• Chào Mừng Độc Giả Lời Hằng Sống!

    Thưa quý vị, Đây là blog cá nhân của tiên tri Huỳnh Thúc Khải được quản lý bởi một nhóm anh em Việt Nam đang sống tại Mỹ. Vì trang web cũ Lời Hằng Sống (loihangsong.net) đã bị kẻ xấu phản bội đánh phá, nên trang này được thay thế cho trang cũ LHS.net.[...]

  • Vài nét giới thiệu về Tiên tri Huỳnh Thúc Khải:

    Tiên tri Huỳnh Thúc Khải sinh ngày 10/10/1965 tại thôn Ân Đôn, xã Ân Phong Huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định – Việt nam. Tin Chúa năm 1974. Làm báp-tem năm 1984 tại nhà thờ Tin lành Bồng Sơn – Bình định (do mục sư Nguyễn Ngọc Thuận cử hành). Được báp-tem Thánh Linh trong phong trào Ân tứ tại nhà thờ Tin lành Quy nhơn năm 1988. Được tấn phong mục sư bởi giáo hội Mennonite ngày 19/10/2010 bởi Mục sư Nguyễn Hồng Quang và Hội đồng Tấn phong. (Chứng thư sắc phong số 07-0020/VMC-SP) [...]

  • Sứ Mạng Tiên Tri – Sinh Ra Để Làm Tiên Tri.

    “Hỡi con người, ta đã lập ngươi lên đặng canh giữ nhà Y-sơ-ra-ên; khá nghe lời từ miệng ta, và thay ta răn bảo chúng nó.” (Ê-xê-chi-ên 3: 17) “Đức Giê-hô-va đã gọi ta từ trong bụng mẹ đã nói đến danh ta từ lòng dạ mẹ ta… Đức Giê-hô-va là Đấng đã lập ta làm tôi tớ Ngài từ trong bụng mẹ… vì ta được tôn trọng trước mắt Đức Giê-hô-va, và Đức Chúa Trời ta là sức mạnh ta.” (Ê-sai 49: 1, 5)[...]

Thứ Bảy, ngày 18 tháng 4 năm 2015

TLH: “Cha nó lú, sao chú cũng chẳng khôn”?


TLH: “Cha nó lú, sao chú cũng chẳng khôn”?

Kết quả hình ảnh cho tổng liên hội
(TLH nhận quà của Chính quyền...)
***
Vụ việc tại Hội thánh Sóc Trăng, hôm qua (17/4/2015) ông Nguyễn Hữu Bình đã “vâng chỉ” ông Phan Vĩnh Cự, dẫn đoàn tùy tùng đến gặp chính quyền Sóc trăng để “giải quyết vấn đề của Hội thánh”.
Việc của Hội thánh sao phải nhờ chính quyền can thiệp?
Tại sao TLH không đến với HT Sóc trăng, gặp Ban trị sự và mục sư Quản nhiệm để ngồi lại tâm tình với nhau, giải quyết trong êm thấm, có tình có lý?
Việc nội bộ của Hội thánh (giáo hội) mà TLH trước hết đến nhờ chính quyền can thiệp, rõ ràng là hành động đáng xấu hổ, ngu dại và hoàn toàn không có chút “thuộc linh” nào! Không hiểu biết Kinh thánh gì cả.
Khi trong anh em ai có sự nghịch cùng người khác, sao dám để cho kẻ không công bình đoán xét hơn là cho các thánh đồ? Anh em há chẳng biết các thánh đồ sẽ xét đoán thế gian sao? Ví bằng thế gian sẽ bị anh em xét đoán, thì anh em há chẳng đáng xét đoán việc nhỏ mọn hơn sao? Anh em chẳng biết chúng ta sẽ xét đoán các thiên sứ sao? Huống chi việc đời nầy! Vậy khi anh em có sự nghịch cùng nhau về việc đời nầy, sao lấy những kẻ không kể ra chi trong Hội thánh làm người xét đoán! Tôi nói thế làm cho anh em hổ thẹn. Ấy vậy, trong vòng anh em chẳng có một kẻ khôn ngoan nào phân xử được giữa anh em mình hay sao? Nhưng anh em kiện anh em, lại đem đến trước mặt kẻ chẳng tin! Thật vậy, anh em có sự kiện cáo nhau, là phải tội rồi. Sao chẳng chịu sự trái lẽ là hơn? Sao chẳng đành sự gian lận là hơn! Nhưng chính anh em làm ra sự trái lẽ, chính anh em GIAN LẬN, lại làm thể ấy cho người anh em nữa!” (I Cô-rinh-tô 6: 1-8)
Cốt lõi sự việc tại Sóc Trăng là “ông Thái Phước Trường và Phan Vĩnh Cự CĂM GHÉT ông Lê Văn Hòa”… do trước đây ông Ms LVH tố cáo việc làm sai Hiến chương giáo hội và một số thủ đoạn của ông TPT trước mặt Hội đồng các mục sư… Ông PVC lúc chưa làm Hội trưởng, bị ông TPT “xúi dại”, đem lâu la tùy tùng đi chiếm nhà thờ Sóc Trăng, bị tín đồ “cho ăn trúng thúi” nên cũng căm tức ông Ms LVH… Tất cả những việc làm của TLH từ trước đối với HT Sóc Trăng đều “hoàn toàn sai theo Hiến chương, nội quy giáo hội”… Do đó TLH khó đến gặp mặt Hội thánh tại đây, nếu không muốn nói là không thể làm việc cách đàng hoàng với HT Sóc Trăng… Do đó, để “trả thù cho bằng được”, TLH bây giờ chỉ còn cách “nhờ tới chính quyền” can thiệp để “trục ông Ms LVH ra khỏi nhà thờ”, cho ông LVH “nếm mùi trừng phạt” cho bỏ ghét!
Chuyện ông Trường, ông Cự, ông Hòa là chuyện “cá nhân ba người”… Nhưng TLH đã dùng đến “quyền lực tổ chức” (giáo hội) để “chơi nhau cho bỏ ghét”!
“Khi trong anh em ai có sự nghịch cùng người khác, sao dám để cho kẻ không công bình đoán xét hơn là cho các thánh đồ? Anh em há chẳng biết các thánh đồ sẽ xét đoán thế gian sao?” (I Cô-rinh-tô 6: 1)
Chính quyền đời này trước mặt Chúa là “tội nhân chờ ngày xét xử” (nếu họ không ăn năn tội lỗi của mình và tin nhận Chúa). Tại sao các “tôi tớ Chúa bất đồng nhau” lại đem ra nhờ “tội nhân đời này xét xử việc của thánh nhân”? Các ông TLH “sao dám để cho kẻ không công bình đoán xét hơn là cho các thánh đồ?” – (Tiên tri của Chúa đến thăm, các ông không tiếp, chuyện “nội bộ các mục sư” các ông nhờ “tội nhân xét xử” là sao?)
- “Ấy vậy, trong vòng anh em chẳng có một kẻ khôn ngoan nào phân xử được giữa anh em mình hay sao? Nhưng anh em kiện anh em, lại đem đến trước mặt kẻ chẳng tin!... Sao chẳng chịu sự trái lẽ là hơn? Sao chẳng đành sự gian lận là hơn! Nhưng chính anh em làm ra sự trái lẽ, chính anh em GIAN LẬN, lại làm thể ấy cho người anh em nữa!” (I Cô-rinh-tô 6: 1-8)
Phao-lô nói rằng trong sự “tranh chấp” giữa anh em với nhau, người trưởng thành là người biết “chịu phần thiệt” để danh Chúa và Hội thánh không bị thế gian chê cười…
Trong việc tại HT Sóc trăng, chính TLH và ông TPT đã “Gian lận”, lại còn “nhờ chính quyền can thiệp để trả đũa anh em mình”? - “Nhưng chính anh em làm ra sự trái lẽ, chính anh em GIAN LẬN, lại làm thể ấy cho người anh em nữa!” (I Cô-rinh-tô 6: 8)
Thế gian có câu “cha nó lú thì chú nó khôn”…
Trong việc này TLH (mấy cha… nội) đã làm rất ngu dại, vi phạm Lời Chúa, để cho thế gian có dịp chê cười đạo Chúa, Hội thánh và danh Chúa… Thế nhưng ông Nguyễn Hữu Bình sao cũng “ngu theo”! Ông Trường, ông Cự vì tư thù cá nhân, quyết trả thù cho bằng được… nhưng ông Nguyễn Hữu Bình sao cũng “dại dột làm theo lệnh của những kẻ ngu” để Hội thánh và danh Chúa mang xấu hổ…?
Hy vọng lần sau ông Nguyễn Hữu Bình sẽ không dại dột mà làm theo “tất cả tần tật” những gì TLH bảo làm!

Tt. Huỳnh Thúc Khải
LHS- 18/4/2015

Thứ Sáu, ngày 17 tháng 4 năm 2015

Tổng Liên Hội NÓI DỐI Về Vụ Việc Tại Hội Thánh Sóc Trăng…


Tổng Liên Hội NÓI DỐI Về Vụ Việc Tại Hội Thánh Sóc Trăng…

("Tối tăm sư" Thái Phước Trường)
 ***
Biên bản của cái tổ chức “Tôn giáo kềm kẹp”:
Chỉ vì một việc của HT Sóc Trăng và MS Lê văn Hòa mà TPT đã khổ công triệu tập cuộc họp BẤT THƯỜNG BTS-TLH vào ngày 06.11.2010, không thể chờ đến cuộc họp định kỳ thường lệ hằng qúy của TLH, điều nầy cho thấy tầm quan trọng của sự việc tại Sóc Trăng là thế nào rồi!. Bây giờ nó không phải là quan trọng mà là TRẦM TRỌNG lắm đó !!
- Biểu quyết 1. "Tiếp theo BB số 6 và số 07/BTS/TLH-BB, Ban Trị sự TLH đã ngưng chức MS của ông Lê văn Hòa. Thời gian qua, chẳng những ông không ăn năn mà còn tỏ thái độ bất phục tùng, Chúa nhật ngày 10.10.2010 ông đóng cổng và cửa nhà thờ, không cho tín hữu vào thờ phượng Chúa, đồng thời dùng một số người và gia đình ông có lời nói và hành động bất nhã đối với lãnh đạo TLH khi đến thi hành Giáo vụ. Nay Ban trị sự TLH quyết định cách chức Mục sư của ông Lê văn Hòa (bằng phiếu kín) và yêu cầu ông phải rời khỏi cơ sở của Hội thánh Sóc trăng.”
- Căn cứ BQ trên một lần nữa ông Thái Phước Trường (TPT) và BTS-TLH đã công khai nói dối trước bàn dân thiên hạ khắp 34 tỉnh thành miền nam VN.
- Sự thật tôi đã đi xác minh nhiều người tại Sóc Trăng và BB TLH hiện tôi đang giữ trong tay, nên tôi xin góp chút ý kiến như sau:
- Biểu quyết bằng phiếu kín mà tỷ lệ bao nhiêu phần trăm? hay chỉ có bỏ phiếu rồi thi hành, dầu có 5 hay 10% thuận cũng kể là hợp lệ? Biên bản các chức MS Ông Ngô Thái Bình là 100% kia mà!!?
- Tôi xin hỏi TPT và BTS-TLH có tống đạt BB nầy kèm Quyết định đến Mục sư Lê văn Hòa và HT Sóc trăng theo nguyên tắc hành chánh không? Nếu không thì đây là trò hề cho thiên hạ chê cười, vì không có Biên Bản, Quyết Định thì MS Hòa và HT Sóc trăng làm sao thi hành? Vả lại nếu TLH có tống đạt đúng nguyên tắc hành chánh thì liệu Ông Hòa và HT Sóc Trăng có sợ mà vâng theo hay xé ném vào sọt rác?
- Thời gian qua Ông Hòa không ăn năn? Thời gian quy định là bao lâu để ăn năn và tội gì phải ăn năn??
Sao nó mù mờ quá vậy mấy ông TLH?? Còn TPT gian lận bầu cử, nay đã công bố công khai sao TPT không ăn năn? Tội Phan vĩnh Cự , Ngô văn Bữu lạm quyền sao không ăn năn? Các tên tham ô, tà dâm sao TPT không bảo nó phải ăn năn? Thật là một Hội Trưởng đầy ác tâm.

- Thái độ bất phục tùng: Lê văn Hòa chấp nhận thư 25/2/2010 của Phan Vĩnh Cự dù nó trật lất hành chánh, HT khiếu nại LVH không kiến thị, đây là quyền dân chủ của HT, LVH không tham gia. Rất tiếc là không có người nhận HT làm sao bàn giao. Ngày 10.10.2010 Lê văn Hòa không có ý kiến gì cả, những việc xảy ra là giữa TLH với chi hội, sao lại áp đặt cho LVH?? Sao các ông ác quá vậy TLH??
- BB nói Ông (Hòa) đóng cổng, đóng cửa nhà thờ không cho tín hữu vào nhóm thờ phượng Chúa !? Trong các văn thư của TLH đã cắt hết mọi quyền của LVH, thì việc đóng hay mở cửa là của BCS HT Sóc trăng. Phần nầy chứng minh cho mọi tín hữu Sóc trăng kể cả một số tín hữu HT lân cận là CẢ BTS-TLH đều hiệp nhau nói dối.
Ngày 10.10.2010 HT ST nhóm cầu nguyện và thờ phượng từ 6-7:30', có các tín hữu HT ở TP.HCM, Hậu giang, HT trong tỉnh ST nghe tin TLH đến tấn công bằng bạo lực để tiếp thu cơ sở nhà Chúa, nên có đến dự nhóm và họ là bằng chứng sống v/v TLH nói dối!
- BCS đóng cửa nhà thờ và đóng cổng không tiếp TLH là sự thật. Tại sao HT không tiếp các hoàng tử Nước trời ?? Các ông hãy xem lại việc làm của mình đúng hay sai. TPT và TLH chỉ đạo cho Hồ nguyên Kha (HNK) và Nguyễn Văn Lớn (NVL) làm gì trước đó các ông biết rỏ mà?

Kết quả hình ảnh cho Mục sư Hồ Nguyên Kha 
(Hồ Nguyên Kha - "Sư mục")
 
- Lời nói và hành động bất nhã đối với lãnh đạo TLH khi đến thi hành Giáo vụ!?
- Ai nói bất nhã? Tín đồ Sóc Trăng: có! Nhưng tại sao họ nói và làm bất nhã? Tất cả là do Phan vĩnh Cự, Nguyễn Văn Ngọc (NVN), HNK, DPH, NVL ! các vị là TLH tại sao đoàn của các vị chửi tục, chửi thề, xúc phạm danh Chúa? Lãnh đạo như vậy thì tín đồ có nễ và tôn trọng qúy vị không? Lời qúy vị, người ngoại đạo nghe được và họ nói mấy ông đó ĂN MẶC SANG TRỌNG MÀ SAO ÁC QUÁ! Lời của qúy vị là "chế dầu vào lửa" khiến cho các con dân Chúa phẫn nộ và không kềm chế được !!
 
 (Mục 'nát' sư Nguyễn Văn Ngọc)

- Làm bất nhã? ai làm, ai khiêu khích!? Tổng liên hội, chính các ông chuẫn bị như HT đã biết, các ông phát loa ngoài đường phố chẳng khác nào gánh "sơn đông mãi võ, quảng cáo thuốc trị bá bịnh" mà là thuốc dõm! Nguyễn văn Ngọc chẳng khác một thằng hề trong gánh xiếc la lối lung tung. Từ hành động bất nhã, mất phép lịch sự nầy khiến cho các tín đồ phản ứng bằng "trứng thúi".
- Lãnh đạo TLH đi thi hành Giáo vụ. Nếu thật là lãnh đạo TLH thì BCS HT sẽ mở rộng cửa và trải thãm mời các ông vào. TPT và TLH hãy mở to mắt nhìn vào đoàn người hôm đó đi hai xe 7 chổ ngồi, có phải là "Lãnh đạo TLH" không? hay là một đám ô hợp? Tại sao TLH đi thi hành Giáo vụ, lại để cho hai tên vệ sĩ ngoại đạo "lãnh đạo các ông"? Ông Lớn và nhóm tín đồ Đại ngãi mà TLH vận động kéo đến Sóc trăng gây rối, có phải họ là “lãnh đạo của TLH” không? Các ông đi thi hành giáo vụ hay "ÁC VỤ"?! Chẳng lẽ mấy tên vệ sĩ với vẻ côn đồ, hầm hầm khí thế để tấn công Hội thánh là thi hành Giáo vụ thay TLH hay sao? Ngày Chúa nhựt là ngày đi thi hành Giáo vụ của các ông có chánh đáng không? TPT, TLH nên nhớ ngày Chúa nhựt là ngày thi hành Mục vụ đối với HT trong sự thờ phượng, gây dựng, còn thi hành giáo vụ (hành chánh) là các ngày khác trong tuần, các ông lãnh đạo có hiểu chưa?? Người thi hành giáo vụ phải là Giáo phẩm, chứ không phải vệ sĩ các ông có biết không?
Các ông là lãnh đạo Hội thánh mà không biết mô tê gì cả, thì nên thoái vị cho HT đỡ khổ. Tôi ước mong các ông hãy tỉnh thức, ăn năn đừng làm trò cười cho thế gian và cho ma qủy nữa!!

* CTV THẬT QUỲNH từ Thành Phố Cần Thơ.

Thứ Năm, ngày 16 tháng 4 năm 2015

“Tiếp Tục Chửa Cháy” Vụ Việc Nhà Thờ Tin Lành Chi Hội Sóc Trăng…


“Tiếp Tục Chửa Cháy” Vụ Việc Nhà Thờ Tin Lành Chi Hội Sóc Trăng…
  

***
Vì Sao Tổ Chức Gọi Là Hội Thánh Tin Lành Cờ MA Miền Nam ... Tiếp Tục Chửa Cháy Vụ Việc Nhà Thờ Tin Lành Chi Hội Sóc Trăng (Tỉnh Sóc Trăng)?
Theo sự sắp xếp của Phan Vĩnh Cự (người đã dẫn đòan gây rối) tại thành phố Sóc trăng vào ngày 10-10-2010, nay đã 5 năm (2010-2015).
Vào ngày thứ Sáu 17 tháng 04 năm 2015.
Thay mặt thường trực Tống liên hồi Cờ MA.
-  Ông Nguyễn Hữu Bình,
-  Ông Nguyễn Văn Ngọc,
Chức vụ trong ban Thường trực Tổng liên hội đạo tin lành PÂLH C&MA (Tống liên hồi Cờ MA) south vietnamese.
Sẽ đến Sóc trăng, để phối họp cùng ban “đái giếng” (BĐD) đạo Tin lành tại địa phương đễ tháo gở những thắc mắc còn tồn tại giữa:

1 - Một là tổ chức đạo Tin lành vào thời điểm ông Thái Phước Trường làm hội trưởng (TLH 45).
Với:
2 - Hai là chánh quyền các cấp tại tỉnh Sóc trăng.

- Lý do: Về việc Gây Rối Tại Địa Phương Ngoài Đường Phố Sóc Trăng do ông Phan vĩnh Cự cầm đầu (có tổ chức) ngày 10/10/2010.
Theo một kênh thông tin từ Phòng một Tống liên hồi Cờ MA.
Ông Nguyễn Hữu Bình thay mặt cho tổ chức nầy sẽ nhận lấy mọi trách nhiệm trước đây do Phan vĩnh Cự và Nguyễn văn Ngọc gây ra.
Các thông tín viên và Cộng tác viên sẽ tác nghiệp và đưa tin "SỰ KIỆN" quan trọng nầy để phục vụ cùng mọi người.
Trân trọng.

(Nhà thờ Tin lành Kế sách- Sóc Trăng) 

* TTV CAO THẦN MINH
Phòng một Tống liên hồi Cờ MA South Vietnamese.


Hiệp Một và Hiệp Thông…


Hiệp Một và Hiệp Thông…

Theo HTTLVN.ORG - Vào lúc 13 ngày 12/4/2015, Ban Trung niên HT Bình Minh – tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức chương trình bồi linh, thông công trung niên với các Hội Thánh Long Phú (Vĩnh Long) và Đông Phú (Hậu Giang) thật vui vẻ và tràn đầy ơn phước Chúa… MS Thái Phước Trường - Phó Hội trưởng I HTTLVN (MN) - giảng luận Lời Chúa qua chủ đề: “Sống Hiệp Một”, Kinh Thánh nền tảng trong I Cô-rinh-tô 1:1-16…” (Bồi Linh, Thông Công Trung Niên Tại Hội Thánh Bình Minh )
 (Ms Thái Phước Trường giảng "Sống Hiệp Một" tại Bình Minh...)
***
Kinh thánh I Cô-rinh-tô 1: 1-16:
Phao-lô, theo ý Đức Chúa Trời, được gọi làm sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, … gởi cho Hội thánh Đức Chúa Trời tại thành Cô-rinh-tô, tức là cho những người đã được nên thánh trong Đức Chúa Jêsus Christ, được gọi làm thánh đồ, lại cho mọi người bất luận ở nơi nào, cầu khẩn danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, là Chúa của những người ấy và của chúng ta: Nguyền xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và bởi Đức Chúa Jêsus Christ!
…Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài đã gọi anh em được thông công với Con Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.
…Hỡi anh em, tôi nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, khuyên anh em thảy đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý một lòng cùng nhau”.
***

I. Giải luận Kinh thánh:
Khởi đầu bức thư của Phao-lô gửi cho Hội thánh tại Cô-rinh-tô, hai ý chính mà chúng ta có thể tìm thấy đó là: Hiệp Một và Hiệp Thông.

1. Hiệp Một: Phao-lô kêu gọi Hội thánh tại Cô-rinh-tô “hiệp một ý một lòng, một tiếng nói” với nhau… Vì Hội thánh tại Cô-rinh-tô có sự phân rẽ (bè phái), lý do vì có sự “kiêu ngạo thuộc linh” (tranh cạnh). Người thì nói “tôi là môn đồ của Phao-lô”, kẻ thì khoe “tôi học từ nơi Sê-pha”, kẻ khác nữa “tôi thuộc về Đấng Christ”… (c. 12-13)

2. Hiệp Thông: Trước khi đi vào vấn đề “Hiệp một”- như ngay từ đầu bức thư Phao-lô đã đề cập… Tác giả bức thư – Phao-lô đã đề cập đến sự “Hiệp thông” trước đó rồi. Ngay từ khi nhập đề, Phao-lô đã đề cập đến hai vấn đề: Hiệp một và Hiệp thông. Trước khi nói về Hiệp một, tác giả đã đề cập đến Hiệp thông. Nói cách khác “Hiệp thông (với Đấng Christ) là nền tảng của Hiệp một” trong Chúa.
- Hiệp thông: “Phao-lô, theo ý Đức Chúa Trời, … gởi cho Hội thánh Đức Chúa Trời tại thành Cô-rinh-tô, tức là cho những người đã được nên thánh trong Đức Chúa Jêsus Christ…, lại cho mọi người bất luận ở nơi nào, cầu khẩn danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, là Chúa của những người ấy và của chúng ta:… Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài đã gọi anh em được thông công với Con Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.
- Hội thánh: Theo Phao-lô là những người “bất luận ở nơi nào, được gọi đến để HIỆP THÔNG (Thông công) cùng Con Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Jesus-Christ”. Hội thánh không chỉ là “những người tin Chúa, được nên thánh, được gọi là thánh đồ”… ở tại Cô-rinh-tô. Những người ở tại thành Cô-rinh-tô (độc giả của bức thư) trước hết họ được gọi đến để tin Chúa Jesus - “như lời chứng về Đấng Christ đã được vững bền ở giữa anh em” (c. 6) - rồi từ đó trở nên “Hội thánh của Đức Chúa Trời”… Như vậy, Hội thánh của Đức Chúa Trời không chỉ những người “tin Chúa, được nên thánh” tại Cô-rinh-tô, mà Hội thánh là bao gồm “những người tin Chúa Jesus, được nên thánhbất luận ở nơi nào”… Hội thánh trước hết là những ai được gọi đến “HIỆP THÔNG” cùng Con Đức Chúa Trời… Trên tinh thần Hiệp thông ấy, chúng ta- Hội thánh bất luận ở nơi đâu XÂY DỰNG SỰ HIỆP MỘT. Nếu không ý thức sự hiệp thông ấy, sẽ rất khó để xây dựng tinh thần hoặc đời sống hiệp một… (như ông TPT giảng) trong Hội thánh.
Hội thánh của Chúa rộng lớn và bao hàm, do đó, từng mỗi địa phương (HT tại Cô-rinh-tô) phải xây dựng sự hiệp một dựa trên nền tảng: Tất cả chúng ta trước hết được kêu gọi đến sự Hiệp thông cùng Con Đức Chúa Trời.
Nếu muốn xây dựng “đời sống Hiệp một” trước hết chúng ta phải hiểu “tinh thần Hiệp thông trong Đấng Christ”… Nó là nền tảng để xây dựng đời sống hiệp một trong Chúa. Nếu không ý thức tinh thần hiệp thông trong Đấng Christ thì lời kêu gọi “xây dựng sự hiệp một” chỉ là “xây dựng tinh thần bè đảng trong thân thể Chúa” mà thôi. Nói cách khác, nếu không ý thức Hội thánh bao hàm những ai được gọi đến “hiệp thông cùng Đấng Christ” thì lời kêu gọi hoặc nổ lực xây dựng “sự hiệp một” (trong một giáo hội) chỉ là “kêu gọi xây dựng phe phái, bè đảng trong tổ chức tôn giáo”, chứ không phải gây dựng thân thể Chúa! Nếu xem “chỉ giáo hội mình mới là Hội thánh” thì sự kêu gọi “Hiệp một” đó chỉ là “lời kêu gọi của trẻ con, kêu gọi những đứa trẻ khác để củng cố bè đảng trong tôn giáo” vì quyền lợi của người kêu gọi… chứ chưa hẳn là “xây dựng sự hiệp một trong thân thể Chúa”!
Trước khi kêu gọi hiệp một thì Phao-lô đã đề cập trước sự Hiệp thông với Đấng Christ. Cá nhân người nào không “hiệp thông với Đấng Christ” (không có mối liên hệ cá nhân với Đấng Christ), mà đứng lên kêu gọi Hội thánh hiệp một là “thuộc linh giả”, “đạo đức giả”, “giáo sư giả”, “tôi tớ giả”… như Kinh thánh có nói là “tôi tớ của Sa-tan mạo làm thiên sứ sáng láng”… (II Cô-rinh-tô 11: 14)

Nhận xét:
Bản thân ông Thái Phước Trường có ý thức mình đã có sự hiệp thông với Đấng Christ chưa? Hay ông chỉ là người đi làm công tác tôn giáo? Sống bằng những kiến thức tôn giáo trong Tin lành, mà bản thân chưa hề kinh nghiệm sự TÁI SANH là gì?
Nếu ông TPT thật sự có sự “hiệp thông với Đấng Christ” thì chắc chắn, như trước đây trong cương vị Hội trưởng của một giáo hội, ông không tuyên bố các giáo hội “ngoài CMA” là Tà giáo! Các giáo hội ngoài CMA như Báp-tít, Trưởng lão, Ngũ tuần… là những giáo hội từng “Hiệp một với nhau để truyền giáo cho VN và đã đẻ ra giáo hội CMA” mà ông TPT làm hội trưởng… Nhưng ông đã tuyên bố các giáo hội đó, tức “tổ tiên” của mình là tà giáo! Điều đó cho thấy ông TPT chưa bao giờ kinh nghiệm “sự hiệp thông cá nhân với Đấng Christ” (kinh nghiệm Tái sinh) là gì cả! Vì không kinh nghiệm đời sống Tái sinh nên ông TPT mới cả gan tổ chức gian lận bầu cử trong giáo hội, là một “tội rất nặng trước mặt Chúa”… mà ông vẫn dám làm!
Việc ông TPT giảng dạy sự Hiệp một, cũng giống như “những đứa trẻ con trong xóm, đi ra kéo mấy đứa trẻ khác, nói rằng ‘tụi mình chơi với nhau, đừng chơi với mấy đứa nọ, đứa kia’…” chứ chẳng có giá trị gì trong việc gây dựng Hội thánh, là thân thể của Chúa cả!

Tt. Huỳnh Thúc Khải
LHS- 16/4/2015

Thứ Tư, ngày 15 tháng 4 năm 2015

Vì Sao Nhóm LMĐ Phủ Nhận Vai Trò “Sáng Lập Viên” Của Ms Trần Mai…?


Vì Sao Nhóm LMĐ Phủ Nhận Vai Trò “Sáng Lập Viên” Của Ms Trần Mai…?

Các ngươi chớ phạm sự bất nghĩa trong việc xét đoán, chớ thiên vị người nghèo, chớ nể kẻ quyền thế; hãy cứ theo công bình mà xét đoán kẻ lân cận ngươi.” (Lê-vi ký 19: 15)
Trong việc xét đoán, các ngươi chớ tư vị ai; hãy nghe người hèn như nghe người sang, đừng có sợ ai, vì sự xét đoán thuộc về Đức Chúa Trời. Phàm việc nào lấy làm rất khó cho các ngươi, hãy đem đến trước mặt ta thì ta sẽ nghe cho…” (Phục. 1: 17)
…Hãy cẩn thận việc các người làm; vì chẳng phải vì loài người mà các ngươi xét đoán đâu, bèn là vì Đức Giê-hô-va; Ngài sẽ ở cùng các ngươi trong việc xét đoán…” (II Sử. 19: 6)

Kết quả hình ảnh cho tuyên án

***
Trong Bạch thư 59 của Mục sư Trần Mai (Ms TM) có trích một đoạn trong thư của nhóm Lê Minh Đức (LMĐ), trong đó nội dung trích đoạn này phủ nhận vai trò “sáng lập viên” của Ms TM.
Trích Bạch thư 59 của Ms TM: “Chính xác là MS TM ‘có công’ trong việc ‘đặt tên’ Giáo hội LĐTGPÂ (mà thật ra, tên LĐTGPÂ - IEM đến từ MS WCH). Vì đã hơn một lần, BTQN đã đặt vấn đề chất vấn với MS TM ‘Nếu MS nói mình là người sáng lập LĐTGPÂ, thì xin ông làm ơn chỉ ra một vài HT (trong số hàng trăm HT thuộc LĐTGPÂ) ??!!’. MS TM đã không trả lời được !! Một ‘Tổng Quản Nhiệm’ chưa từng mở HT mới, thì sao gọi là ‘nhà sáng lập’ được. Và chính MS TM cũng thừa nhận ‘tôi không có khả năng để mở mang HT mới(trích trong lá thư của nhóm cướp tài sản giáo hội LDTGPA/IEM của cái gọi là Ban thường Vụ- băng cướp Lê Minh Đức- Võ văn Hải- Lê thị Hường- Dương thị Thảo- Phạm Viết Tuấn Anh ngày 09/07/2012)” (Bạch thư 59: "Thư gởi đến băng cướp…”)
Nhóm LMĐ chỉ công nhận Ms TM “có công trong việc đặt tên” cho LĐTGPA… thôi! Theo nhóm này, tên của LĐTGPA thậm chí do một người nào đó gọi là “Ms WCH”…
Việc phủ nhận vai trò sáng lập viên của Ms TM đối với tổ chức- mà nhóm LMĐ cũng đang cố muốn nhận là mình “chính danh”, “đường hoàng” lãnh đạo… tức LĐTGPA- không được thuyết phục như đã được Ms TM (nạn nhân) đã phản bác bằng những câu hỏi ngược lại trong Bạch thư 59… (Bạch thư 59: "Thư gởi đến băng cướp…)
Vấn đề đặt ra là tại sao nhóm LMĐ không phủ nhận vai trò lãnh đạo, mà cố tình phủ nhận “lấy được” vai trò sáng lập viên của Ms TM?
Vấn đề không giải thích có lẽ nhiều người cũng hiểu: “Tài sản”. Nếu không vì tài sản thì vấn đề “ai sáng lập cũng chẳng liên quan”…
Nếu LĐTGPA không do Ms TM sáng lập thì tổ chức (và tài sản thuộc tổ chức) đó “không là của ai” cả! Nó là “của chung”… Mà của chung thì không ai có quyền “độc quyền sử hữu” quyền lãnh đạo tổ chức (luôn quản lý tài sản)…
Có lẽ để “đánh gục” Ms TM để “tạo” hoặc “lấy lại tính chính danh” cho mình thì nhóm LMĐ phải “đánh vào điểm yết hầu”, tức đánh vào chỗ “Ms TM không phải là sáng lập viên”.
- Ai đứng phía sau làm “quân sư quạt mo” cho LMĐ từ ngày “đão chánh” cho đến khi đưa ra lập luận “Ms TM không là sáng lập viên”? (Chưa nói ai đã chỉ đạo cho VEF “kết nạp cấp tốc LMĐ làm mục sư” và phải nhanh chóng, vội vàng đưa LMĐ vào chức Tổng thủ quỹ của VEF, để tạo cho LMĐ một “thế đứng vững vàng” trên “chính trường Tin lành thời… bác nháo”!) Chắc chắn có một con “Rồng đỏ” nào đó đang đeo bám LMĐ, như nó từng đeo bám mục sư Hồ Tấn Kh trong nhiều năm qua…
Chính xác là MS TM “có công” trong việc “đặt tên” Giáo hội LĐTGPÂ (mà thật ra, tên LĐTGPÂ - IEM đến từ MS WCH)” (trích thư của nhóm LMĐ)
- Như vậy Ms WCH là ai? Quá trình hình thành và lịch sử của ngày “đặt tên” đó có sự hiện diện của Ms WCH, cùng với những ai và sau đó diễn biến ra làm sao, tại sao nhóm LMĐ không đưa ra cụ thể để Ms TM “ngọng họng”? Một luận chứng mơ hồ đánh lừa công luận? Việc đặt tên có thể đến từ một gợi ý của một “ai đó”, nhưng người gợi ý đặt tên không hẳn là nhà sáng lập.
Vì đã hơn một lần, BTQN (Ban Tổng Quản Nhiệm) đã đặt vấn đề chất vấn với MS TM “Nếu MS nói mình là người sáng lập LĐTGPÂ, thì xin ông làm ơn chỉ ra một vài HT (trong số hàng trăm HT thuộc LĐTGPÂ)??!!”. Ms TM đã không trả lời được!!” (trích thư của nhóm LMĐ)
- Được biết từ trước cho đến khi “đão chánh”, LĐTGPA chưa có cái gọi là “Ban TQN”. Việc nhóm LMĐ đưa ra cái gọi là “Ban TQN” là một hình thức “đánh tráo dư luận”, đưa ra cái chưa hề có, để làm cho dư luận hiểu ngầm là nó đã có từ lâu...
- Trong thời gian chưa có chuyện “cơm không lành canh không ngọt” thì không bao giờ có chuyện “có một Ban TQN nào đó” nói chuyện với Ms TM là người lãnh đạo, bằng những câu chất vấn “hỗn hào”, “láo xược”… kiểu như nhóm LMĐ đã nói trong thư… Vì trước đó, tất cả những chức vụ trong LĐTGPA đều do Ms TM chỉ định. Đồng ý rằng Ms TM có thể không trực tiếp đi ra mở những Hội thánh các vùng sâu xa, hoặc trong thành phố… nhưng nếu nói rằng “vì không mở Hội thánh nên không thể gọi là nhà sáng lập” là một kiểu nói “lấy được” của những kẻ… “hỗn hào”, “được chim quên ná, được cá quên nôm”… muốn phủ nhận vai trò sáng lập của Ms TM để “hợp thức hóa vai trò lãnh đạo của mình” trên một nhóm người “ăn theo” (hoặc chạy theo LMĐ vì không có đủ thông tin, hoặc chỉ nhìn thấy một khía cạnh tiêu cực, sai lầm của Ms TM lúc bấy giờ)
- Phải thừa nhận rằng trong thời điểm từ sau năm 1989, VN có một phong trào “phấn hưng”, hay còn gọi là phong trào HT Tư gia, hoặc phong trào Ân tứ… Ms TM lúc đó “có công quy tụ một số anh chị em trong tầm ảnh hưởng, hoặc những người ngưỡng mộ sự giảng dạy của Ms…” để lập nên tổ chức gọi là LĐTGPA… (cũng như các mục sư Đinh Thiên Tứ, Võ Văn Lạc, Trần Đình Ái… là những người có công “quy tụ anh em lại để lập tổ chức và đặt cho một cái tên”) Nhưng xét về mặt “sanh đẻ” ra tổ chức thì không thể phủ nhận Ms TM là “sáng lập viên” của LĐTGPA… (Cũng như không ai phủ nhận là ông Đinh Thiên Tứ là người có công “quy tụ anh em nhân sự Tin lành CMA lại, để lập tổ chức và đặt cho cái tên là ‘Giáo hội Liên Hữu Cơ-đốc VN’…”, hoặc như Ms Trần Đình Ái là người cũng có công quy tụ, lập tổ chức rồi đặt tên “Phúc Âm Ngũ Tuần” để sau này “Dương Thành Lâm CƯỚP”… hay như Ms Võ Văn Lạc cũng thế…)
- Có đúng là “Hơn một lần Ban TQN đặt câu hỏi” và Ms TM đã “không trả lời được”… không? (Trước khi chia rẽ không hề có cái Ban này) Đặt câu hỏi này trong thời điểm nào và khi đó ai là người đại diện của “Ban TQN” để đặt câu hỏi với Ms TM? Tất cả mọi chức vụ trong tổ chức, trước đó đều do Ms TM chỉ định thì ai “đủ gan” để đại diện “Ban TQN” (nào) mà đặt câu hỏi với Ms Tổng quản nhiệm là TM? Nhóm LMĐ đã “đem chuyện KHÔNG để nói thành CÓ”! “Chuyện có nói không” (phủ nhận vai trò sáng lập viên của Ms TM)- “chuyện không nói thành có” (Ban TQN chất vấn Ms TM)… Như vậy LMĐ có xứng đáng và đủ tư cách để làm mục sư giảng dạy Lời Chúa hay không? Những người trong nhóm này có đủ tư cách để gọi là “hầu việc Chúa” như họ nói hay không?
Như đã nói: cho dù Ms TM không trực tiếp mở một Hội thánh từ gia nào chăng nữa thì vai trò sáng lập tổ chức LĐTGPA của ông cũng không thể “phủi” đi cách dễ dàng, như nhóm LMĐ đã “nói lấy được”. Nói cách khác là nếu Ms TM không đứng ra thành lập LĐTGPA thì LMĐ, Dương Thị Thảo, Võ Văn Hải hay thầy Phạm Viết Tuấn Anh, cùng một số người khác… bất quá cũng “chạy qua chạy lại” hoặc chui vào các nhóm khác: không nhóm ông Lạc thì nhóm ông Tứ, không nhóm ông Tứ thì nhóm ông Ái… Nếu không có tổ chức LĐTGPA thì cũng không có tài sản (không ai cho cá nhân Ms TM nhiều tài sản đến như vậy) và KHÔNG CÓ TÀI SẢN thì cũng không lấy đâu để mà ngày nay “thầy trò chửi bới, dắt nhau ra tòa”… xấu hổ danh Chúa! Cả thế gian đều biết!
Nếu nói “Ms TM chỉ có công trong việc đặt tên” cho tổ chức… Vậy lớp hậu duệ sau này sẽ gọi LMĐ là “có công gì” đối với cái “ngụy LĐTGPA” mà LMĐ đang cố tình nắm giữ?

Tóm lại:
- Cái sai của Ms TM là: Không thể không thành lập tổ chức, nhưng mượn tổ chức thay vì “truyền giáo” thì “vận động tài chính cho truyền giáo quá mức”, hoặc mượn danh nghĩa “truyền giáo” để vận động tài chính mà không tập trung việc truyên giáo… là điều Chúa không đẹp lòng… nên mới xảy ra hậu quả…!? (Có ai thấy tiền mà không tham?) Bà Ng, chị bà Thảo, tức vợ ông Phạm Đình Nh khi còn là thông dịch viên cho Ms Đinh Thiên Tứ, thấy ông Tứ nhận tiền từ giáo sĩ quá nhiều mà anh em nhân sự đi làm công việc Chúa chẳng được bao nhiêu (trong đó có vợ chồng bà) nên cũng “động lòng thương xót”, hai vợ chồng nhảy ra lập giáo hội khác để … “giúp đỡ anh em”… nên mới xảy ra vụ “đão chánh trong giáo hội ông Tứ”! (Ông Đinh Thiên Tứ thì “Liên Hữu Cơ-đốc”, nhưng ông có coi anh em Cơ-đốc là “bằng hữu” đâu? Ông cho ông là “mục sư Thái Thượng Hoàng” như ông từng tuyên bố trước ban Thường vụ của ông… thì anh em trong tổ chức đối với ông hoặc là “bầy tôi trung thành” hoặc là “phản thần”, “nghịch tặc”, “bè lũ tạo phản” như ông thường nói, nhờ học trong sách Tàu… chứ có ai ông xem là “Bằng Hữu” trong Chúa đâu? Đối với tiên tri của Chúa ông còn “hỗn hào” gọi bằng “thằng này”, “thằng nọ”… thì ai là “bằng hữu” của ông?! Chủ tịch nước - Cộng sản Trương Tấn Sang… chắc!?)
- Đối với LMĐ: LMĐ chẳng qua là “ngựa non háu đá”, cọng với việc được “Rồng đỏ truyền máu- thổi lỗ tai” nên tưởng mình là bậc “anh hùng cái thế”… Nhơn cơ hội Ms TM “sập bẫy Rồng đỏ”, nhảy ra phất cờ tuyên hùng, xưng bá… giẫm đạp lên cả thầy của mình một cách vô đạo… tưởng rằng sẽ “thiết lập gian sang vững bền”, “vinh quang muôn năm”… Nhưng ở đời, phàm “xây nhà trên cát” thì làm sao vững bền? Nền móng của sự nghiệp chỉ là DỐI TRÁ thì làm sao có thể không “sụp đổ một ngày”…?
Câu chuyện của Ms TM và “trò LMĐ” là câu chuyện của cả HT Tư gia VN chứ không của riêng ai. Đó là một bài học “đổ vỡ” mà không biết hậu duệ trong tương lai có rút ra được bài học gì cho mình trong thời “đất nước không còn Rồng đỏ nữa” hay không?

LHS- 15/4/2015

Thứ Ba, ngày 14 tháng 4 năm 2015

Bạch thư 59: "Thư gởi đến băng cướp: Đức- Hải- Thảo- Học- Tuấn Anh và đồng bọn…"


Bch thư 59: "Thư gi đến băng cướp: Đc- Hi- Tho- Hc- Tuấn Anh và đng bn…"

 ________

LIÊN ĐOÀN TRUYN GIÁO PHÚC ÂM- HI THÁNH PHÚC ÂM TRƯỜNG ĐNG CHRIST
Inter-Evangelistic-Movement/Bible-Church-School of Christ (LDTGPA/ IEM)
28 H Tùng Mu- P.Nguyn Thái Bình Q1- TpHCM-
Email: iemvn@yahoo.com  Tel: 01692099304 +84- (+8)  2990566

Kết quả hình ảnh cho Giáo hội IEM
 (Mục sư Trần Mai- Tổng quản nhiệm giáo hội IEM)

***
Bch thư 59:                                                 

Thư gi đến băng cướp: Đc- Hi- Tho- Hc- T.Anh và đng bn…

Chính xác là MS TM “có công” trong vic “đt tên Giáo hi LĐTGPÂ (mà tht ra, tên LĐTGPÂ - IEM đến t MS WCH). Vì đã hơn mt ln, BTQN đã đt vn đ cht vn vi MS TM Nếu MS nói mình là người sáng lp LĐTGPÂ, thì xin ông làm ơn ch ra mt vài HT (trong s hàng trăm HT thuc LĐTGPÂ) ??!!”. MS TM đã không tr li được !! Mt Tng Qun Nhim chưa tng m HT mi, thì sao gi là nhà sáng lp được. Và chính MS TM cũng tha nhn “tôi không có kh năng đ m mang HT mi (trích trong lá thư ca nhóm cướp tài sn giáo hi LDTGPA/IEM ca cái gi là Ban thường V- băng cướp Lê Minh Đc- Võ văn Hi- Lê th Hường- Dương th Tho- Phm Viết Tun Anh ngày 09/07/2012)

I/ Câu hi trch thượng: “Nếu MS nói mình là người sáng lập LĐTGPÂ, thì xin ông làm ơn chỉ ra một vài HT (trong số hàng trăm HT thuộc LĐTGPÂ) ??!!”.  Câu hi ny hàm ý rng: Đ làm mt th tướng thì người đó phi có nhiu năm đi lính; rng: mt v làm tng thng phi là người cm súng ra trn đánh gic, đ biết làm tng giám đc mt cty thương mi thì phi biết bưng r chanh bán ngoài ch chm hm; đ biết m tim bán café thì đã tng trng và hái phơi cafe …”?

II/Tôi cũng xin được hi băng nhóm Đc- Hi- Tho- Hc- T.Anh và đng bn  nhng câu hi sau: 
1-Ai ch đnh các ông bà là Ban điu hành/ Ban lãnh đo ca LDTGPA/IEM? Chc v ca các ông bà đến t cuc bu c nào? Ai c các ông bà vào giáo hi LDTGPA/IEM? Cha m, anh ch em, các tín hu, mc sư nào? Xin các ông bà CŨNG HÃY CH RA CHO MI NGƯỜI BIT CHC V CÁC Ô&B TRONG GIÁO HI IEM ĐN T ĐÂU?

2-Ai son & viết Bn hiến chương điu l cho các ông bà s dng đ đăng ký vi chính quyn Vit Nam? Đ dùng làm lun c cho cái chính danh ca mình? Nó đến t đâu đ các ô&b dùng nó trích dn trong các lá thư?

3-Ai quyết đnh thiết lp h thng danh xưng ca t chc giáo hi LDTGPA/IEM bng cách không đt tên giáo hi, giáo ht, Hi Thánh đa phương theo đa danh nhưng theo tên trong Kinh Thánh trên toàn quc như là: Giáo Ht Ngũ Kinh Min Bc, Giáo ht Phúc Âm Lâm đng& Tây nguyên, Giáo Ht S Thi ti Min Trung, Giáo Ht Thư Tín Bình Phước, Giáo Ht Tiên Tri Th.Ph HCM và Min Tây đ t ngày các ông bà kéo bn lâu la tham tin công ca ti ác ra đi, tiếp tc x dng các danh xưng đó?

4-Ai đã đt danh xưng tng khu vc, tng ban ngành, tng chc v đ t đó các ông bà đi ra ly các danh xưng đó làm nick name cho mình, nào là: giáo hi liendoantruyengiao@..ngukinh@, thutin@,/ truongdangchrist@/ iemvn@….

5-Ai đã m trường Kinh Thánh và đào to hc viên đ các ông bà mang ra lp nhóm riêng? Các ông bà hãy ch ra cho nhân loi biết: trong nhng người đi theo ông bà có người nào không ngi li hc bi s dy d ca tôi?

6-Ai đã đào to nhng con người mà qua đó các ông lp mt đi hi đng đu tiên năm 2006?

7-Ai son viết các điu l, ni quy ca mt trường Kinh Thánh đ các ông bà copy mang ra dùng t năm 2006 đến nay?

8-Ai đã son các giáo án, giáo trình hun luyn đ các ông ăn cp mang ra dùng như nhng hc gi trong các vin hàn lâm? Ai đo văn ký tên các bài v không phi ca mình, ri đóng du mình là tác gi?

9-Ai ký tên vào các văn bng đ cp cho nhân s trên toàn quc t 1989-2006?

10-Ai đã tác to nên mu Logo và con du ca giáo hi INTER- EVANGELISTIC- MOVEMENT-IEM- đ các ông bà chế biến, ci biên, ci lương cái logo, con du ny thành mt con du tương tự, mà trình làng cho nhng k ngu si trên toàn thế gii?

11-Ai đã kiếm tin đem v Vit Nam đ tu mua các bt đng sn ti Qun 2, Qun 12 và mt trường kinh thánh na Sóc Ba Lành tnh Bình Phước đ các ông bà mang ra, bán gp rút, ly tin b túi và chia chác cho nhng bn lâu la la thy phn bn?

12-Ai đi kiếm tin v trong sut t nhng năm 1989- 2006 cho các ông bà dùng phân phát cho nhân s và cho giáo dc, v con các ông bà chi tiêu mt cách vô lut l, sai nguyên tc? Các ông bà có dâng hiến mt đng tin nào vào ngân qu đó không? Cha m, anh em, dòng h t tiên ca các ông bà có công đóng góp tài chánh nào vào ngân sách giáo hi I.E.M. trong sut nhng năm tháng đó? Đ ngh các ông, bà khai chng t danh tính người dâng.?

13-Ai kiếm tin v đ cung lương cho các ông bà t ngày thành lp đến ngày cướp tài sn ra đi. Mà k c Tun Anh lãnh lương t tổ chức A.O ri, mà vn lãnh đu lương na t IEM?

14-Ai gii thiu các ông bà cho các giáo sĩ đ các ông bà đâm cht các giáo sĩ gây ri lon, đo  chánh?

15-Ai thành lp BAN C VN, MI GI BAN C VN, CH ĐO BAN C VN đ qua đó các ông hô to “BAN C VN T NĂM 2000ng h các ông bà?

16-Ai kéo Kings-Church v Vit Nam đ các ông bà mượn danh Kings-Church viết giy xác nhn các ông bà là ban lãnh đo?

17-Ai lp ban lãnh đo đ cho Kings-Church viết giy xác nhn các ông bà là ban lãnh đo?

18-Ai lên kế hoch mua đt qun 2, Qun 12 và Bình Phước mà lp trường Kinh Thánh đ các ông bà ăn cướp và gp rút bán hết hu phi tang chng c?

19-Ai đã dâng hiến tin bc đ mua các bt đng sn làm trường Kinh Thánh? Hãy ch tên nhng người đó ra, tôi chu trách nhim cho.

20-Ai ch đnh cho các ông bà đng tên các bt đng sn ca giáo hi và làm th qu, ban qun tr tài sn giáo hi. Cái chc, cái quyn ca cái gi là ban lãnh đo được quyn th gi tài sn mà các ông bà to tiếng? Hi đng nào bu chn chc v cho các ông bà đ t đó li dng s tín nhim mà tiến chiếm tài sn ca giáo hi?

21-Ai đã phân chia & ch đnh vùng và sai phái các ông bà ra đi qun nhim tng vùng truyn giáo trên Vit Nam cho các ông bà? Hay là các ông bà t mình ra đi lp Hi Thánh ri v dâng hiến Hi Thánh cho tôi? Các Hi Thánh toàn quc thành lp là hip mt trong Liên Đoàn Truyn Giáo Phúc Âm Hi Thánh Phúc Âm- Trường Đng Christ (LDTGPA) hay là hip mt vi các ông bà? Đ t đó các ông bà tiến chiếm quyn lc?  

22-Ai  đã kéo Dr. Kuh- vin trưởng GoldenVill t M v Vit Nam đ h cp cái bng c nhân, cao hc, tiến sĩ cho các ông bà và nhng đng bn ca ông bà trong my năm qua?

23-Ai đã thành lp giáo hi Liên Đoàn Truyn Giáo Phúc Âm Hi Thánh Phúc Âm- Trường Đng Christ (LDTGPA/IEM) mà vì c đó mà mc sư Trn Mai đã phi tù ti các tri tù Tôn Đc Thng, Phan Đăng Lưu, Chí Hòa, Tng Lê Chân t 1991-1993? Nếu các ông bà lp giáo hi LDTGPA/I.E.M. thì ti sao tôi phi tù? Sao các ông bà không chu tù thế cho tôi? Có chng t nào các ông bà tù ti vì lp LDTGPA/I./E.M?
Hãy cho mi người biết giy ra khi tri tù đ tt c chiêm ngưỡng cái thành tích tôn giáo ca mình?

24- Trong lúc người lãnh đo giáo hi-mc sư Trn Mai- vô tù vì ti thành lp giáo hi LDTGPA/IEM thì ai đng ra chu trách nhim đng mũi chu sào, lãnh đo, lèo lái chiếc thuyn giáo hi LDTGPA/ IEM tiếp tc đi ti? Hãy ch tên người đó và cũng hãy ch tên nhng người nhân s nào chun, vào v c trn trong thi gian đó?
Nhng k dưới đáy giếng mi được múc lên, đu tóc chưa sch được bùn nhơ thì chưa th tr li nhng câu hi sau đây. Phi ít nht 30 năm na thì đng bn, cùng nhng quân sư ca h mi hiu được điu tôi hi đây. Nếu cha m không dy được, không tr li được câu hi ny thì hãy nên tr v lp tiu hc trường làng, đ hc bi giáo viên mu giáo hu không còn kiêu ngo, trch thượng na nhé! Còn không thì hãy khiêm nhường mt chút, mà đến mt trường ph thông nào đó hi my em sinh viên, nó s ch dy cho!

III/Câu hi & ngôn ng ca phường nào vy!
1/Tôi có m được mt Hi Thánh nào hay không, có làm chng được mt ai tin Chúa chưa thì không ct c chi tôi phi tường trình cho các ông bà? Tôi không phi là hc trò, môn đ ca các ông bà. Các ông bà có phi là lãnh đo tôi hay không mà điu tra thành qu chc v tôi? Nếu thi đim đó biết tôi bt lc, vô tài, mt ơn, không kết qu thì ti sao li c bám theo tôi, hc theo tôi, làm vic bên tôi, nhn ly chc v do tôi ch đnh? Các ông bà có b điên không vy? Hay là các ông dùng kh nhc kế đ ch cơ hi ôm tài sn ca giáo hi gây dng ri ra đi đ t do tiêu xài như Juda Icariot? Hay là c gng trong LDTGPA mt thi gian đ tìm cách lt ghế người khác đ tiến lên làm Ban thường v, ch người ta dn mâm sn đ giành ly cho riêng mình?
Quá hn láo, mt dy không chu ni! Cái loài gì mà vô l, vô phép, trch thượng quá mc. Tht s con chó trong nhà cũng chưa t đến thế. Thế mà vn có hàng tá mc sư tung hê, ca tng các ông bà là nhng đy t Đc Chúa Tri rt cao? Hết biết!!!

2/Các ông bà nói rng: Ban TQN cht vn tôi” vào ngày nào đó v vic ny thì đây là s di trá có bng cp, vì trong LDTGPA/I.E.M chúng tôi chưa tng có cái “Ban tng qun nhim nào trước khi các ông đo chánh. Xin nh rng trong giáo hi LDTGPA có lch s và mi vic đu có ghi chú, ghi âm, không h mun nói gì thì nói. Giáo hi chúng tôi không phi là mt cái ch, cũng không phi là mt hang trm cướp, li càng không phi là mt cái đng ăn cướp, mt băng đng Mafia như các người.

Tp HCM ngày 14/4/2015
TQN/IEM
Mc Sư Trn Mai
Description: https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

________

Ảnh "những tên trong Băng cướp" do Ms Trần Mai cung cấp: 

Inline image