• Chào Mừng Độc Giả Lời Hằng Sống!

    Thưa quý vị, Đây là blog cá nhân của tiên tri Huỳnh Thúc Khải được quản lý bởi một nhóm anh em Việt Nam đang sống tại Mỹ. Vì trang web cũ Lời Hằng Sống (loihangsong.net) đã bị kẻ xấu phản bội đánh phá, nên trang này được thay thế cho trang cũ LHS.net.[...]

  • Vài nét giới thiệu về Tiên tri Huỳnh Thúc Khải:

    Tiên tri Huỳnh Thúc Khải sinh ngày 10/10/1965 tại thôn Ân Đôn, xã Ân Phong Huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định – Việt nam. Tin Chúa năm 1974. Làm báp-tem năm 1984 tại nhà thờ Tin lành Bồng Sơn – Bình định (do mục sư Nguyễn Ngọc Thuận cử hành). Được báp-tem Thánh Linh trong phong trào Ân tứ tại nhà thờ Tin lành Quy nhơn năm 1988. Được tấn phong mục sư bởi giáo hội Mennonite ngày 19/10/2010 bởi Mục sư Nguyễn Hồng Quang và Hội đồng Tấn phong. (Chứng thư sắc phong số 07-0020/VMC-SP) [...]

  • Sứ Mạng Tiên Tri – Sinh Ra Để Làm Tiên Tri.

    “Hỡi con người, ta đã lập ngươi lên đặng canh giữ nhà Y-sơ-ra-ên; khá nghe lời từ miệng ta, và thay ta răn bảo chúng nó.” (Ê-xê-chi-ên 3: 17) “Đức Giê-hô-va đã gọi ta từ trong bụng mẹ đã nói đến danh ta từ lòng dạ mẹ ta… Đức Giê-hô-va là Đấng đã lập ta làm tôi tớ Ngài từ trong bụng mẹ… vì ta được tôn trọng trước mắt Đức Giê-hô-va, và Đức Chúa Trời ta là sức mạnh ta.” (Ê-sai 49: 1, 5)[...]

Thứ Sáu, ngày 29 tháng 5 năm 2015

“Bộ Quy Tắc Ứng Xử… CÓC Hiệu Quả” Tại Biển Đông Và Lối Sống “Ngồi Xổm Trên Luật Pháp” Của Các Tôi Tớ Chúa!?


“Bộ Quy Tắc Ứng Xử… CÓC Hiệu Quả” Tại Biển Đông Và Lối Sống “Ngồi Xổm Trên Luật Pháp” Của Các Tôi Tớ Chúa!?
"Vậy nên luật pháp không quyền, sự chánh trực không hề tỏ ra. Kẻ hung ác vây chung quanh người công bình, vì cớ đó sự xét đoán ra trái ngược.” (Ha-ba-cúc 1: 4)
 
Kết quả hình ảnh cho Bộ Quy Tắc Ứng Xử… CÓC Hiệu Quả Tại Biển Đông
______
 
Tuyên bố của ASEAN liên quan vấn đề Biển Đông mới đây nêu:Tuy ghi nhận tiến triển trong tham vấn về Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC), chúng tôi yêu cầu tăng cường tham vấn hơn nữa để bảo đảm nhanh chóng xây dựng được một Bộ quy tắc COC hiệu quả” (Trích BBC: “TQ lo ngại về tuyên bố của ASEAN”)
 ***
“Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông” (COC) là một quy ước quốc tế (khu vực ASIAN) về cách ứng xử giữa các nước có bờ biển và hải đảo liên quan đến Biển đông, thường được viết tắt là COC.
Trong tiếng Việt, chữ viết tắt này - COC - đọc là “Cóc”…
Chữ “CÓC” Trong tiếng Việt có nhiều nghĩa, thí dụ:
- “Cóc cần”… nghĩa là “không cần”, hoặc “đách cần” hoặc là “chẳng cần”… tùy theo cách người dùng muốn biểu lộ…!
- “Cóc sợ”… cũng có nghĩa là “không sợ” hoặc “đách sợ”, hoặc “chẳng việc gì phải sợ”…
- “Cóc hiệu quả”… cũng có nghĩa là “chẳng hiệu quả gì cả”!
Vậy chữ “cóc” ở đây cũng có nghĩa là “không” theo lối nói tiếng lóng.
Tuyên bố của ASEAN liên quan vấn đề Biển Đông mới đây nêu: Tuy ghi nhận tiến triển trong tham vấn về Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC), chúng tôi yêu cầu tăng cường tham vấn hơn nữa để bảo đảm nhanh chóng xây dựng được một Bộ quy tắc COC hiệu quả” (Trích BBC: “TQ lo ngại về tuyên bố của ASEAN”)

1. “Bộ quy tắc CÓC hiệu quả”:
Bộ quy tắc COC hiệu quả” – câu này nếu hiểu theo kiểu nói tiếng lóng của người Việt Nam, nó cũng có nghĩa là “Bộ quy tắc… chẳng có hiệu quả” gì cả! Bộ quy tắc ứng xử này chỉ soạn ra cho vui, chứ chẳng có hiệu quả gì.
Trên thực tế, mặc dù có Bộ quy tắc ứng xử Biển đông (DOC hoặc COC) nhưng hầu như vấn đề Biển đông hiện nay là “mạnh được yếu thua”… (luật pháp vô quyền). Tình trạng TQ ngang nhiên lấn chiếm, tuyên bố chủ quyền (80%) Biển đông, cũng như ngang nhiên xây đắp các đảo Hoàng sa- Trường sa thuộc chủ quyền VN… mà quốc tế cũng như các nước khu vực cũng chỉ “lên tiếng cho vui”, chứ có “hiệu quả” gì đâu? TQ vẫn cứ làm… Cho nên mới gọi là “Bộ quy tắc CÓC hiệu quả”… gì cả!

2. VN tuyên bố chủ quyền…
VN tuyên bố chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng- Trường sa…
Tuy nhiên, “chủ” thì có, còn “quyền” thì hầu như không… Chỉ là tuyên bố!
Vì thực tế TQ vẫn xây cất căn cứ quân sự trên hai quần đảo này, mặc cho VN tuyên bố gì gì… đó!
Điều này phải chăng là sự “quả báo”… Vì người dân VN từ lâu cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự: “chủ” thì có, còn “quyền” thì cũng giống như chính phủ VN lúc này! (Không có thực quyền trên tài sản mà mình tuyên bố là chủ: Hoàng- Trường sa…) Ngày nay, hình ảnh những đứa “đầy tớ” đánh đập, bóc lột tàn nhẫn “ông bà chủ”… đầy dẫy trên đất nước này! Người dân VN lúc nào cũng “được tiếng” là “làm chủ đất nước” (hoặc ít ra là từ 30/4/1975), nhưng khi người dân xuống đường biểu tình phản đối quân xâm lược, bày tỏ chính kiến, lòng yêu nước của họ… thì lập tức bị “đầy tớ đánh đập”… dã man! Nghĩa là người dân VN chỉ có được tiếng là “làm chủ” đất nước, còn “thực quyền” thì không! (đầy tớ muốn đánh chủ lúc nào cũng được… ???)

3. Luật pháp không quyền:
Ngày xưa tiên tri Ha-ba-cúc cũng từng than thở, khi trước mắt ông đầy dẫy những điều bạo ngược, ngang trái… Xã hội con người “luật pháp chỉ để chơi” chứ không có thực quyền để thi hành, hoặc để vãn hồi trật tự và bảo vệ sự công bình… Nhà tiên tri viết:
Hỡi Đức Giê-hô-va! Tôi kêu van mà Ngài không nghe tôi cho đến chừng nào? Tôi vì cớ sự bạo ngược kêu van cùng Ngài, mà Ngài chẳng khứng giải cứu tôi! Nhân sao Chúa khiến tôi thấy sự gian ác, và Ngài nhìn xem sự ngang trái? Sự tàn hại bạo ngược ở trước mặt tôi; sự tranh đấu cãi lẫy dấy lên. Vậy nên luật pháp không quyền, sự chánh trực không hề tỏ ra. Kẻ hung ác vây chung quanh người công bình, vì cớ đó sự xét đoán ra trái ngược.” (Ha-ba-cúc 1: 2-4)
Một quốc gia hùng mạnh là một quốc gia phải để cho người dân có thực quyền (Nước Mỹ Dân chủ). Muốn người dân có thực quyền thì luật pháp phải công minh và tuyệt đối được tôn trọng! Không có chuyện “đầy tớ muốn đánh đập, khủng bố ông chủ” lúc nào cũng được, rồi dùng luật chỉ để “bảo vệ đầy tớ gian ác”, còn ông chủ thì chỉ được tiếng là “làm chủ đất nước”! “Sức mạnh” và quyền lực” là từ dân. Nếu một quốc gia (nhà nước, chính phủ) mà tước đi của người dân quyền làm chủ thực sự (đất nước thực sự Dân chủ) thì quốc gia (nhà nước) đó trước sau cũng suy sụp… Khi một chính phủ coi kẻ thù của dân tộc là “bạn” thì trước sau gì nhà nước đó cũng sụp đổ! Khi một chính phủ chỉ biết dùng luật pháp để bảo vệ cho giai cấp, phe đảng của mình, mà không phải để phục vụ cho lợi ích cộng đồng xã hội, quốc gia dân tộc… thì trước sau gì nhà nước đó cũng “gặt lại cái mà mình đã gieo”, đó là tình trạng quốc tế “luật pháp vô quyền” - khi ngoại bang thôn tính đất nước mà mình chỉ biết “đứng đó la làng”! (Vì mình cũng đối xử với dân như thế) Luật pháp quốc tế đôi khi cũng chỉ là “Bộ quy tắc CÓC hiệu quả”… gì cả! Một quốc gia hùng mạnh, là một quốc gia biết để cho người dân thực sự làm chủ đất nước- có thực quyền!
Luật “gieo- gặt” (gieo gì gặt nấy) không chỉ hiệu lực đối với người dân bình thường, mà nó cũng “ứng nghiệm” trên các quốc gia, chính phủ, nhà nước… các phe đảng chính trị nữa! Tác giả Thi-thiên viết:
Đấng đã gắn tai há sẽ chẳng nghe sao?
Đấng đã nắn con mắt há sẽ chẳng thấy ư?
Đấng sửa phạt các nước há sẽ chẳng PHẠT sao?
Ấy là Đấng dạy sự tri thức cho loài người
…” (Thi-thiên 94: 9-10)
Khi một phe đảng chính trị nào đó làm điều ác, họ cho rằng sẽ chẳng ai thấy, chẳng ai làm gì được mình…! Nhưng họ đã lầm! Có một Đấng thấy rõ việc làm ác của một “ác đảng” và Ngài đã dự bị một ngày phán xét dành cho họ! Đức Chúa Trời tể trị trên các diễn biến chính trị, quân sự xảy ra trên thế giới để đưa một “ác đảng chính trị” phải đối mặt với sự phán xét… họ phải trả giá cho những gì họ làm đối với quốc gia, đồng bào, dân tộc họ… và “gặt” lại những gì họ đã “gieo”…
Tác giả Thi thiên viết tiếp:
Cho đến khi hầm đã đào xong cho những kẻ ác
Ngài làm cho sự gian ác chúng nó đổ lại trên chúng nó,
Và diệt chúng nó trong sự hung dữ chúng nó
…” (Thi-thiên 94: 13; 23)


4. Ai là kẻ phạm pháp?
Từ khi con người sa ngã, họ vốn đã là “kẻ phạm pháp” rồi! Không tuân giữ Lời Chúa. (Sáng thế ký 3: 1-4)
Luật pháp của Chúa vốn cũng từng bị “các tôi tớ Chúa không tuân theo”. (I Vua. 8: 33; Giê. 12: 16; 23: 22…)
Chính vì tình trạng “các tôi tớ Chúa coi thường luật pháp Chúa” mà Đức Chúa Trời cho phép người Canh đê thôn tính, chiếm đoạt, chà đạp Giê-ru-sa-lem, hủy phá đền thờ, dẫn đến tình trạng “luật pháp không quyền, sự xét đoán (của tòa án) ra điều bạo ngược” như đã xảy ra trong dân sự của Chúa, trước sự chứng kiến của tiên tri Ha-ba-cúc…
Thử hỏi ngày nay, các tôi tớ Chúa là những mục sư lãnh đạo- Hội trưởng, phó hội trưởng, Tổng quản nhiệm, Chủ tịch Hiệp hội Cơ-đốc… có tôn trọng luật pháp Chúa không? Họ có “giảng luật pháp Chúa cho dân sự”, còn mình thì “ngồi xổm trên luật pháp” không? Nếu các “tôi tớ thánh” của Chúa còn “ngồi xổm trên luật pháp Chúa” thì thử hỏi làm sao thế gian, những người có quyền lực trong xã hội không “coi thường luật pháp mà họ soạn ra chỉ để áp dụng cho dân”… thôi!
Người ta lên án “đầy tớ nhân dân” hành xử “gian ác với dân” (hèn với giặc) nhưng thử hỏi các “tôi tớ thánh” của Chúa ngày nay có đối xử “bất công, gian ác với dân sự của Đức Chúa Trời” là Hội thánh ngày nay không? Các ông có bắt nhân sự “ký biên nhận 1 triệu đồng” nhưng thực tế chỉ nhận “5 trăm ngàn”… không? Cái đó có phải là “lường non gian ác” mà nhờ đó các ông giàu và “thịnh vượng” hơn tín đồ và nhiều nhân sự khác không? (mỗi giáo hội có hằng trăm nhân sự, các nơi đều bị bắt ép “ký biên nhận một đường và thực tế nhận tiền một nẽo”… Thời gian kéo dài hàng chục năm… Các ông không “giàu có và thịnh vượng” hơn người khác mới là lạ!) Mỗi tuần Chúa nhật, các ông lãnh đạo Tổng liên hội, Tổng hội, Hội trưởng, Tổng quản nhiệm… đến chi hội giảng một bài (30 phút) rồi nhận phong bì 500 ngàn, trong khi các ông đã có lương và công tác phí, đi lại… Như vậy các ông có gian ác không?
Nhơn nói về “Bộ quy tắc CÓC hiệu quả”… của Biển đông hiện nay, nó là tình trạng “luật pháp không quyền” về mặt quốc tế, “mạnh được, yếu thua” hiện nay của thế giới… người viết liên tưởng tới tình trạng “luật pháp không quyền trong Hội thánh” của Chúa! Tức là chính những người được xưng là “tôi tớ Chúa” còn không biết tôn trọng luật pháp Chúa thì làm sao thế gian không có… “Bộ quy tắc CÓC hiệu quả”…!?

Tt-Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 29/5/2015

Thứ Ba, ngày 26 tháng 5 năm 2015

Đức Chúa Trời Lên Án Tội TRỘM CẮP…


Đức Chúa Trời Lên Án Tội TRỘM CẮP…

 Con cái Chúa… không dâng hiến thì các mục sư giảng là “ăn trộm”, còn các mục sư lãnh đạo ăn trộm …, LHS “giảng” thì các mục sư cho rằng “nói xấu Tin lành”… là sao?” (Trích từ bài “Trộm…”)
 Kết quả hình ảnh cho Đức Chúa Trời Lên Án Tội TRỘM CẮP…
*** 
Hôm qua sau khi đăng bài này, có một mục sư ở Hà nội (Ms NTB) gọi điện trao đổi với LHS, ông nói rằng ông rất tâm đắc với lời trên đây. Ms NTB nói rằng ông trao đổi với nhiều mục sư trong Tin lành từ nhà thờ cho đến tư gia, họ đa số đều có quan điểm “LHS nói xấu Tin lành”… Nhưng hôm nay ông rất tâm đắc với lời mà LHS viết: Tín hữu “ăn trộm” (không dâng phần mười) thì mục sư giảng... còn mục sư ăn trộm, LHS giảng thì các mục sư bảo là “nói xấu”! Tin lành không xấu, chỉ có những kẻ theo đạo Tin lành làm cho “xấu đạo Tin lành” vì những gì họ làm mà thôi! Ms NTB đề nghị LHS tiếp tục khai thác đề tài này và đặt vấn đề với các mục sư: Tại sao quan chức nhà nước phải kê khai tài sản, còn các mục sư lãnh đạo các giáo hội thì không? Ms NTB nói thêm: Trước năm 1975 hầu hết các mục sư Tin lành đều sống phụ thuộc giáo hội, không ai có tài sản lớn… Sau năm 1975, đa số mục sư đều nghèo… chỉ vài năm thôi, các mục sư bổng phất lên thành tỷ phú, nhà cửa, xe cộ, đất đai… các ông không ĂN TRỘM thì ở đâu ra?

1. Đức Chúa Trời lên án tội TRỘM cắp:
Đức Giê-hô-va xét đoán các trưởng lão của dân Ngài với các quan trưởng nó: Ấy chính các ngươi là kẻ đã nuốt vườn nho; của cướp bóc kẻ nghèo đương ở trong nhà các ngươi!” (Ê-sai 3: 14)
Trong nhà kẻ ác há chẳng phải còn có của báu gian áclường non đáng gớm ghiếc sao?” (Mi-chê 6: 19)
Trong hai câu Kinh thánh trên đây, Đức Chúa Trời lên án những “trưởng lão của dân Ngài với các quan trưởng nó”, tức những người lãnh đạo có chức tước, quyền hạn trong dân Chúa. Chúa phán rằng trong nhà của những lãnh đạo có “của cướp từ người nghèo”, có “của báu và lường non đáng gớm”…
- “Lường non”: tức là cân giả, cân không đúng ký quy định… cân bán thì thiếu, cân mua thì dư… đó là cách làm giàu bất chính của những người lãnh đạo trong dân sự… Họ giàu lên nhờ những “cân gian”…
- Lãnh đạo ngày nay cũng lập danh sách láo, vận động tài chính đem về không giúp đỡ anh em hoặc chỉ giúp cho có lệ, tiền còn lại các ông “hợp thức hóa” vào túi riêng! Trong nhà của các ông cũng có “của báu gian áclường non đáng gớm ghiếc” giống như các trưởng lão ngày xưa, mà Đức Chúa Trời lên án!

2. Nơi thiêng liêng thành hang trộm cướp:
Ngài phán cùng họ rằng: Có lời chép: Nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện; nhưng các ngươi thì làm cho nhà ấy thành ra ổ trộm cướp.” (Ma-thi-ơ 21: 13)
“Hang ổ trộm cướp” có bản dịch là “sào huyệt của quân trộm cướp”, là nơi mà các băng đảng trộm cướp thường hay lui tới, trú ẩn…
Không cần nói đâu xa: Địa chỉ 155 Trần hưng Đạo… Sài gòn là “sào huyệt của quân trộm cướp” (CMA) ngày nay. Ở đó là nơi đi lại, tụ tập, họp hành của một lũ TRỘM cướp trong nhà Đức Chúa Trời. Không một “vị nào” trong số những “tôi tớ thánh” thường lui tới địa chỉ này, mà không phải là những tên TRỘM! Đứng đầu băng đảng này là Thái Phước Tr, nay tới phiên Phan Vĩnh C!

Kết quả hình ảnh cho Đức Chúa Trời Lên Án Tội TRỘM CẮP…

3. Phía sau chiếc áo thánh là… tên trộm:
Nhưng Chúa phán rằng: Hỡi các ngươi là người Pha-ri-si, các ngươi rửa sạch bề ngoài chén và mâm, song bề trong đầy sự trộm cướp và điều dữ.” (Lu-ca 11: 39)
Các mục sư lãnh đạo các giáo hội ngày nay có khác gì: Bề ngoài thì “lịch sự, oai vệ”… nhưng trong lòng thì luôn toan tính những điều dữ (triệt hạ đối phương để giữ ghế) và “những kế hoạch trộm cắp tài sản của giáo hội- ĂN TRỘM của Đức Chúa Trời”.

4. Trộm… “ghế”:
Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào chẳng bởi cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào từ nơi khác, thì người đó là trộm cướp.” (Giăng 10: 1)
Nhũng mục sư gian lận bầu cử là những kẻ “ăn trộm ghế”… Dương Thành Lâm, Thái Phước Trường… và còn ai nữa?

5. Tội trộm cắp không được vào nước Thiên đàng:
Chớ tự dối mình: Phàm những kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm giáng yểu điệu, kẻ đắm nam sắc, kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ say sưa, kẻ chưởi rủa, kẻ chắt bóp, đều chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu.” (I Cô-rinh-tô 6: 10)
Tội trộm cắp, dù là trộm cắp dưới hình thức nào, đều không được vào Thiên đàng, các mục sư hội trưởng “trộm cắp” có biết điều này không?

6. Khổ tâm vì tội… “trộm cắp”:
Trong anh em chớ có ai chịu khổ như kẻ giết người, như kẻ trộm cướp, như kẻ hung ác, như kẻ thày lay việc người khác.” (I Phi-e-rơ 4: 15)
Một số người nói rằng ngày nay những ông như Thái Phước Trường, Đinh Thiên Tứ, Dương Thành Lâm và một số ông khác… họ rất “khổ tâm”…! Không biết những người này có khổ tâm thật không, nhưng Kinh thánh nói “Trong anh em chớ có ai chịu khổ… như kẻ trộm cướp”… Nếu các ông không “trộm cướp” thì việc gì phải khổ tâm!
Sở dĩ các ông “khổ tâm”, không được thanh thản, vấn đề là vì…:

7. Không ăn năn:
Còn những người sót lại… vẫn không ăn năn những công việc bởi tay chúng nó làm, cứ thờ lạy ma quỉ cùng thần tượng bằng vàng, bạc, đồng, đá, và gỗ, … Chúng nó cũng không ăn năn những tội giết người, tà thuật, gian dâm, trộm cướp của mình nữa.” (Khải huyền 9: 20-21)
Thần tượng trong lòng và trong nhà các ông lãnh đạo giáo hội ngày nay có lẽ đó là:
- Không phải “thờ lạy ma quỷ”, mà là… “ma môn” (Tiền tài).
- Không có “hình tượng bằng vàng, bạc, đá, gỗ…” nhưng có “thần tượng vàng, bạc… đá quý…” trong lòng và trong nhà…
- Không có hình tượng bằng gỗ, nhưng có “phương tiện trong nhà là gỗ quý đắt tiền, sang trọng” (những bộ bàn ghế, giường, tủ… bằng gỗ quý đắt tiền trong nhà mục sư hội trưởng Lâm Hữu Đ… cùng những tài sản lớn khác mà ông có, không ĂN TRỘM thì ở đâu ra?)
Còn những người sót lại… vẫn không ăn năn những công việc bởi tay chúng nó làm, cứ thờ lạy ma quỉ cùng thần tượng bằng vàng, bạc, đồng, đá, và gỗ, … Chúng nó cũng không ăn năn những tội … trộm cướp của mình nữa.” (Khải huyền 9: 20-21)

Những "tên trộm" nổi danh trong nhà Đức Chúa Trời:

Kết quả hình ảnh cho mục sư đinh thiên tứ
(Ms Đinh Thiên Tứ)

Kết quả hình ảnh cho mục sư thái phước trường
(Ms Thái Phước Trường)

Kết quả hình ảnh cho mục sư thái phước trường
("Chuyển giao nghề nghiệp"- "Trộm cũ" bàn giao cho "trộm mới"...)

Kết quả hình ảnh cho mục sư dương thành lâm
("Trộm ghế" Ms Dương Thành Lâm)

Kết quả hình ảnh cho mục sư dương thành lâm
(Ms Lâm Hữu Đức)
...

Trước đây một số người cho rằng sự thành công trong chức vụ (mục sư) là “giàu có và danh tiếng”… Không ít người đã gọi các mục sư “có tiếng” trên đây và một số mục sư khác nữa chưa nêu tên là “thành công trong chức vụ”…
Sự giàu có và danh tiếng tự nó không phải là tội lỗi… nhưng nếu làm mục sư mà “ăn trộm” để giàu có và được nổi tiếng và gọi đó là “thành công trong chức vụ” thì Hội thánh (các giáo hội) ngày nay đã đi ngược lại tiêu chuẩn thánh khiết của Ba Ngôi Đức Chúa Trời rồi!

LHS- 26/5/2015

Thứ Hai, ngày 25 tháng 5 năm 2015

Trộm…


Trộm…
Kết quả hình ảnh cho người Việt ăn trộm 
***
Sáng nay xem tin tức đầu ngày thấy nào là “Điều dưỡng viên trộm tài sản của bệnh nhân” ở Đà lạt, rồi “Hành lý của hành khách hãng bay VietJet bị mất trộm ở sân bay” (Hành khách Vietjet bị phá khóa, lấy đồ ở sân bay Nội Bài)…
Đó là những nơi đàng hoàng, còn những nơi “không đàng hoàng” nơi hàng cùng, ngỏ hẻm thì biết bao nhiêu là chuyện “trộm cắp” xảy ra, mà báo chí không thể đưa tin hết…
Báo chí gần đây đưa tin rất nhiều về “người Việt đi đâu cũng trộm”…! (Xin lỗi độc giả)
Quan chức thì trộm cắp tài sản nhà nước… (cái này thì khỏi nói, từ trung ương cho đến địa phương không đâu là không có)
Tiếp viên hàng không cũng trộm cắp trong siêu thị bị bắt quả tang…
Nhân viên sứ quán cũng bị tố cáo buôn lậu, trộm cắp…
Trộm là “lấy tài sản của người khác, làm cho nó trở thành tài sản của mình”…
Người bị phát hiện là “ăn trộm” đầu tiên trong Kinh thánh có lẽ là Ra-chên, vợ của Gia cốp. Ra-chên bị phát hiện là đã ăn trộm mấy pho tượng của cha mình, giấu dưới bành lạc đà, mang theo khi nàng rời nhà cha để theo chồng là Gia-cốp… (Sáng thế ký 31: 32)
Tội trộm cắp được nói đến đầu tiên trong mười điều răn: “Ngươi chớ trộm cướp.” (Xuất Ê-díp-tô ký 20: 15)
Dường như người Việt ngày nay coi việc trộm cắp như một kiểu “khôn lanh”… nên nổi đâu đâu cũng thấy cảnh “trộm cắp”, mất trộm… Đến nổi có người kể rằng họ phát hiện ở nước ngoài, người ta treo một tấm bảng trước nhà với nội dung: “Cẩn thận, coi chừng người Việt nam và… chó”!

Vì sao con người Việt nam bây giờ rơi vào thảm trạng như thế?
Dù sinh sau đẻ muộn nhưng người viết cũng được nghe ông bà, cô chú bác kể lại: “Thời của Tổng thống Ngô Đình Diệm, người dân miền Nam tối đi ngủ không cần đóng cửa…” hoặc “viên chức nhà nước đi làm, xe đạp dựng ngoài đường cả ngày không ai lấy cả”… Đó là thời của Tổng thống Ngô Đình Diệm.
Vì sao người Việt bây giờ lại như thế?
Những gì diễn ra ngoài xã hội, trước hết phải nói đến trong Hội thánh của Đức Chúa Trời.
Tội trộm cắp, trước hết phải nói đến hàng ngũ mục sư, các “tôi tớ Đức Chúa Trời” trước…
Người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời sao? Mà các ngươi ăn trộm ta. Các ngươi nói rằng; Chúng tôi ăn trộm Chúa ở đâu? Các ngươi đã ăn trộm trong các phần mười và trong các của dâng. Các ngươi bị rủa sả, vì các ngươi, thảy cả nước, đều ăn trộm ta…” (Ma-la-chi 3: 9)
Trong bài giảng của mục sư Phan Ân trong ngày “Hội Đồng Bồi Linh Hội Thánh Tin Lành Tỉnh Bình Định Năm 2015” mới đây, mục sư Phan Ân trích dẫn phần Kinh thánh để giảng cho Hội đồng bồi linh (tín hữu, mục sư) mà lẽ ra ông nên giảng cho hàng ngũ mục sư lãnh đạo Tổng liên hội thì đúng hơn. Trong phần Kinh thánh ông giảng có câu này:
Kẻ vốn hay trộm cắp chớ trộm cắp nữa; nhưng thà chịu khó, chính tay mình làm nghề lương thiện, đặng có vật chi giúp cho kẻ thiếu thốn thì hơn.” (Ê-phê-sô 4: 28)
Nói về trộm cắp thì mục sư lãnh đạo các giáo hội nói chung và các vị ở Tổng liên hội HTTLVN.MN (CMA) nói riêng, là… hàng đầu. Nói cách khác, các mục sư lãnh đạo các giáo hội ngày này, họ là những “chuyên gia trộm cắp hàng đầu” tài sản của giáo hội và của… Đức Chúa Trời!
- Các mục sư lãnh đạo các hệ phái tư gia những năm đầu đi xe đạp, thiếu ăn, thiếu mặc… chỉ vài năm sau, bổng nhiên họ có tiền tỷ góp vốn trong các dự án kinh doanh bất động sản… Đi xe hơi, ở nhà lầu, biệt thự… Con đi du học, vợ và bản thân họ đi nước ngoài như đi chợ, tiền xài như “lá mít”! (vợ mục sư Đinh Thiên T) ... Họ không ĂN TRỘM của Đức Chúa Trời, hoặc của giáo hội trong nước, hoặc lừa đảo các tổ chức truyền giáo quốc tế… thì ở đâu ra!?
- Hội thánh TLVN- giáo hội CMA: các vụ bán, cho thuê tài sản giáo hội không thông qua đại hội đồng (ý kiến tập thể), các “phi vụ” xây dựng nhà thờ, viện Thần học… sổ sách thu chi hàng năm của Tổng liên hội không rõ ràng… và các “quan lớn” trên TLH càng ngày càng giàu có, tài sản phình to ra… Con cái cũng đi du học, vợ và bản thân cũng đi nước ngoài như đi chợ… Họ không ĂN TRỘM của Đức Chúa Trời và của giáo hội… thì ở đâu ra?
Người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời sao? … Các ngươi nói rằng; Chúng tôi ăn trộm Chúa ở đâu? Các ngươi đã ăn trộm trong các PHẦN MƯỜI và trong CÁC CỦA DÂNG…” (Ma-la-chi 3: 9)
Các “tôi tớ thánh” của Đức Chúa Trời trong các giáo hội ngày nay, họ ăn trộm ở đâu? - Họ đã “ăn trộm trong các PHẦN MƯỜI và trong CÁC CỦA DÂNG…” mà con cái Chúa đã dâng hiến cho công việc Chúa!
Tài sản của giáo hội đem bán hoặc cho thuê “rẻ” để được ăn chia lợi nhuận… bớt xén công trình xây dựng nhà thờ, trong những chi phí cho những Hội đồng, mua sắm trang thiết bị âm thanh, trang trí nhà thờ… những “bớt xén” đó nếu không là “ăn trộm của giáo hội và của Đức Chúa Trời” thì là gì?
Điển hình như Mục sư Đinh Thiên T, từ một người đi bỏ mối nước tương (xì dầu) để kiếm sống, chỉ vài năm sau ông thành tỷ phú, có tài sản trị giá hàng triệu đô-la… Ông không ĂN TRỘM của Đức Chúa Trời và của giáo hội thì ở đâu ra? (không ăn trộm thì cũng LỪA ĐẢO, phỉnh gạt các tổ chức truyền giáo quốc tế)
VN ngày nay không chỉ nhiều trộm, mà “cướp giật” cũng đầy dẫy… (cướp dưới mọi hình thức, công an giao thông “móc ví người đi đường trắng trợn” cũng là cướp…)
Trộm như các mục sư là “chuyện nhỏ”, Lê Minh Đ cướp trắng trợn giữa ban ngày tài sản “6 triệu đô-la” của Liên đoàn TGPA… vẫn được Hiệp hội thông công TL (VEF) đem về phong chức… thánh!

“Oái ăm”:
Con cái Chúa- tín hữu không dâng hiến đầy đủ phần mười thì các mục sư giảng là “ăn trộm của Đức Chúa Trời”… Còn các mục sư lãnh đạo các giáo hội biển thủ tài sản của giáo hội, biến của người ta dâng cho công việc Đức Chúa Trời thành “tài sản cá nhân”… cắt xén tài sản giáo hội đem về làm tài sản của mình… cái này không là ĂN TRỘM thì là… “ăn… gì”? Con cái Chúa- tín hữu không dâng hiến thì các mục sư giảng là “ăn trộm”, còn các mục sư lãnh đạo ăn trộm từ chức tước, quyền hành cho đến tài sản của Chúa, LHS “giảng” thì các mục sư cho rằng “bất mãn nói xấu”… là sao? Thế này “nà” thế nào? Các mục sư “đầy ơn” và những mục sư lãnh đạo các giáo hội có thể giải thích cho con cái Chúa nghe được không?

Tóm lại:
Xã hội VN làm sao không đầy dẫy “trộm cắp, cướp giật” khi mà hàng ngũ mục sư, những người lãnh đạo các giáo hội, hệ phái… là những “bậc thầy trong trộm cắp, lưu manh, nói dối, cướp giật”!?
Hội Đồng Bồi Linh Hội Thánh Tin Lành Tỉnh Bình Định Năm 2015” mới đây, cha con ông Nguyễn Ngọc Thuận- Phó Tổng thư ký HTTLVN.MN: Cha thì “làm chứng dối về Viện Thánh kinh thần học”… (Để kêu gọi dâng hiến) Con – Nguyễn Ngọc Bình thì “viết bài làm chứng dối” về “hội đồng bồi linh phước hạnh”! (Các ông phối hợp nhau trong chủ đề “Sống Yêu Thương”, giảng tầm bậy, tầm bạ (ông Phan Ân), phỉnh gạt tín đồ… Bản thân các ông thì phe phái, triệt hại nhau mà đi giảng cho tín đồ là “Sống Yêu Thương”!)
Thử hỏi xã hội VN làm sao không đầy dẫy tệ nạn xã hội?
Kinh thánh dạy: “Kẻ vốn hay trộm cắp chớ trộm cắp nữa; nhưng thà chịu khó, chính tay mình làm nghề lương thiện, đặng có vật chi giúp cho kẻ thiếu thốn thì hơn.” (Ê-phê-sô 4: 28)
Để cho xã hội bớt đi tệ nạn trộm cắp, cướp giật dưới mọi hình thức… thì trước hết hàng ngũ các mục sư, “tôi tớ Chúa” hãy thực thi Lời Chúa trên đây trước đã! Các ông không ăn trộm ngoài đời nhưng các ông “ăn trộm trong nhà Chúa” thì còn “quá cha thiên hạ”! Các ông cũng là những tên trộm cao cấp chứ có hơn gì? - Những tên trộm mặc áo vét, thắt cà vạt, cầm Kinh thánh đứng giảng trên bục mỗi ngày Chúa nhật… đó là những “tên trộm… bãnh bao”!
Để bớt đi tình trạng xã hội trộm cắp, cướp giật, nói dối… thiết tưởng con cái Chúa cũng nên “trung tín trong việc dâng hiến” và “học làm điều lành”, giúp đỡ người khó khăn hơn, nhất là anh em chúng ta trong vòng đức tin!

LHS- 25/5/2015

Chủ Nhật, ngày 24 tháng 5 năm 2015

Thấy Gì Qua Chuyến Thăm Của TTK Liên Hiệp Quốc?


Thấy Gì Qua Chuyến Thăm Của TTK Liên Hiệp Quốc?

- Chuyển hóa, phân hóa và… Biến hóa!


 (Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon)

Hãy nhìn trong các nước và xem, hãy lấy làm lạ và sững sờ! Vì ta đang làm ra trong ngày các ngươi một việc, mà dầu có ai thuật lại... các ngươi cũng không tin…” (Ha-ba-cúc 1: 5)
***
1. Chuyển hóa:
Tổng thư ký (TTK) Liên hiệp quốc Ban Ki-moon thăm VN trong tình hình “Biển đông dậy sóng”… Cái bắt tay của TTK Ban với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang được đưa lên các báo chính thống cũng như quốc tế, như nói lên một điều: Mỹ muốn kéo VN vào thế giới tự do, dân chủ, tư bản… một cách hòa bình.
Cái bắt tay của ông Ban như nói lên rằng: Liên hiệp quốc (cũng như Mỹ) tin cậy VN, nếu VN hòa nhập vào thế giới tư bản như các nước đồng minh của Mỹ…! Nói cách khác là Mỹ muốn “chuyển hóa” VN từ một nước cựu thù Cộng sản thành nước “anh em tư bản”, hoặc đồng minh trong khối liên minh với Mỹ.
Ông Ban Ki-moon là TTK Liên hiệp quốc. Mặc dù LHQ là tổ chức quốc tế có nhiệm vụ gìn giữ hòa bình cho thế giới, nhưng Mỹ là nước tài trợ chính và “bảo bọc” LHQ. Do đó chuyến thăm của ông Ban không phải là không có lời nhắn gửi của Mỹ tới Chính phủ VN, nhất là trong tình hình “Biển đông nổi sóng”! (VN kêu gọi “các bên kiềm chế”, TTK kêu gọi “giữ gìn hòa bình khu vực”) Nói cách khác là Mỹ muốn gửi cho chính phủ VN một thông điệp là “chúng tôi tin cậy, nếu các bạn hợp tác” trong tình hình hiện nay!
Chúng ta đừng quên, chiến lược, sách lược của Mỹ là “chuyển hóa” thay vì “phân hóa”… đối phương.
“Chuyển hóa” là cách của người Tin lành.
Câu Kinh thánh nền tảng cho sự “chuyển hóa” là I Phi-e-rơ 3: 1 - “Hỡi người làm vợ, hãy phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo Đạo, dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo, chỉ bởi cách ăn ở của vợ, cũng đủ hóa theo…”
Người Tin lành trước đây cũng thường mời người thân, bạn hữu đến nhà thờ để nghe Đạo, hy vọng cách này sẽ “chuyển hóa” đời sống hoặc đức tin hiện tại của người thân…
Chính sách của VNCH trước đây là “chiêu hồi” những người Cộng sản và đãi ngộ họ để “chuyển hóa” họ từ người Cộng sản thành người của quốc gia. Đây cũng là một cách, một chính sách được tư vấn hoặc được ảnh hưởng từ người Mỹ- Một quốc gia Tin lành.
Nước Mỹ không muốn bất kỳ ai, quốc gia, dân tộc nào mãi mãi là kẻ thù… Sách lược của Mỹ là “chuyển hóa” những người, quốc gia, dân tộc từng gọi là “kẻ thù” thành người bạn để cùng nhau phát triển, xây dựng… Vì Mỹ là quốc gia Tin lành: Chúa Jesus dạy “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi”!

2. Phân hóa:
Nếu như chiến lược của Mỹ là “chuyển hóa” thì các nước thù nghịch với Mỹ (cộng sản) có chính sách ngược lại: Phân hóa!
Trong một lần nói chuyện, nguyên chủ tịch nước VN, ông Nguyễn Minh Triết có nói: Trong lúc ghé thăm nước Mỹ và trong một lần nói chuyện ông đã tranh thủ đưa ánh mắt “phân hóa nội bộ chính phủ Mỹ”…
Một cô nhân sự Tin lành- người phục vụ Chúa tại VN- không hiểu vì lý do gì bị cơ quan an ninh thu giữ hộ chiếu (Passpor). Cô bị thu giữ hộ chiếu nhiều năm, không đi lại để lo công việc Chúa chung với các đồng sự được. Một hôm cơ quan an ninh gọi cô lên để nói về việc hộ chiếu của cô, nhân viên an ninh hỏi: “Em có biết vì sao em bị giữ hộ chiếu không?” Cô nhân sự trả lời: “Dạ, em không biết”! Nhân viên an ninh trả lời: “Cái này người ta nói là cha làm con chịu đấy”! Ý nhân viên an ninh muốn nói là “do ba cô, mà cô bị giữ hộ chiếu”! Không biết đây có phải là cách mà ngành an ninh VN “phân hóa” gia đình người ta (một gia đình mục sư) không? Trong khi mọi phương tiện truyền thông của nhà nước thì bảo là “mọi người bình đẳng trước pháp luật”!
Phân hóa đối phương để mình dễ bề thao túng cũng là một sách lược… Nhưng với nước Mỹ họ không chọn “phân hóa” mà chọn “chuyển hóa”!
Nước Mỹ đã thành công trong việc chuyển hóa Cu-ba… (và nhiều nước cựu thù Mỹ trên thế giới) Từ một nước coi Mỹ là kẻ thù, nay đã từng bước thành “bạn”!

3. Biến hóa:
Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.” (Rô-ma 12: 2)
Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài, y theo quyền phép Ngài có để phục muôn vật.” (Phil. 3: 21)
Với người Cộng sản là “phân hóa”,
Với người Mỹ thì “chuyển hóa”…
Nhưng với Đức Chúa Trời thì “biến hóa”! - Như các câu Kinh thánh đã nêu trên.
Trong ba cách trên đây nếu phải chia cấp thì có thể chia thành ba cấp: “hạ cấp”, “trung cấp” và “thượng cấp”…! Cách của Đức Chúa Trời là “thượng cấp”, tức là cách thức cao nhất để đạt mục đích tốt đẹp!
Cách của Đức Chúa Trời là “biến hóa” chúng ta từ tội nhân thành thánh nhân- người được cứu chuộc để cùng hưởng nước vinh hiển mà Ngài sắm sẵn cho những ai có lòng kính mến Ngài!
- “Phân hóa” (của người cộng sản): Biến kẻ thù mãi mãi là… kẻ thù.
- “Chuyển hóa”: Biến kẻ thù thành người bạn…!
- “Biến hóa”: Đức Chúa Trời làm cho một tội nhân thành thánh nhân để hưởng nước Thiên đàng đời đời…!

TTK Liên hiệp quốc sang thăm VN là một dấu hiệu tích cực đáng mừng cho đất nước, nhất là trong tình hình lúc này: TQ đang ngang tàng lấn chiếm Biển đông, trong đó có Hoàng- Trường sa của VN. Chuyến viếng thăm của ông Ban Ki-moon mang theo một thông điệp từ Hoa kỳ: Chúng tôi muốn gác lại quá khứ để chúng tôi và các bạn là những người bạn trong lúc này…! Chúng tôi tin cậy các bạn và muốn các bạn có một tương lai tốt hơn, nếu các bạn “bắt tay” với chúng tôi!
TTK Liên hiệp quốc là “Sứ giả hòa bình”, ông mang theo một thông điệp hòa bình từ Mỹ cho VN giữa lúc “dường như sắp có chiến tranh trên Biển đông”! Nét mặt của chủ tịch nước TTS cũng tỏ ra “tin tưởng và rạng rỡ” khi bắt tay ông Ban Ki-moon, là một dấu hiệu “tốt” cho tương lai đất nước, cả cho “Bên thắng cuộc” lẫn cho “Bên thua cuộc” sau 40 năm với biến cố 30/4/1975! 

Hãy nhìn trong các nước và xem, hãy lấy làm lạ và sững sờ! Vì ta đang làm ra trong ngày các ngươi một việc, mà dầu có ai thuật lại… các ngươi cũng không tin…” (Ha-ba-cúc 1: 5)

Việc đó là việc gì chúng ta hãy đợi!

Tt-Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- Chúa nhật 24/5/2015


Thứ Bảy, ngày 23 tháng 5 năm 2015

VN Không Thể Không Trở Thành Đồng Minh Của Hoa Kỳ “Lần Thứ II”?


VN Không Thể Không Trở Thành Đồng Minh Của Hoa Kỳ “Lần Thứ II”?
- Trong hoàn cảnh đất nước hiện nay, nhất là sau 40 "hòa bình thống nhất", việc ai đúng ai sai, chủ nghĩa nào thực tiễn, chủ trương nào viễn vông... mọi người cũng đã rõ. Vấn đề bây giờ còn cộng thêm là "được hay mất" nữa!

 Kết quả hình ảnh cho hợp tác Việt- Mỹ
 ***

Trung Quốc - Hoa Kỳ CÓ CHUNG LỢI ÍCH biển đông:
Theo lời ông Andrews, Bộ trưởng Quốc phòng Úc: Tình hình Biển đông căng thẳng là không thể tránh khỏi, (nhưng) cả Trung Quốc lẫn Hoa Kỳ ĐỀU CÓ LỢI ÍCH trong việc duy trì an ninh và ổn định khu vực. -  (Trích RFA: Biển Đông: Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi giải pháp hòa bình)
"Những hành động của Trung Quốc trên biển Đông đang khiến cho VIỆT NAM VÀ HOA KỲ XÍCH LẠI GẦN nhau hơn, tân Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Ted Osius nói". (Trích BBC: 'TQ khiến Mỹ-Việt gần gũi hơn')
Cả Hoa kỳ lẫn Trung quốc đều có “lợi ích chiến lược” tại Biển đông. Cả hai cường quốc này đang “diễn màn kịch CĂNG THẲNG”… Nhưng cái đích mà họ nhắm tới là “lợi ích chiến lược” mà họ có được (cùng chia chác) chứ không phải “ai sẽ độc chiếm Biển đông”! Tất cả các bài báo, tin tức, truyền thông… gần đây, đều chỉ nhằm mục đích tung hỏa mù… Sự thật là hai “đại ca” này đã thỏa thuận với nhau trong miếng bánh “lợi ích cốt lõi” ở Biển đông…
Hoa Kỳ coi hành động của Trung Quốc (tại Biển đông) là mối đe dọa cho các LỢI ÍCH CHIẾN LƯỢC của mình.” (Trích BBC: 'TQ khiến Mỹ-Việt gần gũi hơn') – Đây chỉ là lý do để Hoa kỳ kéo guồng máy quân sự của mình về lại Châu á- Thái Bình Dương theo một nước cờ chiến lược đã được Quốc hội Hoa kỳ thông qua gần đây.
Mới đây, Tổng thư ký Liên hiệp quốc, ông Ban Ki-moon ghé thăm VN, “nhơn tiện” nói với chủ tịch nước Trương Tấn Sang “vấn đề Biển đông các bên tránh căng thẳng”…! Ông Ban Ki-moon ghé thăm VN mục đích chính là gì? Có khi chỉ là “một màn trong vỡ tuồng chính trị quốc tế”… hoặc ai biết được rằng ông Tổng thư ký Liên hiệp Quốc ghé thăm VN không phải là một sự sắp xếp của Hoa kỳ? Lời kêu gọi của ông Ban Ki-moon chỉ là một “tiết mục trong vỡ tuồng đã soạn” mà Mỹ và Trung quốc vừa là soạn giả, vừa là diễn viên!
Những vỡ tuồng trên Biển đông đang kéo VN là “khán giả trên bờ” (xem rối nước mà Mỹ - Trung đang diễn) đang phải đứng trước lựa chọn: Theo phe nào?

Kết quả hình ảnh cho Ban Ki-moon ghé thăm VN 
(Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon thăm chính thức Việt Nam từ ngày 22-23/5/2015)

Mục tiêu của Hoa kỳ đối với VN đã rõ:
Đại sứ Hoa kỳ tại VN, ông Osius nói: "Điều đó khiến chúng tôi [Việt Nam và Hoa Kỳ] hợp tác chặt chẽ hơn," ông Osius được Bloomberg dẫn lời nói tại tư dinh đại sứ. "Việc có quan hệ đối tác mạnh mẽ là có lợi cho cả hai nước. Chúng tôi thấy được tầm quan trọng của quan hệ đối tác đầy sức mạnh ở những nơi đối tác của chúng tôi ngày càng tăng cao khả năng hành động."… (Trích BBC: 'TQ khiến Mỹ-Việt gần gũi hơn')

Ông đại sứ nói rằng việc “đối đầu, căng thẳng trên Biển đông” giữa hai cường quốc Mỹ-Trung sẽ khiến cho VN và Hoa kỳ “xích lại gần nhau hơn” và nó là “lợi ích chung giữa hai nước”!
Cái gì đã là “lợi ích” thì ít ai từ chối được. Nhất là trong tình hình Trung quốc đang lấn hiếp VN trong các vấn đề về biển đảo…! Do đó, việc căng thẳng trên Biển đông hoặc ai biết được rằng Mỹ có thêm “mục đích, lợi ích kép” là “kéo VN vào thành đồng minh”! Trước đây, trong chiến tranh VN, cựu ngoại trưởng Hoa kỳ, ông Kisingger trước khi qua họp với thủ tướng Chu Ân Lai của Trung quốc, đã phát biểu trước quốc hội Hoa kỳ rằng “Nước Mỹ chỉ có khái niệm QUYỀN LỢI, không có khái niệm BẠN THÙ…” và trong chuyến đi này ông đã “bán đứng đồng minh VNCH” cho phía Cộng sản quốc tế, khởi đầu cho vụ bán đứng này là “Mỹ bật đèn xanh cho Trung quốc chiếm Hoàng sa…” của VNCH và những diễn tiến sau đó để đi đến kết thúc cuộc chiến 30/4/1975…

Tạo nan đề rồi đứng ra làm “trọng tài giải quyết”:
"Cách chúng tôi muốn làm là thông qua áp lực ngoại giao" nhằm tháo dỡ căng thẳng ở biển Đông, ông Osius đại sứ Hoa kỳ tại VN nói.
“Căng thẳng trên Biển đông” đừng nói là “chỉ nguyên nhân từ TQ”!
Giữa hai cường quốc Mỹ- Trung vốn có lợi ích cốt lõi đan chéo với nhau từ kinh tế đến các vấn đề an ninh thế giới. (Tổng thống Obama gần đây phát biều “Hoa kỳ và Trung quốc sẽ cùng nhau chia sẻ quyền lực để cùng lãnh đạo thế giới”!) Một khi hai đại ca có chung lợi ích thì họ không dại mà “triệt nhau”, trái lại họ bàn tính để cùng nhau “tùng xẻo” các lợi ích trên thế giới, để đôi bên cùng có lợi. Do đó, việc “đụng nhau” trên Biển đông chỉ là màn kịch mà lợi ích cốt lõi hai bên đã chia nhau trong những thỏa thuận ở… “bàn đàm phán mật” của lãnh đạo hai siêu cường!
Căng thẳng Biển đông trong đó có việc TQ ngang nhiên chiếm đóng, xây dựng, cơi nới các đảo Hoàng- Trường sa của VN… là một “kịch bản” mà hai nước Mỹ-Trung đã dàn dựng... Trong lúc “tình hình căng thẳng” diễn ra thì Mỹ đứng ra làm “trung gian hòa giải”, theo kiểu "Cách chúng tôi muốn làm là thông qua áp lực ngoại giao" nhằm tháo dỡ căng thẳng ở biển Đông, như ông đại sứ Osius nói.

Quan hệ Mỹ - Việt ngày càng sâu sắc:
Quan hệ hợp tác Mỹ - Việt đang ngày càng sâu sắc hơn, theo lời ông Osius- "Năm nay sẽ có năm hoặc sáu ủy viên Bộ Chính trị VN sang Mỹ. Chúng tôi sẽ có một số quan chức nội các và thậm chí cả một chuyến viếng thăm ở cấp cao hơn từ Mỹ tới Việt Nam."
Mặc dù gần đây, trước thềm đại hội XII sắp tới, ông TBT Nguyễn Phú Trọng và một số nhân vật quan trọng trong Bộ Chính trị VN có viếng thăm TQ… Sau chuyến viếng thăm này có nhiều lời đồn đoán… Tuy nhiên, “dáng đứng” của VN hiện nay không hẳn là “hoàn toàn nghiêng về TQ”… Bởi sau chuyến đi TQ của TBT Trọng và một số quan chức trong Bộ Chính trị thì ông Trọng cũng lại “đi thăm Hoa kỳ” trong tháng Năm này. Bên cạnh đó cũng có những đồn đoán rằng thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và những người ủng hộ ông trong Chính phủ cũng “muốn nghiêng về Mỹ” nhiều hơn! Nhất là trong một Hội nghị Sangrila ở Singapor gần đây, năm ngoái Thủ tướng Dũng có nói “không đổi hòa bình để lấy hữu nghị viễn vông”, là một lời nói mà giới bình luận cho rằng “ông không bằng lòng lắm với TQ”… cái mà ông gọi đó là “hữu nghị viễn vông”!
Mặc khác, “Hơn 10 nhà thầu quốc phòng toàn cầu, hầu hết đóng tại Mỹ, hồi tháng trước đã họp với các quan chức quân sự tại Việt Nam để thảo luận về khả năng mua bán vũ khí trong tương lai. (Trích BBC: 'TQ khiến Mỹ-Việt gần gũi hơn')
Những diễn tiến trên cho thấy mối quan hệ hợp tác giữa Hoa kỳ và VN, hai vấn đề quan trọng là “chính trị và quân sự” đang “ngày càng sâu sắc hơn”… theo ông đại sứ Hoa kỳ hiện nay.
Hiện nay, chỉ vấn đề kinh tế- thương mại (VN vào TPP) đang gặp vướng mắc một số vấn đề về “tự do tôn giáo, nhân quyền”… Nhưng riêng về hai lãnh vực Chính trịQuân sự thì hai nước Việt- Mỹ đang “tiến bộ ngày càng sâu sắc hơn”… Điều này cho thấy, Mỹ “có vẻ như” muốn “VN trở thành đồng minh lần thứ II” (Sau VNCH)… Việc này nằm trong kế hoạch “dàn cảnh căng thẳng Biển đông” với Trung quốc. Vấn đề không chỉ có “Mỹ muốn” mà đôi khi, nhất là lúc này, VN đang nằm trong “hoàn cảnh bắt buộc”…! 

Diễn văn "chửi Mỹ, khen Tàu" của thủ tướng...
Bài diễn văn của thủ tướng NT Dũng trong ngày 30/4 năm nay, dư luận cho rằng ông "chửi Mỹ, khen Tàu"... Điều đó không hẳn là vậy. 
Trong chính trị, điều quan trọng là những thỏa thuận cốt lõi giữa các nhà lãnh đạo đương quyền, chứ không quan trọng lắm những gì "nói trong diễn đàn"... nhất là trong tình hình VN hiện nay...
Hoa kỳ từng tuyên bố sẽ cho không lực yểm trợ VNCH nếu "Bắc Việt vi phạm hiệp định..." hay họ cũng từng tuyên bố sẽ cùng Nam VN "chống cộng đến cùng"... Thế nhưng mọi lời hứa chỉ là... lời hứa. Chính Hoa kỳ cũng đã âm thầm bán đứng VNCH cho phe Cộng sản quốc tế, mà khởi đầu là vụ bật đèn xanh cho Trung cộng đánh chiếm Hoàng sa của VNCH.
Việc ông thủ tướng "chửi Mỹ, khen Tàu" trong ngày 30/4 năm nay là "ngôn ngữ  chính trị truyền thống" mà trong cương vị thủ tướng ông "phải khen, phải chửi"... Nước Mỹ không vì vậy mà phiền, hay TQ không vì một lời nói mà "ủng hộ NT Dũng"! (người Việt có câu "Nói vậy mà không phải vậy"...)
... 

“Thủ tướng Dũng- học trò của cố thủ tướng Võ Văn Kiệt”!
Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt là người sớm nhìn ra “sự thật 30/4”… 
Trong cái nhìn của cố Tt Võ Văn Kiệt, 30/4/1975 không phải là “ngày vui trọn vẹn của đất nước”, mà theo lời ông “có vạn người vui mà cũng có vạn người buồn”, nó cũng có thể hiểu là “một nữa vui, một nữa buồn”… Nó hoàn toàn không phải là “ngày vui trọn vẹn” của đất nước.
Cố Tt Kiệt cũng là người được giới phân tích, bình luận quốc tế cho rằng ông là người có “tư tưởng cấp tiến”, muốn “thay đổi” (đổi mới) đất nước… Đặc biệt, cái chết của ông cũng có “nhiều lời đồn đoán”… về nguyên nhân!
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hiện nay nghe nói cũng là “học trò thủ tướng Kiệt”… (Người được Tt Kiệt nâng đỡ...) Trước khi qua đời thủ tướng Kiệt có “những lời dặn dò tâm huyết với thủ tướng Dũng” (lúc đó chưa phải là thủ tướng) và thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sau đó, cũng như hiện nay, biết mình “phải làm gì cho đất nước”! (Thực thi nguyện vọng "thay đổi- đổi mới đất nước" theo nguyện vọng của cố thủ tướng VV Kiệt)...
“Dáng đứng VN” hiện nay không còn là “dáng đứng Bến tre” (Đồng khởi năm nào), dáng đứng đó cũng không hẳn là “nghiêng hẳn về TQ”…
Mỹ có vẻ muốn VN là “đồng minh lần II”… và thực tế là mối quan hệ chính trị- quân sự giữa hai nước đang “ngày càng khắn khít” hơn!
Người có tiền thường họ muốn gì thì đa số là được. Mỹ là nước “có tiền” (nhiều hơn Trung quốc) cho nên cái gì Mỹ muốn thì “thường là được”!
Trong chính trị, triết lý mà người ta thường lựa chọn là "được hay mất" chứ không quan trọng là "đúng hay sai"!
Trong hoàn cảnh đất nước hiện nay, nhất là sau 40 "hòa bình thống nhất", việc ai đúng ai sai, chủ nghĩa nào thực tiễn, chủ trương nào viễn vông... mọi người cũng đã rõ. Vấn đề bây giờ còn cộng thêm là "được hay mất" nữa!
Vì thế, lần này khi Mỹ muốn “VN là đồng minh lần II” thì cũng khó cho VN từ chối! 

Tt-Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 23/5/2015