• Chào Mừng Độc Giả Lời Hằng Sống!

    Thưa quý vị, Đây là blog cá nhân của tiên tri Huỳnh Thúc Khải được quản lý bởi một nhóm anh em Việt Nam đang sống tại Mỹ. Vì trang web cũ Lời Hằng Sống (loihangsong.net) đã bị kẻ xấu phản bội đánh phá, nên trang này được thay thế cho trang cũ LHS.net.[...]

  • Vài nét giới thiệu về Tiên tri Huỳnh Thúc Khải:

    Tiên tri Huỳnh Thúc Khải sinh ngày 10/10/1965 tại thôn Ân Đôn, xã Ân Phong Huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định – Việt nam. Tin Chúa năm 1974. Làm báp-tem năm 1984 tại nhà thờ Tin lành Bồng Sơn – Bình định (do mục sư Nguyễn Ngọc Thuận cử hành). Được báp-tem Thánh Linh trong phong trào Ân tứ tại nhà thờ Tin lành Quy nhơn năm 1988. Được tấn phong mục sư bởi giáo hội Mennonite ngày 19/10/2010 bởi Mục sư Nguyễn Hồng Quang và Hội đồng Tấn phong. (Chứng thư sắc phong số 07-0020/VMC-SP) [...]

  • Sứ Mạng Tiên Tri – Sinh Ra Để Làm Tiên Tri.

    “Hỡi con người, ta đã lập ngươi lên đặng canh giữ nhà Y-sơ-ra-ên; khá nghe lời từ miệng ta, và thay ta răn bảo chúng nó.” (Ê-xê-chi-ên 3: 17) “Đức Giê-hô-va đã gọi ta từ trong bụng mẹ đã nói đến danh ta từ lòng dạ mẹ ta… Đức Giê-hô-va là Đấng đã lập ta làm tôi tớ Ngài từ trong bụng mẹ… vì ta được tôn trọng trước mắt Đức Giê-hô-va, và Đức Chúa Trời ta là sức mạnh ta.” (Ê-sai 49: 1, 5)[...]

Thứ Năm, ngày 29 tháng 9 năm 2016

Nghề Làm Đĩ Và ‘Làm Chó’… Trong Kinh Thánh


Nghề Làm Đĩ Và ‘Làm Chó’… Trong Kinh Thánh
…“Chó chăn bầy” cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, trong Kinh thánh đều có cả. Đừng nghĩ rằng ai đó là “mục sư” hay “hội trưởng”… thì họ không phải là… “chó”!
Mặc dầu sự hứa nguyện ngươi thể nào, chớ đem vào nhà của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, hoặc tiền công của một con đĩ, hay là giá trả cho một con chó; vì cả hai đều lấy làm gớm ghiếc cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi.”
(Phục truyền 23: 18)

Anh chị em không được đem tiền công của người hành nghề mãi dâm, dù đàn ông hay đàn bà, vào đền của CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em để trả một lời hứa nguyện, vì CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em ghê tởm các thứ này.
[BDM]”

- Đàn ông làm mãi dâm, trong tiếng Hy-lạp gọi là “chó”.
Kết quả hình ảnh cho nhà sư công an
(Một nhà "sư"... phật giáo)
***
1. Nghề làm đĩ và “làm chó” trong Kinh thánh:
Nghề làm đĩ và “làm chó” cả hai đều gớm ghiếc trước mặt Chúa.
“Làm chó” trong Cựu ước có thể là “đàn ông làm điếm” (mãi dâm nam)…
Trong Tân ước nghề “làm chó” là thành phần giả mạo, chui vào trong hàng ngũ thánh đồ, “nằm vùng”, đóng vai “mục sư”, “người hầu việc Chúa” v.v… (Sứ đồ Phao-lô gọi là “kẻ làm công gian ác”) - Chúa Jesus, sứ đồ Phao-lô, sứ đồ Phi-e-rơ , sứ đồ Giăng… đều gọi những thành phần này là “chó”… Và “chó” không bao giờ được vào Thiên đàng (Ma-thi-ơ 7: 6; Phi-líp 3: 2; II Phi-e-rơ 2: 22; Khải huyền 22: 15)
Con chó theo nghĩa đen nó rất đáng thương… nhưng “chó” hoặc “loài chó”  theo nghĩa bóng khi được dùng để ám chỉ một thành phần nào đó thì luôn là thứ đáng khinh miệt. Chúa cũng gớm ghiếc:
Mặc dầu sự hứa nguyện ngươi thể nào, chớ đem vào nhà của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, hoặc tiền công của một con đĩ, hay là giá trả cho một con chó; vì cả hai đều lấy làm gớm ghiếc cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi.” (Phục truyền 23: 18)
Trong Y-sơ-ra-ên người ta mua chó để làm gì?
Người Y-sơ-ra-ên không ăn thịt chó như một số nước châu Á hiện nay… nhưng họ mua chó để giữ nhà hoặc đi săn… (chó săn)
Một mục sư ra tù kể rằng: Trong tù, những ai âm thầm cung cấp tin tức cho quản tù… sẽ bị bạn tù gọi là “chó săn”… Sẽ bị bạn tù cô lập hoặc đánh…
Trong tôn giáo, nhà nước nào cũng có những “nhân viên phản gián” làm việc cho ngành an ninh… Họ xâm nhập, “nằm vùng” trong các nhóm tôn giáo (để nắm tin tức hoặc theo dõi có ai âm mưa lật đổ chính quyền không)… Với Tin lành, thành phần này đóng vai như một “mục sư”, hoặc “người hầu việc Chúa” (Tân ước Phao-lô gọi là “kẻ giả mạo” hoặc “kẻ làm công gian ác”…) Thành phần này, về ý nghĩa thuộc linh, Kinh thánh gọi là “chó” hoặc là “loài chó”… (tiếp cận, rình mò, săn tin… giả bộ “hầu việc Chúa” nhưng chẳng tin Chúa thật, không có sự tái sanh)

2. Tại sao “nghề làm chó” luôn bị khinh miệt dù là chủ sai nó?
“Nghề làm chó” chỉ vì tiền mà thôi.
Với người “đóng vai mục sư” trong một cộng đồng Tin lành để “làm nhiệm vụ”… Họ phải đóng giả như một người “sống cho lý tưởng tin lành”… nhưng họ chỉ đóng kịch. Vì ngay từ đầu khi xâm nhập họ đã “đóng kịch” rồi. Họ phải đóng kịch suốt một đời… (mệt mỏi lắm). Họ không có lý tưởng Thiên thượng cũng chẳng có lý tưởng của thiên hạ (cả trên trời lẫn dưới đất họ chẳng có lý tưởng gì, chỉ phải sống và làm việc vì tiền), cho nên kẻ thuê mướn họ cũng xem họ như một con chó săn “bị thảy vào vùng địch” (cũng tùy “con” mà họ sử dụng). Cả trên trời lẫn dưới đất đều khinh miệt thành phần này. Cho nên Phao-lô mới gọi là “loài chó”.
Dù là làm nghề “đĩ đực” (mại dâm nam) hay làm “chó săn” trà trộn trong Hội thánh trong vai “mục sư”… (hoặc tiên tri giả- Cựu ước) thì trước mặt Chúa, Đức Chúa Trời luôn gớm ghiếc thành phần này, như Ngài từng gớm ghiếc và lên án sự giả hình của bọn Pha-ri-si… Kinh thánh chép: “Mặc dầu sự hứa nguyện ngươi thể nào, chớ đem vào nhà của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, hoặc tiền công của một con đĩ, hay là giá trả cho một con chó; vì cả hai đều lấy làm gớm ghiếc cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi.” (Phục truyền 23: 18)

3. Chó chăn cừu:
Nhưng bây giờ chúng nhạo cười tôi,
Bọn nhãi ranh nhỏ tuổi hơn tôi,
Cha bọn chúng, tôi đã từ chối,
Không cho chăn bầy chung với chó tôi
.” (Gióp 30: 1 – BDM)

Kết quả hình ảnh cho Tiến sĩ chó
(Chó chăn cừu)
Người Pa-lét-tin (Y-sơ-ra-ên) đã sớm biết cách huấn luyện chó để chúng chăn cừu (chăn chiên)
Chó chăn cừu về nghĩa đen không có gì mới… nhưng về nghĩa bóng thì sao?
Nếu những thành phần giả mạo trà trộn vào trong Hội thánh bị xem là “chó” (nhưng khi chưa phát hiện) thì chúng vẫn trở thành “người chăn bầy”, “mục sư”… Như vậy về nghĩa bóng thì “chó chăn bầy”, thậm chí là “hội trưởng”… cũng phải là… không có. (Trong hồi ký của con trai cố “mục sư hội trưởng Bùi Hoành Th.”- giáo hội CMA miền Bắc, có tiết lộ cha ông là người làm việc cho… chứ không phải mục sư thật)
Trong Tân ước, nhân vật Đi-ô-trép có thể xem là trường hợp điển hình về tình trạng “chó chăn bầy”:
Tôi đã viết mấy chữ cho Hội thánh rồi, nhưng Đi-ô-trép là kẻ ưng đứng đầu Hội thánh không muốn tiếp rước chúng ta” (III Giăng: 9)
Như vậy, “chó chăn bầy” cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, trong Kinh thánh đều có cả. Đừng nghĩ rằng ai đó là “mục sư” hay “hội trưởng”… thì họ không phải là… “chó”!

4. Giao tòa giảng cho… “chó”:
Chúa phán “Đừng cho chó đồ thánh”! (Ma-thi-ơ 7: 6)
Tòa giảng, bục giảng là nơi “thánh”… Nơi đó được dành cho một tôi tớ thật của Chúa rao giảng sứ điệp, lời Chúa cho dân sự… Là mục sư thật, bạn phải biết ý thức tòa giảng, bục giảng không phải là nơi bạn có thể dễ dàng “trao cho chó”… (mời “chó” giảng)! Vì làm như vậy bạn đã thật sự làm cho Chúa buồn lòng. Bạn đã phạm vào tội “khinh dễ lời Chúa”, vì Chúa có phán: “Đừng cho chó đồ thánh”! (Ma-thi-ơ 7: 6)
Chúa quở trách các thầy tế lễ trong Cựu ước:
Các thầy tế lễ nó phạm luật pháp ta, và làm dơ vật thánh ta; chẳng phân biệt cái gì là thánh, cái gì là tục; chẳng khiến người ta phân biệt cái gì là ô uế, cái gì là tinh sạch; nhắm mắt chẳng xem các ngày sa-bát ta, và ta bị nói phạm giữa chúng nó.” (Ê-xê-chi-ên 22: 26)

5. Trao bằng tiến sĩ cho… “chó”:

('ngài... tiến sĩ chó')

Tại nước Mỹ đã xảy ra nhiều câu chuyện “trao bằng tiến sĩ cho… chó”. Đây là những câu chuyện thật từng xảy ra ở nước Mỹ mà báo chí đã có lần đưa tin…
Nếu bạn là mục sư và lại là “mục sư tiến sĩ”… Và sau khi đọc bài này bạn chợt nhận ra mình đã có lần “trao bằng tiến sĩ cho một… chú chó”… thì bạn cũng cần phải ăn năn với Chúa theo cách của một người từng “giao tòa giảng cho… chó” vậy! Vì cái bằng “thần học, kinh thánh”… dù gì nó cũng là “vật thánh”! Và Chúa phán: “Đừng cho chó đồ thánh”! (Ma-thi-ơ 7: 6)

Tóm lại:

Bất cứ nhà nước nào, về mặt an ninh, họ phải có lực lượng tình báo, phản gián…
Để “sâu sát trong quần chúng” thì ngành an ninh phải đào tạo, kết nạp, có biên chế… một lực lượng không ít. Sau đó cho tiếp cận, xâm nhập vào các thành phần, lĩnh vực của xã hội… Riêng đối với tôn giáo (bất kỳ tôn giáo nào, kể cả những tổ chức, nhóm có khuynh hướng chính trị…) đều có người của an ninh “nằm vùng” trong đó… Đối với Tin lành thì họ phải xâm nhập và đóng vai “như một mục sư”, hoặc là một người “rất yêu mến Chúa”, “yêu thương các mục sư” (học trò trung tín với thầy)…! Con số những người “đóng vai mục sư” hiện nay trong hàng ngũ mục sư, các giáo hội Tin lành không phải là ít. Con số này chỉ có “ngành an ninh mới nắm rõ”! (Họ giảng dạy lời Chúa và “mở hội thánh” như một mục sư…)
Họ làm việc của họ, nhưng với Chúa và Hội thánh thì đó là thành phần “giả mạo”…!
Thành phần giả mạo trà trộn trong Hội thánh thì cả Chúa và các sứ đồ đều gọi là “chó”, “loài chó”… (Ma-thi-ơ 7: 6; Phi-líp 3:2; Khải huyền 22: 15)
Kinh thánh nói: “Các người nhờ trái nó mà nhận biết nó”:
Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muông SÓI hay cắn xé. Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được...” (Ma-thi-ơ 7: 16-19)

Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 29/9/2016

Thứ Tư, ngày 28 tháng 9 năm 2016

Nhận Diện “Loài Chó” Trong Hội Thánh…


Nhận Diện “Loài Chó” Trong Hội Thánh…

Đừng cho chó những đồ thánh, và đừng quăng hột trai mình trước mặt heo, kẻo nó đạp dưới chân, và quay lại CẮN XÉ các ngươi.” (Ma-thi-ơ 7: 6)
Hãy coi chừng loài chó; hãy coi chừng kẻ làm công gian ác; hãy coi chừng phép cắt bì giả.” (Phi-líp 3: 2)
Kết quả hình ảnh cho sư quốc doanh
(Ảnh trên mạng)
Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muông sói hay CẮN XÉ.” (Ma-thi-ơ 7: 15)

Kết quả hình ảnh cho sư quốc doanh
(Các "sư" họp lo việc nước...)
***

1. “Chó” và… “loài chó”:
Sứ đồ Phao-lô cũng có nói “Hãy coi chừng loài chó; hãy coi chừng kẻ làm công gian ác; hãy coi chừng phép cắt bì giả.” (Phi-líp 3: 2)
Chó” hay “loài chó” mà Chúa Jesus và sứ đồ Phao-lô nói không phải là con chó theo nghĩa đen. Mà theo nghĩa bóng, chó hay loài chó ở đây là:
- “Kẻ làm công gian ác”: Người Giu-đa chống lại Phao-lô và Hội thánh đã thuê một số kẻ “du côn” đóng vai “tín đồ”… Họ đóng vai người tin để tiếp cận Phao-lô, “nằm vùng” trong Hội thánh giữa các thánh đồ… Họ rình mò để bắt bẻ và “kiếm chuyện” sẵn sàng đưa Phao-lô các tôi tớ thật của Chúa (các thánh đồ) ra trước tòa đời này, hoặc họ sẽ “giảng dạy sai lạc, xuyên tạc lẽ thật”… để làm “rối trí tín đồ”… Đây là thành phần Phao-lô gọi là “chó”, là “kẻ làm công gian ác”… (Ga-la-ti 1: 7; 5: 10)
- “Phép cắt bì giả”: Những kẻ làm công gian ác họ (xưng mình là người Giu-đa nhưng kỳ thực không phải) thành phần này sẵn sàng “chịu phép cắt bì” để trở thành “thánh đồ” như các môn đồ của Chúa… Nhưng họ không phải là người “chịu phép cắt bì thật”…

Kết quả hình ảnh cho sư quốc doanh
(Nhà "sư" giảng về "kinh tế... định hướng XHCN")
Sứ đồ Phi-e-rơ cũng gọi những thành phần này là “chó và heo”: “Đã xảy đến cho chúng nó như lời tục ngữ rằng: CHÓ liếm lại đồ nó đã mửa, HEO đã rửa sạch rồi, lại lăn lóc trong vũng bùn…” (II Phi-e-rơ 2: 22)
Chúa Jesus đã dùng những từ ngữ như “chó, heo” để chỉ hạng người giả mạo… (Ma-thi-ơ 7: 6)
Sứ đồ Phao-lô, sứ đồ Phi-e-rơ và cả sứ đồ Giăng cũng dùng cách tương tự… (Khải huyền 22: 15)
Như vậy, “chó và heo” là thành phần giả mạo, trà trộn trong vòng các thánh đồ, Hội thánh… Nói theo ngôn ngữ ngày nay là “nằm vùng”! 

2. “Đồ thánh”: Lời răn thánh:
Chúa Jesus phán ““Đừng cho chó những đồ thánh...” (Ma-thi-ơ 7: 6)
Sứ đồ Phi-e-rơ nói về thành phần này: “Chúng nó đã biết đường công bình, rồi lại lui đi về lời răn thánh” (II Phi-e-rơ 2: 21)
Sách Châm ngôn dạy:
Vì điều răn là một cái đèn, luật pháp là ánh sáng,
Và sự quở trách khuyên dạy là con đường sự sống,” (Châm ngôn 6: 23)
Kết hợp sự dạy dỗ của Châm ngôn và của sứ đồ Phi-e-rơ thì “đồ thánh” mà Chúa nói đừng “đem cho chó”… đó là “lời răn thánh”.
Đừng cho chó những đồ thánh, và đừng quăng hột trai mình trước mặt heo, kẻo nó đạp dưới chân, và quay lại CẮN XÉ các ngươi.” (Ma-thi-ơ 7: 6)
Là “mục sư”, khi người ta nhân danh Chúa, dùng lời Chúa (lời răn thánh, lời khuyên thánh) để quở trách, khuyên dạy bạn, bạn chẳng những không nghe còn quay lại “cắn xé” người quở trách thì bạn là “chó” hay là mục sư thật?Kết quả hình ảnh cho sư quốc doanh
(Các "sư" đi thăm biển đảo..)3. “Cắn xé”:
Đừng cho chó những đồ thánh… kẻo nó… quay lại CẮN XÉ các ngươi.” (Ma-thi-ơ 7: 6)
Cùng một động từ này – “cắn xé” - Chúa Jesus lại dùng để chỉ về bọn tiên tri giả: 
Hãy coi chừng tiên tri GIẢ, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muông sói hay CẮN XÉ.” (Ma-thi-ơ 7: 15)
Cắn xé” là hành động vũ phu, khủng bố theo nghĩa đen… Hành động này chỉ ra thành phần có thái độ, hành vi, lời nói... đó là “chó”, là kẻ “làm công gian ác”… thành phần giả mạo, không phải người của Chúa thật. (II Ti-mô-thê 3: 13)
Kết quả hình ảnh cho sư quốc doanh 
Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muông sói hay CẮN XÉ.” (Ma-thi-ơ 7: 15)


4. Số phận của “loài chó”:
Vả, chúng nó bởi sự nhận biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ, mà đã thoát khỏi sự ô uế của thế gian, rồi lại mắc phải và suy phục những sự đó, thì SỐ PHẬN sau cùng của chúng nó trở xấu hơn lúc đầu. Chúng nó đã biết đường công bình, rồi lại lui đi về lời răn thánh đã truyền cho mình, thế thì thà rằng không biết là hơn. Đã xảy đến cho chúng nó như lời tục ngữ rằng: CHÓ liếm lại đồ nó đã mửa, HEO đã rửa sạch rồi, lại lăn lóc trong vũng bùn…” (II Phi-e-rơ 2: 20-22)
Kinh thánh nói rõ: Loài chó”, tức kẻ giả mạo, “nằm vùng”, dù là “mục sư” giảng lời Chúa… cũng không được vào nước Thiên đàng.
Những loài chó, những thuật sĩ, những kẻ tà dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ hình tượng, và những kẻ ưa thích cùng làm sự giả dối đều ở ngoài hết thảy.” (Khải huyền 22: 15)

Kết quả hình ảnh cho nhà sư công an
(Một "nhà sư" bên Phật giáo)
5. Nhận diện “loài chó”: 
Bất cứ nhà nước nào, về mặt an ninh, họ phải có lực lượng tình báo, phản gián… Để “sâu sát trong quần chúng” thì ngành an ninh phải đào tạo, kết nạp, có biên chế… một lực lượng không ít. Sau đó cho tiếp cận, xâm nhập vào các thành phần, lĩnh vực của xã hội… Riêng đối với tôn giáo (bất kỳ tôn giáo nào, kể cả những tổ chức, nhóm có khuynh hướng chính trị…) đều có người của an ninh “nằm vùng” trong đó… Đối với Tin lành thì họ phải xâm nhập và đóng vai “như một mục sư”, hoặc là một người “rất yêu mến Chúa”, “yêu thương các mục sư”…! Con số những người “đóng vai mục sư” hiện nay trong hàng ngũ mục sư, các giáo hội Tin lành không phải là ít. Con số này chỉ có “ngành an ninh mới nắm rõ”! (Họ giảng dạy lời Chúa và “mở hội thánh” như một mục sư…)
Họ làm việc của họ, nhưng với Chúa và Hội thánh thì đó là thành phần “giả mạo”…!
Kinh thánh nói: “Các người nhờ trái nó mà nhận biết nó”:
Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muông sói hay cắn xé. Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được...” (Ma-thi-ơ 7: 16-19)
 

LHS- 28/9/2016

Thứ Hai, ngày 26 tháng 9 năm 2016

Số Phận Những Kẻ ‘Đồng Tình Hãm Hại Tiên Tri…’Số Phận Những Kẻ ‘Đồng Tình Hãm Hại Tiên Tri…’

Vì các ngươi xây đắp mồ mả của đấng tiên tri, trau giồi mồ mả của người công bình, và nói rằng: Nếu chúng ta ở cùng một thời với tổ phụ, thì không HÙA THEO người mà làm đổ máu các đấng tiên tri vậy… Hỡi loài rắn, dòng dõi rắn lục kia, thế nào mà tránh khỏi sự đoán phạt nơi địa ngục được?” (Ma-thi-ơ 23: 29-33)

Vậy, chúng tôi đã gặp người nầy, như là đồ ôn dịch, đã gây loạn trong hết thảy người Giu-đa trên cả thế giới: Nó làm đầu của phe người Na-xa-rét, cũng đã toan làm ô uế đền thờ, nên chúng tôi đã bắt nó…
Đến phiên các người Giu-đa cũng HÙA THEO lời đó, quyết rằng thật có như vậy.” (Công 24: 5-9)
 Kết quả hình ảnh cho ngôn sứ
"Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muông sói hay cắn xé. Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được." (Ma-thi-ơ 7: 15-16)
***

1. Ý nghĩa của chữ “Hùa theo”…
Chúa lên án người Pha-ri-si là kẻ nói rằng “Nếu chúng ta ở cùng một thời với tổ phụ, thì không HÙA THEO người mà làm đổ máu các đấng tiên tri vậy…”. Chữ “Hùa theo” có ý nghĩa gì?

- “Hùa theo”: còn có nghĩa là “dự phần”:
… ‘Nếu ở cùng thời với các tổ phụ, chúng tôi chắc không dự phần với họ trong việc làm đổ máu các nhà tiên tri.’ (Bản dịch HĐTT)
- “Hùa theo”: Thông đồng.
Các ông nói rằng: ‘Nếu sống vào thời tổ tiên thì chúng tôi đã không thông đồng làm đổ máu các tiên tri.’ (Bản dịch BDM)
- “Hùa theo”: “về hùa” (a tòng, đồng lõa, đồng mưu, thuận ý, tán thành, “bật đèn xanh”…)
Rồi tuyên bố: ‘Nếu sống vào thời ấy, chúng tôi đã không về hùa với tổ phụ mà sát hại các nhà tiên tri.’” (Bản dịch HĐ)
- “Ra tay”: Trực tiếp hoặc gián tiếp hành động.
Các ông bảo, ‘Nếu chúng ta sống cùng thời với các tổ tiên, chúng ta sẽ không khi nào ra tay giết các nhà tiên tri.’ (Bản dịch PT)
- “Thông đồng giết ngôn sứ - người phát ngôn của Chúa”:
Các người nói : ‘Nếu như chúng ta sống vào thời của tổ tiên, hẳn chúng ta đã không thông đồng với các ngài mà đổ máu các ngôn sứ.(Bản dịch GKPV)
Trong phiên tòa xử Phao-lô, người Giu-đa cũng hùa theo số đông mà lên án, làm chứng dối nghịch cùng Phao-lô… - “Đến phiên các người Giu-đa cũng HÙA THEO lời đó, quyết rằng thật có như vậy.” (Công 24: 9)

2. Tiên tri hoặc ngôn sứ:
Tiên tri của Chúa làm gì họ sẽ chịu trách nhiệm với Chúa. Nếu họ lên án hoặc quở trách sai… Và nếu bạn là “tôi tớ thật” của Chúa, bạn chỉ việc im lặng và “trông mong vào sự phân xử, bênh vực, biện hộ của Chúa”… Vì Ngài là “Quan án công bình”, “Đấng biện hộ” cho bạn. Nếu tiên tri của Chúa nói đúng và nếu bạn là “tôi tớ thật” thì thái độ của bạn là “suy xét điều tiên tri nói và ăn năn sửa mình”! Trừ khi là một “kẻ giả mạo” thì họ tất nhiên sẽ “hành xử côn đồ”… vì họ vốn không phải là tôi tớ thật! - “…chúng nó vốn thuộc về hội quỷ Sa-tan”! (Khải huyền 2: 9)
Nhưng những người hung ác, kẻ giả mạo thì càng chìm đắm luôn trong điều dữ,…” (II Ti-mô-thê 3: 13)
Phao-lô cũng từng bị những kẻ giả mạo núp trong Hội thánh làm hại ông rất nhiều:
A-léc-xan-đơ, thợ đồng, đã làm hại ta nhiều lắm; tùy theo công việc hắn, Chúa sẽ báo ứng…” (II Ti-mô-thê 4: 14)
Và ông nhắc nhở Ti-mô-thê phải “cẩn thận”, “coi chừng” về con người đó: “Con cũng phải coi chừng người đó, vì hắn ...” (II Ti-mô-thê 4: 15)

Những kẻ “ra tay” trên tiên tri thường là thành phần giả mạo (tiên tri giả, giáo sư giả, anh em giả dối”… họ thường là những người “không có Chúa trong lòng”! (chỉ đóng vai “mục sư”, “giáo sư”, “thầy giảng”…)

3. Số phận những kẻ ra tay trên tiên tri của Chúa:
Số phận của những kẻ ra tay hoặc đe dọa tiên tri của Chúa thường là “rất bi thảm”:
- Giê-sa-bên bị chó liếm máu, ăn thịt… (bà này đe dọa mạng sống của tiên tri Ê-li)
- Tiên tri giả Sê-đê-kia “vả má tiên tri Mi-chê”… kết cục là ông phải “chạy trốn từ phòng này sang phòng khác…” (II Sử 18: 24)
- Tiên tri “quốc doanh” A-ma-xia (tiên tri giả làm việc cho vua Giê-rô-bô-am) đã vu cáo và sỉ nhục tiên tri A-mốt… kết cục là: Lời Chúa phán về “tiên tri quốc doanh” A-ma-xia: “Vợ ngươi sẽ buông dâm trong thành; con trai và con gái ngươi sẽ ngã bởi gươm;…, còn ngươi, ngươi sẽ chết trong một đất ô uế, và Y-sơ-ra-ên chắc sẽ bị đày đi làm phu tù khỏi đất mình.” (A-mốt 7: 17)

Bất cứ người nào ra tay hoặc buông lời đe dọa tiên tri của Đức Chúa Trời (tiên tri giả, kẻ giả mạo… thì không bị ai đe dọa cả) sẽ lãnh hậu quả nghiêm trọng trong đời này, và đời sau cũng “không nhận lãnh sự cứu rỗi” dù họ xưng mình là “tôi tớ Chúa”- “tiên tri quốc doanh A-ma-xia”! (Điều này là tất nhiên vì họ “giả mạo” ngay từ đầu thì làm sao có sự cứu rỗi) Vì Chúa có phán: “Hỡi loài rắn, dòng dõi rắn lục kia, thế nào mà tránh khỏi sự đoán phạt nơi địa ngục được?” (Ma-thi-ơ 23: 33)

4. Phân loại hai thành phần:

Hỡi loài rắn, dòng dõi rắn lục kia, thế nào mà tránh khỏi sự đoán phạt nơi địa ngục được?” (Ma-thi-ơ 23: 33)
Câu Kinh thánh trên đây Chúa phân biệt hai thành phần:
- “Loài rắn”: Là kẻ trong quá khứ đã ra tay trên các tiên tri của Chúa.
- “Dòng dõi rắn lục”: Là những kẻ “hiện tại ca tụng và làm bộ tôn kính các tiên tri bị giết trong quá khứ, nhưng là kẻ… HÙA THEO… trong hiện tại” (người Pha-ri-si).
Vì các ngươi xây đắp mồ mả của đấng tiên tri, … và nói rằng: Nếu chúng ta ở cùng một thời với tổ phụ, thì không HÙA THEO người mà làm đổ máu các đấng tiên tri vậy… Hỡi loài rắn, dòng dõi rắn lục kia, thế nào mà tránh khỏi sự đoán phạt nơi địa ngục được?” (Ma-thi-ơ 23: 29-33)

Chúa phán rất rõ hai thành phần không được hưởng sự cứu rỗi (không thoát khỏi sự hình phạt của địa ngục):
- “Loài rắn”: Kẻ hành động.
- “Dòng dõi rắn lục”: Những kẻ HÙA THEO (nhưng làm bộ tôn kính tiên tri - người Pha-ri-si).

Tóm lại: Bất cứ ai buông lời đe dọa hoặc ra tay trên tiên tri của Chúa sẽ không thoát khỏi một số phận bị đát… (Giê-sa-bên, “tiên tri quốc doanh A-ma-xia”…)
Và những kẻ HÙA THEO dù xưng mình là “tôi tớ Chúa” (“mục sư, tổng quản nhiệm, Hội trưởng”… nhưng a tòng, đồng lõa, đồng thuận, dự phần, đồng tình, “bật đèn xanh”, thuận ý, tán thành…) thì sẽ có một kết cục (số phận) không sáng sủa… Vì Chúa đã phán… vậy!
Là “tôi tớ thật” của Chúa thì bạn nên có thái độ ôn hòa, im lặng “suy xét điều tiên tri nói và ăn năn sửa mình”! “Kẻ giả mạo” thì họ tất nhiên sẽ “hành xử côn đồ”… vì họ vốn không phải là tôi tớ thật! - “…chúng nó vốn thuộc về hội quỷ Sa-tan”! (Khải huyền 2: 9)
Và bạn không nên đồng lõa, cấu kết, a tòng hay HÙA THEO họ… Sẽ có một kết cục bi đát cho bạn, nếu bạn không ăn năn về tội “đồng lõa với kẻ giả mạo để hại tiên tri của Đức Chúa Trời”!  
Nguyện Chúa soi sáng cho bạn để bạn ăn năn hầu cứu linh hồn mình khỏi sự đoán phạt kinh khiếp của địa ngục. A-men.


LHS- 26/9/2016

Chủ Nhật, ngày 25 tháng 9 năm 2016

Mên-Chi-Xê-Đéc Chào Đón Áp-Ra-Ham Bằng BÁNH và RƯỢU…


Mên-Chi-Xê-Đéc Chào Đón Áp-Ra-Ham Bằng BÁNH và RƯỢU…
Sau khi Áp-ram đánh bại Kết-rô-Lao-me và các vua đồng minh, thắng trận trở về, thì vua Sô-đôm ra đón rước người tại trũng Sa-ve, tức là trũng Vua.
Mên-chi-xê-đéc, vua Sa-lem, sai đem BÁNH và RƯỢU ra. Vả, vua nầy là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời Chí Cao, chúc phước cho Áp-ram và nói rằng: Nguyện Đức Chúa Trời Chí Cao, là Đấng dựng nên trời và đất, ban phước cho Áp-ram
!” (Sáng thế ký 14: 17-19)
“… Trong nơi thánh mà Đức Chúa Jêsus đã vào như Đấng đi trước của chúng ta, vì đã trở nên thầy tế lễ thượng phẩm đời đời, theo ban Mên-chi-xê-đéc.” (Hê-bơ-rơ 6: 20)
Vả, Mên-chi-xê-đéc đó là vua của Sa-lem, thầy tế lễ của Đức Chúa Trời rất cao, đã đi rước Áp-ra-ham và chúc phước cho, trong khi người thắng trận các vua trở về…” (Hê-bơ-rơ 7: 1)

Kết quả hình ảnh cho Bánh và rượu

***
Sau khi thắng trận trở về, Áp-ra-ham được Mên-chi-xê-đéc cho người ra tiếp đón. Mên-chi-xê-đéc sai đem “BÁNH và RƯỢU” ra tiếp đón Áp-ra-ham…
Mên-chi-xê-đéc, vua Sa-lem, sai đem BÁNH và RƯỢU ra. Vả, vua nầy là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời Chí Cao, chúc phước cho Áp-ram và nói rằng: Nguyện Đức Chúa Trời Chí Cao, là Đấng dựng nên trời và đất, ban phước cho Áp-ram!” (Sáng thế ký 14: 18-19)
Mên-chi-xê-đéc này, trong Tân ước là Đức Chúa Jesus:
“…Trong nơi thánh mà Đức Chúa Jêsus đã vào như Đấng đi trước của chúng ta, vì đã trở nên thầy tế lễ thượng phẩm đời đời, theo ban Mên-chi-xê-đéc.” (Hê-bơ-rơ 6: 20)
Chúa Jesus chính là Thầy tế lễ đời đời theo ban Mên-chi-xê-đéc. (Hê-bơ-rơ 7: 1)
Sau khi thắng trận trở về, Áp-ra-ham được “Chúa Jesus” - Thầy tế lễ đời đời theo ban Mên-chi-xê-đéc đem BÁNH và RƯỢU ra tiếp đón và chúc phước.
Áp-ra-ham là tổ phụ đức tin của chúng ta. (Gia-cơ 2: 21)
Đức Chúa Jesus đã tiếp đón tổ phụ đức tin chúng ta bằng “BÁNH và RƯỢU”. (Sáng thế ký 14: 18-19)
- BÁNH: làm cho no lòng. (Ma-thi-ơ 4: 4)
- RƯỢU: làm cho hứng chí, vui mừng, bổ sức... (Truyền đạo 10: 19)

Kinh thánh có rất nhiều lời khuyên chúng ta không nên đam mê hay lạm dụng rượu… Nhưng không có chỗ nào nói “uống rượu là tội” và ai uống rượu là “phải đi xuống địa ngục” cả. (Mục sư tiến sĩ Trần Mai đã giảng như vậy)
Rượu khiến người ta nhạo báng, đồ uống say làm cho hỗn hào;
Phàm ai dùng nó QUÁ ĐỘ, chẳng phải là khôn ngoan
.” (Châm ngôn 20: 1)

Có người “không uống rượu” nhưng lại thích nhạo báng… (Ms tiến sĩ Trần M là người rất hay “nhạo báng”… điều mình không biết.)
Sứ đồ Phi-e-rơ  nói về bọn “giáo sư giả”: “Nhưng chúng nó cũng như con vật không biết chi, sanh ra chỉ làm thú vật để bị bắt mà làm thịt, hay chê bai điều mình không biết,…” (II Phi-e-rơ 2: 12)
Sứ đồ Giu-đe: “Song những kẻ nầy, hễ điều gì không biết thì khinh dể hết; và mọi điều chúng nó tự nhiên mà biết cũng như con thú vật vô tri, thì dùng mà làm hư mình…” (Giu-đe 1: 10)
Ngày nay có nhiều người… không biết họ “chạy đâu ra cái bằng tiến sĩ”… rồi “giảng búa xua”… đưa bài lên Youtube… làm cho dân sự Chúa “không biết đâu mà lần”!
Xin Chúa thương xót thế hệ chúng ta.

Trong cuộc sống chúng ta cần hai thứ: Sức khỏe và niềm vui. “Bánh và rượu” là hai thứ có thể đáp ứng được hai điều đó về mặt thuộc thể. Tất nhiên, có nhiều người không biết hoặc không dùng rượu họ vẫn có những niềm vui khác… Về mặt ý nghĩa: Bánh và rượu là hai vật tượng trưng. Về mặt thuộc linh chúng ta cần hai thứ: Lời Chúa và Thánh Linh.
- Lời Chúa là “BÁNH”. (Ma-thi-ơ 4: 4)
- Thánh Linh là “RƯỢU”. (“Rượu khiến cho đời vui”. Truyền đạo 10: 19; “Thánh Linh làm cho vui mừng, vui vẻ”… Ga-la-ti 5: 22; Ê-phê-sô 5: 18; Rô-ma 14: 17)
Đó là lý do mà Đức Chúa Jesus- Thầy tế lễ đời đời Mên-chi-xê-đéc đã đi ra tiếp đón Áp-ra-ham, tổ phụ đức tin chúng ta bằng hai thứ: BÁNH và RƯỢU. (Sáng thế ký 14: 18-19)
Trong Chúa, chúng ta, những Cơ-đốc-nhân thật là người chiến thắng (con cháu Áp-ra-ham). Vì vậy chúng ta cũng được Chúa tiếp đãi hai thứ: “Bánh và Rượu” (“Lời Chúa” làm cho thỏa mãn, no lòng thuộc linh và “Thánh Linh” làm cho chúng ta vui mừng…)
Trong bữa tiệc trọng thể tại nhà Lê-vi, Chúa ngồi ăn uống đồng bàn với các nhân viên thuế vụ… Người Pha-ri-si lên án Chúa “ăn uống với hạng người xấu nết”. Chúa uống gì trong bàn tiệc? Những người “xấu nết” kia uống gì? Tại sao Chúa nói với người Pha-ri-si lúc đó: “…rượu cũ ngon hơn…”? (Lu-ca 5: 27-39)
Trong cuộc sống, đôi khi dự tiệc hoặc ăn uống với bạn bè… nếu chúng ta có dùng ít rượu cũng không có gì là tội. Vì chúng ta không thánh hơn Áp-ra-ham và càng không thể nào so sánh mình với Chúa Jesus được. 
Ai lên án người khác việc uống rượu… thì người đó là “con cháu Pha-ri-si”. Bởi người Pha-ri-si đã lên án Chúa Jesus khi Ngài ngồi “ăn uống với người xấu nết”! (những tay ăn nhậu).

Kết quả hình ảnh cho Bánh và rượu

Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- Chúa nhật 25/9/2016

Thứ Bảy, ngày 24 tháng 9 năm 2016

Chúa Jesus “Giảng Về Rượu”… Khi Ngài “Ăn Nhậu” Với Nhân Viên Ngành Thuế…!


Chúa Jesus 'Giảng Về Rượu'… Khi Ngài 'Ăn Nhậu' Với Nhân Viên Ngành Thuế…!

Kết quả hình ảnh cho Tiệc thánh

Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng; nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh.” (Ê-phê-sô 5: 18)
…Lê-vi dọn tiệc trọng thể đãi Ngài tại nhà mình, có nhiều người thâu thuế và kẻ khác cùng ngồi ăn đồng bàn. Các người Pha-ri-si và các thầy thông giáo họ lằm bằm, nói cùng môn đồ Ngài rằng: Sao các ngươi ăn uống với người thâu thuế và kẻ phạm tội?...
Họ thưa Ngài rằng: Môn đồ của Giăng thường kiêng ăn cầu nguyện, cũng như môn đồ của người Pha-ri-si, chẳng như môn đồ của thầy ăn và UỐNG
Ngài lại lấy thí dụ mà phán cùng họ rằng: … Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, nếu vậy, rượu mới làm nứt bầu ra; rượu chảy mất và bầu cũng phải hư đi. Song rượu mới phải đổ vào bầu mới. Lại cũng không ai uống rượu cũ lại đòi rượu mới; vì người nói rằng: Rượu cũ ngon hơn.
” (Lu-ca 5: 27-39)
Vả, Giăng Báp-tít đã đến, không ăn bánh, không uống rượu; thì các ngươi nói rằng: Người mắc quỉ dữ. Con người đến, ăn và UỐNG, thì các ngươi nói rằng: Ấy đó là người ham ăn MÊ UỐNG, bạn với người thâu thuế và kẻ có tội.” (Lu-ca 7: 33-34)
Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ Người rằng : “Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế, và quân tội lỗi như vậy ?” (Ma-thi-ơ 9: 11- Bản dịch GKPV)
                                               
 ***       
Sau khi được Chúa kêu gọi, Lê-vi tức Ma-thi-ơ tổ chức một bữa tiệc trọng thể tại nhà mình để đãi Chúa Jesus và các môn đệ của Ngài…
Trong bữa tiệc này tất nhiên là “ăn UỐNG linh đình”…! (tiệc trọng thể)
Vấn đề đặt ra là họ uống thứ gì và Chúa có uống không?

1. Tiệc đãi gì và Chúa có uống rượu không?
Bữa ăn bình thường của người Do thái đã có bánh và rượu rồi. (Sáng thế ký 14: 18; II Các vua 6: 22) - Bữa tiệc linh đình, trọng thể thì càng không thể không có rượu. Có lẽ người Do thái uống cũng “khá” nên có tiệc cưới giữa chừng hết rượu (Giăng 2)
Chúa có bảo Ma-thi-ơ: “Lê-vi ơi, người dọn cho ta và các môn đệ ta một bàn riêng chỉ có bánh và… ‘nước ngọt’ thôi, để ta và các môn đệ ta dùng riêng”… không? Chắn chắn là không. Vì Chúa và các môn đệ ngồi đồng bàn, ăn uống chung với những “bạn bè của Lê-vi”. (Kẻ thâu thuế và người xấu nết- những tay ăn nhậu trong ngành thuế…)
Do đó nên người Pha-ri-si và thầy thông giáo mới trách móc môn đồ của Chúa: “Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế, và quân tội lỗi như vậy ?” (Ma-thi-ơ 9: 11. Bản dịch GKPV)
Kế đến “Họ thưa Ngài rằng: Môn đồ của Giăng thường kiêng ăn cầu nguyện, cũng như môn đồ của người Pha-ri-si, chẳng như môn đồ của thầy ăn và UỐNG
Người Pha-ri-si nói rằng: môn đồ của họ và môn đồ của Giăng thì thường xuyên kiêng ăn và cầu nguyện… còn “môn đồ Jesus” thì suốt ngày “ăn uống với phường say rượu”! (“Người thâu thuế và quân tội lỗi”- ám chỉ những thành phần hay ăn nhậu- Làm trong ngành thuế đa phần là dân ăn nhậu..!)
Họ kiện cáo Chúa Jesus với các môn đệ: “Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế, và quân tội lỗi”… (Ma-thi-ơ 9: 11)
Họ kiện cáo môn đệ với Chúa Jesus: “chẳng như môn đồ của thầy ăn và UỐNG…
Với những lời kiện cáo như vậy, Chúa dùng ví dụ mà phán với họ:
Ngài lại lấy thí dụ mà phán cùng họ rằng: … Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, nếu vậy, rượu mới làm nứt bầu ra; rượu chảy mất và bầu cũng phải hư đi. Song rượu mới phải đổ vào bầu mới. Lại cũng không ai uống rượu cũ lại đòi rượu mới; vì người nói rằng: Rượu cũ ngon hơn.” (Lu-ca 5: 37-39)
Chúa đem câu chuyện “rượu cũ, rượu mới” ra để nói với thầy thông giáo và người Pha-ri-si. Bối cảnh câu chuyện là Chúa và các môn đệ đang dự một bữa tiệc trọng thể, linh đình… (ăn uống say sưa) và người ta kiện cáo Chúa và các môn đệ là những người “mê UỐNG”… những người “thích ăn uống với những tay ăn nhậu”! (Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si thường đi theo Chúa, “rình mò” để kiện cáo… kể cả những lúc Chúa “nâng ly ăn nhậu” với mọi người trong đám tiệc…)
Chúa phán tiếp “Lại cũng không ai uống rượu cũ lại đòi rượu mới; vì người nói rằng: Rượu cũ ngon hơn…” (Lu-ca 5: 39)
Đang khi dùng rượu trong tiệc rượu và đặc biệt là khi người Pha-ri-si “kiện cáo” rằng Chúa “ăn uống với phường say rượu”… thì Chúa “giảng về rượu”… cho thầy thông giáo và người Pha-ri-si (tưởng tượng rằng Chúa đang bưng ly rượu Ngài đang dùng trên tay, đưa lên và giảng với họ). Chúa ám chỉ rằng: thầy thông giáo và người Pha-ri-si cứ “bám chặc truyền thống cũ” (Cựu ước- Do thái giáo) mà không muốn tiếp nhận sự dạy dỗ mới trong sự mặc khải mới đến từ Đức Chúa Trời (Cơ-đốc-giáo - Tân ước).
- Rượu cũ: Cựu ước - Lời Chúa làm cho người ta hưng phấn, “say sưa”, vui mừng khi nhận được sự dạy dỗ… Tác giả Thi thiên 119: “Lời Chúa làm cho tôi vui mừng…”.
- Rượu mới: Tân ước. - Sự cứu chuộc là “Chén rượu mới trong giao ước mới”! - Chúa phán: “CHÉN này là giao ước mới trong huyết ta”… (Lu- ca 22: 20) - Sự vui mừng trong ơn cứu chuộc… sẽ được ban cho thế gian.

Vả, Giăng Báp-tít đã đến, không ăn bánh, không uống rượu; thì các ngươi nói rằng: Người mắc quỉ dữ. Con người đến, ăn và UỐNG, thì các ngươi nói rằng: Ấy đó là người ham ăn MÊ UỐNG, bạn với người thâu thuế và kẻ có tội.” (Lu-ca 7: 33-34)
Chúa ăn và uống trong các bữa ăn, bữa tiệc như những người khác. Trong những bữa tiệc đó Chúa không uống gì khác hơn là uống rượu, nhưng Ngài không say.

2. Say “rượu mới”:
Nhưng có kẻ lại nhạo báng rằng: Họ say rượu mới đó.” (Công vụ. 2: 13)
 “Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng; nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh.” (Ê-phê-sô 5: 18)
Khi các môn đồ được Thánh Linh thăm viếng ở phòng cao (Công vụ. 2). Họ khởi sự nói các thứ tiếng theo như Đức Thánh Linh cho mình nói… Đây là hiện tượng “say Thánh Linh”. (Họ vui mừng và gần như mất kiểm soát bản thân…) Những người không phải Cơ-đốc-nhân xung quanh đã nhạo báng các môn đồ rằng “Họ say rượu mới đó.” (Công vụ. 2: 13)
Sứ đồ Phao-lô khuyên Cơ-đốc-nhân  “Đừng say rượu…; nhưng phải ĐẦY dẫy Đức Thánh Linh.” (Ê-phê-sô 5: 18)
Rượu và Thánh Linh có một mối liên quan “hình bóng học” - nói cách khác: Rượu là một trong những biểu tượng về Đức Thánh Linh… (như lửa, gió, chim bồ câu…)
- Thánh Linh làm cho người ta vui mừng… (Ga-la-ti 5: 22)
- Rượu làm cho người ta hứng chí… (Truyền đạo 10: 19)
Sự “say rượu’ và “đầy dẫy Thánh Linh” có nét tương đồng… Do đó, sứ đồ Phao-lô khuyên Cơ-đốc-nhân  “Đừng say rượu…; nhưng phải ĐẦY dẫy Đức Thánh Linh.” – Nghĩa là chúng ta, những Cơ-đốc-nhân phải vượt lên trên những “say sưa tầm thường” (của rượu) nhưng hãy tìm kiếm sự “đổ đầy Thánh Linh” mà bước đi…! Say rượu chỉ khiến người ta “luông tuồng”, nhưng “say Thánh Linh” sẽ đưa người ta đạt đến một chiều kích cao hơn của đời sống tâm linh, bước đi với Chúa.

Kết quả hình ảnh cho Tiệc thánh

Tóm lại: qua câu chuyện Chúa dự tiệc trọng thể tại nhà Lê-vi, một lần nữa cho thấy: Chúa có dùng rượu như những người Do thái khác, nhưng Ngài… KHÔNG BAO GIỜ SAY rượu!

Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 24/9/2016