6)
Tôi chia sẻ những điều trên đây là cho những anh chị em còn lòng kính sợ Chúa… Những người còn “bước đi theo ĐẠO LÝ LÀNH” của Chúa… Còn với các ông thì tôi khẳng định là “hết thuốc chữa” rồi! Chỉ chờ ngày các ông đối mặt với sự phán xét của Chúa mà thôi!
Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ KHAI TRÌNH việc mình với Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 14: 12)
Các ông muốn thức thì thức… Còn muốn tiếp tục ngủ vùi trong tiền bạc hư nát thì cứ tiếp tục… Đó là quyền của các ông!
Còn tôi, tôi nói với những người đang thức!

Tt. Ms HTK
8/12/2017

Thứ Năm, 7 tháng 12, 2017

BTC Chương Trình 500 Năm: Tại Sao Không Lập Ban Soát Sổ?


BTC Chương Trình 500 Năm: Tại Sao Không Lập Ban Soát Sổ?

Tổ chức “ma”, và những công việc mờ ảo?
Chương trình tài chánh tổ chức 500 năm. Thủ quỹ đã thông báo rõ ràng thu chi trước các giáo hội. Các bạn đừng nói không đúng mà mang trọng tội "vu khống".” (Ms Phạm Toàn Ái)

Kết quả hình ảnh cho Ms Lâm Hữu Đức
***
Ms PTA có nói “Chương trình tài chánh tổ chức 500 năm. Thủ quỹ đã thông báo rõ ràng thu chi trước các giáo hội. Các bạn đừng nói không đúng mà mang trọng tội "vu khống".”… - Trong một lần khác, khi có một anh em gọi điện hỏi thì Ms PTA cũng nói: “Mọi việc được thủ quỹ thông báo rõ ràng, công khai, minh bạch… ông HTK nói sai rồi!”
Bây giờ tôi xin hỏi: Ban Tổ Chức (BTC) lễ hội 500 năm có lập Ban Soát sổ (BSS) không? Và ngay bây giờ, sau khi mọi việc đã xong, BTC có dám cho lập BSS để kiểm tra trở lại tất cả mọi việc thu, chi… hay không? Thu bao nhiêu, từ nguồn nào? Chi bao nhiêu, có đáng chi không…? - Nếu như bảo rằng “Thủ quỹ đã công bố công khai”… Tất nhiên những sổ sách của thủ quỹ đó còn. Vậy bây giờ hãy lập BSS để kiểm tra lại và công bố cho cộng đồng biết mức độ “minh bạch” của BTC đến đâu? Và tôi, Huỳnh Thúc Khải sẽ lập một ban “kiểm tra BSS của BTC” xem mức độ làm việc của họ khách quan tới đâu? Quý vị có dám làm điều đó không? Nếu quý vị dám làm điều đó thì tôi cam đoan chịu trách nhiệm sẽ công bố với cộng đồng là quý vị “minh bạch” hay không minh bạch! Còn nếu quý vị KHÔNG DÁM LÀM ĐIỀU ĐÓ thì câu hỏi đặt ra là TẠI SAO?
Bất cứ tổ chức nào dù lớn nhỏ, khi làm việc liên quan đến tài chánh, tiền bạc… thì phải có BSS. Nhà nước các cấp đều có ban Thanh tra… để biết tiền bạc thu chi có rõ ràng không? (Vậy mà tham nhủng vẫn lan tràn) Tránh tình trạng “lợi ích nhóm” sẽ biển thủ, ăn bớt tiền bạc trong các tổ chức… Nếu các ông trong BTC lễ hội 500 năm là “thánh” hết, KHÔNG THAM TIỀN thì ngay bây giờ SỢ GÌ MÀ KHÔNG LẬP BAN SOÁT SỔ? BSS tất nhiên phải là những người khách quan bên ngoài BTC (đại diện từ các giáo giáo hội) và họ làm việc khách quan, có khoa học…!
Một tổ chức làm việc liên quan đến tài chánh mà không có BSS thì đó là một tổ chức MỜ ÁM! Tại sao anh không lập Ban này? Tất cả mọi việc thu chi đều phải có sổ sách, biên lai, biên nhận… Vậy những sổ sách, biên lai, biên nhận đó để làm gì? (Xong lễ là vứt sọt rác hay đem đi thiêu hủy?) Tất nhiên là để kiểm tra. Vậy ngay bây giờ hãy lập ban kiểm tra và ban kiểm tra ấy công bố cho cộng đồng đi! (Tại sao lúc xin tiền thì công bố rộng? Hãy làm việc có khoa học để bảo vệ uy tín của mình) - Trong một giáo hội mà “ông anh cả làm Hội trưởng, đứa em gái của ông ấy là thủ quỹ, một người khác nữa trong gia đình làm thư ký”… thì khi thủ quỹ “công khai tài chánh”, việc công khai đó có đáng gọi là “minh bạch” không? (được biết giáo hội của Ms Lâm Hữu Đức ở Đồng nai, là như thế) – Sự công bố của “thủ quỹ” trong chương trình lễ hội 500 cũng giống như vậy! (Thủ quỹ này là người trong ban tổ chức)
Thu không rõ ràng- chi không hợp lệ: Khoảng tiền thu từ việc bán đấu giá hai bức tranh ở Hà nội để dâng hiến tiền bạc cho chương trình.. đã không được BTC đưa vào diện “được công bố”. Vậy số tiền đó đi đâu? (Hai bức tranh được bán 400 triệu, cùng với khoảng tiền các doanh nghiệp đấu giá không thành cũng đã dâng hiến luôn cho chương trình… Tất cả những khoảng thu này không được đưa vào danh sách công khai, công bố…)
Được biết anh “Quốc D” là người làm đạo diễn và tổ chức sự kiện cho chương trình… Anh có đề nghị mua một máy quay phim và BTC đã chi tiền mua… Vấn đề đặt ra: Có cần thiết phải mua máy quay phim không? Tại sao không thuê mà mua? Và sau khi lễ hội kết thúc thì tài sản đó bây giờ là “của ai”? Nếu nói cái máy đó sẽ làm “quà tặng” cho anh QD vì công khó của anh, vậy thì trong sổ sách thu chi có khoảng nào gọi là “thù lao cho người đạo diễn”, tổ chức sự kiện không? Nếu có cùng lúc cả hai: tiền thù lao và cả cái máy quay phim thì đó là việc “chi tiền không hợp lệ”! Còn nếu nói cái máy đó là “tài sản của tổ chức” thì đó là “tổ chức nào”? Tổ chức ấy thành lập khi nào? Gồm những ai? Ai chịu trách nhiệm và họ chịu trách nhiệm với ai? Chi tiền mua một cái máy quay phim chỉ để làm việc trong vài ngày, rồi không biết sau đó nó là tài sản của ai… (Tiền Chúa chứ đâu phải “tiền chùa” mà muốn chi sao thì chi?)
Được biết, trước lễ hội, các giáo hội phải góp “dâng” một số tiền (mỗi giáo hội khoảng 10 triệu)… Các ông đã dùng số tiền này đi ăn nhà hàng mỗi lần họp hành để bàn công việc. Nơi các ông ăn là những nhà hàng sang trọng (Vũng tàu, Sài gòn…) Số tiền vài chục triệu này các ông đã “chi vào việc ăn uống” (cho BTC) sau vài lần “họp” coi như đã hết sạch… Có người đã nói: Lần này các ông đổ nợ! Bởi vì chương trình không biết có thực hiện được không, mà tiền góp của các giáo hội các ông đã “ăn sạch”! Sau này các ông đã lấy tiền từ các ân nhân ủng hộ để “gửi trả lại một số giáo hội”… Việc dùng tiền của giáo hội dâng lên để “ăn uống vô tội vạ” như thế có hợp lệ không? Tiền bạc các ân nhân dâng hiến các ông có sử dụng đúng mục đích không? Tại sao người ta dâng cho chương trình, các ông lại đem “trả cho các giáo hội”? Đây là lý do phải có Ban Soát sổ. Và còn hàng trăm việc thu, chi mờ ám, vô tội vạ của các ông mà không cần nói ở đây. Như việc tổ chức đi chơi Mũi né cho hàng trăm người (để rửa tiền), tiền đâu các ông đi? Các ông lấy tiền người ta dâng cho chương trình để đi chơi, việc chi này có chính đáng không? Tiền bạc sử dụng có đúng mục đích của người dâng không? Và tôi nói rằng “con số gần 2 tỷ đã chạy vào túi riêng của từng người trong BTC các ông”… Vậy bây giờ các ông có dám lập Ban soát sổ và tôi cũng sẽ lập một ban “kiểm tra thành quả của ban soát sổ”… sau đó MỌI VIỆC SẼ RÕ RÀNG… Các ông CÓ DÁM KHÔNG? Nếu không thì đừng cho là “mọi việc đều minh bạch” nhé!
Tổ chức “MA”: Trước khi chương trình diễn ra, người ta nói rằng “lần này Liên hệ phái tổ chức”! Nhưng khi hỏi: Liên hệ phái là ai? Tổ chức đó thành lập khi nào? Ai là người đứng đầu chịu trách nhiệm tổ chức đó…? … thì tất cả đều trả lời chung chung, không rõ ràng. Khi hỏi “có phải Hiệp hội Thông công VEF… tổ chức không”? thì nhiều người trả lời là “không phải Hiệp hội… VEF”… Nhưng khi chương trình đang diễn ra thì ông Ms Phạm Đình Nhẫn đứng ra “thừa nhận” là mình đã tổ chức chương trình này! Vậy là sao? Cá nhân ông PĐN thì làm sao có thể quy tụ và tổ chức một chương trình lớn như vậy? Ông phải đứng đầu một tổ chức… Vậy thì đó là tổ chức nào? (mà không phải là VEF?)
Được biết “danh tiếng của VEF” đã là một thứ “vứt sọt rác” và “đáng ghê tởm” đối với cộng đồng Tin lành từ lâu… Do đó, trong lần lễ hội 500 năm này, nếu lấy danh nghĩa VEF để quy tụ thì có lẽ “không ma nào nó tới”! Do đó, họ phải dùng chữ “Liên hệ phái” và khẳng định “không phải là VEF”! Khi hỏi: Có phải VEF tổ chức không? Thì một mục sư đã trả lời thẳng thừng: “Không, không phải VEF tổ chức”! – Tại sao người ta phải né dùng chữ “VEF” như “né một một vật gì dơ dáy”…? Điều đó cho thấy, phần lớn cộng đồng Tin lành phía Nam này, người ta coi VEF là “một tổ chức ăn dơ” thuộc hàng... đẳng cấp! - Thế nhưng, khi chương trình diễn ra thì xuất hiện trên diễn đàn, BTC là những khuôn mặt khá quen thuộc. Họ không ai xa lạ, đó là những thành viên ban lãnh đạo… VEF! Như vậy chính VEF đã “tạm vứt chiếc áo nhớp VEF” để mượn cái áo mới “Liên hệ phái”! Nhưng khi lên sân khấu thì “lộ nguyên hình… là… bọn VEF”! Nhưng cá nhân ông PĐN thì đứng lên “nhận là mình đã tổ chức chương trình này”… Như vậy nghĩa là sao? (tổ chức hay cá nhân?) Một tổ chức đứng ra làm một công việc lớn như này, mà sao phải “mờ mờ ảo ảo” lúc ẩn, lúc hiện “như… MA”… vậy là sao? (Ma cũ mặc áo mới, để kiếm tiền… mới)
Bản thân BTC chương trình, trước đây cũng như bây giờ, họ “đã tồn tại như những bóng… MA” khi ẩn khi hiện… rồi… thì việc làm của họ làm sao bảo là “minh bạch” được!
Hằng trăm con người kéo nhau đi chơi ở khu nghỉ dưỡng cao cấp (Mũi né) mà không dám công khai cho mọi người biết… Điều đó đã là “MA” rồi! Những “con ma đi  ăn chơi” mà không dám xuất đầu, lộ diện! Một thứ… “MA hèn”!
Nếu BTC cho mình là “minh bạch” thì đề nghị các ông bây giờ hãy lập ngay BSS… Chúng tôi cũng lập ngay một “Ban Kiểm tra” để kiểm tra tính khác quan, khoa học của BSS của các ông lập ra. Tôi bảo đảm sẽ chứng minh được “con số gần 2 tỷ đã đi vào túi riêng của từng người trong BTC các ông”!
Vậy nhé!
Chúc Giáng Sinh và Năm Mới vui vẻ!

Tt. Ms HTK
7/12/2017

Thứ Bảy, 25 tháng 11, 2017

Đầy Tớ Thánh… Làm Sao Mà Thánh Đây!


Đầy Tớ Thánh… Làm Sao Mà Thánh Đây!

Tiếng của Đức Giê-hô-va kêu lên nghịch cùng thành nầy, người khôn phải kính sợ danh Ngài… Trong nhà kẻ ác há chẳng phải còn có của BÁU GIAN ÁC và LƯỜNG NON ĐÁNG GỚM ghiếc sao?  Ta có những cân gian và trái cân giả dối trong bao, thì ta sao được tinh sạch? Vì những kẻ giàu của thành nầy đầy sự cường bạo, dân cư nó dùng sự nói dối, và trong miệng chúng nó có lưỡi hay phỉnh phờ.” (Mi-chê 6: 10)
***
- Cân non: Trước đây có người nói, chợ … (Tân Phú- Sài gòn) là nơi bán hàng “không bao giờ cân thiếu”… Tìm hiểu sự việc thì thấy đây là khu chợ của người Công giáo. Giáo dân được dạy: Cân thiếu là có tội với Chúa… Có lẽ đây là lý do chăng?
Sách tiên tri Mi-chê 6: 9-12 nhắc chúng ta một bài học:
Tiếng của Đức Giê-hô-va kêu lên nghịch cùng thành nầy, người khôn phải kính sợ danh Ngài… Trong nhà kẻ ác há chẳng phải còn có của BÁU GIAN ÁC và LƯỜNG NON ĐÁNG GỚM ghiếc sao? Ta có những cân gian và trái cân giả dối trong bao, thì ta sao được tinh sạch? Vì những kẻ giàu của thành nầy đầy sự cường bạo, dân cư nó dùng sự nói dối, và trong miệng chúng nó có lưỡi hay phỉnh phờ.”
Người mua bán mà không có lương tâm, đạo đức thì họ dùng “cân gian” (mua già, bán non) để thu lợi nhuận… “Tôi tớ Chúa” thì đâu có mua bán nên đâu cần đến cân già hay cân non làm gì… Nhưng họ có… “cái khác”!

Chuyện “tín đồ số” vượt hơn “dân số” tại một tỉnh…
Trước đây nghe nói công cuộc truyền giáo tại VN đang được “Chúa phấn hưng”, nên nhiều người cũng hồ hởi, mừng rỡ… Một cuộc thống kê của một tổ chức truyền giáo đặt tại Thái Lan mới lên kế hoạch kiểm tra. Kết quả cho thấy: Danh sách tín hữu của các mục sư Tổng quản nhiệm, Hội trưởng các giáo hội (nhà thờ lẫn tư gia) gửi qua báo cáo con số tín đồ của mình… Tất cả cọng lại ra một con số, tạm gọi là “tín đồ số” của tỉnh A, đã vượt hơn con số “dân số” của tỉnh ấy… (“Tín đồ số” > “dân số”…) Đúng là một “cuộc phấn hưng chưa từng có”… trong lịch sử các cuộc phấn hưng! Và cái mà người ta ngạc nhiên hơn nữa là những “tôi tớ Chúa” có “cấp hàm tổng quản nhiệm”, họ đều xuất thân từ những người “khố rách áo ôm” trước đó, nay thì ai cũng giàu có, nhà lầu xe hơi, đất đai, tài sản…
Có lẽ các “tôi tớ Chúa” biết rõ “dùng cân non” là phạm tội với Chúa nên họ đâu có dùng cân… Họ dùng “danh sách ảo”… Tức là họ lập danh sách “tín đồ của tôi tại vùng nọ, vùng kia là…” rồi gửi đến các tổ chức, ân nhân để “xin tài trợ”… Nhờ vậy mà đời sống họ được “thịnh vương nhanh chóng”, mà họ thường gọi là “nhờ ơn Chúa ban”! Dùng cân non thì phạm tội với Chúa nên họ đâu có dùng cân. Họ dùng “danh sách tín đồ ảo”… mà Kinh thánh thì đâu có nói “dùng danh sách tín đồ ảo, báo cáo…” là phạm tội, nên đừng có ai “xét đoán” tôi tớ được xức dầu của Chúa nhé!
Tiền bạc của các ân nhân, tổ chức ủng hộ công việc Chúa khi đã vào tay các “tôi tớ Chúa” rồi thì nó trở thành “tài sản của các tôi tớ Chúa”! Chúa cho các “tôi tớ Chúa” nhà cao cửa rộng thì cũng để bù lại “sự hy sinh gian khổ của tôi tớ Chúa”! Cho nên cũng đừng ai bảo rằng “trong nhà tôi tớ Chúa có của báu gian ác và lường non đáng gớm ghiếc”! (trong nhà họ không có cân hay lường… chỉ có danh sách khống gửi đi là mười, về chi ra một… cái này đâu gọi là “cân” hay “lường”…) Cho nên tài sản trong nhà “tôi tớ Chúa” là tài sản “trong sạch”! Là “của thánh” nên đừng ai thấy họ giàu có, mà “ganh ăn tức ở rồi đoán xét lung tung”!
Tiếng của Đức Giê-hô-va kêu lên nghịch cùng thành nầy, người khôn phải kính sợ danh Ngài… Trong nhà kẻ ác há chẳng phải còn có của BÁU GIAN ÁC và LƯỜNG NON ĐÁNG GỚM ghiếc sao? Ta có những cân gian và trái cân giả dối trong bao, thì ta sao được tinh sạch? Vì những kẻ giàu của thành nầy đầy sự cường bạo, dân cư nó dùng sự nói dối, và trong miệng chúng nó có lưỡi hay phỉnh phờ.” (Mi-chê 6: 9-12)
Đoạn Kinh thánh trên đây là nhà tiên tri Mi-chê nói các trưởng lão, lãnh đạo dân Chúa thời xa xưa, trong Cựu ước… Còn thời Tân ước này, các “tôi tớ Chúa”, đặc biệt là hàng Tổng quản nhiệm, Hội trưởng trở lên (í quên, đâu còn ai trên nữa đâu) thì đã được “thánh hóa từ lâu”, hơn nữa họ đã từ “tôi tớ hèn mọn” (mục sư, truyền đạo lèn tèn) nay đã được Chúa cất nhắc lên đến hàng “hội trưởng, tổng quản” hết rồi (bậc đại thánh)… nên họ đâu có thèm khát gì của cải, tài sản, tiền bạc trong thế gian này… Họ giữ là “giữ cho Chúa thôi”. Sau này họ có qua đời thì con cháu họ cũng dùng mà… “lo việc Chúa”!
Lời Chúa phán cho những lãnh đạo dân Chúa, là những người có tài sản bất chính – có “của báu gian ác trong nhà”: “Ta có những cân gian và trái cân giả dối trong bao, thì ta sao được TINH SẠCH? Vì những kẻ giàu của thành nầy đầy sự cường bạo, dân cư nó dùng sự NÓI DỐI, và trong miệng chúng nó có lưỡi hay PHỈNH PHỜ.” (Mi-chê 6: 11-12)
Chúa cũng phán: “Nay có phải là thì giờ các ngươi ở trong nhà có trần ván, khi nhà nầy hoang vu sao?” (A-mốt 1: 4)
Nhà Chúa nhiều nơi “cái cầu tiêu còn chưa có”… trong khi các “tôi tớ Chúa thì nhà cao, cửa rộng”, du lịch đây đó…
Đức Giê-hô-va xét đoán các trưởng lão của dân Ngài với các quan trưởng nó: Ấy chính các ngươi là kẻ đã nuốt vườn nho; của cướp bóc kẻ nghèo đương ở trong nhà các ngươi!” (Ê-sai 3: 14)
Tài sản bất chính đang ở trong nhà thì còn tư cách gì nữa mà lãnh đạo với GIẢNG ĐẠO?
Nhưng mà đây là nói các tôi tớ Chúa ngày xưa, thời Cựu ước… Còn các đầy tớ Chúa ngày nay, thời Tân ước này thì họ từ “thánh cho đến hàng đại thánh” hết rồi! Không có ai còn tham lam, cân gian, nói dối, làm giàu bằng nghề buôn thần bán thánh như các “tôi tớ thời Cựu ước nữa đâu”!
Chúc các đầy tớ Chúa vừa tổ chức xong “Đại hội 500 năm” có một kỳ nghỉ mát bốn ngày “miễn phí” thật vui vẻ nhé!

Tt. Ms HTK
25/11/2017

Thứ Năm, 23 tháng 11, 2017

Bạn Có Thấy “Nhục” Khi Người Khác Xúc Phạm Gia Đình Bạn?


Bạn Có Thấy “Nhục” Khi Người Khác Xúc Phạm Gia Đình Bạn?

Trong video clip của “An Ninh Thái Nguyên” đưa lên Chúa nhật 19/11/2017 rõ ràng là “xúc phạm Hội thánh của Đức Chúa Trời”. Vì trong clip đó không nói nhóm tín ngưỡng kia tên là gì, mà chỉ nói đó là “Hội Thánh Của Đức Chúa Trời” và trong toàn bộ clip, cách dẫn giải, đưa thông tin là nhằm “bôi nhọ, xúc phạm Hội Thánh của Đức Chúa Trời” chứ không nói riêng nhóm nào…

Kết quả hình ảnh cho an ninh thái nguyên

Hội thánh là “Gia đình của Đức Chúa Trời”: “Dường ấy, anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng …là người nhà của Đức Chúa Trời.” (Ê-phê-sô 2: 19)

Xúc phạm hoàng gia:
Chuyện xưa kể rằng: Ngày kia có một người vốn không ưa vua Bảo Thái (Bảo Thái là danh hiệu của nhà vua…). Luật xưa cấm không cho ai xúc phạm danh hiệu nhà vua (tội phạm húy). Ai xúc phạm nhà vua sẽ bị trị tội nặng… Làm vua, đương nhiên cũng có người không ưa! Hôm nọ ngoài chợ, nơi gian hàng bán thịt có một người không rõ là người nào… Ông ta đi đến từng gian hàng và hỏi mua thịt (mua số nhiều). Mua xong ông bảo “thái nhỏ ra cho tôi, lát nữa quay lại lấy, nhà có đám…”! (xắt thịt nhỏ ra dùm) Chỗ nào bán thịt ông cũng ghé vào và làm như thế… Xong việc ông đi luôn và không quay lại lấy thịt đã “bảo thái”! Buổi chợ hôm đó đến gần trưa, đi đâu người ta cũng nghe om sòm với câu chửi: “Tổ cha cái thằng Bảo Thái”! (bảo người ta thái, xắt thịt ra rồi không mua, bây giờ khó bán…) Chửi xong rồi mới giật mình là từ sáng giờ cả chợ xúm nhau “chửi vua Bảo Thái”! Có ai đó đã chơi khăm nhà vua, khiến cả phiên chợ chửi nhà vua mà không ai làm gì được! Triều đình và hoàng gia tức lắm mà không biết “đứa nào”!

Thủ đoạn bỉ ổi của “An Ninh Thái Nguyên”…
Đối với ngành AN tôn giáo họ biết rất rõ nội tình các nhóm Tin lành. Họ biết các nhóm Tin lành nói chung không ưa nhóm “Hội thánh Đức Chúa Trời mẹ” (có thể)… Nên họ dùng nhóm này để “bêu rếu”... Tin lành nói chung. Cộng đồng Tin lành khi biết cũng “làm thinh”, vì cho rằng đây là nhóm “Hội thánh Đức Chúa Trời mẹ” (tà giáo)… Và khi cộng đồng Tin lành làm thinh như vậy thì cả xã hội sẽ nghĩ xấu về Đạo Tin lành, nhất là đối với “Hội thánh của Đức Chúa Trời” là một cụm từ, danh xưng chung của Hội thánh Chúa trên đất! (có khác nào ai đó đã mượn mấy bà bán thịt ngoài chợ chửi danh xưng nhà vua Bảo Thái?)
Tôi không cần biết nhóm tín ngưỡng kia thuộc hệ phái nào (chánh hay tà giáo), nhưng khi tôi thấy người ta xúc phạm “Hội thánh của Đức Chúa Trời”, trong đó có tôi, thì tôi phải lên tiếng! Còn nếu bạn cảm thấy mình “không thuộc về Hội thánh của Đức Chúa Trời” thì bạn cứ làm thinh hoặc cho mình là người NGOÀI CUỘC… Những gì người ta nói “không liên quan đến bạn”!

Tà giáo:
Trong thực tại của Cơ-đốc giáo hiện nay thì nhóm nào cũng có thể gọi nhóm kia là “tà giáo” được cả. Thí dụ: Công giáo gọi Tin lành là “Đạo rối”. Tin lành gọi Công giáo là “Ba-bi-lôn”. Nhà thờ gọi tư gia là “tà giáo”. Tư gia gọi nhà thờ là “Ba-bi-lôn nhỏ”… v.v… Thế thì ai chánh giáo đây? Nếu bây giờ chúng ta cho rằng nhóm bị ANTN làm clip bôi nhọ kia là “tà giáo”, không liên quan tới mình… thì có phải đến một lúc nào đó khi có người cũng bôi nhọ, xúc phạm giáo hội của mình, những nhóm khác họ cũng nói thế… thì sao? Khi “chó sói” tấn công bầy chiên Công giáo, Tin lành nói “kệ nó, đồ Ba-bi-lôn, không liên quan tới mình”… Rồi khi “chó sói” tấn công “bầy chiên Tin lành”, Công giáo cũng nói như vậy! Rồi tới lược các giáo hội Tư gia bị “sói tấn công”, các giáo hội kia cũng “phát biểu tương tự” và “không quan tâm”… thì có phải người ta đang dùng chiến thuật “bẻ từng chiếc đũa trong bó đũa” không?
Tôi không cần biết nhóm kia là chánh hay tà… Nhưng khi tôi thấy “danh hiệu và Đạo Đức Chúa Trời bị sỉ nhục” thì tôi cũng cảm thấy “bị sỉ nhục”! Tôi lên tiếng là vì tôi là “người trong đại gia đình của Đức Chúa Trời”, là thành viên của “Hội thánh của Đức Chúa Trời”, là danh hiệu mà ngành ANTN đã bôi nhọ… Nên tôi phải lên tiếng. Còn ai đó cho rằng mình “không phải thuộc về Hội thánh của Đức Chúa Trời” thì có quyền… “làm thinh”!
Chúng ta phải lên tiếng vì một trong những điều Phao-lô phải tranh đấu, bảo vệ ấy là “…hầu cho danh hiệu và đạo lý của Đức Chúa Trời khỏi bị LÀM TRÒ cho người PHẠM THƯỢNG.” (I Ti-mô-thê 6: 1)

HTK
23/11/2017

PHẢN BIỆN: Clip Của “An Ninh Thái Nguyên” Nói Về “Đạo Lạ Hội Thánh Của Đức Chúa Trời”…


PHẢN BIỆN: Clip Của “An Ninh Thái Nguyên” Nói Về “Đạo Lạ Hội Thánh Của Đức Chúa Trời”…
Vả, tôi tớ của Chúa không nên ưa sự tranh cạnh; nhưng phải ở tử tế với mọi người, có tài dạy dỗ, nhịn nhục, dùng cách mềm mại mà SỬA DẠY NHỮNG KẺ CHỐNG TRẢ, mong rằng Đức Chúa Trời ban cho họ sự ăn năn để nhìn biết lẽ thật, 26 và họ tỉnh ngộ mà gỡ mình khỏi lưới ma quỉ, vì đã bị ma quỉ bắt lấy đặng làm theo ý nó.” (II Ti-mô-thê 2: 24-26)
Kết quả hình ảnh cho an ninh thái nguyên
***
Hiện nay trên mạng Internet có lưu truyền một clip của “An Ninh Thái Nguyên” nói về “Đạo lạ Hội thánh của Đức Chúa Trời”… Khi xem kỷ clip này thì tôi thấy đây là một “nhóm Tin lành bị nhà cầm quyền làm khó dễ”…
Với tôi, nhóm “Hội thánh của Đức Chúa Trời” (HTĐCT) tuy chưa hẳn là tà giáo (vì chưa có điểm nào và tài liệu, tổ chức nào kết luận như thế) nhưng, đó là một nhóm có nhiều “quan điểm cực đoan” về mặt áp dụng Kinh thánh… Và theo tôi được biết thì đa số các giáo hội Tin lành nói chung cũng “không ưa” gì nhóm này… (Nó chưa hẳn là tà giáo nhưng có nhiều điểm cực đoan, quá mấu…)
Anh em ruột với nhau đôi khi cũng có bất đồng về quan điểm, cãi nhau… nhưng khi có ai đó “đánh anh, em mình” thì “mình cũng xách cây chạy qua bênh nó”… Không phải vì bất đồng quan điểm, cãi cọ mà để mặc anh em mình cho người ta “đánh”… Đó là lý do tôi lên tiếng trong bài viết này:

1. “Hội thánh của Đức Chúa Trời” có phải là ĐẠO LẠ không?
Trong clip có nói HTĐCT là “Đạo lạ”. Xin thưa rằng đó không phải là đạo lạ, mà là “đạo từ Đức Chúa Trời dạy trong Kinh thánh”! Dùng chữ “đạo lạ” là cố tình gán ghép cho người ta với dụng ý “bôi xấu”! Vì người ta giảng dạy một Đạo ra từ Kinh thánh. Cuốn Kinh thánh được nhà nước xuất bản và được cả thế giới tôn trọng… Sao gọi là “đạo lạ”? Thế giới này đâu có lạ gì quyển Kinh thánh và “Đạo Chúa”, Cơ-đốc giáo… mà nói đó là “đạo lạ”? Có lạ chăng là những kẻ “cố tình bôi nhọ người khác”, làm ra vẻ mình không biết đạo Chúa… mới là “lạ”! Nếu không muốn nói đó là những kẻ “dốt nát, không biết Kinh thánh là gì” mà dám nói người ta là “đạo lạ”!

2. Không ăn đồ cúng, đồ đã thắp hương:
Mỗi tôn giáo có những quy định riêng. Đạo Tin lành xưa nay thường dạy tín hữu “không ăn đồ đã cúng dâng cho thần tượng”… Điều này có ghi chép trong Kinh thánh. Người tin theo Kinh thánh (theo Đạo Đức Chúa Trời) có quyền thực hành niềm tin của mình. Điều này không có lạ đối với những người làm công tác “an ninh tôn giáo”, nhất là đối với Đạo Tin lành… Thế nhưng, “giả vờ không biết” để đem vấn đề lên truyền thông nhằm mục đích “bôi nhọ người khác”… Những kẻ làm việc đó mới là “lạ”! Nếu không muốn nói là “không có não”! 
Thờ cúng tổ tiên: Nói như một chị em tín hữu Tin lành tại Hà nội: Nếu thờ thì thờ được bao đời? Tôn kính, biết ơn đến mười đời là cùng? Thế đời thứ mười một là mình “vô ơn” hay sao? Đức Chúa Trời là “Tổ tiên của mọi tổ tiên” sao không thờ?
“Không ăn đồ đã cúng dâng cho thần tượng”… Điều này có ghi chép trong Kinh thánh. Người tin theo Kinh thánh (theo Đạo Đức Chúa Trời) có quyền thực hành niềm tin của mình. (Kinh thánh do nhà nước xuất bản… Ai xúc phạm người tin Kinh thánh là “xúc phạm nhà nước”… Có ai xử lý những kẻ đã xúc phạm này không?)

3. Ai là “kẻ xấu, dụ dỗ, lôi kéo”?
Là cơ quan chức năng, khi muốn giải quyết một vấn đề xã hội thì trước hết cần tìm hiểu nguyên nhân, nguồn gốc của một “hiện tượng xã hội”… trước khi kết luận và đưa lên truyền thông. Người ta “tin Kinh thánh, thực hành niềm tin theo Kinh thánh” mà dám nói họ là “kẻ xấu, dụ dỗ, lôi kéo”? Dựa vào đâu mà nói người ta là “kẻ xấu”? Thực hành niềm tin theo Kinh thánh là xấu sao? Nếu thế thì Nhà nước CHXHCNVN lại là “KẺ XẤU” sao? Kinh thánh là “Cuốn Sách thế nào” mà Nhà nước phải cho xuất bản? Và tại sao người ta thực hành niềm tin trên Cuốn Sách ấy, lại có kẻ dám cho là “kẻ xấu”? Như vậy Nhà nước có xấu không khi cho xuất bản Kinh thánh? Có cơ quan nhà nước nào kết luận “Kinh thánh có nội dung xấu” chưa? Anh chỉ có quyền “phê phán” người ta là thực hành đúng hay chưa đúng theo Kinh thánh, chứ anh không có quyền nói người ta là “kẻ xấu”, khi người ta thực hành Kinh thánh. Thiết nghĩ: Ai thực hiện video clip này, chính “cơ quan đơn vị đó” mới là “kẻ xấu”, là kẻ đã công khai “xúc phạm nhà nước CHXHCNVN” và “vi phạm pháp luật”! (Vì Kinh thánh do Nhà nước xuất bản)

4. “Gieo rắc những luận điệu lệch lạc, vô bổ, như ngày tận thế, sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời”…
Thế nào là những “luận điệu lệch lạc, vô bổ”? “Ngày Tận thế, sự Cứu rỗi của Đức Chúa Trời”… là những điều mà Cuốn Kinh thánh (do nhà nước xuất bản) đã ghi chép rõ ràng và được cả thế giới tôn trọng… Đây là những “luận điệu lệch lạc, vô bổ”… hay sao? Nhắc lại là Cuốn Kinh thánh do nhà nước xuất bản, được cả thế giới tôn trọng, cho đến nay chưa ai dám nói “nội dung Kinh thánh” hay ít nhất là hai điều trên – “Ngày Tận Thế và Sự Cứu Rỗi…” - là “lệch lạc và vô bổ” cả! Xin hỏi những người đã đưa clip kia lên truyền thông: “Ngày Tận thế, sự Cứu rỗi của Đức Chúa Trời”… có được ghi chép trong Kinh thánh không? Tại sao quý vị dám kết luật hai điều này là “vô bổ và lệch lạc”? Quý vị là ai và dựa vào đâu quý vị dám kết luận như thế? Quý vị “có não” không? Và đã đọc Kinh thánh kỷ chưa mà dám nói như thế?

5. Bỏ thờ cúng tổ tiên…
Như đã nói: Mỗi tôn giáo có quy định việc thực hành niềm tin, nghi thức thờ phượng khác nhau. Người Tin lành “không thờ cúng tổ tiên bằng hình thức”, nhưng hiếu kính cha mẹ, ông bà khi còn sống là điều Kinh thánh dạy… Việc một người tin theo Đạo Tin lành (của Đức Chúa Trời) từ bỏ việc thờ cúng theo hình thức (tuy khác với truyền thống, tập tục, văn hóa VN) cũng là việc thực hành “niềm tin tín ngưỡng” theo tôn giáo mà họ chọn. (Họ làm điều đó là do Kinh thánh dạy, mà Kinh thánh là nhà nước xuất bản) Điều đó không có gì là lạ cả.
Cái này mới lạ nè: Có không ít kẻ trong xã hội ngày nay tin rằng “tổ tiên loài người là khỉ”… Thế nhưng chính những kẻ ấy “không bao giờ… thờ khỉ”. Trong nhà họ không hề có cái bàn thờ nào để gọi là “bàn thờ để thờ… khỉ”… Cái đó có phải là “bỏ thờ cúng tổ tiên”… không? Rõ ràng là người ta thừa nhận “con khỉ là tổ tiên loài người”, nhưng những kẻ đó “không bao giờ thờ khỉ”? Những kẻ tin “tổ tiên loài người là khỉ” mà không thờ khỉ… đó chính là những người “bỏ thờ cúng tổ tiên” vậy! Mình “không thờ cúng tổ tiên” (khỉ), mà dám nói người khác là “bỏ thờ cúng tổ tiên” là sao? – Đây mới là “đạo lạ”… chứ không phải những người tin theo Kinh thánh, thực hành Kinh thánh là “Đạo Lạ” nhé, các vị!

6. Dâng tiền 1/10…
Bất cứ hội đoàn, tổ chức hay tôn giáo nào cũng có quyền lập quỹ… Đó là “quyền được sử dụng tiền bạc của người ta làm ra”! Con tôi mới vào học lớp Một: cô giáo kêu gọi học sinh “bỏ tiền heo đất” để dành cuối năm liên hoan… điều đó có gì sai?
Dâng hiến “một phần mười huê lợi” là điều Kinh thánh dạy. (Nhắc lại: Kinh thánh do nhà nước xuất bản. Ai bảo người thực hành Kinh thánh là vi phạm PL thì chính người đó đã vi phạm PL)
Tôi xin hỏi những người làm clip kia: Khi vào đảng và sinh hoạt đảng, các vị có đóng “đảng phí” không? Khi đóng đảng phí các vị có “vi phạm pháp luật không”? Nếu không thì sao người ta không có quyền quyên góp “1/10” để làm quỹ chung cho sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng của họ? Nhắc lại cho quý vị biết: Dâng “1/10” là điều Kinh thánh dạy để ai thực hành điều đó thì không những họ mà “cả NƯỚC được phước”! Mời quý vị mở Kinh thánh ra đọc: Sách Ma-la-chi chương 3 câu 10 sẽ rõ! Các cụ ta có dạy: Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe”! Nếu quý vị không nói, không ai bảo quý vị là… “không có não”! Mang cấp hàm sĩ quan, cán bộ cấp tỉnh mà ăn nói như “những kẻ VÔ HỌC”… là sao?

7. “Không biết số tiền đó đã đi đâu?”
Quý vị đặt câu hỏi: “Không biết số tiền 1/10 đó đã đi đâu?” - Thế có bao giờ quý vị đặt câu hỏi: Tiền thuê của dân nó “thực sự đi về đâu” không?
Có bao giờ quý vị hỏi: Tại sao cán bộ nhà nước cấp càng cao thì càng giàu, còn người dân thì “ngày càng ngheo khổ”… không?
Có ông cán bộ nào đó nói: “100 người nộp, bình quân 30-40 triệu”… Tôi xin hỏi quý vị: Tại sao nhà nước có quyền huy động “hàng trăm tấn vàng trong dân”, mà một nhóm tín ngưỡng người ta không có quyền góp vài chục triệu để sinh hoạt tôn giáo của họ?


8. Tiền chi tiêu không ai biết được?
Câu hỏi này lẽ ra người dân sẽ hỏi đảng và nhà nước: tiền thuế của dân, đảng và nhà nước đã chi tiêu như thế nào? Nhưng phần lớn người dân không hỏi. Một nhóm tín ngưỡng người ta “chi tiêu tiền bạc” như thế nào là “tín đồ họ hỏi”, họ không hỏi thì thôi, sao các ông lại đi hỏi?
Cái này đáng hỏi: Đảng lấy tiền thuế của dân xây dựng trụ sở của đảng (từ các cấp) là đúng hay sai? Có luật nào cho phép? Tại sao đảng có quyền lấy tiền thuế của dân để phục vụ cho đảng, còn dân không có quyền dùng tiền của họ để “chung góp, lo tín ngưỡng phí” của họ?

9. “Mù quáng tin theo”:
Trong số tín đồ tin theo có người là lớn tuổi, là sinh viên… Những người “lớn tuổi, sinh viên” họ đều “mù quáng” cả sao? Dựa vào đâu mà quý vị nói người ta “mù quáng”? Tin theo Kinh thánh là “mù quáng” sao? Vậy sao nhà nước cho xuất bản Kinh thánh? Tôi xin hỏi quý vị: Trong khi cả thế giới đã lên án và vứt bỏ học thuyết Các Mác… Nhưng riêng đảng CS vẫn cứ “tin và theo học thuyết Các Mác”, như vậy là có “mù quáng” không? Nếu tin Kinh thánh quý vị cho là “mù quáng” thì “tin theo học thuyết Các Mác” có đáng gọi là “MÙ LÒA” không?

10. Lương Văn Tường – Nhóm trưởng HTĐCT - “Không hề có giấy chứng nhận chức sắc tôn giáo”?
Xin hỏi: Có luật nào bắt phải có giấy chứng nhận chức sắc mới được giảng dạy Kinh thánh không? Vấn đề niềm tin, tư tưởng, hay tín ngưỡng: tôi tin cái gì thì tôi “chia sẻ”, rao giảng cái đó! Ai tin hay không tin, theo hay không theo là quyền của họ… Kinh thánh dạy như vậy thì tôi tin như vậy và “rao giảng Kinh thánh”, không có gì là “vi phạm” cả! – Một người học lớp Năm chỉ toán cho học sinh lớp Một là “vi phạm pháp luật” à? – Kinh thánh nhà nước xuất bản, người ta tin và chia sẻ, giảng dạy là sai sao?
Lương Văn Tường – Nhóm trưởng HTĐCT - “Không hề có giấy chứng nhận chức sắc tôn giáo”? Có luật nào không cho phép người ta chia sẻ, giảng dạy Kinh thánh không? Vấn đề này tôi xin hỏi các vị: Ai cấp phép cho ông HCM tuyên truyền chủ thuyết Các Mác vào VN?
Nếu không được ai cấp phép mà ông HCM vẫn tuyên truyền và phổ biến học thuyết Các Mác vào VN thì tại sao người ta không được quyền giảng dạy và phổ biến Kinh thánh là “Đạo của Đức Chúa Trời”?
Chuyện làm ăn thất bại của một cá nhân - Lương Văn Tường bán hàng trên mạng (ai chẳng có lúc làm ăn thất bại) thì liên quan gì đến niềm tin, tín ngưỡng, tôn giáo mà các ông đem vào clip để “bêu rếu người ta”?
Hội thánh chuyển sang hoạt động “bí mật”. Xin hỏi: Đảng CS có từng “hoạt động bí mật” không?
“Ngăn chặn tuyên truyền” là đúng hay sai? Luật có cấm “truyền giảng Kinh thánh không”? Học thuyết Các Mác đã bị thế giới chính thức lên án, loại bỏ… Tại sao vẫn có kẻ “nổ lực tuyên truyền” giảng dạy trong các nhà trường và không thấy nhà nước cấm đoán? Thế tại sao cấm người ta giảng dạy Kinh thánh?
Học thuyết Các Mác “đẻ ra đảng CSVN”… thì Kinh thánh đẻ ra “Hội thánh của Đức Chúa Trời”… Có gì sai? 

11. “Hoạt động trái phép”:
Khi giảng dạy Kinh thánh thì sẽ “đẻ ra Hội thánh…” đó là nguyên tắc tự nhiên, cũng như… khi giảng dạy học thuyết Các Mác cũng “đẻ ra đảng CSVN”... điều đó cũng “tự nhiên”! Khi đảng CSVN hoạt động tại VN thì được ai cấp phép? Không có phép mà vẫn hoạt động thì đảng CSVN “có hoạt động trái phép” không? Đảng CSVN “hoạt động không phép”, nhưng Hội thánh của Đức Chúa Trời hoạt động “có phép của Đức Chúa Trời”. Ngài là Đấng “cao hơn mọi quyền, mọi phép trong thế gian”, đó là điều Kinh thánh có chép. (Kinh thánh do nhà nước xuất bản).

12. “Mê tín dị đoan”:
Dựa vào đâu mà kết luật người ta là “mê tín dị đoan”? Có hiểu chữ “mê tín dị đoan” và “niềm tin, tín ngưỡng tôn giáo không”? (cán bộ cấp tỉnh mà ăn nói NGU DỐT thế?)
Thu lợi bất chính”: Dựa vào đâu mà nói người ta “thu lợi bất chính”? Vấn đề đảng CSVN “lấy tiền thuế của dân xây trụ sở đảng” là chính đáng hay “bất chính”? Trụ sở đảng CSVN từ các cấp ủy đến trung ương, được xây dựng từ nguồn tiền nào? Luật pháp chỗ nào cho phép? Việc này có “bất chính” không?
“Vi phạm văn hóa”: Nếu nói HT của ĐCT “vi phạm văn hóa” là vi phạm ở điểm nào? Tòa án đã kết luận điều này chưa? Nếu tòa án chưa kết luận mà nói người ta là “vi phạm văn hóa” là chính người nói đã vi phạm pháp luật… (tội chụp mũ, vu khống)
Đề nghị những ai đã làm và đưa clip này lên truyền thông phải XIN LỖI nhóm HTĐCT, nếu quý vị là những người có lòng tự trọng!

Tt. Ms HTK
22/11/2017

Thứ Bảy, 18 tháng 11, 2017

Cánh Tay Chúa…


Cánh Tay Chúa…

Ngài đã dùng CÁNH TAY mình để tỏ ra QUYỀN PHÉP;
Và phá tan mưu của kẻ kiêu ngạo toan trong lòng
.” (Lu-ca 1: 51)
Lạy Chúa, ai đã tin lời giảng chúng tôi,
Và CÁNH TAY Chúa đã TỎ RA CHO AI
?” (Giăng 12: 37-38)
Kết quả hình ảnh cho Chúa Vào đời
***
Sách Phục Truyền Luật-lệ ký dùng rất nhiều chữ “cánh tay” (“cánh tay quyền năng giơ ra”) của Chúa để nói đến “sự GIẢI CỨU”… Chúa giải cứu Y-sơ-ra-ên khỏi Ê-díp-tô bằng “cánh tay” Ngài!
Chúa dùng cánh tay mình mà chuộc dân sự Chúa…” (Thi thiên 77: 15)
“…Xin Chúa làm cánh tay cho chúng tôi mỗi buổi sớm mai, GIẢI CỨU chúng tôi trong cơn hoạn nạn!” (Ê-sai 33: 2)
Ai tin điều đã rao truyền cho chúng ta, và cánh tay Đức Giê-hô-va đã được tỏ ra cho ai?” (Ê-sai 53: 1)
Ngài bèn dùng chính CÁNH TAY mình đem SỰ CỨU RỖI đến; lấy sự công bình mình mà nâng đỡ.” (Ê-sai 59: 16)
***
Tin lành là QYỀN PHÉP:
Tin lành… là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin…” (Rô-ma 1: 16)
Khởi đầu của Tân ước là sự kiện “Nhập thể của Ngôi Hai” – “Ngôi Lời trở nên xác thịt”, tức sự Giáng sinh của Chúa Jesus-Christ. Ma-ri là mẹ thuộc thể của Chúa Jesus sau khi được thiên sứ báo tin về sự được cưu mang “Đấng Cứu Thế”, đã được Thánh Linh cảm động để ca ngợi Đức Chúa Trời:
Ngài đã dùng CÁNH TAY mình để tỏ ra QUYỀN PHÉP...” (Lu-ca 1: 51)
Việc “Ngôi Hai” thành người để thực thi chương trình cứu chuộc là một điều “kỳ diệu”… Điều đó được mô tả như là “một CÁNH TAY giơ ra” và đó là một “Cánh Tay QUYỀN PHÉP”!
Sự cứu rỗi con người là một công việc của “quyền phép”! - “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài.” (Giăng 1: 12) – Vì nếu không bởi “quyền phép của Đức Chúa Trời” thì không một ai trong thế giới loài người tin Chúa Jesus là “Con Đức Chúa Trời” cả!
Đức tin đến bởi sự người ta nghe…” và đức tin cũng là “sự ban cho của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 10: 17; 12: 3) – Như vậy, sự cứu rỗi (tái sanh) xảy ra cho một người đó là “công việc của QUYỀN PHÉP Đức Chúa Trời”. - “Ngợi khen Đức Chúa Trời, là Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta LẠI SANH,… là kẻ bởi đức tin nhờ QUYỀN PHÉP của Đức Chúa Trời... để được sự CỨU RỖI…” (I Phi-e-rơ 1: 3-5)
Khi nói tiên tri về sự vào đời của Đấng Cứu Thế, nhà tiên tri Ê-sai có nói:
Ai tin điều đã rao truyền cho chúng ta, và cánh tay Đức Giê-hô-va đã được tỏ ra cho ai?” (Ê-sai 53: 1)
Ý của nhà tiên tri: Khó ai có thể tin “Đấng Tạo Hóa – Đức Chúa Trời thành người qua một trinh nữ” để thành Đấng Cứu Thế (Đấng Em-ma-nu-ên). Điều đó đã được rao truyền cho nhà tiên tri nhưng, với ông, điều đó thật khó để người ta tin, nên ông viết: “Ai tin điều đã rao truyền cho chúng ta” (?). Và tiếp theo “Cánh tay Chúa TỎ RA cho ai”? - Tin lành đem đến một sự “giải cứu” (cứu rỗi), nhưng đó là một sự “TỎ RA” từ Chúa, chứ không phải ai nghe cũng “dễ dàng tin”! Nói cách khác: Chúa không “TỎ RA” cho ai đó thì không một người nào tin cả! “QUYỀN PHÉP của Đức Chúa Trời tác động trên linh, trí, tâm…” của một người khi họ nghe Phúc âm (Tin lành) khiến họ “ăn năn và tin”… Đó là công việc của “QUYỀN PHÉP Đức Chúa Trời để… CỨU mọi kẻ tin”! (Rô-ma 1: 16)
Vì con người vốn không tin (từ buổi đầu Ê-va không trọn lòng tin những gì đến từ Đức Chúa Trời, nhưng “dễ tin lời con rắn” (Sa-tan)… Đến khi phạm tội, tâm trí sa ngã đã ở dưới sự kiểm soát, điều khiển của thần Tối tăm – Sa-tan) – Vì con người không tin nên Chúa “phải ra tay” hoặc “đưa cánh tay” Ngài ra:
Ngài bèn dùng chính CÁNH TAY mình đem SỰ CỨU RỖI đến; lấy sự công bình mình mà nâng đỡ.” (Ê-sai 59: 16)
Sự cứu rỗi con người là “công việc của CÁNH TAY QUYỀN PHÉP của Đức Chúa Trời”… (Không phải chúng ta chọn Ngài, mà Ngài chọn và CỨU chúng ta ra khỏi thế giới tối tăm, hư mất đời đời…)
Trước sự Giáng sinh của Chúa Cứu Thế Jesus, thầy tế lễ Xa-cha-ri được đầy dẫy Thánh Linh đã nói tiên tri:
Ngợi khen Chúa, là Đức Chúa Trời…
Vì đã thăm viếng và CHUỘC dân Ngài,
Cùng sanh ra cho chúng tôi…
Một Đấng Cứu-thế có QUYỀN PHÉP!
” (Lu-ca 1: 68-69)
Đức Chúa Jesus là “Đấng Cứu Thế có quyền phép”! Sự Giáng sanh của Ngài là “CÁNH TAY QUYỀN PHÉP của Đức Chúa Trời” được đưa ra để cứu con người hư mất trong thế gian… Nhưng “CÁNH TAY” đó chỉ được “TỎ RA” cho những ai được Ngài “chọn trước và biết trước”… Chúa không chọn thì “không ai tin điều chúng ta RAO TRUYỀN cả”!
Công bố Phúc âm là việc của chúng ta (Hội thánh) còn tin nhận Phúc âm hay không là “việc của Đức Thánh Linh”, không phải việc của chúng ta!
Ngợi khen Chúa vì đã CHUỘC “dân mà Ngài đã chọn”… và đã “sinh ra cho chúng ta một Đấng Cứu Thế có QUYỀN PHÉP”!
Cảm ơn Ngài, Cha Vinh Hiển của chúng con!

Tt. Ms HTK
18/11/2017