• Chào Mừng Độc Giả Lời Hằng Sống!

    Thưa quý vị, Đây là blog cá nhân của tiên tri Huỳnh Thúc Khải được quản lý bởi một nhóm anh em Việt Nam đang sống tại Mỹ. Vì trang web cũ Lời Hằng Sống (loihangsong.net) đã bị kẻ xấu phản bội đánh phá, nên trang này được thay thế cho trang cũ LHS.net.[...]

  • Vài nét giới thiệu về Tiên tri Huỳnh Thúc Khải:

    Tiên tri Huỳnh Thúc Khải sinh ngày 10/10/1965 tại thôn Ân Đôn, xã Ân Phong Huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định – Việt nam. Tin Chúa năm 1974. Làm báp-tem năm 1984 tại nhà thờ Tin lành Bồng Sơn – Bình định (do mục sư Nguyễn Ngọc Thuận cử hành). Được báp-tem Thánh Linh trong phong trào Ân tứ tại nhà thờ Tin lành Quy nhơn năm 1988. Được tấn phong mục sư bởi giáo hội Mennonite ngày 19/10/2010 bởi Mục sư Nguyễn Hồng Quang và Hội đồng Tấn phong. (Chứng thư sắc phong số 07-0020/VMC-SP) [...]

  • Sứ Mạng Tiên Tri – Sinh Ra Để Làm Tiên Tri.

    “Hỡi con người, ta đã lập ngươi lên đặng canh giữ nhà Y-sơ-ra-ên; khá nghe lời từ miệng ta, và thay ta răn bảo chúng nó.” (Ê-xê-chi-ên 3: 17) “Đức Giê-hô-va đã gọi ta từ trong bụng mẹ đã nói đến danh ta từ lòng dạ mẹ ta… Đức Giê-hô-va là Đấng đã lập ta làm tôi tớ Ngài từ trong bụng mẹ… vì ta được tôn trọng trước mắt Đức Giê-hô-va, và Đức Chúa Trời ta là sức mạnh ta.” (Ê-sai 49: 1, 5)[...]

Thứ Năm, ngày 24 tháng 4 năm 2014

Nguyễn Lãnh: Tôi tớ Chúa hay Phường giá áo túi cơm!?Nguyễn Lãnh: Tôi tớ Chúa hay Phường giá áo túi cơm!?

Hãy trách phạt những kẻ nầy, là kẻ trù trừ, hãy cứu vớt những kẻ kia, rút họ ra khỏi lửa; còn đối với kẻ khác, hãy có lòng thương lẫn với sợ, ghét cả đến cái áo bị xác thịt làm ô uế. Vả, nguyền Đấng có thể gìn giữ anh em khỏi vấp phạm và khiến anh em đứng trước mặt vinh hiển mình cách rất vui mừng, không chỗ trách được, là Đức Chúa Trời có một, là Cứu Chúa chúng ta, bởi Đức Chúa Jêsus Christ là Chúa chúng ta, được sự vinh hiển, tôn trọng, thế lực, quyền năng thuộc về Ngài từ trước vô cùng và hiện nay cho đến đời đời! A men.” (Giu-đe: 24-25)

(Thuyết trình: "CƠ-ĐỐC-GIÁO VỚI ÂM NHẬC DÂN TỘC VN
Mục sư NGUYỄN QUỐC ẤN.
- "Biến của công thành của tư? 
Vẽ mặt, vẽ mày đóng tuồng hát như đào kép trên sân khấu...")

***
Học một năm trường thần học của giáo hội Báp-tít trước năm 1975. Sau 1975 Nguyễn Lãnh (NL) bỏ chức vụ về sống ở Túc Trưng, suốt hơn 20 năm (1975-1997) không hầu việc Chúa. Nói “bỏ chức vụ” nhưng thực ra có thi hành chức vụ khi nào đâu, nghĩa là có chức vụ đâu mà bỏ? Cho đến năm 1997 NL được Liên Đoàn Truyền giáo- Phúc Âm (LĐTG-PA) đem về cho làm công tác thiếu nhi. Vừa bước chân vào “chức vụ hầu việc Chúa” – NL đã thể hiện là một thành phần bất hão: Thụt két giáo hội IEM bằng cách lập những phiếu chi khống với số tiền lớn hàng tháng để gọi là “phục vụ công tác thiều nhi”… Việc này NL bị Võ Văn H và Lê Minh Đ phát hiện… báo cáo lại với mục sư Tổng quản nhiệm. NL gọi hai người này (Đức, Hải) bằng “thằng” và sau đó tất nhiên không thể ở trong LĐTG lâu hơn được.
Ra khỏi LĐTG, NL gia nhập chỗ “Báp-tít Liên hiệp” của Nguyễn Ngọc H và được “mục sư Nguyễn Ngọc Hiền” cho làm Trưởng ban Giáo dục! (Lưu ý: Bản thân cái gọi là “Báp-tít Liên Hiệp” của NNH cũng chỉ là “bầy vịt trời”, “giáo hội trên giấy”… không có thực)
Làm việc chung với NNH được thời gian, “thầy Nguyễn Lãnh” lột xác thành “mục sư Nguyễn Quốc Ấn”…
Ôm mộng chiếm ghế của NH, “mục sư Quốc Ấn” bị… NNH “lột ấn” Trưởng ban giáo dục, đuổi khỏi “Báp-tít Liên Hiệp”.
Ra khỏi Báp-tít Liên Hiệp – “mục sư Quốc Ấn” không còn “ấn” nữa, quay về chăn “hội thánh độc lập” có tên là Giô-ên. Hội thánh Giô-ên này là một điểm nhóm ngày trước của LĐTG (con cái, gia đình, điểm nhóm là nhà ông Hứa), điểm nhóm này LĐTG giao cho “thầy Nguyễn Lãnh” chăm sóc, cũng nhờ từ đây mà “thầy Lãnh” có bầy sau 22 năm… sống làm ruộng và hớt tóc ở Túc Trưng... Sau này ông H lấy lại nhà và “thầy Lãnh- mục sư Nguyễn… Mất Ấn” cũng lôi kéo được một số chiên “vốn” từ trong nhóm Giô-ên nầy ra làm “hội thánh Giô-ên”.
Với nhóm nhỏ này, lẽ tất nhiên làm sao đủ tài chánh để nuôi “mục sư… Mất Ấn”, nên mục sư Mất Ấn đành… phải chạy qua đầu quân “Tướng Cướp LMĐ”.
Từ năm 2009, khi thông điệp SỰ ĐỔ NÁT TRONG NƠI THÁNH ra đời, mục sư Mất Ấn là người chống đối sứ điệp. Tại sao?
Mặc dù lúc đó, nội dung sứ điệp cũng chỉ vạch trần và đụng chạm đến những mục sư có tên tuổi, đại gia lúc bấy giờ… Cở như “mục sư Mất Ấn” chỉ là con tép riu, vô danh tiểu tốt, không có cửa để nằm trong danh sách những “tôi tớ làm ĐỔ NÁT NƠI THÁNH”… Dầu vậy “mục sư Mất Ấn” cũng phản đối là… vì sao? “Mục sư Nguyễn Quốc Ấn” cho rằng chuyện các mục sư lãnh đạo tham nhũng, đục khoét, mánh lới, ba trợn, chôm chỉa tiền bạc trong giáo hội… là “chuyện bình thường”, (à quên, lúc đó Nguyễn Quốc Ấn đã dính vụ thụt két ngân sách thiếu nhi trong LĐTG rồi, nhưng ít người biết) và đối với Nguyễn Quốc Ấn, đó là chuyện “cờ trong tay ai nấy phất”! Nghĩa là trong Ng Quốc Ấn tuy chưa có cơ hội nhưng vẫn đang “ôm ấp một giấc mộng cũng sẽ thành mục sư đại gia” bằng con đường “đục khoét giáo hội”! Nghĩa là anh chưa phải là kẻ trộm bị bắt quả tang, nhưng anh chống đối những người bắt trộm, chống trộm… thì anh chính là thành phần trước sau cũng sẽ đi ăn trộm! (Trước đây LHS tìm cách lý giải vì sao NQA chống đối sư điệp) Điều này lý giải vì sao “mục hư- bại hoại Nguyễn Quốc Ấn” chưa bị vạch mặt đã lên tiếng chống đối sứ điệp “Sự Đổ Nát Trong Nơi Thánh”! (Thực ra, sau này người viết mới hiểu: NQA chống đối sứ điệp là vì NQA lúc đó đã “có vết” trong vụ thụt két ngân sách thiếu nhi trong LĐTG, bị “đuổi việc”… nhưng bên ngoài LĐTG chưa ai biết, nên NQA mạnh dạn chống đối sứ điệp “Sự Đổ Nát Trong Nơi Thánh”!… Chứ không phải NQA là tên trộm chưa bị bắt quả tang) Thực ra, cho đến lúc đó (năm 2009) Nguyễn Quốc Ấn là một “nhân viên trộm cắp bị đuổi việc” khỏi LĐTG trước đó mà không hoặc ít ai biết. LĐTG muốn “giấu lý lịch” của NQA có lẽ để tạo thêm cơ hội cho ông ta “hầu việc Chúa”, nhưng ông cứ tưởng mình là “vị thánh”… Chính vì tự nghĩ mình là “vị thánh” nên NQA đã mạnh dạn lên tiếng chống đối sứ điệp “Sự Đổ Nát Trong Nơi Thánh”! NQA cho rằng sứ điệp này “làm ô nhiễm môi trường thuộc linh tại VN” (nguyên văn). Nghĩa là đối với NQA, sứ điệp này làm ô nhiễm, chứ bản thân các mục sư VN “đều là thánh” cả, trong đó có “mục sư NQA”!

Trong con mắt của giới trẻ ngày nay, Nguyễn Quốc Ấn được xem như một “mục sư có ăn học”… nhưng sự thật, nếu là người có tâm tình hầu việc Chúa thì từ 1975-1997 ông ta đã là người hầu việc Chúa rồi! Vừa được LĐTG vớt vát, tạo điều kiện cho hầu việc Chúa, Nguyễn Lãnh đã trổ mòi thụt két và đã bị phát hiện quả tang rồi! Đã vậy, bây giờ NL còn “vác mặt xin gia nhập chỗ Tướng Cướp LMĐ” là người trước đây NL gọi là “thằng Đức”.
Những thành phần “sớm đánh tối đầu” (sáng đả đảo, chiều hoan hô, ủng hộ, nhiệt liệt…) chấp nhận cúi mình “bưng bô cho Tướng Cướp” để được chút bánh thừa, đồng tiền lẻ… chỉ là thành phần “giá áo túi cơm” chứ sao đáng gọi là “tôi tớ Chúa”?
Với một nhóm nhỏ, NL không đủ sức để “làm ông hội trưởng” hay “tổng quản nhiệm” để có cơ hội trở thành “mục sư đại gia” như những “thần tượng” mà NL đang ôm ấp… Nên NL mới bày ra mấy cái gọi là “Hội nhập Văn hóa”, “Âm nhạc Dân tộc”… để có cái “thùng”, cái trống mà gõ cho “kêu”, hầu gây sự chú ý của cộng đồng… Sau này nếu có cơ hội thì “Hội nhập Văn hóa” và “Âm nhạc Dân tộc”… sẽ đưa NL lên “nắm lá cờ nào đó” từ một “nguồn vốn đầu tư nước ngoài” và lúc đó NL sẽ thực hiện khẩu hiệu “cờ trong tay ai nấy phất”!?

LHS- 24/4/2014

Thứ Tư, ngày 23 tháng 4 năm 2014

Nguyễn Lãnh Có Tư Cách Làm Mục Sư Không?


Nguyễn Lãnh Có Tư Cách Làm Mục Sư Không?

Người giám mục lại phải được người ngoại làm chứng tốt cho, kẻo bị sỉ nhục và mắc bẫy ma quỉ.” (I Ti-mô-thê 3: 7)
Anh em ở thành Lít-trơ và thành Y-cô-ni đều làm chứng tốt về người (Ti-mô-thê)”. (Công vụ. 16: 2)
Mọi người đều làm chứng tốt cho Đê-mê-triu…” (III Giăng 1: 12)
***
- Một kẻ vô giáo dục nhưng được Nguyễn Ngọc Hiền cho làm “trưởng ban giáo dục”.
- Một kẻ không có văn hóa nhưng đi hô hào HỘI NHẬP VĂN HÓA!

  
- Chỉ có ở Nguyễn Lãnh??

***

Nhân việc Nguyễn Lãnh gia nhập “Băng Cướp ở Phan Bá Phiến”, vấn đề đặt ra là NL có tư cách để làm mục sư không? 

Lý lịch sơ bộ:
Theo mục sư TM thì Nguyễn Lãnh (NL) trước năm 1975 có học thần học 1 năm ở trường Kinh thánh Báp-tít (gần Chợ Bà Chiểu), là truyền đạo Báp-tít (không liên hệ với hội thánh Báp-tít của Ms Nguyễn Quốc Chánh).
Từ sau năm 1975, NL bỏ về Túc Trưng làm nông, hớt tóc sống không liên quan, không hầu việc Chúa gì cả.
Từ năm 1975, NL sau khi học một năm trường Kinh thánh Báp-tít rồi về Túc Trưng (Định quán, Đồng nai) sống, không hầu việc Chúa mãi cho đến 1997…
Mặc dù học trường Kinh thánh Báp-tít nhưng NL không hề tham gia hầu việc Chúa trong giáo hội Báp-tít. Vậy từ 1975-1997, NL làm gì?
Năm 1997 bà Chung Trường trong Liên đoàn TG-PA đi truyền giáo ở Đồng Nai có nghe một nữ TĐ ở Túc Trưng lo cho thiếu nhi nên bà tìm đến thăm mới biết người này là vợ NL. Bà CT về Sài gòn nói chuyện lại với Ms Trần Mai (TM). Sau đó Ms TM lên Túc Trưng mời hai vợ chồng Tđ Nguyễn Lãnh về cộng tác…”

- Nếu Ms TM và LĐTG-PA không “vớt vát” thì liệu NL ngày nay có rời khỏi nghề nông và nghề hớt tóc ở Túc Trưng?
Về Sài gòn Ms TM cho NL ở tạm tại căn nhà ở đường Phan văn Hớn (quận 12- Tp HCM). Chỉ là cho ở tạm nhưng NL về đem cả gia đình và dọn nhà từ Túc Trưng về ở tại căn nhà nói trên, ở mà không cho Ms TM hay biết”. 
- Là “thầy Truyền đạo”, NL “làm ăn” như vậy coi được không?
Trong thời gian ở đây, ngôi nhà Ms TM cho mượn, Ms TM giao cho NL lo công tác thiếu nhi. Chính trong thời gian lo công tác thiếu nhi này, Võ Văn Hải và Lê Minh Đức đã phát hiện và than phiền với Ms TM là NL đã có những PHIẾU CHI VƯỢT QUÁ LỐ- (những phiều chi khống với số tiền lớn) hàng tháng cho cái gọi là “công tác thiếu nhi”. Đức và Hải đề nghị Ms TM ngưng chức vụ thiếu nhi của Ng Lãnh (Nguyễn Quốc Ấn).
Việc NL mới lên Sài gòn chân ướt chân ráo mà đã “khai khống những chi phiếu để RÚT TIỀN của LĐTG” là một bằng chứng cho thấy Nguyễn Lãnh là một tay KHÔNG CÓ TƯ CÁCH. Sau 22 năm không hầu việc Chúa, nay có cơ hội lẽ ra NL phải tỏ ra đàng hoàng và “tu chí” lo hầu việc Chúa… Nhưng chưa chi đã làm chuyện bất minh vì tiền bạc thì đủ biết NL là một người KHÔNG CÓ ƠN KÊU GỌI!
Cũng từ vụ “tiền bạc bất minh” này mà vợ chồng NL ra khỏi LĐTG-PA.

Đổi tên:
Từ khoảng năm 1997-2000 nhiều người trong HT Tư gia chỉ nghe nói có “thầy Nguyễn Lãnh” (thầy Truyền đạo), nhưng có lẽ từ sau năm 2000, nhiều người nghe nói đến một “mục sư Nguyễn Quốc Ấn”. Hỏi ra một số người mới “té ra” Ms Nguyễn Quôc Ấn này là “ông Lãnh”… ở Túc Trưng.
Tại sao NL đổi tên?
Một cô tín đồ lâu năm ở Hội thánh Báp-tít khi nghe nói “Ms Nguyễn Quốc Ấn” tưởng ai, hỏi ra mới biết là Nguyễn Lãnh… cô ta nói “tưởng ai… tôi rành ông này quá!”
Ít có ai trong vòng những người hầu việc Chúa khi làm “truyền đạo một tên” rồi khi được ai đó “chộ tay lên đầu” rồi đổi tên thành “mục sư…” với một tên gọi khác… trừ khi người đó có vấn đề về quá khứ!
Nếu có vấn đề vế quá khứ thì cũng chẳng sao, vì ai mà không có quá khứ? Nhưng vấn đề là đời sống của mình đã thay đổi chưa? Nếu đời sống của mình chưa thay đổi mà đổi tên thì “thầy Thắng” là “thằng Thấy”, mà “thằng Thấy cũng là… thầy Thắng” cũng thế mà thôi!
Chuyện kể rằng có một ông thầy giáo tên Thắng. Học trò xầm xì trêu ông ta là “thằng… Thấy” (vì “thầy Thắng” là “thằng Thấy”). Ông ta về đổi tên Thắng thành tên Thấy. Quầng đi, quần lại cũng là “thằng… Thấy” = “thầy Thắng”. (!!)
Một trong những bằng chứng cho thấy NL cũng chỉ là ‘thằng… Thấy” không một chút thay đổi đó là việc “moi tiền của LĐTG” bằng việc khai khống chi phiếu, mặc dù mới chỉ bước vào LĐTG không lâu và việc này đã khiến NL “văng ra khỏi LĐTG” chỉ vài năm sau đó. Một “thằng… Thấy” với tư cách như thế, nhưng vừa ra khỏi LĐTG thì Nguyễn Ngọc Hiền-hô đem về cho làm chức vụ gọi là “lo công tác Giáo dục” của Báp-tít Liên Hiệp do Nguyễn Ngọc Hiền làm “chủ xị”…!? (Tư gia sau này là thế đấy!)

Đạo làm thầy:
Nguyễn Lãnh dù sao cũng được gọi bằng “thầy”- tức thầy truyền đạo. Dù sao cũng là người “có học” chứ không phải thứ chăn bò, chăn trâu… thất học. Người ta nói “một chữ cũng thầy, hai chữ cũng thầy…”. Hễ cắp sách tới trường thần học một ngày cũng được tín đồ gọi bằng thầy… đó là “văn hóa Tin lành”!
Dù xứng đáng hay không xứng đáng nhưng khi đã được tín hữu gọi bằng thầy thì ít ra mình cũng phải giữ tư cách cho… “tín đồ không hổ mặt”!
“Đạo làm thầy” thì ít ra cũng phải có tư cách… Khi nhìn thấy những học trò ngỗ nghịch như Lê minh Đức thì “bậc làm thầy” như NL cũng phải biết la rầy, trách dạy nó hoặc ít ra cũng tránh xa nó ra để cảnh báo những đứa học trò khác đừng mất dạy… như LMĐ. Đó mới là “đạo làm thầy”. Cùng là “thầy với nhau” nhưng NL không nể mặt “thầy Mai” khi gia nhập với đám học trò mất dạy LMĐ. – Băng cướp có “trụ sở - hang ổ” ở Phan Bá Phiến. Người ta nói “vuốt mặt phải nể mũi”, “đánh chó phải kiêng chủ nhà”… Khi gia nhập “Băng cướp ở Phan Bá Phiến” có khác nào “thầy Lãnh” đã “tát một gáo nước lạnh vào mặt thầy Mai”… Vì với tư cách “mục sư Nguyễn Quốc Ấn”, thầy Lãnh gia nhập tổ chức của LMĐ là coi như gián tiếp thừa nhận đây là “tổ chức hầu việc Chúa đàng hoàng”!?
Vì cái gì mà "thầy Nguyễn Lãnh" gia nhập “Băng cướp của LMĐ”, mặc dù trước đây NL từng gọi LMĐ bằng “thằng”? Vậy bây giờ “mục sư Nguyễn Quốc Ấn” sẽ gọi LMĐ bằng gì? Lẽ tất nhiên LMĐ sẽ không bao giờ để cho NL “cầm chịnh” trong “Băng cướp” của mình… nhưng một ít tiền “phụ cấp- lương chức vụ” thì chắc chắn có. Vì nếu không có thì NL không “bán danh dự của một ông thầy truyền đạo” để đi “làm tôi cho tướng cướp LMĐ”… Không biết LMĐ đã trả lương cho NL là bao nhiêu, nhưng hành động “bó thân về với triều đình” chỉ là một Băng cướp… của NL, là một hành động vô cùng VÔ LIÊM SĨ!
Điều này một lần nữa khẳng định cho dù khoác lại trên mình chiếc áo “mục sư NQA” thay vì "thầy truyền đạo Nguyễn Lãnh" thì NL cũng chỉ là “Nguyễn Lãnh ngày nào”, cũng là “thằng… thấy” mà chẳng chịu thấy gì cả!
Nhân vật Từ Hải trong Truyện Kiều là:
Bó thân về với triều đình,
Hàng thần lơ láo phận mình ra sao?”
Triều đình mà Từ Hải “bó thân”, đầu hàng về làm tôi… dẫu sao cũng là “triều đình chính đáng” dù nó không hết lòng vì dân vì nước… nhưng cái “triều đình của LMĐ” sự thật là “hang ổ của quân trộm cướp”… mà Chúa Jesus có nói trong Giăng 2. Băng đảng của một lũ học trò mất dạy, vô quân, vô đạo, vô pháp, vô môn… NL đường đường là một “ông thầy” mà lại “bó thân về làm tôi cho quân vô đạo”… Tư cách làm thầy của NL để đâu? (có đâu mà để)

Tư cách làm thầy của Nguyễn Lãnh để đâu?
Câu trả lời có lẽ là … “có đâu mà để”?
NL “bố láo” từ khi nào thì không rõ, nhưng có lẽ do được tín đồ gọi bằng “thầy” mà NL tưởng mình là thầy thật, trong khi NL thật sự không có tư cách của một người hầu việc Chúa đúng đắn.
Ngoài việc đục khoét tiền của LĐTG đã bị Lê Minh Đ và Võ Văn H phát hiện, sau đó “bị đuổi” khỏi LĐTG… Tay gọi là “mục sư Nguyễn quốc Ấn” này, lần đầu tiên khi đọc “sứ điệp SỰ ĐỔ NÁT TRONG NƠI THÁNH của Tt Huỳnh Thúc Khải vừa đưa ra năm 2009 thì NQA là người "cực lực phản đối". Trong một email trao đổi với tác giả của thông điệp, “mục sư Nguyễn Quốc Ấn” cho rằng "thông điệp này làm ô nhiểm môi trường thuộc linh tại VN"??. Trong một vài email tiếp theo “mục sư Nguyễn Quốc Ấn” có ý nôm na cho rằng "việc tham nhũng trong hàng ngũ mục sư là CHUYỆN BÌNH THƯỜNG"! NQA cho rằng những việc được thông điệp chỉ ra đó là việc "CỜ TRONG TAY AI NẤY PHẤT"! (chuyện đương nhiên không có gì lạ cả?)
Từ tư duy, cách suy nghĩ đến việc làm (ăn cắp tiền của LĐTG) cho đến việc “gia nhập Băng cướp LMĐ” của NL… Tất cả cho thấy Nguyễn Lãnh thật sự là một người KHÔNG CÓ TỪ CÁCH của một người “thầy truyền đạo” đúng đắn. Còn việc ai đã “chộ tay trên đầu Lãnh” và cấp chứng chỉ “phong hủi” cho Nguyễn Lãnh làm mục sư thì sẽ tính sau!

Một kẻ vô giáo dục nhưng được Nguyễn Ngọc Hiền cho làm “trưởng ban giáo dục”.
Một kẻ không có văn hóa nhưng đi hô hào HỘI NHẬP VĂN HÓA!
Chỉ có ở Nguyễn Lãnh??

LHS- 23/4/2014

Thứ Ba, ngày 22 tháng 4 năm 2014

Bạch thư 50: Thư Khiếu Nại

LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM- HỘI THÁNH PHÚC ÂM- TRƯỜNG ĐẤNG CHRIST.
Inter-Evangelistic-Movement & Bible-Church(I.E.M.)

28 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình Q1- Tph Hồ Chính Minh. Emai: iemvn@yahoo.com


Bạch thư 50: Thư Khiếu Nại


(Mục sư Trần)
V/v Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm giả của nhóm cướp Lê Minh Đức

trong HIỆP HỘI THÔNG CÔNG TIN LÀNH VIỆT NAM. (V.E.F.)

- Kính gởi: Ban Điều Hành HIỆP HỘI THÔNG CÔNG TIN LÀNH VIỆT NAM (V.E.F.)
Vào tháng 6 năm 2006, một số người là Ô & B Lê-Minh Đức, Võ-Văn-Hải,  Dương- Thị-Thảo,  Lê- Thị Hường, Phạm-Viết Tuấn Anh lợi dụng sự tín nhiệm và chức quyền đã cướp tài sản của giáo hội Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm- Hội Thánh Phúc Âm- Trường Đấng Christ của chúng tôi ra đi và mạo nhận cùng một danh xưng của giáo hội chúng tôi để đánh lừa Hội Thánh, các con chiên ngây thơ và công luận hầu tìm cách hợp thức hóa số tài sản đã cướp được tổng cộng trên 06 triệu Dola Mỹ.

Sau đó không bao lâu thì năm 2007 chúng tôi lại thấy cái ngụy giáo hội của nhóm trên được V.E.F. ký giấy chính thức thừa nhận tư cách đại diện giáo hội chúng tôi. Đây là điều không thể chấp nhận được!


Căn cứ vào các biên bản của các buổi họp của mục sư đoàn, nay toàn thể tín hữu và mục sư đoàn trong giáo hội viết lá thư nầy đề nghị V.E.F. giải thích, giải quyết việc nầy sao cho đẹp lòng Đức Chúa Trời và Hội Thánh như Kinh Thánh đã dạy: 

   "Các ngươi chớ ăn trộm ăn cắp, chớ nói dối, và chớ lừa đảo nhau". (Le 19:11)

  "Khi ngươi thấy kẻ ăn trộm, bèn ưng lòng hiệp với họ, Ngươi đã chia phần cùng kẻ ngoại tình". (Thi 50:18)

  "Kẻ nào chia phần với tay ăn trộm ghét linh hồn mình; Nó nghe lời thề, mà không tỏ điều gì ra". (Ch 29:24) 
"Ở đó chỉ thấy những sự thề gian, thất tín, giết người, ăn trộm, và tà dâm; chúng nó làm sự tàn bạo, máu chồng trên máu". (Os 4:2)

 "Ngươi chớ hùa cùng kẻ hung ác đặng làm chứng dối. Ngươi chớ hùa đảng đông đặng làm quấy; khi ngươi làm chứng trong việc kiện cáo, chớ nên trở theo bên phe đông mà phạm sự công bình". (Xu 23:1-2)


"Ai xưng kẻ ác là công bình, và kẻ nào lên án cho người công bình, cả hai đều lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va". Ch 17:15


 "Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm". ICo 10:31 


Trân trọng

Sài-gòn ngày 01- 04- 2014

Tổng Quản Nhiệm IEM


Mục sư Trần Mai

Cơ-đốc-giáo và Hội nhập văn hóa!

Cơ-đốc-giáo và Hội nhập văn hóa!

"...Vì về phần đạo nầy, chúng tôi biết người ta hay chống nghịch khắp mọi nơi." (Công vụ. 28: 22)

Trong Cơ-đốc-giáo nếu nói đến Hội nhập văn hóa thì phải nói đến giáo hội Công giáo. 
Giáo hội CG đã chủ trương và tiến hành HNVH từ rất lâu. Không phủ nhận trong "Văn hóa Công giáo" đã có nét hòa quyện giữa văn hóa dân tộc và "văn hóa Cơ-đốc-giáo" (Ki-tô giáo) một cách rất tinh tế... Tuy nhiên, người CG tuy có đa số về con số tín hữu, nhà thờ cũng như hàng ngũ chức sắc linh mục... đông hơn so với Tin lành, nhưng để kinh nghiệm ơn cứu rỗi thật sự thì trong họ rất ít. Đa số tín đồ CG khi được hỏi anh (chị, cô bác, ông bà...) có chắc khi qua đời mình sẽ được cứu không? Câu trả lời của họ đa số là "không chắc lắm"! Như vậy, việc hội nhập văn hóa có thể làm cho con số tín hữu gia tăng, hoặc... Nhưng để đem con người đến với sự cứu rỗi thật sự thì "HNVH" chưa chắc đã là "cứu cánh" hay "phương tiện tốt"! Đó là chưa nói, tuy "hội nhập văn hóa" trong nhiều cách, nhưng người VN nói chung, khi được hỏi về CG, đa số vẫn có thái độ kỳ thị... chứ không phải vì vậy mà họ có "thiện cảm" với CG! (dù người CG đã tiến hành HNVH)

"...Vì về phần đạo nầy, chúng tôi biết người ta hay chống nghịch khắp mọi nơi." (Công vụ. 28: 22)

Điều đáng nói là trong phong trào Hội thánh Tư gia trước đây, tuy chẳng ai biết hay bàn tới "HNVH" là cái gì cả, nhưng trong thời điểm này, công việc Chúa đã kết quả vượt quá suy nghĩ của con người. Nhiều Hội thánh được mở ra, con số những người được cứu, kinh nghiệm ơn cứu rỗi được tăng lên rõ ràng, danh Chúa được đồn ra và được tôn trọng... mà không cần thông qua một kiểu "HNVH" nào cả! 
Bên cạnh đó, đang khi Kinh thánh nói "con rồng là con rắn thời xưa, là ma quỷ, là Sa-tan..." (Khải huyền 12: 9) thì trong những cuộc "HNVH" người ta đã tôn cao "con rồng", đặt nó làm hình tượng thiêng liêng chung, ngang hàng với "Thánh giá" và "Đấng cứu chuộc"!
Khi Hội thánh hạ mình ăn năn tội lỗi, tìm kiếm Chúa... Khi Thánh Linh tuôn đổ thì không cần gì đến "HNVH"... Hội thánh vẫn đắc thắng. Nhưng khi Hội thánh sa sút, không ăn năn... thì dường như HNVH chỉ là một hình thức thỏa hiệp với thế gian một cách tinh vi, được ẩn nấp dưới hình thức, danh xưng là "Hội nhập Văn hóa"!
Xin giới thiệu một đoạn trích bài viết sau đây về "Hội nhập Văn Hóa" của giáo hội CG:


d. Tàu đao - linh vật :
...
Đầu đao có thể là hình đầu rồng, đầu chim phụng, chim câu hoặc các hoa văn nhằm tạo tính chất linh liêng cho các công trình kiến trúc. Thánh đường Đa Minh - Ba Chuông chọn hình đầu Rồng, vốn là một linh vật trong tứ linh. Trong văn hoá Việt Nam, Rồng vốn là một linh vật mang đầy ý nghĩa: Trời đất có rồng để mưa thuận gió hoà ; Đình miếu có rồng để cộng đồng làng xã ấm no; Minh quân có rồng để quốc thái dân an. Rồng xuất hiện như một điềm lành, đem lại những điều may mắn và tốt đẹp.
Rồng nơi góc mái trang trí của Thánh Đường nhắc nhớ mọi người nhớ về thuỷ tổ của dân Việt, nhớ mình là “con rồng cháu tiên”. Hơn thế nữa tàu đao đầu rồng với dáng dấp rồng bay ngoài ý nghĩa nhắc nhớ cội nguồn, còn khơi gợi con đường con đường giải thoát, và diễn tả ý muốn vươn lên cao hơn, hướng thượng và những khát khao nội tâm trong tâm thức của mỗi người tín hữu khi đến cầu kinh, dâng lễ.
Đặc biệt, nơi Thánh đường Đa Minh - Ba Chuông có các tàu đao đầu rồng đều hướng về tâm điểm là Thánh giá. Thay vì “long chầu nguyệt”, những con rồng ở đây chầu Thánh giá, thể hiện ý hướng tôn thờ biểu tượng của ơn cứu độ.

e. Con nghê:
Con nghê là một trong hai linh vật đặc thù của văn hóa Việt Nam, nhưng lại rất ít được biết đến và người ta cũng không biết rõ xuất xứ ngọn nguồn của nó. Chỉ biết rằng trong kiến trúc đền đài, lăng tẩm, người Việt mình thường chạm khắc những cặp nghê đá, đặt hai bên tam cấp, như là để bảo vệ, hộ phù.
Trong ý nghĩa trên, tượng nghê được đặt trước bốn phía tiền đường Thánh đường Đa Minh - Ba Chuông ngang hàng với rồng chầu. Vừa gợi lên niềm tự hào về bản sắc văn hóa của dân tộc, vừa làm cho ngôi nhà thờ tăng thêm vẻ uy nghiêm, thiêng thánh.
“Nắng mưa dầu giãi canh thâu,
Hai con nghê đá nằm chầu thiên thu”.LHS- 22/4/2014

Mục Sư Và Những Kiểu "Hội Nhập Kém Văn Hóa"!

Mục Sư Và Những Kiểu "Hội Nhập Kém Văn Hóa"!

- Vì hội nhập văn hóa mà giáo hội CG cho làm hình tượng "con rồng" trước, trong và trên nóc nhà thờ...! Họ bất chấp cả việc Kinh thánh nói "con rồng là con rắn đời xưa, là ma quỷ, là SA-TAN" (Khải huyền 12: 9) Họ coi việc "hội nhập văn hóa" là trọng hơn cả việc Kinh thánh- Lời Chúa nói gì!...
...Với tư cách là một mục sư, là người hầu việc Chúa, nhóm của LMĐ đã làm một việc vô đạo là quá rõ ràng... nhưng Ms NQA đã "gia nhập". Sự hội nhập này là có văn hóa không nhỉ?  
Ms NQA từng tuyên bố việc các mục sư tham nhủng, "cướp giật lẫn nhau" là chuyện bình thường và là chuyện "cờ trong tay ai nấy phất"...! Thế thì "Tướng cướp LMĐ" hãy cẩn thận "lá cờ" đang nắm trong tay, coi chừng... "có kẻ giật"... đấy nhé! - LHS
***

"Đừng vội vàng đặt tay trên ai, chớ hề nhúng vào tội lỗi kẻ khác; hãy giữ mình cho thanh sạch." (I Ti-mô-thê 5: 22)
["Đừng vội đặt tay trên ai để giao cho họ một chức vụ nào trong Hội Thánh, cũng đừng dự phần vào tội lỗi kẻ khác, nhưng phải giữ mình cho trong sạch."] (BDM)

 
(Ms Nguyễn Quốc Ấn: Người chủ trương "Hội nhập văn hóa")

***

Được biết mục sư Nguyễn Quốc Ấn đã chính thức gia nhập Liên đoàn Truyền giáo của... "Tướng Cướp".
Theo lời tuyên bố của mục sư Trần Mai - Tổng quản nhiệm- sáng lập viên của Liên đoàn Truyền Giáo Phúc Âm VN thì nhóm có tên "Liên đoàn Truyền giáo VN" có trụ sở văn phòng (hang ổ) tại Phan Bá Phiến- Tân bình- Tp HCM là "Băng cướp". Người đứng đầu của nhóm này mục sư Trần Mai gọi là "Tướng cướp". Lời tuyên bố này đã được chính thức công bố trong nhiều văn thư, văn bản có tính cách cá nhân cũng như trong tư cách Tổng quản nhiệm của Liên đoàn Truyền giáo Phúc Âm (IEM) do ông sáng lập. 
Mục sư Trần Mai không phải là ông không có điểm sai trong quá trình lãnh đạo cũng như trong tư cách, đời sống đạo đức cá nhân... Tuy nhiên, trong số những cái sai, khuyết điểm, "tội lỗi" của ông có những "tội lỗi" thật sự chưa rõ ràng trong thời điểm mà một số người, trong đó có học trò của ông, một số mục sư lãnh đạo trong Hiệp hội Thông công Tin lành VN (VEF) đã âm thầm cấu kết với một số thế lực "luôn luôn muốn làm hại Hội thánh", đã lợi dụng "bằng chứng mờ ám" (do CA cung cấp) đó để tàn phá Hội thánh và chức vụ của ông, nếu không muốn nói là cả một âm mưu, giàn cảnh để hạ gục một lãnh đạo Tin lành, đồng thời để tạo cơ hội... ĂN CƯỚP và chia nhau của cướp của những người cùng đứng chung với nhau trong mưu ác đó!
"Phước cho người không theo mưu kế của kẻ dữ,
Không đứng trong đường tội nhân..." (Thi thiên 1: 1)

Cho dù Ms TM có phạm tội thật sự đi chăng nữa thì Lê Minh Đ, với tư cách là học trò, là một người Cơ-đốc, lại là một người "hầu việc Chúa"... cũng không có quyền làm điều mà như LMĐ và một số người đi theo đã làm. Ms TM sai, là sai với tổ chức, với gia đình, vợ con và "với Chúa"... Mọi việc đều có thể giải quyết "có tình, có lý" theo một trình tự của tổ chức, của "đạo lý" và của... giáo lý Kinh thánh... Chứ không thể "làm ngang, làm bừa", tuyên bố sai nguyên tắc... hốt của ra đi rồi dựng bảng là "Liên đoàn Truyền giáo" một cách vô nhân, bất pháp như vậy được. Nói cách khác, việc làm của LMĐ và "bè lũ", "băng nhóm" đều không chấp nhận được dù đứng trên góc độ "ĐỜI" hay "ĐẠO"!
- Đối với Đời: Đạo lý ở đời không ai chấp nhận một đứa học trò lại có thể đối xử với thầy của mình như vậy. Cho dù LMĐ có đưa ra bất kỳ một lý do gì!
- Đối với Đạo: Đạo đức Cơ-đốc-giáo không cho phép và cũng hề dạy một việc làm "vô đạo" như thế!
"Đừng vội vàng đặt tay trên ai, chớ hề nhúng vào tội lỗi kẻ khác; hãy giữ mình cho thanh sạch." (I Ti-mô-thê 5: 22)
["Đừng vội đặt tay trên ai để giao cho họ một chức vụ nào trong Hội Thánh, cũng đừng dự phần vào tội lỗi kẻ khác, nhưng phải giữ mình cho trong sạch."] (BDM)

Tội lỗi của nhóm LMĐ đã rõ ràng trong cộng đồng như thế. Thế nhưng, gần đây vn có mục sư "hội nhập văn hóa" xin... gia nhập.

Mục sư "hội nhập văn hóa- Nguyễn Quốc Ấn" đã chính thức gia nhập "Băng cướp" của LMĐ:
Mục sư Nguyễn Quốc Ấn (Ms NQA - còn có tên là Nguyễn Lãnh) gốc là ở Báp-tít (chỗ mục sư Nguyễn Quốc Ch). Trong phong trào Tư gia trước đây, "truyền đạo NQA" cũng từng là nhân sự trong LĐTGPA-VN của Ms Trần Mai. Sau thời gian thì Tđ NQA đã ra khỏi và không còn là nhân sự của LĐTGPA-VN nữa. Sau khi ra khỏi LĐTGPA-VN, "Tđ-NQA" đã đứng độc lập gây dựng một nhóm, nhóm này trước đây trực thuộc LĐTGPA-VN của mục sư TM (nhóm này được đặt tên là HT Giô-ên). Độc lập một thời gian, Tđ NQA gia nhập "Báp-tít Liên Hiệp" với Nguyễn Ngọc Hiền. Thời gian gia nhập với Nguyễn Ngọc Hiền, NQA với giấc mộng sẽ chính thức lên ngai, thay ghế của Nguyễn Ngọc Hiền để "thế thiên hành đạo"... nhưng "mộng lớn đã không thành". (Đâu dễ gì với thời buổi "ngai" là "vàng" này với Nguyễn Ngọc H, dù đó là "ngai không tướng"... một cái ghế của "chủ chăn... vịt trời"...) Khi không thể và cũng không dễ để ngồi lên chiếc ngai của NNH, NQA cũng đã chia tay rồi tiếp tục "độc lập" chờ... thời thế, cơ hội...! Vì theo Truyền đạo 9: 11 thì "thời thế và cơ hội xảy đến cho mọi người." (Truyền đạo 9: 11)

Nhơn đây cũng xin được nói thêm là khi "thông điệp SỰ ĐỔ NÁT TRONG NƠI THÁNH" của Tt Huỳnh Thúc Khải vừa đưa ra năm 2009 thì NQA là người "cực lực phản đối". Trong một email trao đổi với tác giả của thông điệp, ông ta cho rằng "thông điệp này làm ô nhiểm môi trường thuộc linh tại VN". Trong một vài email tiếp theo Tđ NQA có ý nôm na cho rằng "việc tham nhủng trong hàng ngũ mục sư là CHUYỆN BÌNH THƯỜNG"! Với NQA ông ta cho rằng đó là việc "CỜ TRONG TAY AI NẤY PHẤT"! Có lẽ NQA cũng mơ một ngày khi "cờ" (cơ hội) đến trong tầm tay thì ông cũng "PHẤT" lên như một số "mục sư đại gia trong tư gia" ngày nay?
Tôi không ngạc nhiên về việc mục sư NQA phản đối thông điệp "Sự Đổ Nát Trong Nơi Thánh", nhưng tôi thật sự "sốc" và rất ngỡ ngàng khi nhìn thấy trong tư tưởng của một người "là mục sư, là tôi tớ Chúa" mà lại có suy nghĩ cho rằng việc tội lỗi của hàng ngũ mục sư là chuyện "cờ trong tay ai nấy phất" và coi đó là chuyện "bình thường"! 
Đúng như Kinh thánh đã nói:
"Các thầy tế lễ nó phạm luật pháp ta, và làm dơ vật thánh ta; chẳng phân biệt cái gì là thánh, cái gì là tục; chẳng khiến người ta phân biệt cái gì là ô uế, cái gì là tinh sạch; nhắm mắt chẳng xem các ngày sa-bát ta, và ta bị nói phạm giữa chúng nó." (Ê-xê-chi-ên 22: 26)

Chủ trương Hội nhập Văn hóa:
Được biết Ms NQA sau này cũng là người chủ trương "Hội nhập văn hóa". Việc làm gọi là "hành động hội nhập" của ông, đó là ông "đạo nhạc" một số nhạc dân ca Trung bộ và một số dân ca VN khác... phổ lời gọi là "tôn vinh Chúa" vào nhạc dân ca đó và cho phổ biến... 
Có lần trong một cuộc hội thảo về "hội nhập văn hóa" - mục sư nhạc sĩ Giang Đ đã thẳng thắng nói với Ms NQA "các mục sư thì biết gì về nhạc mà nói nhạc"... Ms NQA "bắn trả": "Các nhạc sĩ thì biết gì về Kinh thánh mà sáng tác nhạc Cơ-đốc"! Rồi ông ta tiếp "Nếu tôi là người kiểm duyệt... tôi sẽ gạch bỏ những chữ "Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời... vì làm gì có đêm Đông... Chúa sinh ra?"
Việc dùng nhạc dân ca (đạo nhạc dân ca) để phổ lời "Cơ-đốc" được Ms NQA xem như đó là "Hội nhập văn hóa", có vẻ như là một việc làm "hay"...! Nhưng, có lẽ ông NQA "biết một không biết hai"... 
Trong một số giai điệu dân ca của người Việt nam có một số gia điệu vui (thường là âm trưởng) nhưng cũng không ít những giai điệu nghe rất "ai oán", "bi thương" (âm thứ)... Nó chứa đựng một nổi buồn, u uất, nó là "hồn" của một dân tộc phải cam chịu "một ngàn năm nô lệ giặc Tàu, một trăm năm nô lệ giặc Tây"... Trong những âm hưởng, giai điệu "u uất, sầu bi" đó, chúng ta đem phổ lời "đắc thắng" vào đó rồi hát "ngợi khen Chúa" sao?

Âm nhạc ra từ "hồn":
Tác giả sách Ca thương viết:
"Hồn ta nói: Đức Giê-hô-va là cơ nghiệp ta, nên ta để lòng trông cậy nơi Ngài." (Ca thương 3: 24)
"Tâm hồn tôi ca ngợi Chúa, tâm linh tôi ngợi khen Chúa là Đức Chúa Trời tôi..."
Dân ca VN là sản phẩm ra từ "hồn người Việt", đó thực sự là "hồn chưa được giải cứu" khi Tin lành của Chúa chưa đến VN... nhưng chúng ta (Ms NQA) đem "lời ngợi khen" phổ vào trong "hồn" đó, rồi gọi là "hát ngợi khen Chúa"...? Điều đó trên một khía cạnh cũng giống như khi dân Y-sơ-ra-ên tiến chiếm xứ Ca-na-an, trong vùng đất này có những bàn thờ của người bản xứ... Những bàn thờ đó đôi khi chỉ là một hoặc những khối đá vuông tự nhiên, người Ca-na-an từng dâng tế lễ "gớm ghiếc" của họ trên những bàn thờ này. Khi dân Y-sơ-ra-ên chiếm xứ, họ không biết hoặc vô tình đem "của lễ dâng cho Đức Giê-hô-va" dâng trên những bàn thờ đã từng dâng "của lễ gớm ghiếc của dân ngoại"...!? Đó là lý do vì sao Chúa bảo dân Y-sơ-ra-ên phải "đập bỏ mọi bàn thờ của dân Ca-na-an" khi họ vào chiếm xứ. Vì nếu không làm vậy, về sau sẽ có người "dâng của lễ cho Chúa trên bàn thờ dân ngoại" mà đó là những bàn thờ từng dâng của lễ "gớm ghiếc"! Chúa là Đấng Kỵ tà! (Xuất. 20: 5) Nếu mục sư NQA biết chắc bộ chén nào đó từng làm đồ "dâng rượu cúng trên bàn thờ" của dân ngoại, dù nó đẹp và thích hợp bề ngoài... mục sư NQA có dùng nó để đựng "nước nho tiệc thánh" để trên bàn tiệc thánh khi cử hành Tiệc thánh cho Hội thánh không? 

(Rượu cúng - minh họa)

Việc đem lời Chúa phổ vào dân ca "hồn Việt" là hồn "chưa được giải cứu"... rồi gọi đó là "hội nhập văn hóa" đôi khi nó cũng giống như vậy: Đem của lễ dâng Chúa (lời ngợi khen) để lên "bàn thờ dân ngoại"! Quả thật đôi khi chúng ta làm điều mà Kinh thánh nói là "Các ngươi không biết tâm thần nào xui giục mình."
 
"Đức Chúa Jêsus xây lại quở hai người, mà rằng: 'Các ngươi không biết tâm thần nào xui giục mình.' " (Lu-ca 9: 55)

Giáo hội CG vì "hội nhập văn hóa" mà đã cho lập bàn thờ giống hình thức bàn thờ của người thế gian (người VN) rồi đặt lên đó hình tượng "Ma-ri, Giô-sép và Chúa" rồi cũng nhang đèn, nghi ngút... Đó là "hội nhập văn hóa kiểu công giáo"! Vì hội nhập văn hóa mà giáo hội CG cho làm hình tượng "con rồng" trước, trong và trên nóc nhà thờ...! Họ bất chấp cả việc Kinh thánh nói "con rồng là con rắn đời xưa, là ma quỷ, là SA-TAN" (Khải huyền 12: 9) Họ coi việc "hội nhập văn hóa" là trọng hơn cả việc Kinh thánh- Lời Chúa nói gì! 

 (Bàn thờ Công giáo - minh họa)

Vì "hội nhập văn hóa" mà Sa-lô-môn cho phép dựng hình tượng của các thần dân ngoại khắp thành Giê-ru-sa-lem, thậm chí ông còn cho dựng hai hình tượng gớm ghiếc của dân ngoại "đối mặt đền thờ Giê-ru-sa-lem là đền thánh mà chọc giận Đức Giê-hô-va". ()
Kinh thánh không bao giờ dạy chúng ta "hội nhập văn hóa", vì mọi nền văn hóa, tôn giáo, mọi tư tưởng triết học... trong thế gian, về bản chất đều do Sa-tan làm "đạo diễn". Nó dùng văn hóa, tôn giáo, triết học, "tư tưởng tiến bộ của loài người", "đỉnh cao của trí tuệ"... để trói buộc và làm cho con người chống nghịch lại Đức Chúa Trời. Nguyên tắc của Kinh thánh dạy chúng ta là: HÃY RA KHỎI!
"Bởi vậy Chúa phán rằng:
Hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó,
Đừng đá động đến đồ ô uế,
Thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi:

Ta sẽ làm Cha các ngươi,
Các ngươi làm con trai con gái ta,
Chúa Toàn năng phán như vậy.
" (II Cô. 6: 17-18)

Từ khi A-đam phạm tội, Đức Chúa Trời kêu rọi Áp-ra-ham "RA KHỎI quê hương, vòng ba con và nhà cha" để theo Chúa và Ngài hứa sẽ lập dòng dõi ông thành một Dân Thánh- tức Tuyển dân- Dân được tuyển ra từ thế gian, không liên quan gì đến mọi nền văn hóa của thế gian. Thời Tân ước, qua sứ đồ Phao-lô Chúa cũng kêu gọi Hội thánh RA KHỎI THẾ GIAN: "Hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, Đừng đá động đến đồ ô uế, Thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi"... Thế nhưng không hiểu sao ngày nay, trong vòng những người gọi là "tôi tớ Chúa" lại có người hô hào, kêu gọi con cái Chúa "hội nhập văn hóa" thế gian?
...


(Hình tượng Rồng trong nhà thờ Công giáo - minh họa)

Hội nhập "Băng cướp" ở Phan Bá Phiến:
Nhóm của Lê Minh Đ đã được mục sư Trần Mai là người sáng lập ra Liên đoàn Truyền giáo Phúc Âm - VN chính thức tuyên bố là "Băng Cướp" và LMĐ, người đứng đầu nhóm này là "Tướng Cướp". Điều này xét về mặt đạo lý lẫn pháp lý là hoàn toàn đúng, không có gì là cường điệu hay "nói ngoa" cả! Nếu Ms TM "phạm tội và trở nên ô uế", nếu LMĐ và những người đi theo cảm thấy đứng chung với Ms TM là "ô uế, không xứng đáng" thì hãy "giơ tay thánh sạch lên trời mà đi ra khỏi tổ chức", không mang theo vật gì cả... đó mới là người "thanh sạch". Còn anh cướp của người ta ra đi và tuyên bố một cách ngang ngược, bất pháp... thì anh là KẺ CƯỚP! Cho dù là luật pháp đời này (luật quốc tế) hay luật của Chúa trong sự phán xét ngày sau thì anh vẫn là KẺ CƯỚP, không chối cải được. Anh có thể cho rằng tôi dùng của cải đó mà "hầu việc Chúa", nhưng Chúa "không bao giờ mượn hoặc cho phép anh dùng của cướp" mà hầu việc Ngài! Ngài không nghèo như anh nghĩ! Ms TM sai thì ông chịu trách nhiệm trước Chúa, còn anh ăn cướp thì anh và những kẻ theo anh vẫn mãi mãi là QUÂN ĂN CƯỚP! Các anh thử đi ra bằng hai bàn tay không mà hầu việc Chúa như thuở ban đầu không có gì đi! Xem Đức Chúa Trời có ban phước cho các anh không? Và nếu các anh làm được vậy thì mới XỨNG DANH ANH HÙNG! Còn mình ăn cướp rõ ràng thì sao cấm người ta gọi mình là "quân cướp", là "Tướng Cướp"!? 
Mục sư Nguyễn Quốc Ấn trước đây vốn cũng là nhân sự trong LĐTGPA-VN do Ms TM sáng lập. Sau khi "ra khỏi chúng nó và không đá động đến đồ ô uế" một thời gian (ra khỏi LĐTGPA) thì nay lại quay về "sáp nhập, gia nhập" với "Băng cướp của Tướng Cướp LMĐ".
Việc Ms NQA ra khỏi LĐTGPA của Ms TM không sao cả, đó là sự chọn lựa cách hầu việc Chúa của mỗi người. Thế nhưng với tư cách là một mục sư, là người hầu việc Chúa, nhóm của LMĐ đã làm một việc vô đạo là quá rõ ràng... nhưng Ms NQA đã "gia nhập". Sự hội nhập này là có văn hóa không nhỉ? 
Ai cũng bất toàn, việc "hội nhập", hợp tác với nhau để hầu việc Chúa không có vấn đề gì... Tuy nhiên, một người như Ms NQA vừa lớn tuổi hơn LMĐ, vừa không phải là không biết công luận nói gì về nhóm của LMĐ... Hơn nữa trước đây Ms NQA cũng từng hầu việc Chúa chung với Ms TM, thế mà bây giờ Ms NQA "đã gia nhập với Băng cướp" của LĐTG một cách tự nhiên?  
Có lẽ Ms NQA đã quên lời sứ đồ Phao-lô khuyên:
"Đừng dự phần vào tội lỗi kẻ khác, nhưng phải giữ mình cho trong sạch."] (I Ti-mô-thê 5: 22 - BDM)

Người ta nói "buôn có bạn, bán có phường"... "Hãy chỉ cho tôi biết bạn chơi với ai, bạn đọc loại sách nào... tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là loại người nào"!

Hô hào "hội nhập văn hóa" mà bản thân mình đi "hội nhập với Băng Cướp" (mà mọi người ai cũng thừa biết... đó là Băng Cướp) Thế thì con người của mình có còn chút "đạo lý" hay "văn hóa" nào không nhỉ!?
Ms NQA từng tuyên bố việc các mục sư tham nhủng, "cướp giật lẫn nhau" là chuyện bình thường và là chuyện "cờ trong tay ai nấy phất"...! Thế thì "Tướng cướp LMĐ" hãy cẩn thận "lá cờ" đang nắm trong tay, coi chừng... "có kẻ giật"... đấy nhé!

LHS- 22/4/2014