• Chào Mừng Độc Giả Lời Hằng Sống!

    Thưa quý vị, Đây là blog cá nhân của tiên tri Huỳnh Thúc Khải được quản lý bởi một nhóm anh em Việt Nam đang sống tại Mỹ. Vì trang web cũ Lời Hằng Sống (loihangsong.net) đã bị kẻ xấu phản bội đánh phá, nên trang này được thay thế cho trang cũ LHS.net.[...]

  • Vài nét giới thiệu về Tiên tri Huỳnh Thúc Khải:

    Tiên tri Huỳnh Thúc Khải sinh ngày 10/10/1965 tại thôn Ân Đôn, xã Ân Phong Huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định – Việt nam. Tin Chúa năm 1974. Làm báp-tem năm 1984 tại nhà thờ Tin lành Bồng Sơn – Bình định (do mục sư Nguyễn Ngọc Thuận cử hành). Được báp-tem Thánh Linh trong phong trào Ân tứ tại nhà thờ Tin lành Quy nhơn năm 1988. Được tấn phong mục sư bởi giáo hội Mennonite ngày 19/10/2010 bởi Mục sư Nguyễn Hồng Quang và Hội đồng Tấn phong. (Chứng thư sắc phong số 07-0020/VMC-SP) [...]

  • Sứ Mạng Tiên Tri – Sinh Ra Để Làm Tiên Tri.

    “Hỡi con người, ta đã lập ngươi lên đặng canh giữ nhà Y-sơ-ra-ên; khá nghe lời từ miệng ta, và thay ta răn bảo chúng nó.” (Ê-xê-chi-ên 3: 17) “Đức Giê-hô-va đã gọi ta từ trong bụng mẹ đã nói đến danh ta từ lòng dạ mẹ ta… Đức Giê-hô-va là Đấng đã lập ta làm tôi tớ Ngài từ trong bụng mẹ… vì ta được tôn trọng trước mắt Đức Giê-hô-va, và Đức Chúa Trời ta là sức mạnh ta.” (Ê-sai 49: 1, 5)[...]

Thứ Ba, ngày 13 tháng 10 năm 2015

‘Tướng Cướp Trần M’ Có Được Lên Thiên Đàng?


‘Tướng Cướp Trần M’ Có Được Lên Thiên Đàng?

‘Tướng cướp Trần M’ dẫu bị ‘đóng đinh trên thập-tự-giá’ (những bi kịch xảy ra trên đời sống và công tác của ông)… vẫn không nhìn biết “sự công bằng của Đức Chúa Trời” khi Ngài cho phép nhóm LMĐ cướp tổ chức và tài sản ra đi! - Vì bản thân ông cũng cướp công khó, công sức của bao nhiêu người trong tổ chức LDTG- Sự thật mà nói, nhóm LMĐ có “cướp” cũng là công bằng thôi…!

Vả, một tên trộm cướp bị đóng đinh cũng mắng nhiếc Ngài rằng: Ngươi không phải là Đấng Christ sao? Hãy tự cứu lấy mình ngươi cùng chúng ta nữa! Nhưng tên kia trách nó rằng: Ngươi cũng chịu một hình phạt ấy, còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao?  Về phần chúng ta, chỉ là sự công bình, vì hình ta chịu xứng với việc ta làm; nhưng người nầy không hề làm một điều gì ác.  Đoạn lại nói rằng: Hỡi Jêsus, khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi! Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi” (Lu-ca 23: 39-43)

Kết quả hình ảnh cho mục sư trần mai
(Ms Trần Mai)
***
1. Vì sao Ms Trần M (Ms TM) cũng là tướng cướp?
Khi vụ việc Liên đoàn truyền giáo Phúc âm (gọi tắt LDTG) đổ bể, Ms Trần M gọi Lê Minh Đ là “tướng cướp”, vì theo ông, LMĐ là người “đứng đầu một băng cướp”…
Thế nhưng nếu xét kỷ lại vấn đề một cách công bằng thì Ms TM có phải là “tướng cướp” không?
Năm 1989 khi bị cố Ms Đoàn Văn Miêng, nguyên phó hội trưởng HTTLVN ra quyết định ngưng chức, Truyền đạo Trần M buộc phải bước ra khỏi nhà thờ Trương Minh Giảng… thì ông có gì? Lúc đó ai cũng biết ông “nghèo rách mồng tơi”! Sau đó ông cùng một số người đã trưởng thành, trong đó có thầy truyền đạo Phạm Viết Tuấn A… cùng đứng chung nhau để THÀNH LẬP tổ chức LDTG… (Tổ chức này được thành lập thì đúng hơn… Nếu có “sáng lập” thì nhiều người “đồng sáng lập” chứ không phải cá nhân Tđ TM như ông từng tuyên bố…)
Tổ chức LDTG thành lập lúc đầu đương nhiên là không có gì cả (về mặt tài chánh). Nhưng sau đó, nó là một trong những tổ chức “nhiều tiền hơn hết” trong các tổ chức mệnh danh là “hầu việc Chúa” ở VN, trong giai đoạn sau 1975. Tiền ở đâu ra và tiền đó được chuyển đến để làm gì thì tất mọi người cũng đã biết: Nhiều người yêu mến Chúa và công việc Chúa lúc đó đã đứng ra vận động tài chánh cho LDTG thông qua các giáo sĩ, những cá nhân hoặc tổ chức có khả năng tài chánh ở ngoại quốc sẵn sàng ủng hộ cho công việc Chúa ở VN… (Trong số những người vận động này có chị B, một Việt kiều là người hiện còn sống tại quận 8- Tp Sài gòn) LDTG “giàu lên” là nhờ đó và từ đó… Lẽ tất nhiên, sự giàu có đó là của tổ chức LDTG chứ không phải của cá nhân ai. Nó là tài sản, phương tiện để lo cho công việc Chúa là “truyền giáo”… như tên gọi của tổ chức…! Thế nhưng, vấn đề là “cá nhân Tđ Trần M cũng giàu lên từ đó”! Sự việc đổ bể, tổ chức chia đôi… là vì người ta thấy Tđ Trần M là người “thâu tóm quyền lực và tài sản” của tổ chức cho riêng ông nhiều hơn là… lo cho công việc Chúa! Khi sự việc đổ bể, nguyên nhân chính là vì ông chứ không vì ai khác… (tiền tình, gái gú ông có đủ và “ôm trọn”) Tđ TM đổ cho LMĐ là “tướng cướp” vì LMĐ đứng đầu nhóm mà ông gọi là “đảo chánh”… Sự thật ra, tổ chức LDTG từ ngày thành lập cho đến khi đổ bể, chỉ hai người được giàu có và “hưởng gia tài nhiều hơn hết” là Trần M và Lê Minh Đ… Còn lại tất cả những người từng tham gia thành lập hay góp phần công tác… chẳng hưởng được bao nhiêu… (Tất nhiên không ai đi hầu việc Chúa vì đồng tiền) Vì công việc Chúa, vì danh Chúa, vì Hội thánh người ta không nói… chứ không phải người ta không biết. Ông TM cướp công sức của anh em, cướp tài sản của LDTG còn nhiều hơn gấp 10 lần tài sản và công lao của LDTG mà LMĐ đã cướp… Nếu nói LMĐ là tướng cướp thì TM cũng là “bậc thầy, là đại ca của tướng cướp”. LDTG có “hai tướng cướp” chứ không chỉ có một: Một tướng cướp đóng đô ở 28 HTM- Q 1, Tp SG và tướng cướp kia ở … Phan Bá P – Tân Bình…
- Nếu TM không ăn cướp của tổ chức thì đống “tài sản như núi” của ông ở đâu ra…?
- LDTG có hai ‘tướng cướp’ chứ không phải một…

2. ‘Tướng cướp TM’ có được lên thiên đàng?
LDTG có hai tướng cướp… Trần M và Lê Minh Đ…
Trên đồi Gô-gô-tha nơi Chúa bị đóng đinh cũng có hai tên cướp bị đóng đinh chung… Một tên được cứu và một tên không được cứu!
Tên cướp không được cứu “mắng nhiếc và thách thức Chúa”, hắn nói với Chúa: “Ngươi không phải là Đấng Christ sao? Hãy tự cứu lấy mình ngươi cùng chúng ta nữa!
Tên cướp này từng nghe Chúa giảng và thấy các phép lạ Chúa làm… nhưng lòng hắn chưa thay đổi, chưa để Chúa cai trị… Lòng hắn “mê tiền của thế gian” và “tính toan ăn cướp ngay cả khi hắn đã bị đóng đinh trên thập-tự-giá với Đấng Christ”… Hắn nói với Chúa: “Hãy xuống khỏi thập-tự-giá và cứu chúng ta ra khỏi chốn này”… Lòng hắn nghĩ “Chúa cũng như hắn”… chỉ muốn thoát nạn để đi ăn cướp… mà không nghĩ đến SỰ PHÁN XÉT NGÀY SAU…!
Tên cướp được cứu thì ngược lại: Tên này nói với tên kia rằng “Về phần chúng ta, chỉ là sự công bình, vì hình ta chịu xứng với việc ta làm; nhưng người nầy không hề làm một điều gì ác. Đoạn lại nói rằng: Hỡi Jêsus, khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi…!” (Lu-ca 23: 40-41)
Đặc điểm của tên cướp được cứu:
- Nhìn biết sự công bằng (công bình) của Đức Chúa Trời qua những hình phạt (sửa phạt) mà mình đang gánh chịu (trên thập-tự-giá)…
- Nhận biết mình là “thân phận đáng chết” và kêu cầu đến lòng thương xót của Chúa… (chỉ xin Chúa nhớ đến khi Ngài vào nước Trời…)
Chúa phán với ông: “Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi” (Lu-ca 23: 43)
Hình ảnh hai tên cướp bị đóng đinh cho ta một bài học:
- Đời sống của Cơ-đốc-nhân, người bước đi theo Chúa được mô tả là “đã bị đóng đinh trên thập-tự-giá với Đấng Christ”… (Ga-la-ti 2: 20) Mỗi chúng ta đều có thái độ giống như một trong hai tên cướp bị đóng đinh trên thập-tự-giá với Chúa trên đồi Gô-gô-tha. Sự khác biệt của mỗi người ở chỗ: Chúng ta biết mình là tội nhân đáng chết, nhìn biết sự công bình của Đức Chúa Trời và cầu xin sự thương xót, ân điển của Chúa… hay là “vẫn cưu mang một tấm lòng hướng về tội lỗi, xác thịt, yêu thế gian, tham mê đời này”… không nhìn biết sự công bình của Chúa, không nghĩ đến SỰ PHÁN XÉT NGÀY SAU (dẫu là mục sư)… dù đã bị ‘đóng đinh trên thập-tự-giá’ như tên cướp đã phỉ báng Chúa…?

3. ‘Tướng cướp Trần M’… 99,9% là không lên được Thiên đàng?
Phao-lô giảng trong Cô-rinh-tô rằng: “e rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng.” (I Cô-rinh-tô 9: 27)
Một người cả đời giảng dạy cho người khác mà chính mình bị bỏ là điều Kinh thánh đã nói đến…
Tên cướp bị đóng đinh trên thập-tự-giá rồi, mà vẫn còn “ôm mộng đi cướp” nếu có cơ hội xuống khỏi thập-tự-giá… (vì tấm lòng và tâm trí hắn không và chưa được thay đổi) Đó là hình ảnh nhiều người (kể cả mục sư) ngày nay, tuy đứng trên bục giảng, giảng rằng “tôi đã bị đóng đinh trên thập-tự-giá với Đấng Christ”… nhưng trong lòng vẫn còn ôm mộng đi “cướp”, hoặc làm những trò của những tên trộm cướp, du đảng, những kẻ sống đầu đường xó chợ… đó là “thành lập tổ chức để kiếm danh- lợi- quyền” thông qua cái gọi là “hầu việc Chúa”! Là “gian lận bầu cử để có địa vị trong giáo hội”, là “dùng tiền, quyền lợi để mua chuộc lá phiếu trong các kỳ đại hội, hội đồng”… để mình còn giữ được ghế hội trưởng… v. v…
Người đã bị đóng đinh trên thập-tự-giá mà được cứu là người “nhìn biết mình là tội nhân đáng chết”, “nhìn biết sự công bằng (công bình) của Đức Chúa Trời” và cầu xin sự thương xót, ân điển của Chúa…
Nhiều người vẫn xưng rằng mình “đã bị đóng đinh trên thập-tự-giá với Đấng Christ”… (hình phạt, sửa phạt) nhưng không bao giờ nhìn biết sự công bình (công bằng) của Chúa, khi Ngài cho phéo điều gì đó xảy ra trên đời sống mình…
Đối với Ms Trần M, những gì xảy ra cho ông có thể nói là “xứng đáng với những gì ông đã làm”, như tên cướp trên thập-tự-giá đã nói “Về phần chúng ta, chỉ là sự CÔNG BÌNH, vì hình ta chịu xứng với việc ta làm…”. Vì sao?
- Tất cả những gì Chúa cho phép xảy ra đối với tổ chức LDTG nói chung và đối với cá nhân Ms Trần M nói riêng là… “CÔNG BẰNG”! Bởi vì ông cũng đã từng đối xử quá bất công với những người từng cộng tác, cùng “sáng lập” tổ chức với ông… nhưng họ chẳng được gì, còn ông “thâu tóm trọn”…! Vì ông thâu tóm cho riêng mình tiền, quyền… mà đời sống đạo đức cá nhân thì bất xứng (phạm tội, ăn ngủ, sàm sở với nhiều nữ tín đồ ai cũng biết)… Cho nên Đức Chúa Trời cho phép tội lỗi ông phải bị phơi bày và LMĐ có cơ hội thâu tóm tài sản, nhân sự ra đi… Việc xảy ra cho “tướng cướp Trần M” là “xứng với việc ông làm”… không có gì là oan ức cho ông cả! Thậm chí là còn “quá ân điển”…! (LMĐ từng nói: Nếu không vì một chút nghĩa tình… họ (LDTG) có thể đuổi ông bà Trần M ra khỏi 28 Hồ Tùng M vì là tài sản của tổ chức)
Vấn đề là từ năm 2006 khi sự việc “giọt nước tràn ly” đã làm cho tổ chức LDTG chính thức bị chia đôi, khi vụ việc “Ms Trần M bị bắt quả tang chung phòng với nữ tín đồ”… (Ms Nguyễn Hồng Q và nhân sự Phạm Ngọc Th sau đó đã gặp riêng phỏng vấn ‘nữ tín đồ’ và cô này đã trình bày tất cả...) Cho đến 5 năm sau đó (năm 2011) Ms TM không hề nhìn biết tội lỗi của mình và cũng không hề nhìn thấy “sự công bằng của Đức Chúa Trời” khi Ngài cho phép mọi việc xảy ra trên đời sống và… công việc của ông! Cho đến thời điểm này (2011), khi được “vớt lên từ vũng lầy của thất bại và sỉ nhục”… ông vẫn cho mình là “công bình” và đổ lỗi cho phe LMD lẫn cộng đồng VEF… Ông oán trách cả cộng đồng Cơ-đốc VN là đã “ganh ghét ông và đào mồ chôn ông”!
Châm ngôn 3: 6 dạy chúng ta phải “nhìn biết Đức Chúa Trời trong các biến cố” thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo đường của chúng ta…
Tên cướp trên thập-tự-giá đã nhận biết sự công bằng của Đức Chúa Trời khi Ngài cho phép người ta “đóng đinh mình lên thập-tự-giá”… Nhờ sự nhận biết này mà tên cướp đến giờ chết đã nhận được ơn cứu rỗi…
‘Tướng cướp Trần M’ dẫu bị ‘đóng đinh trên thập-tự-giá’ (những bi kịch xảy ra trên đời sống và công tác của ông) vẫn không nhìn biết “sự công bằng của Đức Chúa Trời khi Ngài cho phép nhóm LMĐ cướp tổ chức và tài sản ra đi”! (Vì bản thân ông cũng cướp công khó, công sức của bao nhiêu người trong tổ chức LDTG) Sự thật mà nói, nhóm LMĐ có “cướp” cũng là công bằng thôi! Vì tài sản và tổ chức đâu phải của cá nhân ông Trần M, và nếu là của tổ chức thì Ms TM mau trả lại những gì của tổ chức (của Sê-sa trả lại cho Sê-sa…) Ms Trần M đã ký giấy giao quyền lãnh đạo cho LMĐ thì việc tổ chức hội đồng là do LMĐ và ban lãnh đạo quyết định… Do đó, Ms TM nếu là người “công bình” và tự trọng thì nên trả tài sản cho LDTG thì đúng hơn!
Bị đóng đinh trên thập-tự-giá mà vẫn không NHÌN BIẾT SỰ CÔNG BÌNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI là thái độ của tên cướp KHÔNG ĐƯỢC CỨU! – Ms Trần M nên nghiêm túc suy gẫm điều này!
Ms Trần M. dẫu bị Đức Chúa Trời “sửa phạt cách nghiêm khắc, nghiêm trang” qua những biến cố… vẫn không nhìn biết mọi sự Đức Chúa Trời cho phép xảy ra cho mình là CÔNG BẰNG! Đó chính là đặc điểm “Tướng cướp Trần M. giống tên cướp chối bỏ ơn cứu rỗi trên thập-tự-giá”… Người có Chúa, có Thánh Linh Chúa trong lòng là người luôn “nhìn biết sự công bình của Chúa”, khi Ngài cho phép sự sửa phạt xảy ra cho mình! (Hê-bơ-rơ 12: 5-7) Tên cướp chối bỏ Chúa trên thập-tự-giá không được cứu thể nào thì “Tướng cướp- Ms Trần M” cũng… 99,9%... KHÔNG ĐƯỢC CỨU thể ấy! “0,1%” còn lại là thuộc về “Ân điển của Đức Chúa Trời”… Điều này thuộc về Chúa quyết định.
Ms Trần M từng giảng dạy rằng theo quan điểm của ông: Những người ăn cướp như LMĐ thì không được vào Thiên đàng…
Vậy ông tưởng ông không “ăn cướp của LDTG” sao?

Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
 LHS- 13/10/2015

Thứ Hai, ngày 12 tháng 10 năm 2015

Sự Trùng Hợp ‘Ngẫu Nhiên’ Giữa Tiên Tri Và Nhà Đấu Tranh Dân Sự…


Sự Trùng Hợp ‘Ngẫu Nhiên’ Giữa Tiên Tri Và Nhà Đấu Tranh Dân Sự…

VN cải tổ là “cho phéo đào cái mồ tổ”… ở Ba đình!?
Cải tổ cũng ‘đổ’ mà không cải tổ cũng… ‘đổ’…! 
Kết quả hình ảnh cho Cải tổ
(Minh họa)
***
Hôm qua Chúa nhật 11/10/015 LHS có bài Lãnh Đạo Các Hệ Phái Tin Lành VN… Nghe Đây!
Thì trên BBC cùng ngày cũng có bài “Việt Nam - không cải tổ 'sẽ sụp đổ'?
Cả hai bài đều hướng về những nhà lãnh đạo và đưa ra LỜI KÊU GỌI.
LHS kêu gọi các nhà lãnh đạo GIÁO HỘI… Bài viết trên BBC của nhà đấu tranh dân sự kêu gọi các lãnh đạo XÃ HỘI…
Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời: Khi trong Hội thánh, dân sự Chúa- tiên tri mạnh dạn quở trách “bọn tiên tri ở Sa-ma-ri, bọn tiên tri ở Giê-ru-sa-lem” (lãnh đạo tôn giáo) thì ngoài xã hội Chúa cũng dấy lên người lên tiếng kêu gọi những kẻ có quyền, lãnh đạo xã hội phải biết… nhìn sự thật. Đây là sự mầu nhiệm- mối quan hệ tương tác giữa Hội thánh và xã hội như “Muối với Đất” (Giê-rê-mi 23: 13-14; I Phi-e-rơ 4: 17; Ma-thi-ơ 5: 13)
Do đó, các lãnh đạo đảng cộng sản cần chủ động đối thoại, phối hợp với đại diện nhiều thành phần trong xã hội để tiến hành cải tổ.” (Trích bài “Việt Nam - không cải tổ 'sẽ sụp đổ'?”)
Thiết tưởng rằng đảng CSVN hiện nay cải tổ cũng “sụm” mà không cải tổ cũng “sụm”! – Kinh thánh cũng như lịch sử thế giới chứng minh: “không một thể chế chính trị nào tồn tại vĩnh viễn” mà không có ngày sụp đổ. Các đế quốc hùng mạnh trong lịch sử như A-si-ri, Ba-bi-lôn, Liên xô, Đức Quốc xả… đều lần lược “sụp đổ thình lình”… như Kinh thánh chép sau đây:
Lại, loài người chẳng hiểu biết thời thế của mình: Như cá mắc lưới, chim phải bẫy dò thể nào, thì loài người cũng bị vấn vương trong thời tai họa xảy đến thình lình thể ấy.” (Truyền đạo 9: 12)
Nhưng muôn vàn kẻ thù ngươi sẽ như bụi nhỏ, lũ cường bạo như trấu bay đi; sự đó (sụp đổ chế độ) sẽ xảy đến thình lình chỉ trong một lát.” (Ê-sai 29: 5)
“…Bởi cớ đó, tội các ngươi (tội ác của giới lãnh đạo) như tường nẻ sắp vỡ, lồi ra trên cao, chỉ trong giây phút sẽ thình lình đổ xuống.” (Ê-sai 30: 13)
Vậy nên tai vạ sẽ lâm trên ngươi, mà chẳng biết từ đâu; hoạn nạn sẽ đến cho ngươi, mà chẳng trừ được; sự hủy diệt xảy ra thình lình, ngươi không thể liệu trước.” (Ê-sai 47: 11)
Ta đã phán từ xưa về những sự qua rồi; những sự ấy ra từ miệng ta, và ta đã rao ra: ta đã làm thình lình, và những sự đó đã xảy đến.” (Ê-sai 48: 3)
Không cải tổ thì “sụm” như bài của tác giả NTT đã phân tích trên BBC, nhưng cải tổ sao lại “sụm”?
Với VN hiện nay “cải tổ” thì có khác gì cho phép “đào cái mồ tổ”… của ông cha…?
Đường hướng cải tổ về căn bản là “đối thoại với nhân dân” qua các tổ chức, đơn vị đại diện mọi tầng lớp xã hội, tôn giáo… Đối thoại với nhân dân là gì nếu không phải là trả lời những câu hỏi: Ví dụ sẽ có một số câu hỏi đại loại như: Theo tài liệu của đảng Cs ghi rằng “Nguyễn Ái Quốc sinh ở Nghệ an ra đi tìm đường cứu nước năm 1911… đã chết trong nhà tù Hương cảng năm 1932… Vậy HCM đọc tuyên ngôn ngày 2/9/1945 và HCM nằm trong lăng là ai”? Như vậy có khác gì cho phép nhân dân “đào bới cái mồ tổ”?
Như vậy, với VN hiện nay “cải tổ” thì có khác gì cho phép người ta “đào bới cái mồ tổ”…? (Lăng Ba đình)
Cái “mồ tổ linh thiêng” còn cho phép “nhân dân đào bới” thì làm sao chế độ tồn tại?
Kinh thánh chép rằng: “Đức Giê-hô-va phán: Trong thời đó, người ta sẽ bới xương của các vua Giu-đa, xương của các quan trưởng, xương của các thầy tế lễ, xương của các tiên tri, và xương của các dân cư Giê-ru-sa-lem ra khỏi mồ mả.” (Giê-rê-mi 8: 1)
Tiên tri của Chúa có người thì được rước lên trời bằng xe lửa ngựa lửa như Ê-li, Hê-nóc… nhưng cũng có người dù đã chết, được chôn dưới đất bao nhiêu năm “mồ yên mã đẹp” rồi, tưởng đã yên… nhưng cũng bị người ta đào bới mồ mã… Sự khác nhau ở chỗ là khi còn sống làm ác hay làm thiện! Là người hầu việc Chúa, lãnh đạo giáo hội cũng vậy: Đừng tưởng rằng những gì mình làm hôm nay, qua mắt được dân sự… thì muôn đời người ta không biết!
Đối với giáo hội, Chúa rao ra sự phán xét tội lỗi hàng lãnh đạo… sau đó Ngài dấy lên một thế hệ khác để làm công việc “mới” của Ngài…
Đối với xã hội: Chúa sẽ làm cho sụp đổ một chế độ, để thay thế bằng một chế độ “mới” để lãnh đạo xã hội…
Đó là lịch sử!

Tt. Huỳnh Thúc Khải
LHS- 12/10/2015

Chủ Nhật, ngày 11 tháng 10 năm 2015

Lãnh Đạo Các Hệ Phái Tin Lành VN… Nghe Đây!


Lãnh Đạo Các Hệ Phái Tin Lành VN… Nghe Đây!

Sứ Điệp Ngày Chúa Nhật 11/10/2015

Tiên tri là người “ở một mình trong núi Cạt-mên”- tức ở trong sự cô đơn của chức vụ… đối đầu với CHÍNH QUYỀN và GIÁO QUYỀN sa ngã… là người chăn dân sự Chúa trong thời kỳ bội đạo bằng những “sứ điệp của cây gậy”… đập vỡ tất cả mà không phải là những lời an ủi, diệu dàng…?
_________
Hãy dùng gậy chăn dân ngươi, tức là bầy của sản nghiệp ngươi, ở một mình trong rừng giữa Cạt-mên; hãy cho nó ăn cỏ trong Ba-san và Ga-la-át, như trong những ngày xưa. Ta sẽ tỏ ra cho chúng nó những sự lạ, như trong những ngày mà ngươi ra khỏi đất Ê-díp-tô. Các nước thấy sự đó, sẽ bị xấu hổ về cả sức mạnh mình…” (Mi-chê 7: 14-16)
 Người tin kính đã mất đi khỏi đất; không còn có kẻ ngay thẳng trong loài người. Chúng nó thảy đều rình rập để làm đổ máu; ai nấy đều lấy lưới săn anh em mình. Tay chúng nó chăm làm sự dữ. Quan trưởng thì ĐÒI CỦA, quan xét thì tham hối lộ, còn người lớn thì nói sự ưa muốn dữ của lòng mình; vậy thì cùng nhau đan dệt. Người lành hơn hết trong chúng nó giống như chà chuôm, còn kẻ rất ngay thẳng lại xấu hơn hàng rào gai gốc…” (2-4)

Kết quả hình ảnh cho người chăn bầy
***
Sứ điệp của Mi-chê 7 khởi đầu bằng một bức tranh tuyệt vọng về dân sự của Đức Chúa Trời: “Người tin kính đã mất đi khỏi đất; không còn có kẻ ngay thẳng trong loài người. Chúng nó thảy đều rình rập để làm đổ máu; ai nấy đều lấy lưới săn anh em mình. Tay chúng nó chăm làm sự dữ. Quan trưởng thì ĐÒI CỦA”…
Tình trạng này giống như hình ảnh của Hội thánh Chúa tại VN nói chung từ nhà thờ cho tới Tư gia… (các hệ phái ngoài CMA)
Nếu muốn tóm tắt tình trạng thuộc linh của Hội thánh Chúa tại VN lúc này thì Mi-chê 7: 2-4 là một tóm tắt, đúc kết cô đọng và chính xác…

Lời Chúa phán cho tiên tri (Mi-chê):
Hãy dùng gậy chăn dân ngươi, tức là bầy của sản nghiệp ngươi, ở một mình trong rừng giữa Cạt-mên; hãy cho nó ăn cỏ trong Ba-san và Ga-la-át, như trong những ngày xưa…” (7: 14)
Trong một hoàn cảnh tuyệt vọng về tình trạng thuộc linh và đạo đức suy đồi của dân sự Chúa… Đức Chúa Trời phán với tiên tri Mi-chê: “Hãy dùng gậy mà chăn dân ngươi”.
Dân sự Chúa đâu phải là bầy chiên theo nghĩa đen mà Chúa bảo dùng “gậy” để chăn, như người chăn lùa bầy chiên?
“Gậy” là phương tiện của người chăn chiên, đôi khi nó cũng mang ý nghĩa của sự trừng phạt: “cây gậy của kẻ hà hiếp” (Ê-sai 9: 3) – Phải chăng Chúa muốn phán với tiên tri hãy dùng “sứ điệp mạnh”, những lời lẽ nặng nề, đinh tai nhức óc… mà phán truyền với dân sự (không phải là lời mềm mại, an ủi)?

Chăn dân sự giữa rừng Cạt-mên:Hãy dùng gậy chăn dân ngươi, tức là bầy của sản nghiệp ngươi, ở một mình trong rừng giữa Cạt-mên”… (Mi-chê 7: 14)
Đối với tiên tri, bầy chiên mà Chúa giao cho ông là “toàn thể dân sự không phân biệt chi phái- hệ phái nào”! Dân sự Chúa là “cơ nghiệp của các thánh” trong đó có tiên tri.
“Ở một mình trong rừng Cạt-mên”: Phải chăng hình ảnh gợi ý tiên tri Ê-li trong những ngày ông chạy trốn quyền lực của vua A-háp và tình trạng sa ngã của dân sự khi họ đi theo các tiên tri Ba-anh, là những tiên tri ở dưới sự điều hành, sai khiến của hoàng hậu Giê-sa-bên?
Tiên tri là người “ở một mình trong núi Cạt-mên”- tức ở trong sự cô đơn của chức vụ… đối đầu với CHÍNH QUYỀN và GIÁO QUYỀN sa ngã… là người chăn dân sự Chúa trong thời kỳ bội đạo bằng những “sứ điệp của cây gậy”… đập vỡ tất cả mà không phải là những lời an ủi, diệu dàng…?

Hy vọng cho dân Chúa (Hội thánh):
Ta sẽ tỏ ra cho chúng nó những sự lạ, như trong những ngày mà ngươi ra khỏi đất Ê-díp-tô. Các nước thấy sự đó, sẽ bị xấu hổ về cả sức mạnh mình…” (Mi-chê 7: 16)
Mặc dù dân sự Chúa sa ngã, bội đạo… quan trưởng suốt ngày lo ĐÒI CỦA (Ms Trần M suốt ngày lo ĐÒI CỦA với “Bạch thư, Hồng thư, Hắc thư…”) Tham nhủng hối lộ đầy dẫy trong hệ thống CHÍNH QUYỀN lẫn GIÁO QUYỀN… (Tổng liên hội HTTLVN- CMA: không có “bao thư”, không “chạy cửa sau” thì không có ghế quản nhiệm hay được vào Ủy viên TLH) Tình trạng dân sự Chúa là như thế, Chúa bảo tiên tri dùng “gậy mà đập cho tan nát” hết những luận điệu dối trá, tô phết, đạo đức giả, thuộc linh suy đồi của dân sự lẫn chức sắc, “quan chức giáo hội”… Nhưng Chúa cũng ban cho tiên tri sứ điệp hy vọng cho dân sự Ngài: “Ta sẽ tỏ ra cho chúng nó những sự lạ, như trong những ngày mà ngươi ra khỏi đất Ê-díp-tô. Các nước thấy sự đó, sẽ bị xấu hổ về cả sức mạnh mình…” (Mi-chê 7: 16)
Chúa sẽ còn làm những “phép lạ” và “những sự lạ” trong dân sự Chúa như những ngày họ ra khỏi xứ Ê-díp-tô, tức là Chúa không bỏ Hội thánh và dân sự của Ngài. Ngài sẽ còn làm những điều kỳ lạ để giải cứu họ… Hội thánh và dân sự của Chúa sẽ cứ trường tồn và được ban cho những “cơn mưa phước lành” (Phục hưng) chứ không phải như “các đế quốc dấy lên rồi sụp xuống”… “…Các nước thấy sự đó, sẽ bị xấu hổ về cả sức mạnh mình…”. (Mi-chê 7: 16)
Tóm tắt:
- Bầy của Chúa là Hội thánh không phân biệt hệ phái, giáo phái… là BẦY mà Chúa giao cho tiên tri. Chức vụ của tiên tri là chăn dắt “cả bầy của Đức Chúa Trời” là Hội thánh mà Ngài mua bằng huyết.
- Dù dân sự sa ngã nhưng Chúa không bỏ Hội thánh của Ngài. Sẽ có những “cơn mưa phước lành” trên Hội thánh khi Ngài thăm viếng… Ngài sẽ còn làm những phép lạ, sự lạ để phục hưng dân sự của Ngài (trong các hệ phái), Ngài sẽ còn làm “…những sự lạ, như trong những ngày mà ngươi ra khỏi đất Ê-díp-tô”…
Xin Chúa ban phước trên Hội thánh và trên dân tộc VN…
Chúc mọi người một ngày Chúa nhật an lành!

Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- Chúa nhật 11/10/2015

Thứ Bảy, ngày 10 tháng 10 năm 2015

Sứ Giả Phục Hưng Chỉ Lo Phục… Hận!?


Sứ Giả Phục Hưng Chỉ Lo Phục… Hận!?
Kẻ nào chịu lấy hột giống nơi bụi gai, tức là kẻ nghe đạo; mà sự lo lắng về đời nầy, và sự mê đắm về của cải, làm cho nghẹt ngòi đạo và thành ra không kết quả…” (Ma-thi-ơ 13: 22)

Kết quả hình ảnh cho mục sư trần mai
(Mục sư Đoàn "Thông báo khẩn": "Sứ giả phục hưng ... lo PHỤC HẬN")
***
Từ khi được vớt lên từ vũng sình của thất bại, năm 2010, Ms Trần M chỉ lo “phục hận” mà không còn nói đến “phục hưng”… nếu có nói thì cũng chỉ nói trong tinh thần “tiêu cực”…! Mặc dù trước và sau đó ông thường “nung nấu hoặc đốt cháy sứ điệp phục hưng”, hoặc gián tiếp cho mình là người “khơi mào phục hưng” thập niên 80 trước đây…
Ms TM luôn cho mình là “nạn nhân của cộng đồng Cơ-đốc” mà không hề chịu nhìn nhận “cái gốc lỗi” là do mình. Chính ông là người làm tan nát LĐTG chứ không ai khác! Lòng tham và những “mưu mẹo” của ông đã đẩy nhóm LMĐ và nhiều cộng sự nòng cốt khác đã lìa bỏ ông và thành lập những tổ chức khác để làm việc. Nếu ông không “gái gú” và “thâu trử tiền bạc, tài sản, quyền lực cho riêng mình” thì đâu có cớ sự! Nói gì thì nói nhưng chính ông là nguyên nhân gây “sụp đổ LĐTG” chứ không ai khác! Lẽ ra ông nên xin lỗi những người “đồng sáng lập”… là đúng hơn!
Từ khi được “vớt lên khỏi vũng sình thất bại” (năm 2010), lẽ ra ông phải biết ơn Chúa và chuyên tâm lo hầu việc Chúa… Thay vì lo “rao giảng phục hưng” ông chỉ lo “giảng những đề tài PHỤC HẬN”- nghĩa là ông tìm cách biện hộ cho mình và lên án “phe LMĐ” trong những bài giảng, “Bạch thư”…! Ông cố “rửa nhục cho mình” và đòi lại cho bằng được “danh hiệu và tài sản” của LĐTG… với lý do là “đòi lại cho tổ chức”! Thực ra ông là người “tiếc của và tiếc danh”… hơn là “đấu tranh vì lẽ công bằng”! Ông là người “Đại bất công” đối với hầu hết những ai từng là nhân sự tham gia LĐTG… khi đa số họ là người từng đồng cam cộng khổ nhưng… ra đi với “hai bàn tay trắng” trước khi vụ đổ bể với nhóm LMĐ xảy ra! (Đối với tiên tri đã vớt ông, một mục sư Tư gia… từng nói với tiên tri “ông Ms TM là ‘sứ giả PHỤC HƯNG kiêm chủ hãng KẸO KÉO’…”)
Nguyên nhân vì sao mà “sứ giả phục hưng chuyển đề tài phục hận”?
Kinh thánh có chép: “Kẻ nào chịu lấy hột giống nơi bụi gai, tức là kẻ nghe đạo; mà sự lo lắng về đời nầy, và sự mê đắm về của cải, làm cho nghẹt ngòi đạo và thành ra không kết quả…” (Ma-thi-ơ 13: 22)- Câu Kinh thánh này thường được các mục sư giảng cho tín đồ, nhưng ít có “tín đồ nào giảng cho mục sư” câu này.

“Sự LO LẮNG VỀ ĐỜI NẦY, và sự MÊ ĐẮM VỀ CỦA CẢI” là hai nguyên nhân làm cho nghẹt ngòi đạo:     
Một trong những điều thuộc về phạm trù “sự lo lắng đời này” đó là “lo cho danh phận mình trước khi nhắm mắt”. Nói như nhà thơ, chí sĩ Nguyễn Công Trứ là “phải có danh gì với núi sông”… - Sợ không có “danh” hoặc “mất danh” (tiếng) là tâm lý chung của loài người. Trong khi Chúa dạy môn đồ của Ngài: “Nếu ai muốn theo ta thì phải TỪ BỎ chính mình… mỗi ngày vác thập tự giá… mà theo ta”! (Lu-ca 9: 23)
Sự mê đắm của cải cũng là nguyên nhân làm cho nghẹt ngòi đạo. Không ít người đã dùng “chuyên đề phục hưng” để “tạo sóng gió” nhưng thực ra cái tâm của họ vẫn hướng về tiền bạc, của cải… (Không một ông mục sư lãnh đạo nào giàu có lên từ phong trào Tư gia VN, mà không phải là những “tên trộm trong nhà Chúa”) Khi tổn thất tiền bạc, của cải, danh tiếng… thì họ quay ra giảng ‘PHỤC HẬN’ mà không còn hướng tới phục hưng nữa! Nếu một người ôm ấp phục hưng thì dẫu có mất bao nhiêu họ cũng sẵn sàng nói như Gióp “Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, và tôi cũng sẽ trần truồng mà về; Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi; đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va!” (Gióp 1: 21) Đối với họ của cải, danh tiếng không phải là mục đích…! Một người khi mất mát tài sản, danh tiếng… đã vội bỏ “sứ điệp phục hưng để giảng PHỤC HẬN” thì sứ điệp phục hưng của người đó chỉ là “ngọn lửa trên môi thằng điếm toan mưu gạt”! (Châm ngôn 16: 27)
Dân gian có câu “miếng ăn là miếng tồi tàn, mất ăn một miếng là lộn gan lên đầu”!
Các “sứ giả phục hưng Tư gia” ra khỏi CMA, nhưng CMA chưa ra khỏi họ:
Đa số các “ông trùm” của phong trào Tư gia VN, ít nhiều đều cho mình là “sứ giả phấn hưng”… Nhưng nét chung của họ đều giống nhau: “Ra khỏi CMA nhưng tinh thần CMA chưa ra khỏi họ”.  Giống như dân Y-sơ-ra-ên khi ra khỏi Ê-díp-tô, nhưng tinh thần Ê-díp-tô chưa ra khỏi họ. Đối với các ông trùm phong trào Tư gia (tất cả, không loại trừ ông nào- đều ra từ CMA) đều có một “định hướng chung” là “danh, lợi, quyền” là trên hết! Họ hầu hết đều “noi gương ông Đoàn Văn Miêng”- cố hội trưởng- hội phó HTTLVN-CMA!
Tin lành đến VN hơn 100 năm, mặc dù không thiếu người từng “có lửa trong lòng”… nhưng kế quả thật là “ÒI ẸP”! Nguyên nhân có lẽ vì như Kinh thánh nói:
Kẻ nào chịu lấy hột giống nơi bụi gai, tức là kẻ nghe đạo; mà sự lo lắng về đời nầy, và sự MÊ ĐẮM VỀ CỦA CẢI, làm cho nghẹt ngòi đạo và thành ra không kết quả…” (Ma-thi-ơ 13: 22)
Thử tìm trong giới mục sư lãnh đạo Tin lành tại VN từ trước tới nay, có bao nhiêu người không MÊ ĐẮM CỦA CẢI? 

 Kết quả hình ảnh cho mục sư
- Đinh Thiên Tứ,

Kết quả hình ảnh cho mục sư trần mai
- Trần Mai,

Kết quả hình ảnh cho mục sư võ văn lạc
- Võ Văn Lạc, 


Kết quả hình ảnh cho mục sư lâm hữu đức
- Lâm Hữu Đức,

Kết quả hình ảnh cho mục sư
- Thái Phước Trường,

Và còn ai nữa!

Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 10/10/2015

Thứ Sáu, ngày 09 tháng 10 năm 2015

Trần M Và Lê Minh Đ: Ai Người Phá Nát ‘LĐTGPA’?


Trần M Và Lê Minh Đ: Ai Người Phá Nát ‘LĐTGPA’?
"Sự chân thật nứt mộng từ dưới đất;
Sự công bình từ trên trời ngó xuống". (Thi thiên 85: 11)
Kết quả hình ảnh cho liên đoàn truyền giáo phúc âm
(Tháng 8/2015: Ms TM bắt đầu "nổ súng" bắn tiên tri.- Vì bắn tiên tri nên 'Đức Chúa Trời Hành Động')
 ***
Tổ chức Liên đoàn Truyền giáo Phúc âm (LDTGPA) không phải là tổ chức sáng lập, mà là tổ chức được thành lập.
Sau khi cố mục sư Đoàn Văn Miêng (Ms ĐVM), nguyên phó Hội trưởng HTTLVN ra quyết định dứt phép thông công đối với những người đi theo “phong trào ân tứ- cầu nguyện tiếng lạ”… thì Truyền đạo Trần M cùng một số người từng cọng tác chung trong công việc Chúa tại nhà thờ TMG đành phải ra riêng và thành lập một tổ chức khác để cùng làm việc, đó là tổ chức LDTGPA do Truyền đạo TM làm “chủ xị”…! Sau này Ms TM cho rằng mình là người “sáng lập” LDTGPA (là không đúng). Nếu Ms ĐVM không ra quyết định dứt phép thông công như nói trên… thì Tđ Trần M có “sáng lập” được cái gì không? Hay ông cũng tiếp tục ở đó với giáo hội CMA, làm một tay truyền đạo “thường thường bậc trung” chờ ngày cố mục sư Phạm Xuân Thiều lên hội trưởng sẽ ra quyết định “phong chức mục sư đồng loạt cho các truyền đạo lâu năm trong CMA”? Nói cách khác, hoàn cảnh ra đời của LDTGPA là tình thế bắt buộc, là “thời thế tạo anh hùng”… Và nếu những người từng cộng tác với Tđ TM không tiếp tục đi theo, cộng tác với ông trong hoàn cảnh đó thì ông “sáng tạo” hay “sáng lập” được cái gì?
Tổ chức LDTGPA không phải là tổ chức được sáng lập, mà là tổ chức được thành lập. Ms TM cho mình là người “sáng lập” là một kiểu “tự đánh bóng” và “vơ càn”…! (Trước 1975, bọn trẻ thường hát tếu: “Cảnh sát quốc gia, bắt vợ người ta, đem bỏ trong nhà mà la của mình”… Nhại bài hát “Xổ số kiến thiết quốc gia” của nghệ sĩ Trần văn Trạch)
Vì là tổ chức được thành lập nên tất cả mọi người cùng nhau làm việc và nó không là “tài sản của riêng ai”… (Bên Liên Hữu Cơ-đốc thì Ms Đinh Thiên Tứ cũng cho mình là “mục sư Thái Thượng Hoàng”- người có công sáng lập, nên có quyền sở hữu tổ chức đến thiên thu… vạn kiếp…)
Cho đến năm 2006 thì Ms TM- Tổng quản nhiệm của LDTGPA đã “phạm tội tỏ tường”… Tình thế bắt buộc ông phải “thoái vị”… Ông ra quyết định “truyền ngôi” cho Lê Minh Đ. – một đứa “học trò” mà ông nghĩ là nó không đủ khả năng, uy tín để lật đổ ông. Quyết định “truyền ngôi” của ông mới ra được vài ngày thì ông ra quyết định khác “hủy quyết định truyền ngôi cho LMĐ”… Chính cái quyết định thứ hai này đã làm đảo lộn tất cả! Thực ra người ta có thể hiểu cái quyết định thứ nhất “truyền ngôi cho LMĐ” chỉ là “động tác giả”, để “lừa banh” trên sân của Ms TM mà thôi! Không đời nào có chuyện ông “truyền ngôi” cho ai. Chính thái độ “tráo trở và lưu manh” này đã đẩy nhóm LMĐ “lưu manh trở lại” luôn… họ bất chấp quyết định sau của Ms TM (vì chỉ là miếng giấy lộn) và tiến hành “chia cắt lãnh thổ”! Họ thừa biết nếu để ông TM tiến hành hội đồng, ông có thể lèo lái đám “dân ngu cu đen” (Ms Tđ ở ngoài các tỉnh thành, không biết gì về những chuyện tình ái, tiền bạc lem nhem của ông) để nhóm này bỏ phiếu và sau đại hội, ông TM vẫn là người “danh chánh ngôn thuận cầm quyền thiên thu”!
Gần đây, giáo hội “Phúc Âm Toàn… vẹm” (PATV) cũng xảy ra đổ bể vì chuyện tiền bạc lem nhem của ông hội trưởng Võ Văn L (Văn, Võ đều Lạc sai mục đích). Cái khác biệt của PATV là ông hội trưởng biết lỗi, bằng lòng thoái vị thật (chứ không làm động tác giả kiều “lừa banh trên sân” của Ms TM của LDTGPA) nên sau khi tổ chức hội đồng bầu cử, thay đổi người lãnh đạo… thì người ta vẫn tôn trọng ông VVL, vẫn xem ông như một thành viên trong tổ chức… chứ không loại trừ hay bạc đãi gì ông. Ông có thể tiếp tục tham gia một số công tác và có mặt trong các hội đồng cho đến khi “không còn sức để tham dự”… Thiết tưởng rằng nếu Ms TM cũng bằng lòng “thoái vị thật” thì tổ chức LDTGPA không ai bỏ ông. Có thể sau thời gian, người ta sẽ mời ông trở lại làm lãnh đạo… bởi ngoài ông, không ai có đủ khả năng, uy tín để lãnh đạo tổ chức tốt hơn…! Thế nhưng, sự thật vì ông đã “phạm tội từa lưa từ tình đến tiền” còn tỏ ra “tráo trở”… thì lẽ đương nhiên người ta phải hành động để loại trừ ông… tới đâu thì tới! Cho nên, tổ chức LDTGPA đổ vỡ, tan nát, xấu hổ cả đám… là vì ông TM chứ không phải vì “lũ học trò” như ông nói!
Nói về “lũ học trò”: Những người mà Ms TM gọi người ta là “học trò”, thật ra họ cũng đã trưởng thành từ trước đó trong các giáo hội (CMA, Báp-tít… họ đến với ông vì tâm tình và cùng hợp tác, thành lập tổ chức để cùng phục vụ Chúa…) Nếu nói họ là “học trò” của ông… thì từ năm 2006 tới nay số “học trò” mà ông đào tạo trong “cái gọi là Trường Đấng Christ”… (lẽ ra lớp này phải tốt hơn, vì ông dày kinh nghiệm hơn) trong số học trò từ đầu đến chân do ông đào tạo này… ai là người có thể cùng đứng với ông để làm công việc? Hay họ thậm chí hướng dẫn một buổi thờ phượng còn “chẳng ra ngô ra khoai”?
 Ai là người phá nát LDTGPA- Lê Minh Đ hay Trần M?
Người ta nói “có tích mới dịch ra tuồng”… “không lửa làm sao có khói”?
Nếu ông TM là người hầu việc Chúa ngay thật, biết cái sai, cái lỗi của mình và “thoái vị thật” (không làm động tác giả lừa bóng trên sân), nếu ông là người “không chăm cái lợi về riêng mình, mà còn nghĩ đến cái lợi của người khác”- tổ chức nữa… thì tổ chức LDTGPA chưa chắc hoặc đã không đổ vỡ… và ai biết được có thể ông vẫn tiếp tục còn là người lãnh đạo được tổ chức và người khác tôn trọng!
Hai tên cướp trên thập-tự-giá có một người được lên Thiên đàng…
LĐTGPA có “hai tên tướng cướp” (mỗi tên đứng đầu một tổ chức cùng tên gọi: LDTGPA) không biết trong hai tên này, có tên nào được lên Thiên đàng thật không, hay chỉ “có tên trong sách sự sống mà không có mặt trên Thiên đàng”!
Ms TM từng giảng “loại người ăn cướp như LMĐ”, theo ông thì “không bao giờ có mặt trên Thiên đàng”… Vậy xin hỏi Ms TM là ông có “ăn cướp tài sản của LDTGPA không”? Số tiền người ta đầu tư ½ trong căn nhà nơi gia đình ông đang ở, ông tìm cách “không trả”… Vậy ông có “ăn cướp” của người ta không? Ông có lên Thiên đàng thật không, hay chỉ “có tên trong sổ sự sống mà không có mặt trong nước Thiên đàng”?
Tiên tri là người đã bỏ công sức, tấm lòng để “vớt ông lên khỏi sình”, “tắm rửa cho ông sạch sẻ”… để ông có cơ hội hầu việc Chúa trở lại… Sau khi đã lên khỏi sình, được tắm rửa sạch sẻ, áo quần đỉnh đạc… ông “rút súng bắn sau lưng tiên tri” trong một số bài giảng… (để được cái hộ chiếu…?) Vậy, theo ông, loại người như vậy có được lên Thiên đàng không hả ông Ms Trần M?

"Sự chân thật nứt mộng từ dưới đất;
Sự công bình từ trên trời ngó xuống". (Thi thiên 85: 11)

LHS- 9/10/2015

Thứ Năm, ngày 08 tháng 10 năm 2015

LĐTGPA Có “Hai Tên Tướng Cướp” Chứ Không Chỉ Có Một!LĐTGPA Có “Hai Tên Tướng Cướp” Chứ Không Chỉ Có Một!
- LMĐ đảo chánh TM hay TM đảo chánh LMĐ?
- Với sự lên tiếng của Ms TM lâu nay, đa số người ta đều cho rằng “LMĐ đảo chánh TM”… Nhưng thử xem lại vấn đề có phải vậy không hay ngược lại?
- “…Dân sự … nầy cứ mài miệt trong sự bội nghịch đời đời? Chúng nó khăng khăng giữ điều gian trá, chẳng chịu trở lại. Ta đã lắng tai và nghe: Chúng nó CHẲNG NÓI NGAY THẲNG, chẳng có ai ăn năn điều ác của mình, mà rằng: Ta đã làm gì? Thảy đều giong ruổi như ngựa xông vào trận.” (Giê-rê-mi 8: 5-6)
Kết quả hình ảnh cho liên đoàn truyền giáo phúc âm
(Mục sư Tràn Mai: TQN Liên đoàn TG Phúc âm)
Kết quả hình ảnh cho liên đoàn truyền giáo phúc âm
Kết quả hình ảnh cho liên đoàn truyền giáo phúc âm
(Ms LMĐ Tổng quản nhiệm Liên đoàn TG Phúc Âm)
***
1. Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm (LDTGPA) là sáng lập hay thành lập?
Trước khi ra khỏi giáo hội CMA, tại nhà thờ TMG, Ms TM cùng một số anh chị em sau này đứng chung trong tổ chức LDTGPA… đa số họ là những người trưởng thành. LMĐ, người mà Ms TM gọi là “tướng cướp” cũng xuất thân từ giáo hội Báp-tít (Ms Lê Quốc Chánh). Do giáo hội CMA, lúc đó Ms Phó hội trưởng Đoàn Văn Miêng ra quyết định “không thừa nhận phong trào ân tứ” (giáo hội CMA cho việc cầu nguyện- nói tiếng lạ là “tà giáo”). Quyết định của giáo hội CMA lúc đó là “dứt phép thông công những người nói tiếng lạ”… Do đó Ms TM (lúc đó là truyền đạo quản nhiệm chi hội TMG- quận 3… của CMA) cùng một số anh chị em có mối liên hệ, cùng sinh hoạt ở nhà thờ TMG phải ra khỏi giáo hội. (Truyền đạo TM lúc đó nhận quyết định “ngưng chức” cho tới nay) Trong hoàn cảnh như vậy, các anh chị em cùng Truyền đạo TM đương nhiên phải thành lập một tổ chức để cùng đứng chung nhau mà hầu việc Chúa. Do đó, có thể nói LDTGPA là “thành lập” chứ không thể gọi là “sáng lập”…! Ms TM cho rằng mình là người “sáng lập” là một kiểu “vơ bừa” (giống như “mất mùa thì tại thiên tai, được mùa thì bởi thiên tài của đảng ta”!). Không ít lần Ms TM cũng tự cho rằng mình là người khai mào cho cuộc phục hưng, phong trào ân tứ cuối thập niên 80 trước đây…
Thành lập là nhiều người cùng nhau “lập thành và xây dựng, phát triển”… Sáng lập là một người (hoặc nhóm) đứng ra “lập thành và kêu gọi người khác tham gia”…
LĐTGPA là tổ chức được thành lập hơn là sáng lập. Hơn nữa, nó thực chất là “đi gom” những người ĐÃ TIN CHÚA ở các vùng núi Tây Bắc (H’mông) VN chứ nó không thực sự “truyền giáo” đúng nghĩa như tên gọi. Kẻ gieo, người gặt… Các tổ chức nước ngoài, các giáo sĩ qua lời vận động đã yểm trợ tài chánh để cho “LĐTG” đi “chăm sóc” người đã tin Chúa thì đúng hơn! Với tên gọi “Liên đoàn Truyền giáo” rất dễ thu hút sự tài trợ, yểm trợ, đầu tư về tài chánh…! LĐTGPA đã “giàu lên” nhờ… tên gọi!
LĐTGPA là “thành lập” hơn là “sáng lập”.
Ms TM giành lấy chữ “sáng lập” là để “giành quyền quyết định về tài sản” hơn là “danh dự của người sáng lập”!
2. Ms TM trao quyền cho LMĐ là “hợp hiến” hay không hợp hiến?
Năm 2006, sau khi “tập hai về vụ trăng hoa với nữ tín đồ” của Ms TM bị công an lập biên bản tại khách sạn… Ms TM đã quyết định “trao quyền lại cho LMĐ” lãnh đạo tổ chức LĐTGPA… Việc trao quyền này có văn bản. Nhưng chỉ vài ngày sau, Ms TM đã vội vàng thay đổi quyết định, ra quyết định phủ nhận quyết định trao quyền cho LMĐ trước đó mấy ngày… Việc trao quyền cho LMĐ có hợp hiến (hiến chương) không? Và việc thay đổi quyết định nhanh chóng (hủy quyền của LMĐ) có được quy định trong hiến chương của tổ chức không?
Chính Ms Trần L (đã qua đời) lúc đó đã tuyên bố “TM là TM mà giáo hội là giáo hội”- nghĩa là tổ chức là của chung, không phải tổ chức là “tài sản” của TM… Mọi việc phải chờ tập thể quyết định (hội đồng).
Tại sao bao nhiêu người có uy tín, năng lực… Ms TM không trao quyền mà ông trao cho LMĐ? Có phải ông sợ những người có uy tín, năng lực sẽ “chiếm ngôi vĩnh viễn”? Có phải ông nghĩ LMĐ không đủ khả năng, uy tín để “lật đổ” ông? Việc ông bằng lòng “thoái vị” dù là tạm thời… đã chứng minh ông là người “có làm chuyện ấy” nhiều lần… ở “văn phòng, trụ sở giáo hội” hoặc trong khách sạn và… lần này là “hết chối”!? Và ông cũng tự nhận mình không đủ tư cách đạo đức để lãnh đạo một tổ chức cũng gọi là “hội thánh”- giáo hội… Nếu không có “tì vít” nào đó thì một người như Ms TM chấp nhận “thoái vị” là chuyện… không hèn! (nhà độc tài sẵn sàng cho bầu cử dân chủ, tự do…)
Nếu việc trao quyền lại cho LMĐ là “hợp hiến” thì việc Ms TM vội vàng thay đổi quyết định “đòi quyền lại” là “vi hiến” (vi phạm hiến chương)… Nói cách khác, nếu việc trao quyền cho LMĐ là hợp hiến thì chính Ms TM là người “đảo chánh LMĐ” chứ không phải LMĐ đảo chánh TM!
Việc hội đồng không được tổ chức hay diễn ra sau đó… là chính Ms TM đã “làm gương trước” chứ không phải phe cánh LMĐ đã… nổi loạn. Ms TM đã làm “đảo lộn tất cả” khi ông “tự ý trao quyền cho LMĐ” rồi cũng chính ông tự ý ra quyết định đòi quyền lại để “tổ chức hội đồng”…! Chính Ms TM là người đã làm gương trước trong việc vô nguyên tắc… Ông tự ý, tự quyền, tự quyết định tất cả mặc dù ông đã phạm tội “từ tình đến tiền” mà người trong tổ chức biết rõ… rồi sau khi trao quyền, ông cũng tự ý “giành lại quyền” một cách vô nguyên tắc, không trật tự… Nếu ông là người lãnh đạo mà trước hết ông là người vô nguyên tắc, vô trật tự… thì ông đòi hỏi ai phải “nguyên tắc và trật tự”? Ông nói hoặc giảng “Đức Chúa Trời tế trị mọi sự” mà chính ông có tin vào sự tể trị của Chúa không? Ông có bằng lòng giao phó mọi sự cho sự tể trị của Đức Chúa Trời, cho đến khi Ngài đẹp lòng đem ông trở lại vị trí lãnh đạo ban đầu, như Đa-vít bằng lòng giao phó kinh thành Giê-ru-sa-lem cho “phe nổi loạn Áp-sa-lôm” chiếm giữ, chờ ngày Chúa đẹp lòng sẽ đem ông trở về… không? Chính ông (Ms TM) đã không tin, không giao phó vào sự tể trị của Đức Chúa Trời và điều đó đã làm đảo lộn tất cả!
3. Nếu sự trao quyền là hợp hiến thì TM là người đảo chánh LMĐ- TM mới là “người ăn cướp”?
Trong hiến chương của tổ chức LĐTGPA có quy định “người lãnh đạo có quyền trao quyền và lấy lại quyền” trong mọi tình huống hay không? Nếu cho tới lúc đó mà tổ chức cũng chưa có hiến chương thì việc Ms TM trao quyền cho LMĐ cũng chỉ là “tạm” và có tính chất “tinh thần nội bộ”, “thông cảm lẫn nhau” trong tinh thần phục vụ Chúa… chứ không theo nguyên tắc nào cả (vì chưa có hiến chương). Việc ông tự ý trao và tự ý lấy lại quyền… là vô nguyên tắc, tùy tiện… (Trong khi những người có uy tín, năng lực sao ông không giao?) Nếu ông là người lãnh đạo vô nguyên tắc, tùy tiện… thì ông lấy tư cách gì đòi hỏi LMĐ và “phe nhóm bên kia” phải theo nguyên tắc hay phép tắc…?
Nếu Ms TM đã bằng lòng trao quyền cho LMĐ (dù là tạm để chờ hội đồng- vì ông đã tự thấy mình không xứng đáng- phạm tội từ tình đến tiền) và việc thoái vị, trao quyền đó là “phải đạo”… thì việc ông vội vàng thay đổi, ra quyết định “hủy quyền”… thì chính ông mới là người “đảo chánh LMĐ” chứ không ai đảo chánh ông cả!
Thiết tưởng, quyết định trao quyền cho LMĐ là có hiệu lực… (không lẽ giấy tờ do Ms TM ký lúc đó là “giấy lộn”?) Nhưng quyết định “lấy lại quyền” sau đó của Ms TM đối với LMĐ là “không có giá trị- hiệu lực”! Bởi Ms TM lúc đó là người không còn chút “uy tín, danh dự hay giá trị” nào cả! Ông đã chấp nhận “thoái vị” là ông đã thừa nhận mình đã có phạm tội, không xứng đáng… (ông đã khóc lóc và xin mọi người tha thứ lúc đó) LMĐ tạm quyền và quyền đó vẫn có hiệu lực cho đến khi có hội đồng và hội đồng quyết định ai là người lãnh đạo… Quyết định của Ms TM “thu hồi quyền” của LMĐ là không có giá trị và hiệu lực (vì ông đã chính thức thoái vị và trao quyền trước đó). Quyết định “thu hồi quyền” của Ms TM sau đó mới là “miếng giấy lộn” đúng nghĩa. Hội đồng chưa chính thức diễn ra thì LMĐ cứ “tạm quyền” cho đến khi… Chúa trở lại!
Nếu Ms TM đã chính thức thoái vị mà tài sản của tổ chức LĐTGPA, Ms TM tiếp tục nắm giữ… thì chính Ms TM và gia đình ông mới là người “ăn cướp tài sản của LĐTG” chứ không phải “chỉ có mình LMĐ là tướng cướp”, như Ms TM đã từng tuyên bố!
Nếu hội đồng của ‘LĐTGPA nguyên thủy’ chưa diễn ra (và chắc chắn sẽ “mãi mãi không diễn ra”…) thì LĐTGPA có “hai tên tướng cướp” chứ không phải chỉ có một!

4. “Sứ giả phục hưng”: Giảng cho người khác ăn năn mà chính mình thì chỉ muốn… “một mình ăn trọn”:
“…Dân sự … nầy cứ mài miệt trong sự bội nghịch đời đời? Chúng nó khăng khăng giữ điều gian trá, chẳng chịu trở lại. Ta đã lắng tai và nghe: Chúng nó chẳng nói ngay thẳng, chẳng có ai ăn năn điều ác của mình, mà rằng: Ta đã làm gì? Thảy đều giong ruổi như ngựa xông vào trận.” (Giê-rê-mi 8: 5-6)
Sau cuộc “chia ly lịch sử” của LĐTGPA thì cả hai phía “Nam- Bắc Triều tiên” (Ms TM và LMĐ) “Thảy đều giong ruổi như ngựa xông vào trận.” (Giê-rê-mi 8: 5-6)- Nghĩa là ai cũng cố bảo vệ quan điểm và “chính nghĩa” của mình!
Vấn đề là Ms TM, người tự nhận mình là nhân vật “khơi mào cho phục hưng VN” và cũng thường giảng về phục hưng… nhưng chính ông là người không “làm gương về sự ăn năn”… Câu Kinh thánh: “…Dân sự … nầy cứ mài miệt trong sự bội nghịch đời đời? Chúng nó khăng khăng giữ điều gian trá, chẳng chịu trở lại. Ta đã lắng tai và nghe: Chúng nó CHẲNG NÓI NGAY THẲNG, chẳng có ai ăn năn điều ác của mình, mà rằng: Ta đã làm gì? Thảy đều giong ruổi như ngựa xông vào trận.” (Giê-rê-mi 8: 5-6) – câu Kinh thánh này nhắc cho chúng ta một thực trạng của Hội thánh Chúa tại VN ngày nay… Chính những người “lãnh đạo- rao giảng phục hưng” không ăn năn thì ai ăn năn?  
“Đức Giê-hô-va phán như vầy: Người ta vấp ngã, há chẳng đứng dậy sao? Kẻ nào trở đi, há chẳng trở về sao? Vậy thì làm sao mà dân sự Giê-ru-sa-lem nầy cứ mài miệt trong sự bội nghịch đời đời? Chúng nó khăng khăng giữ điều gian trá…” (Giê-rê-mi 8: 5-6)
Dựng lên tổ chức “truyền giáo”, nhưng truyền giáo thì ít mà “vận động gom tiền để truyền giáo” thì nhiều! Phạm tội tình- tiền có đủ, không ăn năn mà mà tiếp tục “theo đuổi điều gian trá”… rồi lên bục giảng giảng về “ăn năn để được phục hưng”…!?
Chính những người lãnh đạo- ‘sứ giả phục hưng’ còn “miệt mài trong sự bội nghịch, phạm tội không thôi, không từ bỏ điều gian trá”… thì làm sao đất nước, dân tộc này có ngày… phục hưng!?
LĐTGPA có “hai tên tướng cướp” chứ không phải chỉ có một!

Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 8/10/2015