• Chào Mừng Độc Giả Lời Hằng Sống!

    Thưa quý vị, Đây là blog cá nhân của tiên tri Huỳnh Thúc Khải được quản lý bởi một nhóm anh em Việt Nam đang sống tại Mỹ. Vì trang web cũ Lời Hằng Sống (loihangsong.net) đã bị kẻ xấu phản bội đánh phá, nên trang này được thay thế cho trang cũ LHS.net.[...]

  • Vài nét giới thiệu về Tiên tri Huỳnh Thúc Khải:

    Tiên tri Huỳnh Thúc Khải sinh ngày 10/10/1965 tại thôn Ân Đôn, xã Ân Phong Huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định – Việt nam. Tin Chúa năm 1974. Làm báp-tem năm 1984 tại nhà thờ Tin lành Bồng Sơn – Bình định (do mục sư Nguyễn Ngọc Thuận cử hành). Được báp-tem Thánh Linh trong phong trào Ân tứ tại nhà thờ Tin lành Quy nhơn năm 1988. Được tấn phong mục sư bởi giáo hội Mennonite ngày 19/10/2010 bởi Mục sư Nguyễn Hồng Quang và Hội đồng Tấn phong. (Chứng thư sắc phong số 07-0020/VMC-SP) [...]

  • Sứ Mạng Tiên Tri – Sinh Ra Để Làm Tiên Tri.

    “Hỡi con người, ta đã lập ngươi lên đặng canh giữ nhà Y-sơ-ra-ên; khá nghe lời từ miệng ta, và thay ta răn bảo chúng nó.” (Ê-xê-chi-ên 3: 17) “Đức Giê-hô-va đã gọi ta từ trong bụng mẹ đã nói đến danh ta từ lòng dạ mẹ ta… Đức Giê-hô-va là Đấng đã lập ta làm tôi tớ Ngài từ trong bụng mẹ… vì ta được tôn trọng trước mắt Đức Giê-hô-va, và Đức Chúa Trời ta là sức mạnh ta.” (Ê-sai 49: 1, 5)[...]

Thứ Tư, 16 tháng 8, 2017

Lời Chúa Cho Các Tôi Tớ Ngày Nay!Lời Chúa Cho Các Tôi Tớ Ngày Nay!

Người nào nếu ĐƯỢC CẢ THIÊN HẠ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?” (Ma-thi-ơ 16: 26)
Kinh thánh: Ma-thi-ơ 16: 13-28.
 Kết quả hình ảnh cho được cả thế gian
***
Chúa Jesus phán câu trên đây trong bối cảnh, trước đó, Ngài phán sẽ đi lên Giê-ru-sa-lem và chịu thương khó và chết dưới tay của thành phần lãnh đạo Do thái giáo… Phi-e-rơ đem Ngài riêng ra khuyên cản… Tiếp theo Chúa phán: Người nào muốn theo ta phải vác thập giá mình…!
Như vậy, vấn đề đặt ra ở đây: Ai là người “được cả thiên hạ”?
Tại sao thành phần hoặc giai cấp lãnh đạo Do thái giáo muốn loại trừ Chúa Jesus bằng một hành động vô cùng gian ác? Họ có phải là những người “hầu việc Đức Chúa Trời” không? – Vâng, giai cấp lãnh đạo Do thái giáo họ là những người hầu việc Đức Chúa Trời… Vì họ là thành phần ưu tú nhất của xã hội Do thái, hướng dẫn dân sự thờ phượng và phục vụ Chúa, theo luật pháp Môi-se.
Tại sao giai cấp này muốn loại trừ Chúa Jesus?
Giai cấp lãnh đạo Do thái giáo họ được “cả thiên hạ” trọng vọng, vì họ là thành phần “chức sắc” đại diện cho Đức Chúa Trời, họ “thay mặt” Đức Chúa Trời để dạy dỗ dân sự… Những gì họ “phán” ra, gần được xem như “lời Đức Chúa Trời”… Họ được xem là “đầy tớ thánh” của Đức Chúa Trời… (Công vụ. 23: 4) Họ hưởng đặc quyền, đặc lợi từ tiền của dâng hiến của dân sự dâng vào đền thờ… v.v… Vì vậy, lý do mà họ muốn loại trừ Chúa Jesus là vì họ sợ “thiên hạ sẽ chạy theo Chúa Jesus” và họ sẽ “mất cả thiên hạ”!
Nhân đó, người Pha-ri-si nói với nhau rằng: Các ngươi thấy mình chẳng làm nổi chi hết; kìa, cả thiên hạ đều chạy theo người!” (Giăng 12: 19) – Chức sắc, lãnh đạo Do thái giáo họ lo sợ “cả thiên hạ sẽ bỏ họ mà chạy theo Chúa Jesus”…
Giai cấp lãnh đạo, thành phần chức sắc, hàng giáo phẩm của Do thái giáo lo ngại họ sẽ “bị mất thiên hạ”! Và họ đã lên kế hoạch để đóng đinh và giết Chúa Jesus…
Từ bối cảnh này, Chúa Jesus phán với môn đồ: “Người nào nếu ĐƯỢC CẢ THIÊN HẠ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?” (Ma-thi-ơ 16: 26)
Ai là người “được cả thiên hạ”? Và ai là người “mất linh hồn mình” mà Chúa Jesus đang nói đến ở đây? Có phải là những “tôi tớ thánh”, những người “hầu việc Đức Chúa Trời” ở “trong nơi rất thánh” là đền thờ Giê-ru-sa-lem… không? Họ đang “có cả thiên hạ” và họ đang lo sợ Chúa Jesus sẽ đến và “cướp thiên hạ khỏi tay họ”… Đó là lý do họ phải loại trừ Chúa Jesus bằng mọi giá…!
Chúa Jesus phán với môn đồ của Ngài: “Người nào nếu ĐƯỢC CẢ THIÊN HẠ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì?” – Chúa đang nói với môn đồ về những người “hầu việc Đức Chúa Trời tại nơi thánh Giê-ru-sa-lem”, là những người sẽ MẤT LINH HỒN! Vì sao? Vì họ coi quyền lợi, danh vọng và sự vẻ vang trước mắt của họ hơn tất cả… Sự “vẻ vang của chức vụ” (địa vị tôn giáo) đã làm cho họ bị mờ mắt để không thấy công việc của Đức Chúa Trời qua Chúa Jesus, là Con Một Đức Chúa Trời… là Đấng Mê-si-a mà Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh thánh… Có thể họ đã nghĩ rằng “một gã thợ mộc vô danh ở Na-xa-rét, nay đang muốn cướp thiên hạ khỏi tay họ” chăng?
Chúa Jesus phán điều này với các môn đồ của Ngài, Chúa cũng có ý nói rằng: Một ngày kia các ngươi cũng sẽ được cả thiên hạ! Vì cả thiên hạ cũng sẽ tin những gì Chúa phán dạy (Phúc Âm) và họ sẽ tôn các môn đồ, sứ đồ thành “bậc thánh”, là những “đầy tớ thánh”… của Chúa! Điều Chúa nhắc nhở các môn đồ là “được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì ích chi”! Trong cùng bối cảnh ấy, Chúa phán với các môn đồ: “Nếu ai muốn theo ta thì hãy vác thập tự giá mình mà theo ta”! Và Ngài cũng sẽ thưởng cho mỗi người tùy theo việc họ làm… Nhưng trong đời này họ phải “vác thập giá mà theo Chúa”!

Cùng quý tôi tớ Chúa ngày hôm nay thân mến!
Những gì Chúa phán với các môn đồ ngày xưa, cũng chính là những gì Chúa muốn phán với chúng ta hôm nay.
Sau nhiều năm phục vụ Chúa, rất có thể chúng ta sẽ “được cả thiên hạ”, đó là lúc chúng ta có địa vị trong giáo hội, được trọng vọng, có quyền lực trên một số tôi tớ khác, được hưởng đặc quyền, đặc lợi trong giáo hội… v.v… Nhưng Chúa phán: “Một người nếu được cả thiên hạ mà MẤT LINH HỒN mình thì ích gì?” Những gì Chúa phán nhắc nhở chúng ta rằng: Những gì chúng ta có được bởi địa vị tôn giáo, đặc quyền, đặc lợi, sự giàu sang, vẻ vang trong tôn giáo rất có thể sẽ biến chúng ta từ một người “dâng hiến cuộc đời phục vụ Đức Chúa Trời” trở thành một kẻ “đại gian, đại ác”… Chúng ta biến mình trở thành những “thầy thông giáo, người Pha-ri-si” là những kẻ “sẵn sàng lên kế hoạch tội ác, giết Chúa” từ lúc nào chúng ta không biết!
Trong cái nhìn của Chúa: thầy thông giáo và người Pha-ri-si là những người “đang được cả thiên hạ”, nhưng họ sẽ “mất linh hồn mình”, bởi họ không chú ý, không quan tâm đến công việc của Đức Chúa Trời, nhưng chỉ quan tâm đến những cái “được và mất” của bản thân, quyền lợi giai cấp… nên họ đánh mất cơ hội được cứu rỗi, dù họ từng “dâng mình hầu việc Đức Chúa Trời” và cũng được số đông con dân Chúa xem họ như là “đầy tớ thánh của Đức Chúa Trời”…! Rất có thể họ được “tấn phong bởi một giáo hội chánh thống, tông truyền”, họ được xem là “đầy tớ thực thụ”, được ở trong danh sách “chức sắc đoàn”, được cấp thẻ công nhận “được sắc phong của bề trên”… Nhưng họ “không có tên trong danh sách được cứu rỗi”! Ngược lại, cũng có thể họ không có tên trong danh sách được cứu rỗi, cho nên họ đua nhau tranh chức, tranh quyền, tranh địa vị trong giáo hội, bè phái, thủ đoạn… để có cuộc đời vẻ vang, sung sướng trong đời này rồi họ sẽ… hư mất!

Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng môn đồ rằng: Nếu ai muốn THEO TA, thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì SẼ MẤT, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống thì sẽ được lại. Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?” (Ma-thi-ơ 16: 24-26)

Nguyện Lời Chúa nhắc mỗi chúng ta. A-men!

LHS- 16/8/2017

Thứ Hai, 14 tháng 8, 2017

Sống Trên Đời Này, Bạn Cần Điều Gì Nhất?

Sống Trên Đời Này, Bạn Cần Điều Gì Nhất?

Kết quả hình ảnh cho chân lý
Quý vị và các bạn thân mến!
Trong cuộc sống, tuy ngắn ngủi trên đời này, nhưng chúng ta cần rất nhiếu thứ: Không khí, đồ ăn, nhà ở, tiền bạc, hạnh phúc gia đình, sức khỏe, tình cảm, các mối quan hệ… không thể kể hết những nhu cầu cuộc sống của chúng ta…! Nhưng nếu phải tóm gọn, cô đọng lại, điều gì chúng ta CẦN NHẤT trên đời này?
- Câu trả lời được tìm thấy trong lời phán của Chúa Jesus: 
Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.” (Giăng 14: 6)
Có ba điều quan trọng nhất mà mỗi người khi sống chúng ta cần đến: Đường đi, Chân lý và Sự sống.

1. Con đường:
Điều trước hết chúng ta cần là “đường đi”, hay là một CON ĐƯỜNG!
Cuộc sống là một hành trình… Chúng ta đi từ thuở lọt lòng mẹ và điểm đến cuối cùng là quan tài, mồ mả… Là một hành trình, do đó chúng ta cần một “con đường”! Trên thế gian này có rất nhiều những con đường… Đường bộ, đường thủy, đường không… nhưng tất cả những con đường đó đều chỉ “đi qua, đi lại trên địa cầu” này, mà không thể đi đến đâu khác ngoài hành tinh bé nhỏ này…! Các phi hành gia không gian dù có bay ra vũ trụ, đến các vì sao… rồi sau đó cũng phải quay về trái đất, chứ không đi đâu khác…! Tất cả mọi con đường đều đưa người ta “đi qua, đi lại” hoặc nói cách khác là “đi lòng vòng trên địa cầu”, hành tinh nhỏ bé của chúng ta mà không đi tới đâu khác…! - Sinh ra trên đời này, những năm tháng ngắn ngủi, chúng ta chỉ “đi lòng vòng” thôi sao? Nói như cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn “đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt”! (Một cõi đi về - Trịnh Công Sơn)

Kết quả hình ảnh cho con đường

Bạn thân mến! Chúng ta sinh ra trên đời này chỉ để “đi qua, đi lại, đi loanh quanh cho đời mỏi mệt”, rồi đến khi mỏi gối, chùn chân, chúng ta lại quay về với cát bụi… thôi sao?
Chúa Jesus phán: “Ta là CON ĐƯỜNG”! Vậy con đường có tên là “Đại Lộ Jesus” sẽ đưa con người chúng ta về đâu? Câu trả lời được tìm thấy trong chính lời phán của Chúa: “Về nhà Cha” trên trời!
Như đã nói, mọi con đường trên thế gian này chỉ đưa người ta “đi qua đi lại, đi lòng vòng” trên thế gian, địa cầu này mà không đi tới đâu cả! Duy chỉ con đường có tên “Jesus” sẽ đưa bạn và tôi về “Nhà Cha”, nơi ấy còn được gọi là Thiên quốc, là Nước Thiên đàng vinh hiển mà hằng triệu triệu tín nhân Cơ-đốc đã tin theo…!
Chúa Jesus không “nói đùa”, vì nếu Chúa nói đùa thì không thể có hàng triệu triệu người trên thế giới này, trải qua mọi thời đại, từ trí thức đến dân giả, từ khoa học gia đến các vị nguyên thủ quốc gia… đều tin và đi theo con đường có tên “Đại lộ Jesus” ấy! Nước Mỹ - Hợp chủng quốc Hoa kỳ là một quốc gia hùng cường, văn minh bậc nhất thế giới trong thời đại của chúng ta, cũng chọn đi theo con đường có tên “Đại lộ Jesus” ấy, mà không đi con đường nào khác…! (Những con đường khác có thể là “đường Mác-Lê”, đường “Phật lộ”, đường “Khổng lộ”… v.v…)

2. Chân lý:
Sống trên đời này chúng ta cần một “Chân lý” (lẽ thật).
Bạn sẽ hỏi tôi: Chân lý là gì? Tại sao chúng ta cần một chân lý?
- Chân lý là “sự thật”, là “lẽ thật”, là “cái duy nhất thật”…!
Một vài câu hỏi mà cuộc đời con người ít nhất sẽ có một vài lần đặt ra: Cuộc đời là gì? Con người ta sống để làm gì? Thế giới và con người từ đâu đến và sẽ đi về đâu…? Những câu hỏi này được đặt ra không những cho người bình thường, mà còn cho những bậc hiền triết, giáo chủ, khoa học gia, những học giả uyên bác của mọi thời đại…! Từ đây đặt ra câu hỏi đúc kết, cô đọng: Chân lý là gì? Đâu là chân lý? 
Kết quả hình ảnh cho chân lý

Một vài người trong các bạn sẽ trả lời: Tôi không cần chân lý, và cũng không cần biết “chân lý là cái gì” và để làm gì! Tôi chỉ muốn có nhiều tiền, giàu có để sống trên đời này một cuộc sống giàu sang là hạnh phúc rồi…! Tôi không cần chân lý và cũng không cần biết biết đến chân lý để làm gì…!
Bạn thân mến! Bạn đang sống trên đời này trông “rất thực” (thực dụng, thực tế, hiện thực…)… Nhưng nó là “ảo” hoàn toàn, mà bạn có lẽ chưa hề nghĩ đến! Nó ảo bởi vì chỉ cần “hôm nay hoặc ngày mai bạn nhắm mắt ra đi” (Kinh thánh gọi là “linh hồn ngươi bị đòi lại”…) thì mọi thứ đối với bạn trở thành ảo! Bạn không hề nghĩ (hoặc đã từng nghĩ) chỉ trong một nháy mắt, một phút chốc nào đó bạn trở thành người thiên cổ, và như vậy bạn “bổng nhiên biến mất” khỏi thế giới này! Như vậy có phải là “ảo” không? Bạn đang sống trong một “thực tại ảo”, mà bạn cứ tưởng đó là “thực”! Chỉ cần trong một phút chốc nào đó thì bạn có thể “biến mất khỏi thế giới này”, bất cứ lúc nào! Bạn đang sống trong một “thực tại ảo”…! Do đó bạn cần phải biết “chân lý ở đâu, chân lý là cái gì” trước khi bạn “biến mất khỏi thế giới này” mà chưa kịp biết đến nó! Chân lý, cái mà bạn “không cần biết” bây giờ, khi nhắm mắt bạn sẽ biết! Nhưng cái biết khi đó là không còn cơ hội cho bạn nữa!
Tất cả những gì Chúa Jesus phán là CHÂN LÝ!
Bạn và tôi, tất cả chúng ta cần phải biết những gì Chúa Jesus phán, trước khi lìa khỏi thế giới “tạm bợ” này!
Chân lý là gì? Chân lý ở đâu? Là những câu hỏi mà trải qua các thời đại, các học giả, triết gia, giáo chủ của các tôn giáo đã từng đặt ra… Nhưng những câu trả lời, giải thích, học thuyết, tôn giáo hoặc “tiên đoán” của họ đều là mơ hồ, tạm bợ và “mâu thuẩn”! Duy một mình Chúa Jesus, Đấng Duy nhất tuyên bố “Ta là Chân lý”!
Có người đã đặt ra một câu nói: Nếu Chúa Jesus tuyên bố như vậy thì: “Hoặc Ngài là kẻ có vấn đề về thần kinh”, “hoặc Ngài đúng là Chân lý”! - Lịch sử đã chứng minh Chúa Jesus không hề nói dối, Ngài cũng không hề “nói đùa”… Trải qua mọi thời đại, hàng triệu triệu con người từ học giả đến bình dân, từ lãnh tụ các quốc gia đến một số bậc hiền triết… đều đã đến quỳ xuống trước thập giá là nơi Ngài đã chịu chết, hy sinh để chuộc tội cho nhân loại, mà tuyên xưng đức tin và tiếp nhận Ngài là Chúa, tuyên xưng danh “Jesus là Cứu Chúa” của họ… Nếu bạn cho mình là người có “học thức”, hãy kiểm tra, kiểm chứng điều này xem? Chúa Jesus đã chinh phục hàng triệu trái tim của tất cả mọi tầng lớp, trải qua mọi thời đại… Vượt hơn mọi giáo chủ, triết gia, nhà tư tưởng… trong suốt cả lịch sử nhân loại cho đến tận hôm nay và cho đến khi lịch sử loài người kết thúc cũng như thế! Chúa phán “Ta là Chân lý” thì Ngài quả là Chân lý!
Bạn thân mến! Bạn cần biết đến và tiếp nhận Chân lý trước khi “biến mất khỏi thế giới này”! Chúa Jesus chính là CHÂN LÝ mà bạn RẤT CẦN hôm nay, đang khi bạn còn… thở! (không có tôn giáo hoặc giáo chủ nào cứu được linh hồn bạn sau khi bạn qua đời đâu, vì họ không phải là Chân lý)

3. Sự sống:
Có lẽ bạn sẽ không phản đối khi tôi nói: Trong đời sống, “sanh mạng” con người là quý nhất?
Vâng, đối với con người, sự sống hay sanh mạng là quý nhất, vì một khi nhắm mắt thì tất cả không còn ý nghĩa gì nữa!
Bạn thân mến! Có bao giờ bạn nghĩ: Tại sao Tạo Hóa sinh ra con người và chỉ cho họ sống có “ba vạn sáu ngàn ngày”… không? Đời sống là quý báu, tại sao con người không được “sống mãi, sống hoài”… mà chỉ “sống tạm” rồi phải chết?
Vua Tự Đức ngày xưa có viết:
Đời người ngẫm nghĩ, nghĩ mà ghê,
Sống gửi (TẠM) rồi ra thác (CHẾT) lại về,
Khôn dại cùng chung ba tấc đất,
Giàu sang chưa chín một nồi kê…”
Thi sĩ Cao Bá Quát thì nói:
Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy?
Cảnh PHÙ DU, trông thấy cũng nực cười…”
Ca dao Việt Nam thì có câu:
Đời người ví thể phù du,
Sớm còn, tối MẤT, công phu lỡ làng…
Hay có người đã viết:
Trăm năm có nghĩa gì đâu,
Chẳng qua một NẤM (mồ) cỏ khâu xanh rì”!
… 

Kết quả hình ảnh cho mồ mã

Đời sống là quý, nhưng đời người chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi mà gần như đã được lập trình với một “định mệnh” đã an bài: “sinh- lão- bệnh- tử”! Đời người là một cái vòng lẫn quẩn vô nghĩa như có người đã nói: Con người sinh ra, kiếp người là một chuỗi ngày “hối hả, vất vả, mệt lả, rồi… mồ mả”! Còn nói theo một bác nông dân miệt vườn mà gần đây người viết có dịp nghe: “Tuổi trẻ bán sức khỏe để xây nhà… Về già bán nhà lo… sức khỏe”…! - Có người chưa có nhà, hoặc chưa kịp bán nhà đã… ra nghĩa địa rồi! Đời sống con người là ngắn ngủi và vô nghĩa!
Bạn thân mến! Tạo Hóa không sinh ra và ban cho con người một đời sống ngắn ngủi, đau khổ và vô nghĩa, cuối cùng là chết… như vậy đâu! Bạn sẽ hỏi tôi: Nhưng tại sao kiếp sống con người lại ngắn ngủi mà đau khổ và vô nghĩa như vậy? Bạn hãy bình tỉnh nghe tôi nói: Tội lỗi! - Kinh thánh là Lời của Đấng Tạo Hóa cho biết: Tội lỗi là nguyên nhân dẫn đến mọi đau khổ, bệnh tật, đời sống vô nghĩa và chết chóc… mà con người sinh ra phải trải qua! Cả công trình tuyệt mỹ, tuyệt vời của Đấng Tạo Hóa – Đức Chúa Trời – là vũ trụ chúng ta đang sống, gần như bị hủy hoại bởi nguyên nhân: Tội lỗi! - Tội lỗi là nguyên nhân của “bệnh tật, đau khổ và sự chết”, như Kinh thánh chép:
Vì tiền công của tội lỗi là SỰ CHẾT, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là SỰ SỐNG đời đời trong Đức Chúa Jesus-Christ” (Rô-ma 3: 23)
Kinh thánh cũng chép: “Vì hết thảy mọi người đều đã phạm tội”! (Rô-ma 6: 23)
Cho nên, như bởi một người mà TỘI LỖI VÀO TRONG THẾ GIAN, lại BỞI TỘI LỖI MÀ CÓ SỰ CHẾT, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, VÌ MỌI NGƯỜI ĐỀU PHẠM TỘI.” (Rô-ma 5: 12)
Vâng, thưa bạn, vì TỘI LỖI mà có sự chết và mọi khổ đau cho con người… Vì tội lỗi mà vũ trụ, thế giới chúng ta đang sống như một “công trình dang dở”… Nhưng mọi sự chưa kết thúc ở đó…
Chúa Jesus phán: “Ta là SỰ SỐNG”!
Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là sự SỐNG LẠI và SỰ SỐNG; kẻ nào tin ta thì sẽ SỐNG, mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống và tin ta thì KHÔNG HỀ CHẾT. Ngươi tin điều đó chăng?” (Giăng 11: 24-25)
Có lẽ Bạn sẽ thấy câu Chúa Jesus phán trên đây thật là khó hiểu, đúng không? Bạn sẽ hỏi: Nếu vậy thì sao nghĩa địa của người Công giáo và Tin lành đầy những ngôi mộ có hình thập giá?
Bạn thân mến! Chúa phán “Ta là sự SỐNG LẠI và SỰ SỐNG”, Chúa không hề nói dối. Bằng chứng là Ngài đã sống lại sau khi đã chịu chết và được chôn trong mộ ba ngày! Trên thế giới này, chỉ duy nhất Cơ-đốc-giáo có lễ PHỤC SINH! Lễ phục sinh là Cơ-đốc-giáo kỷ niệm sự sống lại của Chúa Jesus!
Chúa phán “Ta là sự SỐNG LẠI và SỰ SỐNG, kẻ nào tin ta thì sẽ SỐNG…” – Điều đó có nghĩa là Chúa có quyền ban cho bạn và tôi một đời sống bình an, hy vọng, vui mừng và có ý nghĩa trên đất này! Không những thế, Ngài còn hứa ban cho chúng ta sự SỐNG LẠI nơi ngày sau rốt, lúc lịch sử thế giới này sẽ kết thúc, như chính Ngài đã từng sống lại và ban cho những kẻ tin danh Ngài “sự sống đời đời nơi Thiên đàng”! Chúa Jesus không hề nói dối, những gì Ngài phán đã xảy ra và sẽ còn tiếp tục xảy ra, ứng nghiệm trên những người tin…!

Kết luận:
Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là ĐƯỜNG đi, LẼ THẬT, và SỰ SỐNG; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.” (Giăng 14: 6)
Bạn thân mến!
Trong cuộc sống chúng ta cần nhiều thứ, nhưng có BA ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT mà bạn không thể không biết, trước khi bạn lìa thế giới này, ba điều đó là : Đường đi, Chân lý và Sự sống.
Chúa Jesus chính là ba điều mà bạn CẦN BIẾT và cần TIẾP NHẬN đó!
Dù bạn là ai, bạn mong ước điều gì trong đời này thì bạn cũng phải hiểu rằng “đời sống của bạn trên đất này là NGẮN NGỦI”! Những gì Chúa Jesus hứa, Ngài luôn luôn thực hiện nếu bạn TIN! (Ban không tin Ngài thì những gì Chúa phán về địa ngục, hỏa ngục, sự phán xét… vẫn ứng nhiệm trên bạn khi bạn qua đời!)
Nếu bạn đã đọc thông điệp này một cách nghiêm túc từ đầu đến cuối thì trước mắt bạn: “Thiên đàng hay địa ngục” là do bạn quyết định!
Cầu xin Đức Chúa Trời, Đấng Chí Cao và cũng là Cha Chí Cận ban cho bạn sự khôn ngoan thiên thượng, để chọn lựa một quyết định quan trọng là tin nhận Chúa Jesus, để được “sự CỨU RỖI THẬT”, trước khi bạn không còn cơ hội nào! 
Thật muốn!

Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 14/8/2017

Chủ Nhật, 13 tháng 8, 2017

Tình Nghĩa Tự Nhiên…


Tình Nghĩa Tự Nhiên…

Kết quả hình ảnh cho hoa chia buồn
***
Người đời có câu: “Nghĩa tử là nghĩa tận” - Cái chết là hết sự đời!
Là con người, khi đã trở về cát bụi thì “hạt bụi nào cũng như hạt bụi nào”! Không có hạt bụi sang, không có hạt bụi hèn…
Cái chết là điểm gặp nhau tận cùng của thân phận con người… dù khi sống trên đời chúng ta là ai…!
Một trong những tội lỗi của con người mà Kinh thánh nói đến là “KHÔNG CÓ TÌNH NGHĨA TỰ NHIÊN”:
Họ đầy dẫy mọi sự không công bình, độc ác, tham lam, hung dữ; chan chứa những điều ghen ghét, giết người, cãi lẫy, dối trá, giận dữ; hay mách, gièm chê, CHẲNG TIN KÍNH, XẤC XƯỢC, KIÊU NGẠO, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ;  dại dột, trái lời giao ước, KHÔNG CÓ TÌNH NGHĨA TỰ NHIÊN, không có lòng thương xót. Dầu họ biết mạng lịnh Đức Chúa Trời tỏ ra những người phạm các tội dường ấy là ĐÁNG CHẾT, thế mà chẳng những họ tự làm thôi đâu, lại còn ƯNG THUẬN CHO KẺ KHÁC PHẠM CÁC ĐIỀU ẤY NỮA.” (Rô-ma 1: 29-32)
Thế nào là “tình nghĩa tự nhiên”? – Hiểu một cách nôm na, giản dị, đó là “tình người với nhau”! Khi sống có thể buồn, giận, hờn trách… Nhưng khi một người đã nhắm mắt thì còn gì để trách hờn…!
Trong đám tang của chị em vừa qua có một điểm đặc biệt cần phải nói, nhất là với những ai còn xưng mình là Cơ-đốc-nhân…!
- Đám tang của chị C được chủ yếu là Hội thánh Ngô Gia Tự lo… mặc dù cả hai vợ chồng chị C từng là nhân sự của “cái gọi là giáo hội Phúc Âm Ngũ Tuần” (Ms Dương Thành L quản nhiệm)… Trong nơi cử hành tang lễ của chị C, có nhiều lẳng hoa cùng lời chia buồn của nhiều Hội thánh, Ban ngành hoặc cựu thành viên Ban ngành của các Hội thánh, một số cá nhân, đại diện công ty… Đặc biệt trong đó có một tràng hoa của “Các cựu thiếu niên Hội thánh Ngô Gia Tự”… Điều đáng nói là không thấy có một tràng hoa chia buồn nào của “cái gọi là giáo hội Phúc Âm Ngũ Tuần”, ngoài trừ một vài cá nhân dù là thành viên, thuộc viên… họ đi thăm trong vai trò cá nhân… Tại sao vậy?
Chị Nguyễn Thị C xuất thân từ một gia đình yêu mến Chúa ở Phúc âm (Long Khánh - Bình Thuận), gia đình có nhiều anh chị em yêu mến và hầu việc Chúa thuộc nhiều giáo phái khác nhau… Riêng chị C thì “khởi nghiệp” với giáo hội PANT… Chị được tham dự và đào tạo nhiều khóa học từ giáo hội này… Dù chị là người có lòng yêu mến Chúa, có chiều sâu và trưởng thành tâm linh trong Chúa, cũng như trong Lời Chúa… Chị từng là người hướng dẫn thiếu niên, thanh niên trong Hội thánh Ngô Gia Tự (trước phong trào tư gia)… Xét về mặt tâm linh, Lời Chúa chị trưởng thành vượt hơn hẳn và xứng đáng “bậc thầy của nhiều mục sư trong PANT” (và cả Dương Thành L là mục sư tổng quản nhiệm)… Tuy nhiên, trải qua nhiều năm “trung tín với tổ chức” (giáo hội) thì chị vẫn “ở tầng đáy của tổ chức” và không được cất nhắc để có thể trở nên người nòng cốt trong giáo hội (để cùng phục vụ Chúa) và cả chồng của chị, mục sư Nguyễn Văn H cũng chung số phận! Tại sao? 
Kết quả hình ảnh cho mục sư dương thành lâm
(Ms Dương Thành Lâm (giữa)- PANT)
Những năm gần đây, được biết chị C đã quay lại phục vụ trong nhà thờ Ngô Gia Tự (là nơi trước khi có phong trào tư gia, chị C đã phục vụ và sinh hoạt tại đây), và có lẽ vì vậy mà đám tang của chị được các anh chị em, các tôi tớ Chúa ở đây, vốn cũng là đồng hương, đồng lớp tuổi, đồng hoàn cảnh xuất thân đi hầu việc Chúa như chị... đã lo tang lễ cho chị…!
Giáo hội PANT họ “nói thì hay lắm”… nhưng trong cách hành xử giữa con người với nhau, có thể nói là họ… “KHÔNG CÓ TÌNH NGHĨA TỰ NHIÊN”, dẫu là khi sống cũng như KHI CHẾT!
Cả một giáo hội “nổ banh nhà lồng” (giáo hội “Phúc Âm Ngũ Tuần VN”) mà khi chị em mình qua đời, không mua nổi một tràng hoa phúng điếu! Tại sao những anh chị em trước đây vài chục năm họ là “thiếu niên” do chị C. hướng dẫn, dạy dỗ, nay nghe tin chị qua đời, dù họ đã ở tuổi trung niên vẫn nhớ lại… và gửi tràng hoa chia buồn, nhưng một giáo hội mà chị C và chồng từng cọng tác ít nhất vài chục năm, không mua nổi một tràng hoa…? – Câu trả lời: Giáo hội PANT và Tổng quản nhiệm Dương Thành L: Hoặc là “KHÔNG CÓ TÌNH NGHĨA TỰ NHIÊN” như Kinh thánh nói, hoặc là một lũ… “thần kinh khốn nạn”!
Cũng cần nói thêm: Giáo hội PANT được thành lập đầu tiên do Ms Trần Đình Ái (trong phong trào HT tư gia)… Vài năm sau, Dương Thành L cấu kết với “một số tay buôn thần bán thánh hải ngoại”, tổ chức gian lận bầu cử, hất ghế ông TĐA rồi từ đó DTL “chiếm ghế và giữ ghế” cho mãi đến hôm nay…! Sau khi DTL chiếm ghế, rất nhiều anh chị em có khả năng, trưởng thành, uy tín đã lần lược rời bỏ tổ chức của DTL (giáo hội PANT)…
Một tổ chức “nổ banh nhà lồng” mà không mua nổi một tràng hoa phúng điếu cho người chị em quá cố… Hoặc là “KHÔNG CÓ TÌNH NGHĨA TỰ NHIÊN”, hoặc là một lũ… “thần kinh khốn nạn”!

LHS- 13/8/2017

Thứ Sáu, 11 tháng 8, 2017

Chị Về Nơi Ấy Bằng… TÀU NHANH!


Chị Về Nơi Ấy Bằng… TÀU NHANH!

“…Nhưng họ ham mến một quê hương TỐT HƠN, tức là quê hương ở TRÊN TRỜI…” (Hê-bơ-rơ 11: 16)

Kết quả hình ảnh cho hoa tang

- Xin chia buồn cùng gia đình Mục sư Nguyễn Văn Hiếu.
***
Nghe tin một chị em vừa bị tai nạn và qua đời ngay sau đó… Lòng chúng tôi rất ngở ngàng! Nhưng thôi, cứ xem như đó là “chuyến TÀU NHANH” đưa chị về Thiên quốc!
Tàu nhanh vì nó quá nhanh! Sáng chị đi làm, gần đến chổ làm thì gặp tai nạn và khi đưa đến bệnh viện thì chị “nấc lên hai tiếng” rồi… đi! Sáng ra chị đi làm, nhưng Chúa lại đem chị đi bằng một chuyến “tàu nhanh”!
Là người sinh ra là để… chết! Dù là chỉ sống được vài ngày như em bé sau khi sinh hay đến ngoài trăm tuổi như ông bà cụ rồi cũng gặp nhau nơi cõi vĩnh hằng: chết!
Kinh thánh cho chúng ta biết: “Vì tiền công của tội lỗi là SỰ CHẾT” và “hết thày mọi người đều đã PHẠM TỘI”! (Rô-ma 3: 23; 6: 23) Thế thì có phải con người sinh ra dù muốn hay không đều là để… “chết” hay không?
Tạ ơn Đức Chúa Trời, trong khi chúng ta sinh ra trong thế giới con người sa ngã và tội lỗi, sinh ra để “chết”… thì chúng ta được “sống” nhờ ơn cứu chuộc của Đức Chúa Jesus-Christ, Con Một của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta và mở cho chúng ta một CON ĐƯỜNG SỐNG nhờ Đấng Cứu Thế Jesus-Christ!
Trong Chúa, mỗi người chúng ta trước sau rồi cũng… RA ĐI! Sự qua đời của Cơ-đốc-nhân không phải là sự mất mát hoàn toàn, nhưng là “điều tốt hơn” cho chúng ta!
Trong thư gửi cho người Phi-líp, sứ đồ Phao-lô viết: “Ví thử tôi CỨ SỐNG trong xác thịt, là ích lợi cho công khó tôi, thì tôi chẳng biết nên lựa điều chi. Tôi bị ép giữa hai bề muốn ĐI Ở VỚI ĐẤNG CHRIST, là điều RẤT TỐT HƠN; nhưng tôi cứ ở trong xác thịt, ấy là sự CẦN HƠN cho anh em” (Phil. 1: 22-24)
Phao-lô nói rằng, ông ở lại là điều “CẦN HƠN” cho anh em, nhưng ông về với Chúa là điều “RẤT TỐT HƠN” cho ông! Cái “rất tốt hơn” (qua đời, về với Chúa) là điều trước sau cũng sẽ đến, nhưng vì cái “cần hơn” nên theo ý Chúa ông phải “ở nán lại” với anh em thêm một thời gian!
Là Cơ-đốc-nhân, trong mỗi người chúng ta đôi khi có cái mâu thuẫn này: “Chúng ta biết về với Chúa là tốt hơn”, nhưng là con người, đôi khi chúng ta “ngại ra đi”, vì một số lý do: Vì con cái, vì gia đình, vì người thân…! (Đôi khi chúng ta “ngao ngán và mệt mỏi cho thế giới này”… nhưng “ngại” về với Chúa… như đã nói)
Không ai muốn “ra đi” khi con cái mình chưa trưởng thành hoặc vì một số lý do nào đó… Nhưng “ra đi”, về với Chúa là điều “RẤT TỐT HƠN” cho mỗi người trong chúng ta! Đó là điều Kinh thánh dạy!
Rất chia buồn cùng gia đình mục sư Hiếu!
Chị Chín, vợ anh ra đi quả là đột ngột… Giờ đây anh ở lại cùng với các con… Có lẽ chị Chín cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện ra đi đột ngột này! Nhưng ý chỉ của Chúa bao giờ cũng “rất tốt hơn” mọi toan tính của chúng ta! Mọi sự còn lại Chúa sẽ lo liệu! Chúa có chương trình tốt cho mỗi cuộc đời chúng ta!
Sự ra đi của chị Chín nhắc nhở tất cả mọi người chúng ta: Ai cũng có thể được Chúa rước về bằng “tàu nhanh” (hay tàu chậm) và rước đi bất cứ lúc nào (không kịp chia tay gia đình, người thân).
Có người thì bệnh tật, đau ốm suốt thời gian dài rồi mới “đi”… (tàu chậm)!
Có người thì sáng ra đi làm rồi “đi luôn” không kịp từ giả gia đình, như chị Chín… (đó là tàu nhanh)!
Dù là “tàu chậm” hay “tàu nhanh” thì điểm đến của mỗi người chúng ta là “quê hương tốt hơn ở TRÊN TRỜI”!
Xin Chúa an ủi gia đình mục sư Hiếu và nhắc nhở chúng ta phải luôn “sẵn sàng”, vì khi Chúa “đặt vé” thì Ngài không BÁO TRƯỚC…!
A-men!

Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 11/8/2017

Thứ Tư, 9 tháng 8, 2017

‘Trần M’ và ‘Nổi oan của Thị mầu’!

‘Trần M’ và ‘Nổi oan của Thị mầu’!
 Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng
Trương thị Dân • Nói OAN cho người khác là vi-phạm điều-răn của Đức chúa Trời về tội nói dối… nói dối làm cho người khác đau khổ, làm cho người ta mất tư-cách, mất danh-dự, mất uy-tín của một con người . Sống để làm người tốt, người thầy , người lảnh-đạo để dạy dỗ người khác , mà bị kẻ ác hại bằng cách đó , làm cho tối hù ! thối quắc ! Trong khi Chúa nói ; Sư sáng của các ngươi phải soi ra trước mặt thiên-hạ để người ta thấy mà ngợi-khen Cha các ngươi ở trên trời Thử hỏi : Trong hoàn-cảnh đó thì còn dạy ai nữa ! .,. Thật là vô lý cho cái người nói dối , nói oan, nói sai , nói vu cho người khác mà lại kêu người ta tạ ơn Chúa .Khi xưa Phao-Lô bị bắt, bị vu-oan ông nói gì ? < Hãy cự lại những lời biện-luận trái lẽ, vì biết rằng chỉ sanh ra điều tranh-cạnh mà thôi > II Ti-mô-thê 2 : 23 , < Lại sao các ngươi không tự mình xét đoán điều gì là công-bình ? > Lu ca 13 : 57. Phao-lô đâu có chịu thua kẻ ác. Ông quyết kiện lên vua Ac-ríp ba.để cho sáng ra sáng, tối ra tối. Sống công-bình là nguyên-tắc không có chiến-tranh,lộn xộn ! PHẢI XÉT ĐOÁN THEO LẼ CÔNG-BÌNH .<, Giăng 7 ; 24 b .> * * (Trương thị Dân )
***
Bà Trương Thị Dân, người nêu ý kiến trên đây là một người “thân” bên vợ của ông Trần M (vợ ông là bà Trương Thị L)…
Bà D nêu ý kiến có ý bênh vực ông TM… Trong ý kiến của bà có nhiều tư tưởng hoặc do TM giảng dạy (tiêm nhiểm)… Ngoài tình thân ra, bà còn là “nạn nhân” (bị lừa) do sự tuyên truyền xảo trá của ông TM…
- Ông TM có bị oan không? 
Ông TM lập tổ chức, mượn danh nghĩa truyền giáo để kiếm tiền, làm giàu trên danh nghĩa “truyền giáo”… Ông có một nhóm thôi, nhưng “xảo ngôn”, đặt tên là “Liên đoàn TG”! (Ở đâu ra mà liên đoàn?) Ông thâu tóm bao nhiêu tài sản của tổ chức, tậu nhà cửa, xe cộ, đất đai làm của riêng… Ông lập phòng riêng “hưởng lạc với nữ sinh viên” ngay trong nơi mà ông gọi là “Trường Kinh thánh Đấng Christ”… (Đa số nhân sự đều biết) Hai lần bị bắt gặp “riêng tư với phụ nữ” (một lần trong nhà nghỉ, một lần trong khách sạn), trong đó một lần “trần truồng, giương nỏ thần” trong khách sạn với nữ sinh viên, mà ai cũng biết (nhiều mục sư làm chứng điều này) Sau lần bị bắt quả tang như vậy (tháng 6/ 2006) người ta đề nghị ông nên tạm nghỉ thời gian… Đa số người trong ban lãnh đạo, trong đó có em ruột của ông không chấp nhận việc ông TM là lãnh đạo “thuộc linh” mà liên tục phạm tội, “ĂN CHƠI TRÁC TÁNG GIỮA BAN NGÀY” như vậy… (không phải chỉ một lần, mà nhiều lần, không phải bên ngoài mà ngay trong nơi gọi là “văn phòng”, chỉ một cô gái trẻ ấy thường xuyên và “được phép” bước vào văn phòng ấy, với danh nghĩa là “đem thuốc cho thầy”… nhưng người ta biết rõ là ông TM đã thường xuyên “làm gì” với cô gái ấy) – Sau vụ việc bị bắt quả tang tại khách sạn, có hai mục sư đã gặp riêng và “phỏng vấn” cô gái ấy, cô gái đã nói hết sự thật và cuốn băng còn lưu giữ…! Người ta cất giấu cuốn băng (ghi âm) là để giữ “thể diện cho tin lành”… nhưng ông TM lại lợi dụng điều đó mà “xảo ngôn”! Tuyên truyền xuyên tạc, cho rằng “công an gài bẫy”! 
Một người như vậy mà bảo “oan” là oan chỗ nào? 
Một người như vậy thì có còn đủ tư cách và đạo đức, đời sống gương mẫu để mà “lãnh đạo thuộc linh” nữa hay không? 
Người ta cho ông “tạm nghỉ” thời gian để đi vào “đồng vắng”, sau đó có thể họ sẽ để ông tiếp tục lãnh đạo… Tuy nhiên, chính cái thói “ma mãnh” của ông đã làm “hư bột hư đường”, chính cái thói “xảo ngôn”, quỷ quyệt của ông đã làm cho tổ chức đổ bể khi ông “trở quẻ”, đòi tổ chức Hội đồng để lấy lá phiếu các mục sư ngoài tỉnh… Ông tưởng rằng ông có thể thao túng, lèo lái được tất cả… Nhưng không ngờ nó đổ bể… Ông chiếm văn phòng (28 Hồ tùng Mậu), bên kia là số đông ban lãnh đạo, họ không có văn phòng nên phải bán hết tài sản, những gì của tổ chức họ có thể bán được để mua cơ sở khác làm văn phòng… Ông M dựng chuyện, “xảo ngôn” cho người ta là “băng cướp”, “tướng cướp”! (Trong băng cướp đó có em ruột của ông từng theo bên đó)… Có lần ông chửi những người bên kia là đồ “vô đạo”, ông chửi cả cha mẹ của những người bên đó là “không biết dạy con”… Hóa ra ông cũng chửi “chính cha mẹ ruột của mình” là đồ “không biết dạy con”!? (Vì chính em trai ruột của ông cũng đứng về phe bên đó) TM là bậc thầy XẢO NGÔN (mà các mục sư thường gọi là “TM cả vú lấp miệng em”). “Thiên bất dung gian”, trong cái xảo ngôn đó, ông đã vô tình “chửi cả cha mẹ ruột” là người đã sinh ra em trai mình! – Ai là người “không biết dạy con”? Có phải chính cha mẹ ruột của ông là người “không biết dạy con”, nên em trai ruột của ông mới thà đứng về phe “loại trừ ông TM”, chứ không đứng với người anh “gian dâm, trác táng, xảo trá, già mồm”… dù là anh ruột! 
Ông TM biết rất rõ vì sao tổ chức đổ bể, vì sao phía bên kia người ta bán hết tài sản của tổ chức để mua văn phòng mới… Nhưng ông đánh lừa dư luận bằng cách chỉ đưa ra “một chút sự thật” là bên kia bán tài sản, để đổ lên đầu người ta cái danh “băng cướp”, “tướng cướp”…! Dư luận đa số đã bị ông ta lừa…!
Ông TM cũng biết RẤT RÕ, “vì sao tiên tri thường xuyên xáng búa tạ lên đầu ông”! Nhưng ông không bao giờ dám dùng “Fb Chính danh” để nói lên điều gì… (vì phải chứng minh) Thay vào đó, ông tạo ra nhiều “nick ảo”, mượn danh người này, người nọ để “tố cáo tiên tri là ăn tiền phía bên kia để viết bài bôi nhọ”! Ông biết rõ điều đó chỉ là để “tuyên truyền, xuyên tạc”, đánh lừa dư luận và nhất là đối với những ai còn theo ông trong tổ chức LĐTGPA… Thách ông TM dùng nick “chính danh” để chứng minh là “tiên tri nhận tiền để viết bài bôi nhọ”…!
Thưa bà Dân, nếu như bà cho rằng “tôi tớ Chúa, Ms TM bị vu OAN”… thì xin bà chỉ ra trong những điều trên đây có điều nào là “oan cho ông TM” không?
Chắc bà biết câu chuyện “Nổi oan của Thị Mầu” chứ! Nếu chưa biết thì bà có thể lục trên mạng để đọc cho biết! “Nổi oan của Trần M” nó cũng gần giống như… “Nổi oan của Thị Mầu” đấy, thưa bà! 
Sẽ còn hầu chuyện bà nếu bà còn có điều gì chưa thuyết phục!

LHS- 9/8/2017

Thứ Hai, 7 tháng 8, 2017

Bậc Thầy XẢO NGÔN!Bậc Thầy XẢO NGÔN!

[Đây là đại điện các mục sư thuộc Liên Hạt Thư Tín- thuộc Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm- Hội Thánh Phúc Âm- Trường Đấng Christ- Ms Trần Mai. đến thăm một gia đình mục sư đồng lao.
Chúng tôi đứng trước nhà mục sư Điểu Đâu-từng là thành viên trước đây của Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm-.
Trước đây vào năm 2000, theo lời kêu gọi của Mục sư Trần Mai mua đất tại đồi Gogotha để mở trường Kinh Thánh thì Mục sư Đâu đã dâng cho Giáo Hội 5 mẫu đất trên đồi Gogotha cho mục đích mở Trường Kinh Thánh.
Ông bị nhóm Ông Lê Minh Đức bà Lê Thị Thảo dụ tách ra khỏi Giáo Hội để theo ông LMDUC.( 28/6/2006)
Sau khi theo nhóm Ông Lê Minh Đức đã bị Ông L.M. Đức lừa gạt bán đồi Gogotha và bán luôn 5 mẫu đất ông đã dâng cho Giáo Hội lập trường Kinh Thánh trên đồi Gogotha.
Nay Mục sư Đâu đã hầu việc Chúa chung với Giáo Hội: Thánh Khiết.
Mọi chi tiết vụ lừa gạt nầy sẽ được Mục sư Đâu trình bày trên youtube trong những ngày tới.
Mục sư Trần Mai thông tin.
04/08/17]
***
Trong hình ảnh có thể có: 26 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng
Chúng tôi đứng trước nhà mục sư Điểu Đâu-từng là thành viên trước đây của Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm- Nay Mục sư Đâu đã hầu việc Chúa chung với Giáo Hội: THÁNH KHIẾT.” - Mục sư Trần Mai thông tin. 04/08/17.

1. Ông Trần M (TM) tiếp tục lừa gạt một số người còn theo mình…
Ông TM đưa ra “sự thật” rằng Ms Điểu Đâu là người trước đây thuộc LĐTGPA và đã “dâng 5 mẫu đất để làm trường KT”… Sau khi nhóm LMĐ tách ra, toàn bộ khu đất đó đã bán, ông Điểu Đâu hiện nay không còn đứng chung với nhóm LMĐ như lúc tách ra… Hiện tại, Ms Điểu Đâu đang tham gia bên giáo hội Thánh Khiết. (Không theo ông TM mà cũng không theo LMĐ, dù trước đây ông thuộc LĐTGPA)
- Trước đây, trong thời điểm “làm ăn được”, ông bà TM qua Mỹ “dụ thế nào đó” mà có một số ân nhân giúp tiền để trở về mua một khu đất đồi ở Bình phước, với mục đích mà ông TM đưa ra là “xây dựng trường KT”… Khu đất này do LMĐ đứng tên (thời điểm mua đất ở Bình phước, đất đồi, rừng… rất rẻ…). Ông Điểu Đâu là người (nếu có) dâng thêm 5 mẫu nhập chung vào khu đất đồi đó… Năm 2006, ông TM bị bắt tại trận trong khách sạn với thiếu nữ… Đây ít nhất là lần thứ 2 bị bắt công khai chứ không phải chỉ là lần đầu! Từ biến cố này, tập thể lãnh đạo quyết định “ông TM phải nghỉ chức vụ lãnh đạo” ít nhất là một thời gian, để gìn giữ uy tín cho tổ chức…! Ban đầu ông M đồng ý, ký giấy ủy quyền cho LMĐ là “quyền tổng quản nhiệm”… Tuy nhiên sau đó không lâu, ông cho tổ chức Đại hội đồng để lấy ý kiến mục sư ở các tỉnh… (vụ việc ông M bị bắt tại khách sạn, các mục sư bị mù mịt thông tin, ông M lợi dụng việc này để lấy lá phiếu của họ) Ban lãnh đạo biết rõ chiêu trò của ông nên họ “không tham dự hội đồng”… Từ đây, giữa ông TM và những người (đa số) trong ban lãnh đạo cũ do LMĐ lãnh đạo trở thành hai tổ chức… “cùng tên”! Sau khi tách ra, nhóm LMĐ bán hết tài sản mà họ đứng tên (trong đó có khu đất đồi, rừng ở Bình phước mà ông TM gán cho cái tên Gô-gô-tha) để mua cơ sở mới làm văn phòng, thay cho văn phòng cũ đã bị ông TM chiếm lấy làm nhà riêng và cũng gọi là văn phòng… Từ đây, ông TM gọi nhóm bên kia theo LMĐ là “băng cướp”, “tướng cướp”…!
Ban đầu, lúc mới tách ra, Ms Điểu Đâu đứng chung bên nhóm LMĐ, nhưng về sau vì lý do nào đó, ông quay sang cọng tác với nhóm “Thánh Khiết”, mà không quay lại tiếp tục sinh hoạt, cọng tác với nhóm của ông TM…
Nếu ông Điểu Đâu thật sự ý thức mình bị nhóm LMĐ lừa theo như ông TM nói, thì ông Điều Đâu đã quay lại cọng tác với ông TM… Ông Điểu Đâu không quay lại với nhóm ông TM, mà qua một nhóm khác (Thánh Khiết)… Điều đó chứng tỏ sự thật là ông Điểu Đâu cũng KHÔNG CÒN TIN CẬY GÌ ÔNG TRẦN M nữa! Ông TM muốn dùng “một nửa sự thật” là ông ĐĐ “bất mãn, không còn ở với nhóm LMĐ”, để đánh lừa những người còn theo ông rằng “thấy chưa, ông ĐĐ đã thấy rõ bộ mặt của LMĐ nên đã bỏ đi”… Nhưng ông cũng không che giấu hết sự thật, vô tình ông đã để lộ “cái ngu” của mình là “ĐĐ đã qua nhóm khác” mà không còn tham dự váo cái gọi là “LĐTGPA”, dẫu là của TM hay của LMĐ!
Ông TM là người rất có tài “xảo ngôn”! Cái tài của ông là dùng “một chút xíu sự thật” để dẫn dụ người ta đi vào “một đống sự dối trá” theo mục đích của ông, mà người ta cứ tưởng điều mình biết là… “sự thật”!
Sau đây là một trong nhiều câu chuyện, chứng minh cho tài “xảo ngôn” của TM:

2. Câu chuyện: “Trần M …Dương nỏ thần trong… khách sạn”:
Một mục sư rất thân gần với TM kể rằng: Năm 2006, sau khi vụ việc ông TM “bị bắt tại khách sạn với… gái”. Có người gọi điện báo tin cho ông (mục sư này) và ông không tin điều đó! Ông nói: “tôi bực tức và đi thẳng tới đồn công an và hỏi cho ra lẽ”! Vừa bước vào phòng ông nói với một công an nơi đó: “hôm nay mà các anh không làm rõ việc này trắng đen thì không xong với tôi đâu”! Phía công an đã mời ông ngồi xuống và chiếu cho ông xem hình ảnh còn mới nguyên vừa bên khách sạn đem về! Ông nói: “tôi sửng người khi thấy ‘nguyên cây nỏ thần của ông Mai’ còn thẳng đơ với hình ảnh trần truồng đầy đủ, nguyên si… tôi sửng người và không còn nói gì được nữa!” … - Từ biến cố này, người ta tách ra và “loại trừ ông TM”, chứ không phải người ta “cướp” như ông TM nói!
Có một con cái Chúa lớn tuổi cũng làm chứng về việc này, ông nói: Năm đó tôi mới tin Chúa được thời gian… nhà tôi ở gần điểm nhóm tại quận 2… Tôi trước đây là gia đình cách mạng, nhưng tôi và nhà tôi tin Chúa nên chính quyền cũng hay để ý… Năm đó mấy chú an ninh hay ngồi gần nhà tôi để theo dõi một điểm nhóm gần đó… Hôm đó các chú vừa mở phim ra xem, vừa xầm xì, các chú hỏi tôi “có biết gì không” và cho tôi xem… Tôi thật sự không biết “Ms Trần M” là ai, chỉ có nghe nói… Nhưng hôm đó tôi xem và thật là tởm… Họ nói với tôi: Đó là ông TM! Tôi không bao giờ muốn kể lại câu chuyện này cho ai!
Sự thật là như thế, nhưng ông TM và cả vợ ông dựng lên một câu chuyện khác: Tôi bị “công an… gài”! (vợ ông thì nói “chồng tôi không có như thế”)
Từ khi ông TM đưa ra câu chuyện “Tôi bị công an gài” để biện hộ cho câu chuyện ông bị bắt vài lần trong khác sạn với phụ nữ… thì trong giới mục sư, hầu như KHÔNG AI CÒN MUỐN NGHE ÔNG TM nói thêm điều gì nữa! Họ biết rõ ông là kẻ XẢO NGÔN và là BẬC THẦY XẢO NGÔN!
Kinh thánh nói rằng: Ma quỷ là kẻ nó dối và là cha của sự nói dối!
Ma quỉ, … Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối.” (Giăng 8: 44)
Là tôi tớ Chúa, chúng ta giảng lẽ thật và chỉ nói sự thật mà thôi, cho dù sự thật đó là chúng ta có yếu đuối, có phạm tội…! Càng che giấu sự thật chúng ta càng lún sâu vào tội nói dối, càng dính chặt vào bẫy lưới của ma quỷ… Càng nói dối, chúng ta càng mất tư cách và uy quyền để giảng LẼ THẬT!
Mong rằng ông TM hạ mình ăn năn, nhìn nhận sự thật và từ bỏ thói tật XẢO NGÔN! Đừng nghĩ rằng mình “xảo ngôn” là có thể làm cho sự việc “trắng thành đen, hay đen thành trắng” được đâu!
“Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ”…! Nếu ông TM không chịu ăn năn mà tiếp tục thói “xảo ngôn”… thì sẽ có lúc KHÔNG CÒN MỘT NGƯỜI NÀO theo ông nữa đâu! Hãy ăn năn lúc này trước khi quá muộn!

LHS- 7/8/2017

Chủ Nhật, 6 tháng 8, 2017

Phao-lô chọn Chúa hay Chúa chọn Phao-lô?


Phao-lô chọn Chúa hay Chúa chọn Phao-lô?

Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật.” (I Ti-mô-thê 2: 4)
 Kết quả hình ảnh cho Bạn chọn Chúa hay Chúa chọn bạn
***
Trên đây là câu Kinh thánh mà những người (Cơ-đốc-nhân) thuộc trường phái (quan điểm) “sự cứu rỗi còn tùy thuộc ý chí tự do của con người”, họ dùng câu này để nói rằng “Chúa muốn mọi người được cứu”, nhưng sở dĩ họ không được cứu là vì họ không chịu tin. Mà họ không tin là do ý chí tự do của họ và họ phải chịu trách nhiệm về sự chọn lựa ấy…!
Lẽ thật về sự cứu rỗi, về căn bản có hai quan điểm thần học chính: “Tiền định” và “ý chí tự do”.
- Tiền định là Chúa đã định trước cho ai được cứu và không được cứu. (Con người hư mất, trừ những ai được Chúa chọn và cứu thì số còn lại là hư mất… Chúa không định cho ai hư mất)
- Ý chí tự do là “con người được cứu hay không còn tùy thuộc ý chí tự do” (chọn tin hay không tin)  của họ.
Cả hai quan điểm, nói theo một số người thì “đều có Kinh thánh hổ trợ”… Vấn đề này cũng đã được bàn luận, tranh cãi hàng bao thế kỷ nay bởi các nhà thần học, giải nghĩa Kinh thánh…
Trong bài này chỉ nói một ít về câu Kinh thánh trên, liên quan đến lẽ thật về tiền định…
- “Chúa muốn mọi người được cứu” và Chúa là Đấng Toàn Năng, Toàn Ái, vậy sao có người được cứu và có người thì không? Những người thuộc trường phái tự do trả lời: Chúa tôn trọng ý chí tự do của họ và họ chịu trách nhiệm về sự chọn lựa tin hoặc không tin của mình.
Thế nhưng…
- Trường hợp của Phao-lô thì sao? Ý chí tự do của Phao-lô chọn “tin Chúa” hay “chống Chúa”? Phao-lô là một người hoàn toàn chống Chúa, chống lại Tin lành (Phúc âm) của Chúa… Ông đã làm mọi cách để tiêu diệt Đạo Chúa…
Chúa đã bắt phục Phao-lô trên con đường Đa-mách, lúc ông đang dùng hết tâm sức, trí tuệ và ý chí để “tiêu diệt Đạo Chúa”… Nếu Chúa để mặc cho ông làm gì thì làm thì có phải ông đã hư mất không? Chúa đã bắt phục ông, bẻ gãy ý chí điên rồ đầy sự tối tăm trong ông… để sau đó ông trở thành một sứ đồ cho Chúa. Và trong Ga-la-ti ông nói, Chúa đã chọn và biệt riêng ông từ trong lòng mẹ (tiền định)… (Ga-la-ti 1: 15)
Phao-lô có “ý chí tự do” không? Ý chí của ông là thuận Chúa hay nghịch Chúa? Nếu Chúa không đưa tay ra thì có lẽ “Phao-lô cũng chống Chúa tới cùng không thua gì Các Mác, Lê-nin” ngày nay…! Nhưng Chúa đã chọn Phao-lô từ trước buổi sáng thế, đã biệt riêng ông từ trong lòng mẹ… nên Ngài đã “bắt phục ông, bẻ gãy ý chí điên rồ, thuộc về sự tối tăm trong ông” để ông trở thành sứ đồ như Ngài đã định điều đó từ trước buổi sáng thế vậy!
Phao-lô là một điển hình về sự chọn lựa tuyệt đối của Chúa, về “ân điển không thể cưỡng” của Chúa dành cho mỗi người tùy theo “ý định sẵn của Ngài”! Không có ý chí tự do nào có thể chống lại “ý định sẵn” của Chúa một khi Ngài đã “định sẵn cho người đó được cứu”! Sứ đồ Phi-e-rơ cũng nói về ân điển, nhưng là “ân điển định sẵn” chứ không phải ân điển “ai chọn thì được, ai chối thì không”! (Nếu Chúa chọn và định cho ai đó được cứu, nhưng họ từ chối… thì Chúa có toàn năng và toàn tri không?)
Về sự cứu rỗi đó, các đấng tiên tri đã tìm tòi suy xét, và đã nói tiên tri về ÂN ĐIỂN ĐỊNH SẴN cho anh em…” (I Phi-e-rơ 1: 10)
Ý chí tự do của con người (sa ngã) đã bị phục dưới quyền của ma quỉ rồi! Chúa không “đưa cánh tay Ngài ra” thì không một ý chí nào chọn Chúa cả!
Ai tin điều đã rao truyền cho chúng ta, và CÁNH TAY Đức Giê-hô-va đã được tỏ ra cho ai?...
Ngài bèn dùng CHÍNH CÁNH TAY mình ĐEM SỰ CỨU RỖI đến…” (Ê-sai 53: 1; 59: 16)
Kinh thánh là Lời Đức Chúa Trời và chân lý chỉ có một.

Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 6/8/2017