• Chào Mừng Độc Giả Lời Hằng Sống!

    Thưa quý vị, Đây là blog cá nhân của tiên tri Huỳnh Thúc Khải được quản lý bởi một nhóm anh em Việt Nam đang sống tại Mỹ. Vì trang web cũ Lời Hằng Sống (loihangsong.net) đã bị kẻ xấu phản bội đánh phá, nên trang này được thay thế cho trang cũ LHS.net.[...]

  • Vài nét giới thiệu về Tiên tri Huỳnh Thúc Khải:

    Tiên tri Huỳnh Thúc Khải sinh ngày 10/10/1965 tại thôn Ân Đôn, xã Ân Phong Huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định – Việt nam. Tin Chúa năm 1974. Làm báp-tem năm 1984 tại nhà thờ Tin lành Bồng Sơn – Bình định (do mục sư Nguyễn Ngọc Thuận cử hành). Được báp-tem Thánh Linh trong phong trào Ân tứ tại nhà thờ Tin lành Quy nhơn năm 1988. Được tấn phong mục sư bởi giáo hội Mennonite ngày 19/10/2010 bởi Mục sư Nguyễn Hồng Quang và Hội đồng Tấn phong. (Chứng thư sắc phong số 07-0020/VMC-SP) [...]

  • Sứ Mạng Tiên Tri – Sinh Ra Để Làm Tiên Tri.

    “Hỡi con người, ta đã lập ngươi lên đặng canh giữ nhà Y-sơ-ra-ên; khá nghe lời từ miệng ta, và thay ta răn bảo chúng nó.” (Ê-xê-chi-ên 3: 17) “Đức Giê-hô-va đã gọi ta từ trong bụng mẹ đã nói đến danh ta từ lòng dạ mẹ ta… Đức Giê-hô-va là Đấng đã lập ta làm tôi tớ Ngài từ trong bụng mẹ… vì ta được tôn trọng trước mắt Đức Giê-hô-va, và Đức Chúa Trời ta là sức mạnh ta.” (Ê-sai 49: 1, 5)[...]

Thứ Ba, ngày 30 tháng 6 năm 2015

Các Mục Sư Trong HTTLVN.MN Ngày Nay Đa Số Giảng Kinh Thánh RẤT TẦM BẬY…


Các Mục Sư Trong HTTLVN.MN Ngày Nay Đa Số Giảng Kinh Thánh RẤT TẦM BẬY…

“- …Vừa nghe Thuận Trề (Nguyễn Ngọc Thuận) GIÁO SƯ THẦN HỌC, Phó tổng TK TLH giảng... ‘Khi một tội nhân bằng lòng tin nhận Chúa, họ cầu nguyện tin nhận Chúa là họ đã chịu báp tem bằng ĐTL rồi,’ Ông (Ms Nguyễn Ngọc Thuận) còn nhấn mạnh đây là giáo lí, là tín đồ nên phải nhớ!!!” (Trích Comment 18:23 Ngày 29 tháng 06 năm 2015)

Kết quả hình ảnh cho mục sư nguyễn ngọc thuận
 (Ms Nguyễn Ngọc Thuận - GIÁO SƯ THẦN HỌC, Phó tổng TK TLH giảng...)
***
Khoảng năm 1990 tôi có nghe nhiều mục sư trong HTTLVN giải thích tương tự về vấn đề báp-tem trong Thánh Linh, họ giải thích rằng: “Khi một tội nhân bằng lòng tin nhận Chúa, họ cầu nguyện tin nhận Chúa là họ đã chịu báp tem bằng ĐTL rồi”. Một trong những mục sư giải thích như vậy là mục sư Lê Văn Thiện, chứ không riêng gì mục sư Nguyễn Ngọc Thuận như comment trên đây đã đưa…!
Thời đó mục sư Tư gia (các hệ phái) và tài liệu giải kinh chưa có nhiều, nên các ông đó nói thì tín đồ xem như “thánh nói”. Tuy nhiên, ai có kinh nghiệm báp-têm Thánh Linh thì không bao giờ tin những gì các ông nói, đặc biệt là cách giải thích như vậy.
Các ông dựa vào cái mác “mục sư nhà thờ” (lúc đó Tư gia chưa có nhiều mục sư, hệ phái) nên các ông tha hồ “phán”, mà không hề trưng dẫn Kinh thánh để giải thích những gì mình nói, hoặc có trưng dẫn thì cũng giải thích tầm bậy, vì đa số các ông có chịu nghiên cứu và bản thân có kinh nghiệm gì đâu? (Bước vào Thần học viện là để trốn lính, sau đó với giấc mộng làm quan Tin lành, chứ có được Chúa kêu gọi đâu mà hiểu Kinh thánh!)
Tại sao các mục sư CMA giải thích kiểu “sấp nhập” như vậy về vấn đề “báp-têm Thánh Linh”? Vì trước hết các ông chưa bao giờ kinh nghiệm, kế đến lý do quan trọng hơn: Thời điểm đó phong trào “được Thánh Linh thăm viếng” như một làn gió mới mẻ, sinh động, thu hút nhiều con cái Chúa khiến họ có kinh nghiệm mới mẻ về Thánh Linh và hiểu biết Kinh thánh hơn… Phong trào này thật sự đã làm cho giáo hội và các chức sắc lãnh đạo “bị cô đơn”, giữa cơn thăm viếng của Chúa Thánh Linh trên Hội thánh. Một trong những lý do khiến họ chọn lối giải thích “sấp nhập” không cần có nền tảng Kinh thánh, đó là để tín đồ không chạy theo phong trào mà bỏ nhà thờ! (họ giải thích “khi bạn quỳ gối tin Chúa là bạn đã được báp-têm Thánh Linh rồi” để tín đồ không phải chạy đi đâu nữa cả) Hoặc tín đồ sau khi tham dự các Hội thánh tư gia trở về có những câu hỏi khiến họ “ngọng lưỡi”! Hoặc tín đồ kinh nghiệm báp-tem Thánh Linh họ đa số quay ra “coi thường mục sư” (bởi mục sư CMA đa số “chỉ là cái chức” do giáo hội ban cho, chứ bản thân không hiểu Kinh thánh và cũng chẳng có tâm tình của một mục sư đúng nghĩa)
Kinh thánh nói như thế nào:
Trong khi A-bô-lô ở thành Cô-rinh-tô, Phao-lô đã đi khắp những miền trên, rồi xuống thành Ê-phê-sô, gặp một vài người môn đồ ở đó. Người hỏi rằng: TỪ KHI ANH EM TIN, có lãnh được Đức Thánh Linh chăng! Trả lời rằng: Chúng tôi cũng chưa nghe có Đức Thánh Linh nào. Người lại hỏi: Vậy thì anh em đã chịu phép báp-têm nào? Trả lời rằng: Phép báp-têm của Giăng. Phao-lô bèn nói rằng: Giăng đã làm phép báp-têm về sự ăn năn tội, mà truyền dân phải tin Đấng sẽ đến sau mình, nghĩa là tin Đức Chúa Jêsus. Chúng nghe bấy nhiêu lời, bèn chịu phép báp-têm nhân danh Đức Chúa Jêsus. Sau khi Phao-lô đã đặt tay lên, thì có Đức Thánh Linh giáng trên chúng, cho nói tiếng ngoại quốc và lời tiên tri. Cộng hết thảy độ mười hai người.” (Công vụ 19: 1-7)
Đoạn Kinh thánh trên đây cho thấy:
1. Tại thành Ê-phê-sô có một số môn đồ (đã tin Chúa) nhưng họ mới chỉ tiếp nhận phép báp-têm của Giăng. (chưa chịu báp-tem bằng nước và nhân danh Chúa Jesus như đa số tín đồ - Cơ-đốc-nhân ngay nay)
2. Sau khi nghe Phao-lô giải thích, các môn đồ tại đây đã bằng lòng chịu phép báp-têm bằng nước – nhân danh Chúa Jesus. (câu 5- như đa số tín đồ - Cơ-đốc-nhân ngay nay)
3. Sau khi chịu phép báp-têm bằng nước- nhân danh Chúa Jesus rồi. Cho đến khi Phao-lô cầu nguyện và “đặt tay lên họ” thì những người này mới kinh nghiệm “báp-tem Thánh Linh”. Câu 6: “SAU KHI Phao-lô đã đặt tay lên, THÌ CÓ Đức Thánh Linh giáng trên chúng, cho nói tiếng ngoại quốc và lời tiên tri…
Như vậy có hai đến ba tiến trình, kinh nghiệm khác nhau đối với một người từ khi tin Chúa cho đến kinh nghiệm báp-tem Thánh Linh, chứ không phải “ban cho trọn gói” theo kiểu giải thích của mấy cha nội mục sư “trốn lính” trong CMA!
Giả sử sau khi các môn đồ ở Ê-phê-sô chịu phép báp-tem bằng nước nhân danh Chúa Jesus xong, Phao-lô có việc phải đi gấp thì những môn đồ này có được kinh nghiệm báp-têm trong Thánh Linh như đã được ghi trong Kinh thánh không? Câu trả lời là KHÔNG! (trừ khi có dịp khác) – Hội thánh Tin lành VN ngày nay cũng chỉ mới kinh nghiệm “báp-tem bằng nước trong danh Chúa Jesus” thôi! Chưa biết hoặc chưa có kinh nghiệm báp-tem trong Thánh Linh là gì đâu!
Nhìn chung, các mục sư trong HTTLVN.MN ngày nay đa số họ giảng Kinh thánh RẤT TẦM BẬY (mang danh “giáo sư” như ông Nguyễn Ngọc Thuận mà còn giảng BẬY thì mục sư lấy đâu không bậy). Nguyên nhân vì họ được đào tạo một cách “rất dối trá” trong hoàn cảnh chiến tranh (chụp giựt) và động cơ “cắp sách đến trường” của họ cũng có nhiều vấn đề! Do đó ngày hôm nay đa số họ giảng dạy TẦM BẬY là điều đương nhiên. Một trong những lý do mà ngày nay web của TLH rất ít hoặc không thấy đưa bài giảng của các “mục sư giáo sư” của HTTLVN.MN lên web, mà chỉ toàn đưa thông báo hoặc “tin tức nhảm nhỉ”… là vì các bài giảng của các “giáo sư” đưa lên là “lòi cái ngu dốt ra liền”!

Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 30/6/2015

Thứ Hai, ngày 29 tháng 6 năm 2015

"Hồi Chuông Báo Tử... "

"Hồi Chuông Báo Tử..."

Ảnh Thu Nhỏ
 (Tướng Phùng Quang Thanh nhận "kỷ vật" từ tướng Trung Cộng ngày 15/5/2015)
- Điềm gì đây?!!


***
"Nguyện Đức Chúa Trời chỗi dậy, khiến thù nghịch Ngài tản lạc,
Và làm cho những kẻ ghét Ngài phải trốn trước mặt Ngài.
Như khói tỏa thể nào, Chúa sẽ làm tan chúng nó thể ấy;
Như sáp tan chảy trước lửa làm sao,
Những kẻ ác bị diệt trước mặt Đức Chúa Trời làm vậy
Nhưng người công bình sẽ vui vẻ, hớn hở trước mặt Đức Chúa Trời;
Phải, họ sẽ nức lòng mừng rỡ
." (Thi thiên 6: 8)

LHS- 29/6/2015

Thứ Sáu, ngày 26 tháng 6 năm 2015

Kẻ NGU DẠI, Cuối Cùng Là… NGU DẠI!


Kẻ NGU DẠI, Cuối Cùng Là… NGU DẠI!

Kế hoạch “dụ chuột ra khỏi hang” và lời kêu gọi của Tổng thống G.W. Bush “truy diệt tội ác” phải được thực hiện! Muốn dụ chuột ra khỏi hang phải có “mồi”… - Con số 617 tỷ Mỹ kim (mà đại gia đỏ gửi ở nước ngoài) chỉ trong phút chốc sẽ bị đóng băng và “trở về VN” giống như 12 ngàn tỷ đô-la số nợ mà Mỹ phải trả cho TQ chỉ trong phút chốc là Mỹ “khỏi trả” một cách hợp pháp…
Kẻ NGU DẠI nói trong lòng rằng: chẳng có Đức Chúa Trời” (Thi thiên 14: 1)
Kẻ nào được giàu có chẳng theo sự công bình, cũng như chim đa đa ấp trứng mà mình chẳng đẻ ra; đến nửa đời người, nó phải MẤT HẾT, cuối cùng nó ra là NGU DẠI.” (Giê-rê-mi 17: 11)
“Nhân danh chính quyền- nhà nước để ăn cướp tài sản và đày đọa nhân dân, bán đứng giống nòi cho ngoại bang để mưu cầu lợi danh dơ bẩn…” đó là việc làm của “kẻ NGU DẠI”!

Kết quả hình ảnh cho đại gia đỏ 
(Minh họa)
____________

“Cuộc tháo chạy (của đại gia đỏ) này coi như có sự đồng thuận của Mỹ. Đúng vậy, chính Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam David Shear đã cho biết ông vui mừng nhận thấy Việt Nam tiếp tục đưa một số lượng lớn sinh viên đến Hoa Kỳ để học đại học. Được biết, số sinh viên Việt Nam học tập và nghiên cứu tại Mỹ đứng đầu con số sinh viên nước ngoài từ khu vực Đông Nam Á. Theo Viện Giáo dục Quốc tế của Mỹ (IIE) hồi cuối những năm 90, mới chỉ có hơn 1.500 sinh viên Việt đi du học tại Mỹ và tăng trưởng đều đặn kể từ đó. Việt Nam lọt vào top 20 quốc gia có nhiều du học sinh nhất ở Mỹ trong niên khóa 2006-2007 và lọt vào top 10 kể từ năm 2010-2011...
Hơn nữa, vào ngày 30 tháng 11 năm 2012, Hạ viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu chấp thuận Dự Luật STEM-HR 6429. … Dự luật này sẽ cấp 55.000 thẻ xanh cho các sinh viên du học đạt được những trình độ cao cấp sau khi học xong ở các trường đại học Hoa Kỳ. Dự luật này đã đóng dấu ấn cho con đường tháo chạy của các đại gia đỏ. Nó cho biết người hôn phối và các con của đương đơn, của chương rình STEM, sẽ được cấp chiếu khán phi-di-dân để ở Mỹ và sau đó, người hôn phối hoặc cha mẹ của chương trình STEM có thể nộp đơn bảo lãnh họ qua chương trình đoàn tụ gia đình bình thường. Đó chỉ là con đường tháo chạy chánh thức. Còn có những con đường đen và con đường vòng bên ngoài luật pháp, hay chen qua các kẻ hở của luật pháp, khiến bây giờ người ta có thể nhận diện và nhận dạng các đại gia đỏ lũ khủ trà trộn trong cộng đồng nhiều người đã thấy nhưng không chịu điểm mặt.” (Trích: Con đường tháo chạy của đại gia đỏ …)

***
Cuộc tháo chạy của “đại gia đỏ” như một số nguồn tin báo chí đã đưa… không nằm ngoài kế hoạch “Dụ chuột ra khỏi hang” của chính phủ Hoa kỳ mà gần đây một số nguồn tin trên internet đã tiết lộ…
Con số 617 tỷ Mỹ kim là con số đã được thống kê (tài sản của đại gia đỏ gửi ở nước ngoài) chỉ trong vòng một thời gian nữa thôi sẽ được đóng băng để nằm đó, chờ ngày trở về “bổn quốc” để giúp đỡ cho dân nghèo hoặc xây dựng lại quốc gia…
Mỹ là một quốc gia “đại gia” trên thế giới mà phải “chịu nhục” đi vay của Trung quốc 12 ngàn tỷ Mỹ kim để mang tiếng là “con nợ của TQ”… Rồi mới đây mới té ra câu chuyện có một “chính phủ lâm thời” nào đó của người Việt hải ngoại (nhóm người với những hoạt động chính trị mà nhà văn Dương Thu Hương đã gọi là “bên kia bờ ảo vọng”…), nhóm người này đã đứng đơn kiện TQ ra tòa án Quốc tế vì tội xâm phạm, xâm lăng đất nước của họ… Câu chuyện sẽ được kết thúc “khá có hậu” là con số nợ 12 ngàn tỷ kia sẽ được xóa (trừ cấn) cho chính phủ Hoa kỳ. Vì trong đơn kiện này, nhóm người Việt Yêu Nước “Bên kia bờ ảo vọng” đã bắt phía chính phủ TQ hiện nay phải bồi thường cho nhân dân VN số tiền là 15 ngàn tỷ Mỹ kim. Trong khi đó những người Việt Yêu Nước này cũng đã gửi “Ngân Phiếu Tặng Trước” cho chính phủ Hoa kỳ số tiền là 12 ngàn tỷ Mỹ kim (không tính số lẻ) để gọi là “đền ơn đáp nghĩa” vì chính phủ Hoa kỳ đã mở lòng cho dân VN định cư, “tỵ nạn”…! - Hoa kỳ nợ của TQ nhưng TQ lại là người “nắm dao đằng chuôi”. (Xin xem: Trung Quốc muốn "Thoát-Mỹ" – Mà không dễ - RFA)
Tổng thống Hoa kỳ ông G.W. Bush trong buổi lễ khánh thành tượng đài tố cáo tội ác của chủ nghĩa… đã kêu gọi các nước tự do trên thế giới cùng nhau hợp sức “truy diệt tội ác”!
Việc Hoa kỳ phải chịu “luồn cúi” đi vay của TQ với con số 12 ngàn tỷ đô-la (bắt đầu từ năm 1977) chắc chắn phải có một “tính toán” nào đó…! Và bây giờ, mới đây lại lòi ra câu chuyện một nhóm “người Việt tỵ nạn” đứng đơn kiện TQ ra tòa án quốc tế, bắt bồi thường 15 ngàn tỷ… TQ có bồi thường hay không, không còn là vấn đề… Vấn đề là 12 ngàn tỷ Mỹ kim mà Mỹ nợ của TQ kia (mà Mỹ “định trả”), cũng sẽ thành con số thực tế “nằm im trong ngân khố Hoa kỳ”, bởi nó được kể như số tiền mà chính phủ Mỹ được một nhóm người Mỹ gốc Việt tặng, để gọi là tiền “đền ơn đáp nghĩa”! (TQ có dám kiện Mỹ ra tòa án quốc tế không?)

Nhiều người lo ngại hoặc bất mãn việc đại gia đỏ ôm tiền tẩu ra nước ngoài với sự “đồng thuận của chính phủ Hoa kỳ” sẽ… Nhưng họ có lẽ không hiểu được rằng tất cả “thiên la địa võng” đã giăng khắp nơi rồi! Kế hoạch “dụ chuột ra khỏi hang” và lời kêu gọi của Tổng thống G.W. Bush “truy diệt tội ác” phải được thực hiện! (Lời nói của TT Hoa kỳ đâu phải chỉ để chơi) Muốn dụ chuột ra khỏi hang phải có “mồi” chứ! (Dự Luật STEM-HR 6429 đã được Hạ viện Mỹ bỏ phiếu chấp thuận ngày 30/11/2012… sẽ cấp 55.000 thẻ xanh cho các sinh viên du học…- phải chăng Dự luật này là MỒI NHỬ chuột con ra trước chuột cống ra sau?)
Con số 617 tỷ Mỹ kim (mà đại gia đỏ gửi ở nước ngoài) chỉ trong một phút chốc sẽ bị đóng băng và “trở về VN” giống như 12 ngàn tỷ đô-la số nợ mà Mỹ phải trả cho TQ chỉ trong phút chốc là Mỹ “khỏi trả” một cách hợp pháp… chẳng phải là chuyện trong mơ! (Mỹ mới giúp cho VN 18 triệu Mỹ kim là con số nhỏ)
Trên lý thuyết thì dù là “đại gia đỏ” hay “xanh, vàng, tím”… cũng đều là TỘI PHẠM của chế độ. Bởi nhà nước VN hiện nay đang nổ lực xây dựng XHCN (dẫu 100 năm nữa không có XHCN thì vẫn cứ xây… Theo lời TBT Nguyễn Phú Trọng)… Mà trong XHCN “tài sản là của nhân dân”… Bất cứ ai đem tài sản của nhân dân (tài sản XHCN) gửi ra nước ngoài cất giấu, làm giàu cho cá nhân, gia đình cách bất pháp… thì đều là TỘI PHẠM CỦA CHẾ ĐỘ. Nếu chế độ “bận quá” không xử thì cảnh sát và tòa án quốc tế sẽ xử – “Kẻ ác bị công việc tay mình làm trở vấn lấy” (Thi thiên 9: 16) – Kẻ ác tự thắt dây thòng lọng cho mình…

Kinh thánh chép rằng:
Kẻ nào được giàu có chẳng theo sự công bình, cũng như chim đa đa ấp trứng mà mình chẳng đẻ ra; đến nửa đời người, nó phải mất hết, cuối cùng nó ra là NGU DẠI.” (Giê-rê-mi 17: 11)
Người xưa có câu “Thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất khả lậu” – Lưới trời thưa nhưng một đứa trẻ cũng khó thoát!
Những người đi theo chủ thuyết VÔ THẦN họ không tin có “Thiên” (Trời) mà cũng chẳng tin có “Võng” (lưới trời- sự phán xét- “Thiện ác đáo đầu chung hữu báo”)… Nhưng dù họ không tin có “lưới trời” hay thần thánh thì họ cũng KHÔNG vì vậy mà thoát khỏi “lưới của thần thánh”…! (Sự phán xét của Đức Chúa Trời)
Trước khi trùm khủng bố Osama bi Laden bị tiêu diệt, Tổng thống Hoa kỳ G. W. Bush có gửi thông điệp đến hắn trong đó có câu đại ý “You run away”! (Ông chạy đi đâu!)
“Thiên la địa võng” giăng khắp nơi hết rồi! Lưới người còn không thoát làm sao thoát “Lưới Trời”!

Kinh thánh chép:
Kẻ NGU DẠI nói trong lòng rằng: chẳng có Đức Chúa Trời.
Chúng nó đều bại hoại, đã làm những việc gớm ghiếc
” (Thi thiên 14: 1)
Việc làm gớm ghiếc của “kẻ NGU DẠI” là gì? Đó là: “Nhân danh chính quyền- nhà nước để ăn cướp tài sản và đày đọa nhân dân, bán đứng giống nòi cho ngoại bang để mưu cầu lợi danh dơ bẩn…” đó là việc làm của “kẻ NGU DẠI”!
Kẻ nào được giàu có chẳng theo sự công bình, cũng như chim đa đa ấp trứng mà mình chẳng đẻ ra; đến nửa đời người, nó phải MẤT HẾT, cuối cùng nó ra là NGU DẠI.” (Giê-rê-mi 17: 11)

Đức Chúa Trời đã định phần cho kẻ NGU DẠI rồi. Không chạy đâu, trốn đâu cho thoát cả!

Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 26/6/2015

Thứ Ba, ngày 23 tháng 6 năm 2015

Các CHÍNH PHỦ LƯU VONG Và… Thanh Gươm Phán Xét Các Triều Đại Con Cháu Đa-Vít…


Các CHÍNH PHỦ LƯU VONG Và… Thanh Gươm Phán Xét Các Triều Đại Con Cháu Đa-Vít…
Kinh thánh: I Các vua 11.
- Chúa đã chuẩn bị một lực lượng đối kháng từ khi một thế lực lên cầm quyền…!
- Đất nước VN chúng ta trải qua 40 năm (thời điểm viết bài này) tạm thời im tiếng súng… Tuy nhiên, trong thời gian ấy ở hải ngoại người ta cũng nghe nói đến rất nhiều những “chính phủ lưu vong”. Những chính phủ lưu vong này có đủ mọi thành phần… Thật có, giả có, những tổ chức chính trị “xôi đậu đen” cũng có… Những tổ chức chính trị được gọi “chính phủ lưu vong” ở hải ngoại tuy có nhiều thành phần, nhiều động cơ, mục đích khác nhau… nhưng chắc chắn một điều họ không lập lên… để chơi!

 (Thủ tướng Chính phủ Lưu Vong Tây Tạng và Đức Đạt-lai Lạt-ma)
***
Người ta bẻ thăm trong vạt áo; (hình thức bầu cử)
Song sự nhứt định do nơi Đức Giê-hô-va mà đến
.” (Châm ngôn 16: 33)
Thăm được rút từ trong vạt áo; (Tổ chức bầu cử công khai, hợp hiến)
Nhưng mọi quyết định đều đến từ CHÚA.” (BDM)
Loài người rút thăm nhờ may rủi,
Nhưng Chúa vẫn cầm quyền định đoạt
.” (HĐ)
_________
Vì con cháu Đa-vít – triều đại Sa-lô-môn phạm tội nên Chúa cho phép dấy lên nhiều kẻ thù…
Đức Giê-hô-va phán với Sa-lô-môn rằng: Bởi vì ngươi đã làm điều nầy, không giữ giao-ước và luật-pháp ta truyền cho ngươi, nên ta chắc sẽ đoạt lấy nước khỏi ngươi, cho kẻ tôi-tớ ngươi. Song vì cớ Đa-vít, cha ngươi, ta sẽ chẳng làm điều đó trong đời ngươi. Ta sẽ đoạt lấy nước khỏi tay con trai ngươi. Lại ta chẳng đoạt lấy cả nước khỏi nó; song vì cớ Đa-vít, đầy-tớ ta, và vì cớ Giê-ru-sa-lem mà ta đã chọn, ta sẽ để lại một chi-phái cho con trai ngươi.” (I Vua 11: 11-13)
Vì cớ tội lỗi của Sa-lô-môn, Chúa đoạt lấy nước, nhưng không phải trong đời Sa-lô-môn, Ngài đoạt lấy hơn phân nửa, chỉ để lại một chi phái Giu-đa cho nhà Đa-vít cai trị…

1. Chính phủ lưu vong Ha-đát:
Vậy, Đức Giê-hô-va khiến dấy lên một kẻ thù-nghịch cùng Sa-lô-môn, là Ha-đát, người Ê-đôm, vốn dòng-dõi vua Ê-đôm… Lúc bấy giờ, Ha-đát chạy trốn cùng mấy người Ê-đôm, là tôi-tớ của cha người, đặng đến ở Ê-díp-tô; Ha-đát hãy còn thơ-ấu. Chúng đi từ Ma-đi-an đến Pha-ran; đoạn bắt mấy người Pha-ran theo mình mà đi đến Ê-díp-tô, ra mắt Pha-ra-ôn, vua xứ Ê-díp-tô. Vua cấp cho Ha-đát nhà ở, lương-thực và đất ruộng. Ha-đát được ơn nhiều trước mặt Pha-ra-ôn; vua bèn gả em vợ mình cho người, tức là em của hoàng-hậu Tác-bê-ne… Khi Ha-đát ở Ê-díp-tô hay rằng Đa-vít đã an-giấc cùng các tổ-tiên người, và Giô-áp, quan tổng-binh, đã thác, thì người tâu cùng Pha-ra-ôn rằng: Xin hãy để cho tôi đi trở về trong xứ tôi. Pha-ra-ôn đáp với người rằng: Ngươi ở nơi ta có thiếu gì sao, nên ao-ước trở về trong xứ mình như vậy? Người thưa rằng: Chẳng thiếu chi. Dầu vậy, xin cho tôi đi.” (I Vua 11: 14-22)
Ha-đát là thái tử, con vua- người Ê-đôm. Khi nước của cha ông bị Đa-vít và dân Y-sơ-ra-ên thôn tính thì ông chạy trốn sang Ê-díp-tô. Ở đó ông xin tị nạn chính trị và được vua E-díp-tô chấp nhận. Sau khi Đa-vít và tướng tổng tư lệnh Giô-áp qua đời thì Ha-đát xin phép Pha-ra-ôn vua Ai-cập đem “chính phủ lưu vong” của ông về phục quốc.

2. Chính phủ lưu vong Rê-xôn:
Đức Chúa Trời lại khiến dấy lên một kẻ thù-nghịch khác, là Rê-xôn, con trai Ê-li-gia-đa, đã chạy trốn khỏi chúa mình là Ha-đa-rê-xe, vua Xô-ba. Khi Đa-vít giết quân vua Xô-ba, thì người ấy nhóm người ta chung-quanh mình, và làm đầu bọn đó, đi đến thành Đa-mách, bèn ở tại đó, và quản-trị thành ấy. Rê-xôn làm kẻ cừu-địch cùng Y-sơ-ra-ên trọn đời Sa-lô-môn, ngoài ra sự hại mà Ha-đát đã làm; người cai-trị nước Sy-ri, và ghen-ghét Y-sơ-ra-ên.” (I Vua 11: 23-25)
Rê-xôn là người dưới trướng của vua Xô-ba. Sau khi vua Xô-ba thất trận đối với Y-sơ-ra-ên thì Rê-xôn kéo một nhóm đi đến thành Đa-mách, ở đó ông thành lập “chính phủ lưu vong” và làm vua trên một thành vốn không thuộc về nước mình… Ông tuyên chiến cùng Y-sơ-ra-ên trọn đời Sa-lô-môn…

3. Chính phủ lưu vong Giê-rô-bô-am:
Giê-rô-bô-am, con trai của Nê-bát… Nầy là duyên-cớ mà người phản-nghịch với vua: Sa-lô-môn xây-cất Mi-lô… Xảy trong lúc đó, Giê-rô-bô-am ở Giê-ru-sa-lem đi ra, gặp tiên-tri A-hi-gia ở Si-lô tại giữa đường, mặc cái áo tơi mới. Chỉ có hai người ở ngoài đồng mà thôi. A-hi-gia bèn nắm áo mới người mặc trong mình mà xé ra làm mười hai miếng. Đoạn, người nói với Giê-rô-bô-am rằng: Hãy lấy mười miếng về phần ngươi, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán như vậy: Kìa, ta sẽ đoạt lấy nước khỏi tay Sa-lô-môn và trao cho ngươi mười chi-phái của nước ấy. Nhưng vì cớ Đa-vít, kẻ tôi-tớ ta, và vì cớ Giê-ru-sa-lem, thành ta đã chọn giữa các chi-phái Y-sơ-ra-ên, nên sẽ có một chi-phái cứ ở trung-tín cùng người.
Ấy, bởi vì chúng nó đã từ-bỏ ta, đi thờ-lạy Át-tạt-tê, nữ-thần của dân Si-đôn, Kê-mốt, thần xứ Mô-áp, và Minh-côm, thần của dân Am-môn. Chúng nó không đi theo các đường-lối ta, đặng làm điều ngay-thẳng tại trước mặt ta, và cũng chẳng giữ luật-lệ và điều-răn ta, y như Đa-vít, cha của Sa-lô-môn, đã làm. Nhưng ta sẽ chẳng cất lấy cả nước khỏi tay Sa-lô-môn; song vì Đa-vít, kẻ tôi-tớ ta, ta đã chọn, ta sẽ lập người làm vua trọn đời người sống, bởi vì Đa-vít đã giữ các điều-răn và luật-lệ ta. Nhưng ta sẽ đoạt lấy nước khỏi tay con trai người, mà trao cho ngươi mười chi-phái… Vậy, ta sẽ chọn ngươi và lập làm vua Y-sơ-ra-ên; ngươi sẽ cai-trị theo ý-muốn lòng ngươi… Như vậy, ta sẽ làm sỉ-nhục dòng-dõi Đa-vít, nhưng chẳng phải đời đời.
Sa-lô-môn tìm thế giết Giê-rô-bô-am; nhưng Giê-rô-bô-am chạy trốn qua Ê-díp-tô; đến cùng Si-sắc, vua Ê-díp-tô; rồi người ở tại Ê-díp-tô cho đến chừng Sa-lô-môn băng-hà
.” (I Vua 11: 26-40)
Sau khi chạy trốn khỏi Y-sơ-ra-ên là đất nước của mình, Giê-rô-bô-am xin tị nạn chính trị tại Ê-díp-tô. Vua Si-sắc chấp nhận và ở đó Giê-rô-bô-am đương nhiên thành lập “chính phủ lưu vong” và chờ ngày phục quốc!
Mặc dù được tiên tri A-hi-gia tuyên bố rõ ràng: Đức Chúa Trời sẽ cho Giê-rô-bô-am làm vua trên 10 chi phái, dù vậy Giê-rô-bô-am vẫn phải chờ đợi thời cơ (ông phải chạy trốn ra nước ngoài. Trong thời gian chờ đợi cho “chính phủ của Sa-lô-môn bị lòng dân chán ngán và sụp đổ”, chắc chắn là Giê-rô-bô-am không chỉ “ngồi chơi chờ thời”, trái lại ông chắc chắn sẽ thành lập một nội các, cái mà ngày nay người ta gọi là “chính phủ lưu vong”!
Đức Chúa Trời khiến dấy lên ít nhất là ba chính phủ lưu vong trong thời của Sa-lô-môn, để “dạy dỗ” ông và  con cháu nhà Đa-vít, đồng thời cũng cho ta thấy rằng “các diễn biến CHÍNH TRỊ đều nằm trong tay Chúa”!
Thời nào cũng vậy: Ai cầm quyền và ai mất quyền đều do Chúa định đoạt. Dẫu vua Sa-lô-môn tài cán, khôn ngoan tới đâu thì cũng không thoát khỏi ý Chúa - “mệnh Trời” đã định!
Chúa đã chuẫn bị những chính phủ lưu vong từ khi Sa-lô-môn mới lên cầm quyền, chứ không đợi khi ông và triều đại của ông phạm tội. Có lẽ Chúa biết con người vốn yếu đuối và dễ phạm tội. Dòng lịch sử còn dài và Chúa biết vào thời điểm nào, ai sẽ là người cầm quyền, nên Ngài dự bị tất cả…
Đất nước VN chúng ta trải qua 40 năm (thời điểm viết bài này) tạm thời im tiếng súng… Tuy nhiên, trong thời gian ấy ở hải ngoại người ta cũng nghe nói đến rất nhiều những “chính phủ lưu vong”. Những chính phủ lưu vong này có đủ mọi thành phần… Thật có, giả có, những tổ chức chính trị “xôi đậu đen”, hoặc "rồng đỏ khoác áo rồng vàng"... cũng có… Những tổ chức chính trị được gọi “chính phủ lưu vong” ở hải ngoại tuy có nhiều thành phần, nhiều động cơ, mục đích khác nhau… nhưng chắc chắn một điều họ không lập lên… để chơi.
Bất cứ triều đại hay chính phủ nào cũng có lúc thoái vị, nhường chổ cho một lực lương lượng khác lãnh đạo xã hội dù muốn hay không muốn.
Đức Chúa Trời là Đấng quyết định “ai còn, ai ra đi” trong các biến cố chính trị.
Có những chính phủ một thời người ta gọi là nó “lưu vong”, nhưng cũng có ngày các chính phủ đó được quyền “lưu nhiệm” trong các kỳ bầu cử công khai, hợp hiến…!
Sự bắt thăm (Bầu cử) dẹp điều tranh tụng,
Và phân rẽ những kẻ có quyền thế
.” (Châm ngôn 18: 18)
Rút thăm (Bầu cử công khai, hợp hiến) sẽ chấm dứt tranh chấp,
Và phân cách hai đối thủ mạnh
.” [BDM]

Bắt thăm hòa giải đôi đường,
Hai bên cừu địch không còn chống nhau
.” [HĐ]

Hay:
Người ta bẻ thăm trong vạt áo; (hình thức bầu cử)
Song sự nhứt định do nơi Đức Giê-hô-va mà đến
.” (Châm ngôn 16: 33)
Thăm được rút từ trong vạt áo; (Tổ chức bầu cử công khai, hợp hiến) Nhưng mọi quyết định đều đến từ CHÚA.” [BDM]
Loài người rút thăm nhờ may rủi,
Nhưng Chúa vẫn cầm quyền định đoạt
.” [HĐ]
Đất nước VN chúng ta trải qua 40 năm (thời điểm viết bài này) tạm thời im tiếng súng… Tuy nhiên, trong thời gian ấy ở hải ngoại người ta cũng nghe nói đến rất nhiều những “chính phủ lưu vong”. Những chính phủ lưu vong này có đủ mọi thành phần… Thật có, giả có, những tổ chức chính trị “xôi đậu đen”, hoặc "rồng đỏ khoác áo rồng vàng"... cũng có… Những tổ chức chính trị được gọi “chính phủ lưu vong” ở hải ngoại tuy có nhiều thành phần, nhiều động cơ, mục đích khác nhau… nhưng chắc chắn một điều họ không lập lên… để chơi. 

Mọi việc Chúa đã định đoạt cả rồi!

Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 23/6/2015

Thứ Bảy, ngày 20 tháng 6 năm 2015

Bệnh Viện Triều An- Đã Xác Minh LỜI NÓI DỐI Của Ô.B Mục Sư Trần Thanh Dũng…?


Bệnh Viện Triều An- Đã Xác Minh LỜI NÓI DỐI Của Ô.B Mục Sư Trần Thanh Dũng…?

"Tôi đã xác minh tại bệnh viện Triều An từ ngày 1 đến 30 tháng 8 năm 2013 không hề có bệnh nhân nào tên Trần Thị Kim Hoàng (vợ Ms Trần Thanh Dũng) có lịch mổ, và cũng không có giấy hẹn mổ nào cho bệnh nhân Trần Kim Hoàng vào ngày 19/8/2013. Và bệnh viện cũng quả quyết rằng nếu đã lên lịch mổ thì không có bất cứ lý do nào dời lại cả..." - Nguyễn Thị Trang- Trưởng ban Phụ nữ Hội thánh Tin lành Tân an- Long an - Số điện thoại 0914 047 659.
___________

LTS: Kính thưa quý độc giả!

- LHS có nhận được một email của một con cái Chúa chuyển đến, có đầy đủ thư tố cáo mục sư Trần Thanh Dũng và các bản viết tay (thư của bà Ms Dũng chửi mắng trưởng ban phụ nữ trong Hội thánh)…

Chúng tôi cho đăng đơn thư này một cách khách quan để độc giả rộng đường dư luận.

Trong những ngày tới, có lẽ LHS cậy ơn Chúa sẽ mổ xẻ, phân tích về tình trạng Hội thánh chung, về tình trạng các “ngài mục sư thuộc hàng Tổng” (TLH) của HTTLVN.MN (vì sao mà họ ra nông nỗi như ngày nay)… cũng như tình trạng hư nát trong Hội thánh do các thành phần “thư ký hội thánh”, “chấp sự hư đốn”… là những thế lực ngầm vì lợi dơ bẫn mà phá nát Hội thánh của Chúa hiện nay…

Xin quý độc giả cầu thay cho LHS và cho… “Tiên tri” luôn được Bình an, no đủ để tiếp tục thi hành chức vụ giữa một thời kỳ quá đen tối như hiện nay. Kính cảm ơn!

Thân mến!

LHS- 20/6/2015
 ***
Tân an, ngày 10 tháng 3 năm 2014

KÍNH GỬI: THƯỜNG TRỰC TLH VÀ BAN TRỊ SỰ TLH
ĐƠN TRÌNH BÀY VỀ SỰ LỪA DỐI CỦA Ô-B MS TRẦN THANH DŨNG


Kết quả hình ảnh cho bệnh viện triều an
(Bệnh Viện Triều An- nơi đã xác minh lời nói dối của ông bà mục sư Trần Thanh Dũng)
***
TÔI: Nguyễn Thị Trang là thuộc viên HTTL Tân an- Trưởng ban phụ nữ HT Tân an. Địa chỉ: 26 Nguyễn Văn Tạo , phường 4, Tp Tân an- Long an. Số điện thoại 0914 047 659.
Vì quá bức xức trước hành vi không ngay thẳng của ông bà mục sư Trần Thanh Dũng dám bất kính trước mặt Chúa và nói dối Hội thánh Đức Chúa Trời, khi ghi khống trong tờ chương trình ngày 11/8/2013 rằng: “Xin HT cầu nguyện cho ngày 19/8/2013 Bà Ms Trần Thanh Dũng nhập viện để mổ tim” (Đính kèm tờ chương trình); và cho thư ký Tài đứng trước Hội thánh lạc quyên cho chi phí mổ trên 100 triệu. Việc dối trá này tiếp tục lây lan cho nhiều người khi toàn thể tín đồ phải cầu nguyện cho ngày 19/8 không có thật đó. Nhiều con cái Chúa nghèo khổ, bất hạnh như người khuyết tật, những cụ già trên 80 tuổi còn đi nhặt bịch mũ để kiếm tiền nuôi bản thân, cũng đã dành dụm tiền để quyên góp cho bà (mục sư) đi mổ. Chính bản thân tôi cũng bị cô Thủ quỹ Hội thánh Phước Lợi, không phải Hội thánh nhà, mà cũng gọi điện liên tục cho biết rằng cô ấy đã giúp 10 triệu, một cô tín đồ khác của Hội thánh Tân an cũng giúp 10 triệu rồi, còn tôi phải có phần đi chớ! (người này, người nọ giúp, sao cô chưa giúp…- LHS) Ngày 19/8 Bà mục sư Dũng phải đi mổ rồi, sinh mạng người ta ở trong tay tôi đó. Tôi rất đau xót cho anh chị em của mình đã bị lừa mà không biết, sinh mạng con người làm sao lại ở trong tay tôi. Hơn nữa, tôi biết chắc không thể có chuyện quá dễ dàng, mới nói đi khám bệnh mà chỉ có hai tuần sau đã có lịch mổ tim. Mà thật như vậy, gần bảy tháng trôi qua, Hội thánh không hề được nghe giải thích gì, tôi đã nghe có nhiều tiếng nói của nhiều tín đồ rằng: “Như thế cũng để biết một con người thôi”, hoặc “Anh tài xế chở bia bị tai nạn đăng trên báo còn chân thật hơn”!
Tôi đã xác minh tại bệnh viện Triều An từ ngày 1 đến 30 tháng 8 năm 2013 không hề có bệnh nhân nào tên Trần Thị Kim Hoàng (vợ Ms Trần Thanh Dũng) có lịch mổ, và cũng không có giấy hẹn mổ nào cho bệnh nhân Trần Kim Hoàng vào ngày 19/8/2013. Và bệnh viện cũng quả quyết rằng nếu đã lên lịch mổ thì không có bất cứ lý do nào dời lại cả. Thế mà đến nay gần 7 tháng sau, vào ngày Chúa nhật 9/3/2014 một chấp sự được phân công lên tường trình với Hội thánh cũng tiếp tục nói: “Ngày 5/8/2013 bà mục sư đi khám Bs Phan ở bệnh viện Triều An và lịch mổ là 19/8/2013 nhưng đột xuất bác sĩ đi nước ngoài nên ngưng lại rồi. Ông bà (Ms) quyết định chuyển sang Bệnh Viện Tim để chờ xin lịch mổ”! Tôi không hề nói gì về việc mổ tim của bà cả, tôi chỉ phản ứng đối với những lời nói dối đối với Hội thánh Đức Chúa Trời về ngày 19/8/2013 KHÔNG CÓ THẬT, để lạc quyên tiền đã làm liên lụy đến nhiều người khiến họ cũng phải nói dối theo và thật là bất kính khi lại dâng lên Chúa những lời cầu nguyện không đúng sự thật, nhưng tôi lại bị ông bà mục sư Dũng tố cáo tôi là người gây hoang mang trong Hội thánh. Tôi vô cùng bức xúc vì đối với tôi tội nói dối với Hội thánh và với Chúa là tội vô cùng nặng, nhất là người lãnh đạo thuộc linh, làm Hội thánh mất phước.

Kết quả hình ảnh cho mục sư trần thanh dũng 
(Mục sư Trần Thanh Dũng- Ủy viên TLH 
Thay mặt TLH trao "ấn tín" của giáo hội cho Tân mục sư quản nhiệm...)
***
           
                Tôi có nhiều lý do khác nữa để nhận định về sự nói dối của ông bà bởi nhiều vấn đề liên quan đến TIỀN BẠC:
1.       Mới về HTTL Tân an chừng 2 tháng mà Ms Dũng đã nhận chiếc xe Future X mới tinh của anh Tài tặng, có lẽ vì thế mà luôn bao che vấn đề đạo đức của anh thư ký Tài, dù chính người thân trong gia đình anh gặp thẳng mục sư và một vài chấp sự trong Hội thánh của nhiệm kỳ 2010-2012 để nói về chuyện này.
2.       Cũng từ việc nhận tiền của anh em và vợ của chấp sự Trí mà chấp sự này đã buồn bả nói với tôi rằng: “Ông bà mục sư Dũng đem gia đình của em đến hàng làm thịt để cắt lông rồi lột da luôn”, rồi chấp sự này đã bỏ chức vụ mình, không còn tha thiết gắn bó hết lòng với nhiều công việc trong Hội thánh nữa.
3.       Còn chấp sự Đặng Ân Phúc con mục sư trí sự Đặng Dồi Dào đã phải bức xúc nói thẳng với Ms Trần Thanh Dũng giữa cuộc họp Ban Chấp Sự rằng: “Ông là mục sư mà ăn nói hai lời, nói dối, người nào yêu mến Chúa thì ông đẩy ra ngoài không sử dụng. Người tội lỗi, phạm tội đáng bị dứt phép thông công thì ông lại trọng dụng, chính ông là người gây quá nhiều vấp phạm cho tôi”. Từ đó, chấp sự này đã bỏ chức chấp sự của mình luôn.
4.        Mỗi khi Hội thánh có tổ chức nấu ăn, bà Ms Dũng không những không hề động viên khích lệ chị em nấu nướng, mà khi dọn sẵn rồi mời bà ra cùng ăn cho vui, bà cũng không chịu ra, mà bắt con cái Chúa phải bưng mâm vào tư thất. Khi tôi nói đừng làm như vậy mà phải mời bà ra với chị em mới vui thì bà viết thơ mắng chửi tôi thậm tệ. Tôi xin đính kèm bức thư bà đã viết với những lời chanh chua để mọi người nhận định tư cách đạo đức của ông bà, như thế mà không hiểu sao cũng gọi là Ủy Viên Mục Vụ Tổng Liên Hội?
5.       Gần đây nhất vào tháng 2 năm 2014 khi đi giảng cho HTTL Cần Giuộc để chuẩn bị bầu chọn mục sư quản nhiệm, ông bà cũng đem theo 12 phần quà để tặng cho 12 chấp sự của Hội thánh này, không biết đây có phải là hình thức lót đường để mua ghế hay là hình thức hối lộ chăng?
Còn quá nhiều điều bức xúc khác mà tôi không thể nào kể hết, nếu có cơ hội tôi sẵn sàng trình bày đầy đủ với Tổng Liên Hội. Tôi trình bày những vấn đề trên, ước mong Ban Trị sự Tổng liên hội giải quyết sự dối trá này của ông bà Ms Trần Thanh Dũng cách phải lẽ.
Trân trọng kính chào!
Ký tên:

Nguyễn Thị Trang

(Số điện thoại: 0914 047 659)

Thứ Sáu, ngày 19 tháng 6 năm 2015

Thầy Chùa Tụng Kinh Trong Nhà Thờ… - Tổng Liên Hội: “Chúng Tôi Không Biết”!


Thầy Chùa Tụng Kinh Trong Nhà Thờ… - Tổng Liên Hội: “Chúng Tôi Không Biết”!
- Hỡi các ông Tổng Liên Hội, hỡi “những con sâu mọt nằm trong vỏ áo thánh” ở 155 THĐ… Cái điều mà Chúa đòi hỏi nơi các ông “há chẳng phải là LÀM SỰ CÔNG BÌNH, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao? - Nếu các ông xử ông Trần Thanh Dũng cách nghiêm khắc, đúng giáo luật, tức là các ông đang LÀM SỰ CÔNG BÌNH… Nhưng các ông không thể làm điều đó, vì Đại hội 2013 các ông “đóng cửa chia ghế” cho nhau thì các ông làm sao có đủ tư cách để “xử ông Dũng cách CÔNG BÌNH”?
Nếu con nói: Chúng tôi chẳng biết gì đến;
Thì Đấng mà cân nhắc lòng người ta, há chẳng xem xét điều ấy sao?
Và Đấng gìn giữ linh hồn con, há không biết đến ư?
Chớ thì Ngài sẽ chẳng báo mỗi người tùy theo công việc họ làm sao
?” (Châm ngôn 24: 12)

 (Ms Nguyễn Văn Soi)
***
TÔI ĐÂU CÓ BIẾT…!”
Là câu trả lời nơi cửa miệng của ông Thái Phước Trường! Hễ phe ta (Trường) thì bao nhiêu đơn tố cáo đều vào sọt rác, sau đó có ai nhắc lại thì Trường nói: "TÔI ĐÂU CÓ BIẾT" là xong ngay. Ngày Ms Thanh Vân đến Trà ôn lấy ý kiến Hội Thánh v/v phong Mục sư cho Ông Nguyễn Văn Soi. Hội Thánh đã có nhiều đơn tố cáo ông Soi v/v tằng tịu với một nữ tín hữu và còn nhiều việc tế nhị khác! Ms Vân hứa sẽ về trình Tổng Liên Hội, nhưng HT chẳng thấy động tỉnh gì ở trển, ông Soi được phong thánh êm ru! Sau đó có một tín hữu hỏi ông Trường việc ông Soi sao lại chìm xuống vậy? Ông Trường nói: "TÔI ĐÂU CÓ BIẾT!". Ông tín hữu nói Ms Vân hứa sẽ trình TLH mà! Ông Trường nói: "Ông Vân hứa thì hãy đi hỏi ông MS Vân!". Thế là huề cả làng!
Ngày Bà MS Soi bị tai nạn qua đời, trước sự chứng kiến của Ban Đại Diện Tỉnh Vĩnh Long: Ông Soi để Linh Mục Công Giáo đọc kinh làm lễ 30', sau đó Cao Đài tụng kinh 30', phật Giáo cũng làm một Bài tụng y như vậy! Mục Sư, Ban Đại Diện rút lui để cho Tôn Giáo bạn làm lễ…!!!. Ngày Ms Trường đến HT An Lạc Tây, chính tôi hỏi: "Sao Mục sư Soi để cho các tôn giáo tụng niệm như vậy? TLH , MS Hội Trưởng có ý kiến gì? Ông Trường trả lời: "Tôi đâu có biết
!"
Việc lu xu bu của Ông TTD Tân an, nay về Cần Giuộc, hỏi ông Trường nói: "TÔI ĐÂU CÓ BIẾT", để mai lên văn phòng hỏi lại! Vì là phe ta nên để hỏi lại, nhưng nếu có hỏi thì cũng xù luôn! Ai làm gì ta.
Ông Trường nói: "TÔI KHÔNG BIẾT"… phía sau có ẩn ý gì thì nay bàn dân thiên hạ đều biết tất tần tật rồi!
- Hai Phước, Lục Sĩ Thành, Trà ôn
***
1. Tổng liên hội “phong chức… lầm”, hay ông NVS đã “mua chức”…?
Tôi không biết” (tôi là người giữ em tôi sao) cũng là câu nói của kẻ phạm tội giết người đầu tiên - Ca-in – khi Đức Chúa Trời hỏi ông “Em ngươi đâu”? thì Ca-in cũng trả lời “TÔI KHÔNG BIẾT”! (Sáng thế ký 4: 9)
Vụ việc “Mục sư Thanh Vân đến Trà ôn lấy ý kiến Hội Thánh v/v phong Mục sư cho Ông Nguyễn Văn Soi. Hội Thánh đã có nhiều đơn tố cáo ông Soi v/v tằng tịu với một nữ tín hữu và còn nhiều việc tế nhị khác! Ms Vân hứa sẽ về trình Tổng Liên Hội, nhưng HT chẳng thấy động tỉnh gì ở trển, ông Soi được phong thánh êm ru! Sau đó có một tín hữu hỏi ông Trường việc ông Soi sao lại chìm xuồng vậy? Ông Trường nói: "TÔI ĐÂU CÓ BIẾT!"….” - Sự việc này, ông TPT nói “Tôi không biết”- khiến người ta liên tưởng rằng “ông Soi đã gửi PHONG BÌ cho ông Trường để mua chức”! - Làm một người lãnh đạo, đã cho người về thăm dò ý kiến Hội thánh địa phương để tiến hành việc phong chức mục sư cho một nhân sự, “chuyện động trời” như thế: “nhiều đơn tố cáo ông Soi v/v tằng tịu với một nữ tín hữu và còn nhiều việc tế nhị khác!” mà ông Thái Phước Trường (TPT) bảo là “không biết” thì ông BIẾT CÁI GÌ? Ông có đủ tư cách và trách nhiệm để “ăn lương của giáo hội” và làm hội trưởng- lãnh đạo Hội thánh không? Cử người về lấy ý kiến tất nhiên phải ghi vào biên bản, đem về trình- báo cáo lại… thế nhưng sao bảo là KHÔNG BIẾT? Trước đây ông không biết, còn bây giờ khi có người hỏi, tức là ông đã biết, vậy ông đã làm gì đối với một mục sư trong giáo hội đã bị tố cáo là không đủ phẩm chất, nhưng đã được TLH “lỡ phong chức nhầm”…?
Ông Nguyễn Văn Soi vẫn làm mục sư như không có vấn đề gì! Phải chăng ông Soi đã “lót đường bằng phong bì” cho ông TPT và TLH để mua chức?
Ông Trường nói: ‘Ông Vân hứa thì hãy đi hỏi ông Ms Vân!’…” - Thế thì ông TPT ngồi ghế Hội trưởng để làm gì? Chỉ để hưởng lương và “nhận phong bì chạy chức” thôi sao?

2. Thầy chùa tụng kinh trong nhà thờ… - Tổng liên hội: “Chúng tôi không biết”!
Ngày Ms Trường đến HT An Lạc Tây, chính tôi hỏi: ‘Sao Mục sư Soi để cho các tôn giáo tụng niệm (trong đám tang vợ mục sư Soi) như vậy? TLH, Ms Hội Trưởng có ý kiến gì? Ông Trường trả lời: ‘Tôi đâu có biết!’…” – Tại sao một mục sư Tin lành (HTTLVN.MN) để cho các tôn giáo khác làm lễ tang cho vợ mình? Ông Nguyễn Văn Soi là “mục sư thật” hay “mục sư giả” đây? Nền tảng giáo lý, thần học của ông là “trường phái gì” mà ông để cho tôn giáo khác làm lễ tang cho “bà mục sư”? Chuyện “động trời” như vầy mà ông TPT và Ban TS TLH “KHÔNG BIẾT” là sao? Bây giờ khi có người phản ảnh, ông TPT và BTS-TLH BIẾT RỒI thì ông và BTS/TLH đã làm gì đối với chức vụ của ông Soi? Và tại sao ông Soi vẫn là mục sư của HTTLVN.MN mà không bị kỷ luật hay bãi chức? - Sau này nếu nhở ông Soi bận việc đi vắng, ông nhờ thầy chùa đem bàn thờ, nhang đèn… vô nhà thờ làm lễ, tụng kinh cho tín hữu nghe thay vì ông giảng và làm lễ trong ngày Chúa nhật… TLH chắc cũng “KHÔNG BIẾT” luôn hay sao?
Tràng hoa của tiên tri đi viếng tang lễ bà hội trưởng (năm 2011)… Hai ông “hạ cấp sư” Nguyễn Hữu Bình và Phan Vĩnh Cự cho người lột chữ, khiêng đi ném… (một hành động của kẻ vô học) - Thế còn thầy chùa, pháp sư Cao đài tụng kinh gõ mõ, hành lễ trong nhà thờ, đám tang vợ mục sư nhang khói nghi ngút… các ông HÃNH DIỆN lắm sao? Một mục sư như vậy mà vẫn tiếp tục còn làm mục sư của HTTLVN.MN là điều… KHÓ HIỂU! Nhưng có lẽ sẽ không khó hiểu nếu người ta hiểu nó theo “triết lý của Năm Cam”- một trùm xã hội đen đã thọ án tử hình trước đây có nói: “Ở VN cái gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng NHIỀU TIỀN”! Có lẽ chức mục sư trong HTTLVN.MN hiện nay cũng thế! (Ms Nguyễn Ngọc Thuận đã tốn hết bao nhiêu để có thể nhẹ nhàng “phủi mông” ở Quy nhơn, chạy lọt về TLH? Cái này nói như Ms Ngô Văn Bữu là “chỉ có Trời mà biết”!)

3. “Chìm Xuồng”:
Vụ việc ông Trần Thanh Dũng ở Tân an… trước sau gì các ông cũng xử “chìm xuồng”… Bởi lẽ tất cả các ông đều là những người “không hơn gì ông Dũng”! Sự khác nhau ở chỗ các ông đi trước, còn ông Trần Thanh Dũng đi sau mà thôi! Tất cả các ông – BTS/TLH là những kẻ “buôn quan bán chức” và tồn tại trong giáo hội nhờ “mánh mung”, phe cánh… cho nên các ông không hề biết hổ thẹn khi người ta nói ra sự thật! Các ông cũng chẳng làm gì được, bởi chính các ông cũng là loại người như thế và mong muốn có nhiều người như thế để “bù lại các khoảng mà các ông đã bỏ ra trước đây”… thì làm gì có chuyện các ông nghiêm túc xử ai? (Trừ người không lót phong bì và không thuộc phe nhóm các ông)

Kết quả hình ảnh cho mục sư trần thanh dũng
(Ms Trần Thanh Dũng- người phỉnh tín đồ "mổ tim cho vợ" để kiếm tiền...
Sau đó trở thành Ủy viên Tổng liên hội...)

HIỆP NGUYỆN VÀ BẦU CỬ BAN ĐẠI DIỆN TỈNH LONG AN
(Ms Trần Thanh Dũng- đứng giữa: Nhận BẰNG KHEN từ đại diện chính quyền...
- Chú ý: Những người được chính quyền KHEN thường là những người có THÀNH TÍCH...)

4. Lời Chúa cho mấy ông TLH:
Châu vi thành sẽ có mười tám ngàn cần; và rày về sau tên thành sẽ là: ‘Đức Giê-hô-va ở đó!’” (Ê-xê-chi-ên 48: 35)
Chu vi thành sẽ là 18.000 thước. Từ nay tên của thành sẽ là: CHÚA Ở TẠI ĐÓ” (BDM)
Nếu con nói: Chúng tôi chẳng biết gì đến;
Thì Đấng mà cân nhắc lòng người ta, há chẳng xem xét điều ấy sao?
Và Đấng gìn giữ linh hồn con, há không biết đến ư?
Chớ thì Ngài sẽ chẳng báo mỗi người tùy theo công việc họ làm sao
?” (Châm ngôn 24: 12)
Nếu ông TPT, Phan Vĩnh Cự và các ông TLH-HTTLVN.MN khi đứng trước nhiều vấn đề liên quan trách nhiệm… mà nói rằng “TÔI- hoặc chúng tôi - KHÔNG BIẾT” như cách nói của ông TPT “TÔI HÔNG BIẾT”… thì các ông khá biết rằng trong tất cả những gì các ông làm (lúc đưa tay nhận phong bì) thì Kinh thánh chép rằng Đức Giê-hô-va Ở ĐÓ!’ - “CHÚA Ở TẠI ĐÓ”. (Ê-xê-chi-ên 48: 35)
Nếu con nói: Chúng tôi chẳng biết gì đến;
Thì Đấng mà cân nhắc lòng người ta, há chẳng xem xét điều ấy sao?

Và Đấng gìn giữ linh hồn con, há không biết đến ư?
Chớ thì Ngài sẽ chẳng báo mỗi người tùy theo công việc họ làm sao
?” (Châm ngôn 24: 12)
Nếu Tổng liên hội các ông mà nói rằng “Chúng tôi chẳng biết gì đến”… thì các ông hãy về nhà mỗi người tự đóng cửa phòng riêng lại mà đọc và suy gẫm thật kỷ câu Kinh thánh trên đây. Hãy đọc và suy gẫm thật kỷ trước đi giảng dạy cho người khác.
Hỡi người! Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện; cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao?” (Mi-chê 6: 8)
Hỡi các ông Tổng liên hội, hỡi “những con sâu mọt nằm trong vỏ áo thánh” ở 155 THĐ… Cái điều mà Chúa đòi hỏi nơi các ông “há chẳng phải là LÀM SỰ CÔNG BÌNH, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao?”
Nếu các ông xử ông Trần Thanh Dũng cách nghiêm khắc, đúng giáo luật tức là các ông đang LÀM SỰ CÔNG BÌNH… Nhưng các ông không thể làm điều đó, vì… Đại hội 2013 các ông “đóng cửa chia ghế” cho nhau thì các ông làm sao có đủ tư cách để “xử ông Dũng cách CÔNG BÌNH”?
“Ngài sẽ… báo mỗi người tùy theo công việc họ làm…” (Châm ngôn 24: 12)
Cho nên đừng nói là “CHÚNG TÔI KHÔNG BIẾT”!

Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 19/6/2015