• Chào Mừng Độc Giả Lời Hằng Sống!

    Thưa quý vị, Đây là blog cá nhân của tiên tri Huỳnh Thúc Khải được quản lý bởi một nhóm anh em Việt Nam đang sống tại Mỹ. Vì trang web cũ Lời Hằng Sống (loihangsong.net) đã bị kẻ xấu phản bội đánh phá, nên trang này được thay thế cho trang cũ LHS.net.[...]

  • Vài nét giới thiệu về Tiên tri Huỳnh Thúc Khải:

    Tiên tri Huỳnh Thúc Khải sinh ngày 10/10/1965 tại thôn Ân Đôn, xã Ân Phong Huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định – Việt nam. Tin Chúa năm 1974. Làm báp-tem năm 1984 tại nhà thờ Tin lành Bồng Sơn – Bình định (do mục sư Nguyễn Ngọc Thuận cử hành). Được báp-tem Thánh Linh trong phong trào Ân tứ tại nhà thờ Tin lành Quy nhơn năm 1988. Được tấn phong mục sư bởi giáo hội Mennonite ngày 19/10/2010 bởi Mục sư Nguyễn Hồng Quang và Hội đồng Tấn phong. (Chứng thư sắc phong số 07-0020/VMC-SP) [...]

  • Sứ Mạng Tiên Tri – Sinh Ra Để Làm Tiên Tri.

    “Hỡi con người, ta đã lập ngươi lên đặng canh giữ nhà Y-sơ-ra-ên; khá nghe lời từ miệng ta, và thay ta răn bảo chúng nó.” (Ê-xê-chi-ên 3: 17) “Đức Giê-hô-va đã gọi ta từ trong bụng mẹ đã nói đến danh ta từ lòng dạ mẹ ta… Đức Giê-hô-va là Đấng đã lập ta làm tôi tớ Ngài từ trong bụng mẹ… vì ta được tôn trọng trước mắt Đức Giê-hô-va, và Đức Chúa Trời ta là sức mạnh ta.” (Ê-sai 49: 1, 5)[...]

Chủ Nhật, ngày 20 tháng 4 năm 2014

Thương Khó… Muộn Màng!


Thương Khó… Muộn Màng!

- Khốn thay cho thời đại chúng ta vì chúng ta đang ĐI NGƯỢC LẠI những gì Kinh thánh dạy!  
- Hãy nhìn xem Đấng Christ – Đấng vì chống trả tội ác mà phải chịu ĐỔ HUYẾT!
Tinh thần của lễ Thương Khó là “chống trả TỘI ÁC” không mõi mệt, không sờn lòng! A-men!
- Hội thánh sẽ không còn là Hội thánh nếu cứ để “tội ác ngồi trên ngai”… cai trị Dân thánh!

(Theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được sạch:  
không đổ huyết thì không có sự tha thứ.” - Hê. 9: 22

***
 Anh em chống trả với tội ác còn chưa đến nỗi đổ huyết” (Hê. 12: 4)
Bởi vì chúng nó đã làm đổ huyết của các thánh đồ cùng của các đấng tiên tri, và Ngài đã cho chúng nó uống huyết: Thật là đáng lắm.” (Khải huyền 16: 6)
***
Sứ điệp thương khó lẽ ra phải được chia xẻ sớm hơn, vì sáng nay là lễ Phục sinh rồi. Tuy nhiên, Hội thánh chung cứ “đến hẹn lại lên” với những lễ nghi, “sứ điệp”… mà đời sống của con cái, tôi tớ Chúa cứ “bổn cũ soạn lại”, không có gì mới… Do đó sứ điệp “Thương Khó muộn màng”… có còn hơn không...
Nói đến Thương khó (Lễ tưởng nhớ sự khổ nạn của Chúa Jesus vì tội lỗi chúng ta) không thể không nói đến “huyết”! Vì theo như Kinh thánh:

1. Không đổ huyết thì không có sự tha thứ:
Theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được sạch: không đổ huyết thì không có sự tha thứ.” (Hê. 9: 22)
Từ khi A-đam và Ê-va phạm tội, Đức Chúa Trời đã phải giết một con thú lấy da kết thành áo cho hai người, thay cho chiếc áo lá vả mà họ đã tự làm để che sự lõa lồ sau khi biết mình đã phạm tội… Huyết đã đổ ra vì tội lỗi của con người từ khi đó. Chiếc áo da thú thay cho chiếc áo lá vả của A-đam, sự chết của một con sinh tế để cho A-đam có được “chiếc áo công bình” (bằng da thú)! Ý nghĩa “huyết chuộc tội” đã bắt đầu từ đó. (Sáng thế ký 3: 21)
Đấng Christ là con sinh của lễ Vượt qua đã bị giết, huyết Ngài đổ ra cho nhiều người được tha tội. Đức Chúa Trời đã tha thứ cho tội lỗi của chúng ta bởi huyết của con Ngài. (I Cô-rinh-tô 5: 7; Ma-thi-ơ 26: 28)
“…Không đổ huyết thì không có sự tha thứ.” (Hê. 9: 22)

2. Huyết đổ ra trong nơi thánh:
Khốn cho các ngươi, vì các ngươi giống như mả loạn, người ta bước lên trên mà không biết!
Một thầy dạy luật bèn cất tiếng nói rằng: Thưa thầy, thầy nói vậy cũng làm sỉ nhục chúng tôi. … Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Khốn cho các ngươi… hầu cho huyết mọi đấng tiên tri đổ ra từ khi sáng thế, cứ dòng dõi nầy mà đòi, là từ huyết A-bên cho đến huyết Xa-cha-ri đã bị giết giữa khoảng bàn thờ và đền thờ; phải, ta nói cùng các ngươi, sẽ cứ dòng dõi nầy mà đòi huyết ấy
.” (Lu-ca 11: 44-51)

A-bên vì vâng lời Đức Chúa Trời mà dâng một tế lễ tốt hơn của Ca-in, nên đã bị giết bởi anh mình là Ca-in. Huyết của A-bên đổ ra “nơi bàn thờ của mình” là vì muốn sống và làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Huyết của A-bên cũng là huyết của những người “công bình” muốn làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. (Hê. 11: 4)
Không phải một mình A-bên “chết và đổ huyết ra vì muốn sống đẹp lòng Đức Chúa Trời”, mà trải qua các thời kỳ, những người đi con đường của A-bên hoặc ít hoặc nhiều họ cũng phải bị “đổ huyết”: “hầu cho huyết mọi đấng tiên tri đổ ra từ khi sáng thế, cứ dòng dõi nầy mà đòi, là từ huyết A-bên cho đến huyết Xa-cha-ri đã bị giết giữa khoảng bàn thờ và đền thờ; phải, ta nói cùng các ngươi, sẽ cứ dòng dõi nầy mà đòi huyết ấy.” (Lu-ca 11: 44-51)

3. Dòng dõi này là dòng dõi nào?
"Hầu cho huyết mọi đấng tiên tri đổ ra từ khi sáng thế, cứ dòng dõi nầy mà đòi, là từ huyết A-bên cho đến huyết Xa-cha-ri đã bị giết giữa khoảng bàn thờ và đền thờ; phải, ta nói cùng các ngươi, sẽ cứ dòng dõi nầy mà đòi huyết ấy.” (Lu-ca 11: 51)
Dòng dõi này... Đó là dòng dõi mà những người Pha-ri-si, thầy tế lễ, thầy thông giáo đương thời Chúa Jesus là đại diện. Và Chúa cũng như Giăng Báp-tít gọi đó là “dòng dõi rắn lục”. (Ma-thi-ơ 3: 7; 12: 34; 23: 33…) Đó là dòng dõi “mặc áo thánh, thi hành thánh chức trong nơi thánh, có vẻ bề ngoài rất đạo đức, thánh thiện”… nhưng là dòng dõi điêu ngoa, mượn tôn giáo mà sống đời vương giả, trao gánh nặng cho người khác còn mình thì không đụng ngón tay vào… Chúa gọi những thành phần đó là “mả loạn, người ta bước dẫm lên trên mà không biết”! (Lu-ca 11: 44) Những thành phần này – dòng dõi này luôn xưng mình là “tôi tớ Đức Chúa Trời”, nhưng hể ai không làm theo ý họ, không theo phe họ… thì luôn “trả giá” không cách này thì cách khác! 

 
("Tôi là mục sư Nguyễn Ngọc Hiền - Chủ tịch ủy ban điều hành...
 "Những thành phần này – dòng dõi này luôn xưng mình là “tôi tớ Đức Chúa Trời”, nhưng hể ai không làm theo ý họ, không theo phe họ… thì luôn “trả giá” không cách này thì cách khác!...“huyết vô tội” của những người làm theo ý muốn Chúa đã từng bị đổ ra thì sẽ “cứ dòng dõi này” mà đòi.)

Huyết đổ ra trong nơi thánh có hai loại: Huyết con sinh được thầy tế lễ dâng lên làm lễ chuộc tội và huyết của những người bị giết vì làm theo ý muốn Đức Chúa Trời như huyết của A-bên và Xa-cha-ri. Huyết của con sinh thời Cựu ước tượng trưng cho huyết của Đấng Christ, mà ngày nay trong lễ Tiệc thánh của Hội thánh chúng ta dùng “nước nho” tượng trưng cho “huyết của Giao ước mới”… Nhưng “huyết vô tội” của những người làm theo ý muốn Chúa đã từng bị đổ ra thì sẽ “cứ dòng dõi này” mà đòi. Trong nhà thờ ngày nay không những có “nước nho” trong Tiệc thánh, mà còn có những ly “nước đắng” khác mà một số “tôi tớ Chúa… ép người khác phải uống”!
(- Ly nước mà ông Thái Phước Tr và đoàn “khách chính phủ” đã ép cố Ms Hội trưởng Phạm Xuân Th uống là “ly nước gì” thì một ngày kia trước tòa án Đấng Christ, ông TPT sẽ phải trả lời!)

4. Chống trả tội ác:
Anh em chống trả với tội ác còn chưa đến nỗi đổ huyết” (Hê. 12: 4)
Trước khi nói đến vấn đề chống trả tội ác, tác giả Hê-bơ-rơ có nói đến một cuộc đua thuộc linh. Tại đó có hàng ngàn, hàng triệu người là những thánh đồ đã về nước Chúa đang theo dõi cuộc đua, vây lấy, chứng kiến cuộc đua mà chúng ta đang tham dự “như một đám mây lớn”. Tiếp theo tác giả kêu gọi người dự cuộc đua chớ mệt mõi sờn lòng mà hãy nhìn xem Chúa Jesus “là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời.” (Hê. 12: 1-4)
Tiếp theo, trong cuộc đua này có sự “chống trả tội ác”: “Anh em chống trả với tội ác còn chưa đến nỗi đổ huyết” (Hê. 12: 4) (Ý này trong Kinh thánh là liên tục, liên ý với nhau không bị ngắt quảng như đã phân chia trong bản tiếng Việt, giữa câu 1-3 và câu 4)
Trong cuộc đua thuộc linh có sự “chống trả tội ác” – sự chống trả “chưa đến nổi đổ huyết”! - “Anh em chống trả với tội ác còn chưa đến nỗi đổ huyết.” (Hê. 12: 4)
Trong bản chất sa ngã của con người, trong những cuộc đua thực tế của những giải thưởng thể thao… người ta cũng thường có những “mánh lới, thủ đoạn” để hạ gục đối phương, hầu phần thưởng và “vinh dự” sẽ về mình.
Tại sao đang nói về cuộc đua thuộc linh mà tác giả Hê-bơ-rơ lại “bẻ sang” chuyện “chống trả tội ác”? - “Anh em chống trả với tội ác còn chưa đến nỗi đổ huyết” (Hê. 12: 4)
Khi suy gẫm về “huyết A-bên, huyết của Xa-cha-ri và huyết của Chúa Jesus”… ai là người gây ra sự đổ huyết này? Quân lính La-mã sẽ không bao giờ hành động nếu không có bàn tay và những “sắc lệnh tôn giáo” của những thầy tế lễ, thầy thông giáo… những người xưng mình là “tôi tớ Đức Chúa Trời”?
Huyết của A-bên đổ ra là vì “một cuộc tranh đua trên đường đua thuộc linh” với Ca-in? (Hê. 11: 4) Huyết của Xa-cha-ri...?
Có chắc rằng trong “cuộc đua thuộc linh” ngày nay cũng như trải qua các thời đại: người ta không dùng thủ đoạn để giành phần thắng và “danh dự” về cho mình? (Ông Thái Phước Tr, cũng như Dương Thành L của Ngũ tuần AG gian lận bầu cử, ông Nguyễn Ngọc Thuận “giàn cấn cho con trai về làm quản nhiệm nhà thờ khu 6 Quy nhơn”… và nhiều trường hợp khác… có phải là người ta dùng mánh lới thủ đoạn để giành phần thắng và “vinh dự” trong cái gọi là “cuộc đua thuộc linh” ngày nay?) 

 (Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận: “giàn cấn cho con trai về làm quản nhiệm nhà thờ khu 6 Quy nhơn”… và nhiều trường hợp khác… có phải là người ta dùng mánh lới thủ đoạn để giành phần thắng và “vinh dự” trong cái gọi là “cuộc đua thuộc linh” ngày nay?)

Và khi “vạch trần những mánh lới, thủ đoạn” này ra thì có phải là anh em đang “chống trả tội ác”, một sự chống trả chưa đến nổi đổ huyết…?? - “Anh em chống trả với tội ác còn chưa đến nỗi đổ huyết” (Hê. 12: 4)
Ngày nay trong Hội thánh, những ai “thỏa hiệp với tội ác thì còn” mà “chống trả với tội ác thì văng” ra ngoài… như trường hợp đã xảy ra trong nhà thờ NTP, khi những ai “theo ông Dũng, thỏa hiệp với tội ác” thì còn, mà người lên tiếng, chỉ ra những sai trật của “tôi tớ Chúa Nguyễn Ngọc Dũng” thì bị “đá văng ra ngoài” như anh bảo vệ NQT? Ngày nay người ta chỉ “thánh thiện trên bục giảng”… còn những ai lên tiếng “chống trả tội ác” thì bị cộng đồng cô lập? Như một ý kiến của một comment gần đây: “cho dù góp ý theo trình tự Kinh thánh dạy thì 95% là im lặng, còn 5% còn lại là BA PHẢI”! Tại sao? Tại sao Kinh thánh dạy chúng ta là phải “chống trả tội ác” mà sự chống trả đó “chưa đến nổi đổ máu” (góp ý, lên án, phê bình...)… thì tất cả, đa số (95%) chọn thái độ im lặng, 5% thì “ba phải”? Chúng ta rêu rao trên tòa giảng và khoe khoang với “dân ngoại”, thế gian rằng “chúng ta là Dân thánh”… nhưng chúng ta lại “im lặng với tội ác” và “chọn ba phải” cho yên thân?
Hầu như ngày nay từ nhà thờ cho đến tư gia: “thỏa hiệp với tội ác thì còn, mà chống trả tội ác thì… văng”! Những ai lên tiếng chống trả tội ác thì bị cho là “xét đoán anh em”, còn “im lặng trước cái ác” thì được cho là... “trung tín làm theo lời Chúa”?
Lời Chúa trong Ê-sai chép rằng:
Khốn thay cho kẻ lấy sự dối trá làm dây kéo sự gian ác theo sau, và như dùng đỏi xe kéo tội lỗi; … Khốn thay cho kẻ gọi dữ là lành, gọi lành là dữ; lấy tối làm sáng, lấy sáng làm tối; vật chi cay trở cho là ngọt, vật chi ngọt trở cho là cay!” (Ê-sai 5: 18-20)

- Khốn thay cho thời đại chúng ta vì chúng ta đang ĐI NGƯỢC LẠI những gì Kinh thánh dạy!
Bởi vì chúng nó đã làm đổ huyết của các thánh đồ cùng của các đấng tiên tri, và Ngài đã cho chúng nó uống huyết: Thật là đáng lắm.” (Khải huyền 16: 6)
Anh em chống trả với tội ác còn chưa đến nỗi đổ huyết” (Hê. 12: 4) 
…Hầu cho huyết mọi đấng tiên tri đổ ra từ khi sáng thế, cứ dòng dõi nầy mà đòi, là từ huyết A-bên cho đến huyết Xa-cha-ri đã bị giết giữa khoảng bàn thờ và đền thờ; phải, ta nói cùng các ngươi, sẽ cứ dòng dõi nầy mà đòi huyết ấy.” (Lu-ca 11: 44-51) 

 
(“…Hầu cho huyết mọi đấng tiên tri đổ ra từ khi sáng thế, cứ dòng dõi nầy mà đòi...")


Trong mùa Thương Khó này chúng ta hãy suy gẫm về “huyết”, tức huyết báu của Đấng Christ. Bên cạnh đó chúng ta cũng suy gẫm vế “huyết của các thánh đồ, tiên tri đã đổ ra trong nơi thánh” khi họ “chống trả tội ác trong nơi thánh”. Sự chống trả của chúng ta ngày nay tuy “chưa đến nổi đổ huyết”. Vì vậy những ai trong chúng ta là những người yêu mến Chúa, cần phải làm điều này – chống trả tội ác để cứu lấy Hội thánh đang băng hoại trong tay những “tôi tớ mặc áo thánh” nhưng đang “cấu kết, thỏa hiệp với cái ác”.
Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta, nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Vậy, anh em hãy nghĩ đến Đấng đã chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi dường ấy, hầu cho khỏi bị mỏi mệt sờn lòng.” (Hê. 12: 1-4)

Hãy nhìn xem Đấng Christ – Đấng vì chống trả tội ác mà phải chịu ĐỔ HUYẾT!
Tinh thần của lễ Thương Khó là “chống trả TỘI ÁC” không mõi mệt, không sờn lòng! A-men.!

LHS- Mùa Thương Khó 2014
(Chúa nhật 20/4/2014)

Thứ Bảy, ngày 19 tháng 4 năm 2014

Bổ Sung Đơn Tố Cáo Tư Cách Của Mục Sư Nguyễn Ngọc Dũng

“Ngay trong buổi sáng bị đuổi việc, tôi đã nói thẳng với ông Nguyễn Ngọc Dũng ở trước mặt mọi người là: Tôi chưa bao giờ xem việc làm Bảo-vệ Hội thánh là một cái nghề như ông làm Mục Sư”..." - Bảo vệ: Nguyễn Quang Thật. - (ĐTDĐ: 01.202.326.907)

***

BỔ SUNG ĐƠN TỐ CÁO ‘MỤT HƯ DŨNG’ Ở NGUYEN TRI PHUONG...

Đơn Tố Cáo Tư cách của mục sư Nguyễn Ngọc Dũng

Mục sư Nguyễn Ngọc Dũng không có tư cách mục-sư.


Kính gởi:  
- Ban đại diện Tin-lành thành phố.
- Ban trị sự Tổng liên hội.
- Và các tôi con Chúa trong Hội thánh.

(Tôi không thể gởi cho Ban chấp sự tại HT.NTP được, vì BCS và BTS hiện nay đang nằm trong tay MS Dũng và bị MS Dũng điều khiển hoàn toàn)

Tôi là Nguyễn Quang Thật, nhân viên bảo vệ của Hội thánh Nguyễn Tri Phương từ năm 2012-2014.
Sáng nay, tôi được mục sư Dũng mời vào văn phòng và thông báo rằng tôi phải nghỉ việc ngay lập tức: không có lý do, mà cũng không cho tôi có thời gian để chuẩn bị. Tôi nghĩ rằng những người ngoại đạo cũng không nỡ cư xử như vậy với nhân-viên. Tôi làm bảo vệ trong hai năm qua một cách hết sức, hết lòng, vậy mà lại bị đối xử quá tệ. Cho nên, trước khi nghỉ việc, tôi muốn báo cho Hội-thánh biết tất cả những gì mà tôi đã nhìn thấy về đời sống thực tế của mục sư Nguyễn Ngọc Dũng trong hai năm qua:

1. Lý lịch: Mục sư Nguyễn Ngọc Dũng quê quán Trà My Bắc - ở gần với đồng bào dân tộc “Cờ-tu” thuộc tỉnh Quảng Nam – Đã học tới lớp 10, xin đi làm truyền đạo tình nguyện với người anh là Nguyễn Ngọc Anh, hiện là mục sư ở Đắc-nông.
2. Cách cư xử: Khi có sự cố, hay vấn đề nan giải nào, cách cư xử của MS Dũng không đàng hoàng: MS Nguyễn Ngọc Dũng thường có những lời sỉ nhục, sát phạt, mắng nhiếc tín đồ. Chẳng hạn: Sỉ nhục, mắng nhiếc Bảo vệ Nguyễn Quang Thật; sát phạt, trù dập những tín đồ như anh Nguyễn Thanh Toàn (Ban âm thanh) và nhiều người khác nữa, khiến cho họ bị vấp phạm rất nặng.
3. Bị người ngoại chửi là “mất dạy”: Có một lần, MS Dũng nói với những công nhân đang làm việc trong khuôn viên nhà thờ, ở gần cửa hông của Tổng liên hội: “Nầy, mầy làm mà không đóng cửa bị mất xe sao? Mầy có nghe không?” Người ấy hỏi: “Ông ấy là ai mà ăn nói mất dạy vậy?” Có người nói rằng: “Ông đó là Mục Sư”. Anh em công nhân nói với nhau rằng: “Mục Sư gì mà ăn nói như đồ gian ác, gian manh”. Mọi người buôn bán quanh hàng rào nhà thờ đều nghe rõ ràng sự việc nầy. Ai cũng nói: “Mục Sư nầy hồ đồ giống bọn côn đồ”. Và họ còn nói thêm: “Chúng tôi không bao giờ theo đạo Tin-lành. Cứ nhìn thấy cách cư-xử của ông Mục Sư nầy là đủ biết”. Chính tôi là Bảo-vệ Thật đã chứng kiến và nghe những điều đó.
4. Mượn tiền của người ngoại: Ông Bà Mục Sư Nguyễn Ngọc Dũng mượn của người ta 4.000 đôla, (bốn ngàn) và họ đến nhà thờ để đòi lên đòi xuống nhiều lần – có mặt Bảo vệ Nguyễn Quang Thật. Ban đầu thì Bảo-vệ Thật không tin, nhưng khi hỏi cụ thể thì người ta mới xác nhận là chính ông MS Dũng đã thiếu tiền của họ mà chưa trả. Sau sự việc nầy, MS Dũng đã cho phép Bảo vệ Thật được trú-ngụ trong nhà-thờ, phải chăng là để “bịt miệng bịt mồm” Bảo vệ Thật, để đừng tiết lộ cho Hội thánh biết (?)
5. Con cái hư hỏng: MS Nguyễn Ngọc Dũng không hề quan tâm giáo dục con cái, điển hình là: Con gái lớn là Triều Nghi, thằng con trai Long, và đứa con gái út đều có bồ bịch - dẫn vào nhà thờ và quan hệ tình dục trong các toilet. (Khi tôi tình cờ mở cửa toilet thì thấy chúng đang hôn nhau đắm đuối, tới nỗi tôi sợ rằng chúng có thể sẽ đi quá xa). Riêng Triều Nghi và bạn trai thì mở phim Sex trong laptop mà coi (trong phòng Bên-gia-min). Chính tôi là Bảo vệ Thật đã bắt gặp những chuyện nầy khi đi xem xét các phòng ốc trong nhà thờ.
 (Nhà thờ Tin lành "Nguyễn Tri Phương")

6. Vợ chồng bất hòa nặng nề: Ông MS Dũng thường có những lời nạt nộ bà Mục Sư mà nhiều tín đồ khác cũng nghe thấy, ngay cả trong lúc dự tiệc chung với Hội thánh. Có một lần, Bảo vệ Thật bắt gặp Bà MS hắt ly nước vào mặt ông MS, và quăng một xấp giấy vào mặt MS Dũng.
7. Tham nhũng: HT.NTP đã nhận được 2 (hai) đợt hàng cứu trợ gởi cho người miền Trung bị thiên-tai của con cái Chúa dâng, tổng cộng là 17 (mười bảy) thùng. MS Nguyễn Ngọc Dũng biểu đem hết vô phòng ở của MS. Đợi đến ban đêm, MS Dũng đã gọi anh em bà con của mình tới, rồi đem phanh chia cho họ mà chở về.
8. Nghi kỵ: Mục Sư Nguyễn Ngọc Dũng nói với Bảo vệ Thật: “Nếu anh không kiểm tra, lục soát anh Đặng Ngọc Mỹ, nhân viên văn phòng, là anh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về mọi sự mất mát”. Có lần MS Dũng trách Bảo vệ Thật: “Anh Mỹ mang gói gì đi ra anh có kiểm tra không?” Thực đau lòng – khi BV Thật thấy anh Đặng Ngọc Mỹ đã làm việc mười mấy năm tại nhà thờ Nguyễn Tri Phương, mà lại bị nghi kỵ như vậy.
9. Số tín đồ giảm dần: Từ ngày MS Dũng làm quản nhiệm HT.NTP thì số tín đồ ngày càng giảm dần. Từ hằng ngàn tín đồ, nhưng hiện nay cả hai lễ Chúa nhật chỉ có khoảng từ 500 người dự trở lại (vì có nhiều người nhóm tới hai lần trong Chúa nhật và một số người vãng lai). Có một số người bỏ đạo hoặc đi qua các hệ-phái khác là vì họ nói rằng: “MS Dũng nầy nhìn không có chút tin tưởng – giảng sai thần học”.
10. Làm lễ hôn phối lậu: MS Nguyễn Ngọc Dũng đã tổ chức lễ hôn phối (khoảng 4-5 lần) nằm ngoài chương trình trong tuần của Hội thánh. MS đã làm lễ cho những cặp hôn nhân mà chỉ có hai bên Nội Ngoại khoảng dưới 10 người, còn chấp sự Hội thánh thì không thấy tham dự. Có nhiều cặp hôn nhân mà Mục Sư Dũng đã nhận làm lễ hôn phối cấp-tốc để họ đi nước ngoài. Những cuộc hôn nhân “chui” ấy chắc chắn là phải có hối lộ, hoặc là có “đô-la” gửi về cho MS Dũng khi họ đã ra tới nước ngoài.

("Qua những điều trên, tôi kết luận rằng: Ông Nguyễn Ngọc Dũng không có đủ tư cách làm MS trong Hội thánh của Chúa..." - Nguyễn Quang Thật)

11. Qua những điều trên, tôi kết luận rằng: Ông Nguyễn Ngọc Dũng không có đủ tư cách làm MS trong Hội thánh của Chúa. Nói đúng hơn, ông Nguyễn Ngọc Dũng là người chỉ muốn cho giàu có, xem việc làm Mục Sư như một cái nghề và ưa thích một đời sống xa hoa, sung sướng mà thôi.
Ngay trong buổi sáng bị đuổi việc, tôi đã nói thẳng với ông Nguyễn Ngọc Dũng ở trước mặt mọi người là: “Tôi chưa bao giờ xem việc làm Bảo-vệ Hội thánh là một cái nghề như ông làm Mục Sư”. Sau đó tôi cũng nói thêm: “Những ai dám chống đối ông trong Hội thánh là những người tốt và ngay thẳng”.
Sở dĩ từ trước cho tới nay, tôi không dám nói về những điều mình biết là bởi vì sợ mất việc làm. Gia đình tôi rất khó-khăn cho nên tôi phải nín nhịn ông Nguyễn Ngọc Dũng rất nhiều lần, để có thể có tiền lương mà nuôi mấy đứa con đang đi học. Nhưng nay, bị đuổi việc một cách bất ngờ mà không có lý do gì cả, tôi nghĩ là mình cần phải nói ra tất cả với các tôi con của Chúa, về những gì mình đã nhìn thấy, để lương tâm được thảnh thơi.
Nếu có lý do thì chỉ có một lý do là vì tôi đã nói chuyện với ông Trần Minh Mẫn (một người đang đề kháng ông Dũng) trong khoảng năm phút trước cuộc bầu cử (tín nhiệm) vừa qua. Đã có người của ông Dũng (là ông Phan Thế Lung) tới hạch hỏi tôi sau đó và báo lại cho ông Dũng biết. Kể từ đó, ông Dũng đã tỏ thái độ rất khó chịu đối với tôi, và sau khi thắng cử thì ông Dũng lại muốn loại bỏ tôi. Chính anh Bảo-vệ Hào cũng xác nhận lý do mà anh nghe được đó là “vì tôi đã làm bạn với những người mà ông MS Dũng không ưa thích”. Nhưng MS Dũng đã không bao giờ công khai nhìn nhận đó là lý do.
Hay còn có một lý do nữa là vì tôi biết nhiều về quá-khứ của MS Dũng từ khi còn ở Trà My Bắc cho tới bây giờ? Cho nên MS Dũng đã đuổi việc tôi để “bịt miệng” tôi chăng?
Sau khi bị đuổi việc, một số người của Mục Sư Dũng đã đi theo tôi mà yêu cầu tôi đừng nói chuyện nầy cho ai biết. Nhưng tôi đã cương quyết phải vạch mặt Mục Sư Dũng để mọi người nhìn thấy con người thật của Mục Sư Dũng.
Tôi xác định rằng tất cả những gì mà mình đã nói trong đơn nầy là sự thật, ở trước mặt Đức Chúa Trời.
Tôi cũng đem sự việc nầy mà nói với Mục Sư Nguyễn Thế Hiển (trưởng BĐD.TL) tại VP.TLH vào chiều 01.4.2014 vừa qua và đã nhận được sự an-ủi của Mục Sư Hiển. Tôi nói với MS Hiển rằng: “Tôi biết rằng lẽ ra thì tình yêu thương phải che đậy tội lỗi”. Nhưng Mục Sư Hiển đã nói rằng: “Tội lỗi mà không ăn-năn thì cũng không thể che đậy được”.
Xin các tôi con Chúa cầu nguyện cho tôi, cũng như công ăn việc làm, và chỗ ở của tôi trong những ngày sắp tới.
Xin cũng vui lòng gởi lá đơn nầy tới cho tất cả các tôi con Chúa khác (bằng email), để họ biết những gì đã xảy ra.

Để xác minh lá đơn nầy, xin gọi Nguyễn Quang Thật – ĐTDĐ: 01.202.326.907 để biết rõ.

Ngày 02.4.2014


Nhân viên bảo-vệ Nguyễn Quang Thật

Máu Oan Hồn Của Những... CON SỐ


Máu Oan Hồn Của Những... CON SỐ

- Thông điệp “Khá CẨN THẬN VỀ CHỨC VỤ” là điều mà cô Tuyết Thu muốn nhắn gửi đến cho cả những người hầu việc Chúa chân thật, lẫn những người lãnh đạo trong “Cái Bang” (xin lỗi lộn chính tả) gọi là “Thường Vụ Tổng hội” của Liên Hữu CĐ, trong đó có cả mục sư Đinh Thiên Tứ là giáo hội trưởng… - LHS

(Ms Đinh Thiên Tứ - giáo hội trưởng giáo hội LHCĐ)
***
Nguyện huyết ấy đổ lại trên đầu Giô-áp và trên cả nhà cha người! Nguyện nhà Giô-áp chẳng thiếu người bị bịnh bạch trược, bịnh phung, kẻ bại xuội, kẻ bị gươm ngã chết, kẻ thiếu bánh ăn!” (II Sam. 3: 29)
“…Chớ để đầu bạc (Giô-áp) xuống âm phủ cách bình yên…” (I Vua. 2: 6)
__________
Comment của Tuyết Thu đăng trên Hoithanh.com:
Thật cảm ơn Chúa Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc VN Gần 40 năm qua rất còn non trẻ mà đã có 1517 gia đình tín hữu, 900 Mục sư và nhân sự tình nguyện đây là một con số mà chúng ta cần phải lưu tâm đáng chú ý!!!!!!!!học theo cách lãnh đạo của ban thường vụ tổng hội Liên Hữu cơ Đốc VN về con số báo cáo???????, nguyện xin Chúa nuôi nấng những người chăn còn lại.\" Khá CẨN THẬN VỀ CHỨC VỤ ngươi nhân danh ta mà nhận lãnh !!!!! Kẻo MÁU OAN HỒN của những CON SỐ đó đổ lại trên ngươi./." - Tuyết Thu.
***
Trên đây là 1 comment trong số 6 comment cho bài “1000 Đại Biểu Tham Dự Đại Hội Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc Lần Thứ I ” trên Hoithanh.com và được trích đăng lại trên LHS lúc 15:53 Ngày 18 tháng 04 năm 2014 .
Được biết trong Liên Hữu CĐ cũng có một chị em tên là Tuyết Thu (TT). Không rõ là cô Tuyết Thu trong LHCĐ là tác giả của comment này hay là một “tuyết thu” khác. Tuy nhiên, có lẽ đây là một comment viết khá hay. LHS xin phân tích và có thêm một vài ý kiến:

1-     Cô TT lưu ý mọi người hãy “chú ý những CON SỐ: “đây là một con số mà chúng ta cần phải lưu tâm đáng chú ý!!!!!!!!
2-     Cô TT “khuyên” mọi người nên học theo cách lãnh đạo “tài tình” của Liên Hữu CĐ về “cách để có những con số”: chúng ta cần phải lưu tâm… học theo cách lãnh đạo của ban thường vụ tổng hội Liên Hữu cơ Đốc VN về con số báo cáo???????
3-     Cô TT có lòng cảm thông đối với những “người chăn còn lại”: nguyện xin Chúa nuôi nấng những người chăn còn lại… và khuyên họ hãy cẩn thận về chức vụ nhân danh Chúa nhận lãnh: “Khá CẨN THẬN VỀ CHỨC VỤ ngươi nhân danh ta mà nhận lãnh !!!!!
4-     Kẻo MÁU OAN HỒN của những CON SỐ đó đổ lại trên ngươi." (những “chức vụ còn lại”)

Về điểm thứ 1: Có vẻ như cô TT không đồng tình cho lắm nếu không muốn nói là nghi ngờ về những con số mà Hoithanh.com đã đề cập trong bài viết: “Hội thánh Liên Hữu… có 1517 gia đình tín hữu, 900 Mục sư và nhân sự tình nguyện, đây một con số mà chúng ta cần phải lưu tâm đáng chú ý!!!!!!!! (mĩa mai?)
Được biết trước đây trong Hội thánh Liên Hữu CĐ tồn tại một câu nói mà ngay cả Ms ĐTT cũng thường nói, mỗi khi đi thăm các giáo hề: “Một HẠT, còn có… mấy hột”! Đây là cách nói vui để nói lên một thực tế rằng: Có những “giáo hạt” trước đây được thành lập với những con số mục sư, tín hữu đầy trong danh sách, bây giờ mục sư giáo hạt trưởng ra tới nơi thăm viếng, thực tế mới biết cả một giáo hạt chỉ còn… có “mấy hột”, có khi là chỉ gia đình “mục sư giáo hạt trưởng”!

Về điểm thứ 2: Có lẽ cô TT quá rành về “Ban lãnh đạo Liên hữu CĐ”, nên cô khuyên mọi người “học theo cách lãnh đạo của ban thường vụ tổng hội Liên Hữu cơ Đốc VN về con số báo cáo???????”. Điểm đáng chú ý là cô khuyên mọi người học theo cách của những lãnh đạo LHCĐ để có những “con số báo cáo” và sau đó là một loạt dấu hỏi chấm: “???????”.

Về điểm thứ 3: Cô TT có lòng cảm thông với một số người chăn thật còn lại - nguyện xin Chúa nuôi nấng những người chăn còn lại… - Như vậy, trong LHCĐ ít ra cũng còn một số người hầu việc Chúa với lòng ngay thật, mặc dù cả ban lãnh đạo và giáo hội trưởng đang… hãnh diện với những con số, mà theo cô TT mọi người… “khá chú ý” với một loạt dấu hỏi chấm theo sau: “?????”!
Cũng trong điểm thứ 3 này, thông điệp “Khá CẨN THẬN VỀ CHỨC VỤ” là điều mà cô TT muốn nhắn gửi đến cho cả những người hầu việc Chúa chân thật, lẫn những người lãnh đạo trong “Cái Bang” (xin lỗi lộn chính tả) gọi là “Thường Vụ Tổng hội” của Liên Hữu CĐ, trong đó có cả mục sư Đinh Thiên Tứ là giáo hội trưởng – Thái Thượng Hoàng thiên thu vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! (các quan miễn quỳ xá)

Về điểm thứ 4: Cô TT khuyên những người hầu việc Chúa chân thật còn lại hãy cẩn thận về chức vụ “Kẻo MÁU OAN HỒN của những CON SỐ đó đổ lại trên ngươi." (những “chức vụ còn lại”)
Cô TT kêu gọi những người hầu việc Chúa chơn thật còn lại hãy cẩn thận về chức vụ và “tránh xa những con số mà LHCĐ đã tự hào”… Theo cô, “kẻo máu oan hồn của những con số” đó sẽ đổ lại trên đầu!
Thế còn “Cái Bang” (xin lỗi lộn chính tả) gọi là “Thường Vụ Tổng hội” của Liên Hữu CĐ, trong đó có cả mục sư Đinh Thiên Tứ là giáo hội trưởng thì sao? Phải chăng cô muốn nói “tất cả họ đều đã và đang TẮM TRONG MÁU oan hồn”… nên không quan tâm bị máu đó đổ lại trên đầu?
Nhưng mà có lẽ cô TT đã hơi “sai về thần học”, vì “con số” thì làm gì có “máu” mà đổ? Có lẽ vì cô không chịu học “Thần Học Tinh Tuyển” của mục sư Đinh Thiên Tứ nên cô nói “hơi sai thần học”, mà là “Thần học Tinh tuyển”! Các mục sư đi theo Ms Đinh TT đã học rất kỷ “Thần học Tinh tuyển”, nên họ biết chắc “con số làm gì có máu”, nên họ tha hồ lập danh sách báo cáo… Chỉ có cô và những người không chịu “học sách ông Tứ” thì mới tin là “con số có máu”.
Con số thì không có máu thật! Nhưng “danh sách những linh hồn được cứu” mà các ông từng gửi đi báo cáo… chắc chắn sẽ có “máu”. Máu đó sẽ đổ lại trên đầu những người mà như cô TT đã nói.

Kinh thánh nói về những kẻ đi “buôn linh hồn người ta” và “huyết báo trả”:
a) Buôn linh hồn:
Sách Khải huyền có nói đến những người chuyên đi “buôn bán linh hồn người ta”:
Các nhà buôn trên đất … khóc lóc rầu rĩ, vì không ai mua hàng hóa mình nữa: Hàng hóa là… tôi mọi và linh hồn người ta nữa.” (Khải huyền 18: 11-13)
(- “Tôi mọi”: là những “nhân sự làm việc tình nguyện” cho những tay “chuyên buôn linh hồn người ta”!)
b) Huyết báo trả:
 Nguyện huyết ấy đổ lại trên đầu Giô-áp và trên cả nhà cha người! Nguyện nhà Giô-áp chẳng thiếu người bị bịnh bạch trược, bịnh phung, kẻ bại xuội, kẻ bị gươm ngã chết, kẻ thiếu bánh ăn!” (II Sam. 3: 29)
“…Chớ để đầu bạc (Giô-áp) xuống âm phủ cách bình yên…” (I Vua. 2: 6)
Đa-vít trối lại với con trai là Sa-lô-môn rằng “chớ để đầu bạc của Giô-áp xuống âm phủ bình yên”. Vì Giô-áp dẫu “mang trên vai quân hàm Tổng tư lệnh” quân đội Y-sơ-ra-ên, nhưng ông ta là một kẻ gian ác, từng giết một số tưởng lãnh trong quân đội (Áp-ne) để không ai tranh “Cái ghế” của mình. Nếu không trừ khử Giô-áp, sẽ có nguy hại cho vương quốc, vì Sa-lô-môn còn trai trẻ, chưa hiểu hết thâm độc, sâu hiểm của Giô-áp:
“…Xin Chúa ở trên trời hãy nghe, đối-đãi và xét-đoán tôi-tớ Chúa, mà lên án cho kẻ dữ, khiến đường-lối nó đổ lại trên đầu nó, và xưng công-bình cho người công-bình, và thưởng người tùy theo sự công-bình của người.” (I Vua. 8: 32)

Về phần ta, mắt ta cũng chẳng đoái tiếc chúng nó, và ta không thương xót; ta sẽ làm cho đường lối chúng nó đổ lại trên đầu chúng nó.” (Ê-xê-chi-ên 9: 10)

Nhưng, những kẻ để lòng bước theo sự ham mê của vật đáng ghét và những sự gớm ghiếc, thì ta sẽ làm cho đường lối chúng nó đổ lại trên đầu chúng nó, Chúa Giê-hô-va phán vậy.” (Ê-xê-chi-ên 11: 21)

Bấy giờ, hễ ai nghe tiếng (Chúa)… mà không chịu răn bảo, …thì máu của người ấy sẽ đổ lại trên đầu nó.” (Ê-xê-chi-ên 33: 4)

Cô TT đã “rửa tay trong máu vô tội” vì đã “răn bảo các mục sư trong Liên Hữu CĐ”.

LHS- 19/4/2014